Společný mezinárodní program kulturní sociologie

CULTURAL IS REAL

Magisterské navazující prezenční jednooborové, angličtina, 2 roky 
Rozbalit vše

Tento magisterský studijní obor je organizován Katedrou sociologie na FSS MU společně s katedrami sociologie University of Graz, University of Zadar, University of Trento ve formě Joint Degree. Jeho přidaná hodnota spočívá v důrazu na důkladnou a systematickou přípravu v ohledu analytických schopností a dovedností, jež jsou především založeny na osvojení sofistikovaných metod interpretace kulturních významů a souvislostí nejrůznějších sociálních jevů či dat. Obsahově tedy nejde o obdobu sociologie kultury, jež se zabývá analýzou sociologických aspektů kulturních forem nebo systémů (náboženství, umění, apod.), nýbrž jde o obor, který je postaven na analýze kulturních aspektů (jakýchkoli) sociologicky relevantních fenoménů, včetně například byrokratických organizací nebo ekonomických informací.

(?)

Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • analyzovat sociální jevy a porozumět jim v kulturní perspektivě.
(?)

Absolventi oboru kulturní sociologie se mohou uplatnit v oblasti marketingu (výzkumu trhu), výzkumu veřejného mínění, na úřadech práce, v tisku, ve státní správě, v různých vzdělávacích organizacích a výzkumných vědeckých ústavech, v personálních odděleních podniků, v nevládních organizacích a sociálních hnutích - všude tam, kde mohou zhodnotit své schopnosti analyzovat sociální jevy a porozumět jim.

(?)
  • Bez profesního postavení
(?)

Studující jsou na začátku studia seznámeni s doporučeným studijním plánem, jenž však není bezezbytku závazný. Své studijní plány si studující vytváří sami tak, aby vyhověli pravidlům studia podle SZŘ MU.

(?)

Bez praxe.

(?)

Podmínky pro řádné ukončení studia jsou stanoveny Studijním a zkušebním řádem MU.

(?)

Úspěšné absolvování oboru opravňuje k tomu, aby se absolventi mohli ucházet o studium v doktorských programech stejného nebo příbuzného tematického zaměření v ČR i v zahraničí.

(?)
0
Aktivní studenti
6

Specifikace oboru

Obor: Společný mezinárodní program kulturní sociologie
Zkratka: KSJ
Kód: 6703T018
Typ: magisterský navazující
Titul: Mgr.
Akreditace: do 31. 12. 2024
Program: N6703 N-SO Sociologie