Archeologie

Objev svoji minulost, otevři svou budoucnost.

Rozbalit vše

Cílem doktorského studia archeologie je dovést studenty k samostatnému a originálnímu vědeckému výzkumu v archeologii, a to na mezinárodní úrovni. Studium je koncipováno tak, aby student tvůrčím způsobem aplikoval a rozvíjel své teoretické a metodologické znalosti. Důraz je kladen především na vlastní vědeckou práci pod vedením školitele a pravidelné metodologické semináře, kde jsou diskutována témata a metodika prací v širším odborném kolektivu. Do výuky jsou také zapojeny pravidelné přednášky zahraničních specialistů. Samozřejmostí je pravidelná prezentace na vědeckých fórech a publikace dílčích výsledků vědecké práce. Studenti doktorského studia se v rámci odborné přípravy podílí na výuce a vědeckých projektech pracoviště. Studentům je doporučeno absolvování zahraničního pobytu.

Doktorské studium oboru Archeologie zastřešuje všechna zaměření tohoto vědeckého oboru. Masarykova univerzita disponuje kompetentním týmem školitelů a poskytuje studentům doktorského studia podněty a zázemí pro vědeckou dráhu na mezinárodní úrovni.

(?)

Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • tvůrčím způsobem řešit závažné vědecké otázky, rozvíjet metodologické postupy, definovat teoretické modely;
  • prezentovat a publikovat své vědecké výsledky na mezinárodním vědeckém fóru;
  • vést vědecké výzkumné týmy a řídit vědecké projekty;
  • provádět edukační a popularizační činnost na akademických pracovištích.
(?)

Absolventi jsou připraveni pro vědeckou práci na akademických institucích doma i v zahraničí. Uplatní se jako vedoucí a členové výzkumných týmů a jako vedoucí a vědečtí pracovníci širokého spektra archeologických a paměťových institucí i jako úředníci státní a veřejné správy.

(?)

Standardní doba studia je osm semestrů. Pro přistoupení ke státní zkoušce musí studenti za povinné a volitelné předměty získat 240 kreditů. Povinné předměty z archeologie se vztahují především k přípravě vědecké práce a rozšiřování teoretických a metodologických východisek práce, jejich podíl činí 125 kreditů za studium. Mezi doporučenými volitelnými předměty jsou i zahraniční semestrální pobyt, odborná publikace a výuka v bakalářských a magisterských programech. Studenti splní také 40 kreditů ze společného základu doktorského studia platných pro Filozofickou fakultu MU.

(?)

Předpokladem je složení státní zkoušky a předložení a obhájení disertační práce. Státní závěrečná zkouška má ústní podobu a je zaměřena na orientaci studenta doktorského studia v aktuálních vědeckých tématech archeologie. Disertační práce je komplexní vědecká práce, kterou student prokazuje svoji teoretickou, metodologickou, analytickou a syntetickou připravenost ke špičkové vědecké práci.

(?)
0
Aktivní studenti
0

Specifikace oboru

Obor: Archeologie
Zkratka: AE
Kód: 7105V001
Typ: doktorský
Titul: Ph.D.
Akreditace: do 31. 12. 2024
Program: P7109 D-AE Archeologie