Podniková informatika

Spojení světa byznysu a informatiky

Bakalářské prezenční jednooborové, čeština, 3 roky 
Rozbalit vše

Obor připravuje studenty na výkon práce na pozicích znalců podnikových procesů při vývoji, implementaci a provozování informačních systémů a informačních a komunikačních technologií (IS/ICT). Z toho důvodu si studenti osvojují kromě ekonomických znalostí i pro tyto pozice žádoucí znalosti aplikované informatiky. Absolventi oboru tak v praxi působí jako „spojovací můstek“ mezi managementem podniků (včetně jeho nižších článků, které znají detaily podnikových procesů na operativní úrovni) a specialisty na informatiku.

Cílem studia je vytvořit předpoklady pro uplatnění v praxi, a to zejména na pozicích konzultantů, správců a vývojářů podnikových IS/ICT, členů implementačních týmů a projektových manažerů; dále pak také poskytnout kvalitní poznatkové zázemí pro studium navazujícího magisterského stupně stejného nebo příbuzného studijního oboru.

(?)

Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • hlouběji porozumět problematice podnikové ekonomiky ve vztahu k informačním potřebám podniků;
  • vytvořit a aplikovat vhodnou metodiku pro úlohy spojené s analýzou stávajícího podnikového IS a na základě informačních potřeb podniku navrhnout úpravy podnikového IS/ICT – v dílčích technických aspektech i v rovině koncepční;
  • navrhnout i podílet se na řízení projektů rozvoje IS/ICT;
  • aplikovat obecné metody odborné práce;
  • vést odbornou komunikaci v některém ze světových jazyků;
  • pokračovat v oborově stejném či příbuzném magisterském studiu díky dostatečnému teoretickému zázemí z oblasti podnikové ekonomiky a aplikované informatiky.
(?)

Profil absolventa je formován tak, aby absolventi oboru nalezli primární uplatnění jako specialisté při zpracování analýz podnikových procesů a při specifikaci požadavků na vývoj či přizpůsobení (customization) podnikových IS/ICT, dále pak jako specialisté zabezpečující provoz podnikového IS/ICT a dále také jako manažeři menších projektů rozvoje IS/ICT.

(?)
  • Bez profesního postavení
(?)

Standardní doba studia oboru činí šest semestrů. Pro přístup ke státní závěrečné zkoušce musí studenti získat celkově 180 kreditů za povinné, povinně volitelné a volitelné předměty. Povinné předměty tvoří základ odborně profilujících předmětů oboru a jejich podíl činí největší část kreditů (včetně kreditů za předměty zaměřené na přípravu bakalářské práce). Povinně volitelné předměty si student volí podle svého zájmu a své budoucí odborné orientace. Zbývající kredity studenti získají za absolvování libovolných předmětů z aktuální nabídky volitelných předmětů oboru nebo z nabídky jiných oborů. Studenti Ekonomicko-správní fakulty MU se řídí při průchodu studiem studijním a zkušebním řádem, směrnicí O všeobecných studijních povinnostech a aktuálním studijním katalogem. Přístup ke studijním katalogům naleznete na stránkách fakulty.

(?)

Státní zkouška na oboru Podniková informatika je ústní a skládá se ze čtyř částí:

- obhajoba bakalářské práce

- zkouška z předmětu Mikroekonomie

- zkouška z Podnikové informatiky

- zkouška z Podnikové ekonomiky.

Více informací lze nalézt na stránce katedry: https://www.econ.muni.cz/o-nas/organizacni-struktura/562000-katpodnikoveho-hospodarstvi/szz-na-kph

(?)

Absolventi oboru mají (v případě splnění podmínek přijetí) možnost pokračovat v navazujícím magisterském studijním programu Systémové inženýrství a informatika, v oboru Podniková informatika.

(?)
0
Aktivní studenti
46

Specifikace oboru

Obor: Podniková informatika
Zkratka: POIN
Kód: 1802R036
Typ: bakalářský
Titul: Bc.
Akreditace: do 31. 12. 2024
Program: B6209 B-SI Systémové inženýrství a informatika

Nejčastěji zapisované předměty