Doplňující studium k rozšíření odborné kvalifikace Speciální pedagogiky

Rozbalit vše

Program je určen zejména pro ty, kteří působí na pozici speciálního pedagoga v pedagogicko-psychologických poradenských službách (PPP, SPC, SVP) a nesplňují požadavky podle § 6a odst. 1 písm. b) vyhlášky č. 317/2005 Sb. o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků. Je určen absolventům magisterského studia v oborech Pedagogika, Učitelství pro mateřské školy, Učitelství pro 1. stupeň ZŠ, Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů na 2. stupeň ZŠ, Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro SŠ a Vychovatelství. Absolvent programu získá způsobilost vykonávat činnost speciálního pedagoga, tzn. pedagogických pracovníků v pedagogicko-psychologických poradnách, ve speciálněpedagogických centrech, ve školském výchovném a ubytovacím zařízení, zřízeném pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, ve výchovném ústavu, v dětském domově, v diagnostickém ústavu, popř. ve školách. Program má rozsah 350 hodin.

Délka programu: 6 semestrů

(?)
3
Aktivní studenti
43

Specifikace oboru

Obor: Doplňující studium k rozšíření odborné kvalifikace Speciální pedagogiky
Zkratka: DVDSrozSP
Kód: DVDSrozSP
Typ: celoživotní vzdělávání
Titul: žádný
Akreditace: do 28. 6. 2020
Program: C9999 C-CV Celoživotní vzdělávání
Pedagogická fakulta
Obor zajišťuje:
Pedagogická fakulta

Garant: doc. PhDr. Mgr. Dagmar Opatřilová, Ph.D.