Studium v oblasti pedagogických věd zaměřené na přípravu učitelů 2. stupně ZŠ a SŠ

Rozbalit vše

Program je určen pro absolventy magisterského odborného studia, kteří si chtějí doplnit učitelskou kvalifikaci jednoho z nabízených všeobecně vzdělávacích předmětů, a to anglický jazyk, biologie, český jazyk, dějepis, francouzský jazyk, fyzika, zeměpis, hudební výchova, chemie, matematika, německý jazyk, občanská výchova/základy společenských věd, ruský jazyk, technická a informační výchova, výtvarná výchova, výchova ke zdraví.

Program je zaměřen na získání znalostí a dovedností v oblasti pedagogiky, oborové didaktiky a psychologie, které jsou nezbytnou součástí učitelské kvalifikace. Znalosti a dovednosti získané tímto vzděláváním umožní absolventům kvalifikovaný výkon učitelské profese.

Jedná se o studium podle § 2 vyhlášky č. 317/2005 Sb. o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků ke splnění kvalifikačních předpokladů v oblasti pedagogických věd.

(?)
129
Aktivní studenti
127

Specifikace oboru

Obor: Studium v oblasti pedagogických věd zaměřené na přípravu učitelů 2. stupně ZŠ a SŠ
Zkratka: DVSTUDPED
Kód: DVSTUDPED
Typ: celoživotní vzdělávání
Titul: žádný
Program: C9999 C-CV Celoživotní vzdělávání
Pedagogická fakulta
Obor zajišťuje:
Pedagogická fakulta

Garant(ka): doc. PaedDr. Hana Horká, CSc.

Délka programu: 3 semestry