Ruština v praxi

Rozbalit vše

Cílem programu je zlepšení jazykových kompetencí a komunikačních dovedností učitelů ruského jazyka na základních a středních školách. Rozšíření jazykových schopností a upevnění řečových dovedností a návyků frekventantů kurzu bude dosaženo volbou aktuálních témat z oblasti současné mezikulturní komunikace prostřednictvím aktivizujících metod výuky. Součástí kurzu bude také návaznost na metodickou podporu výuky ruštině na základních i středních školách.

Vzdělávací program má akreditaci MŠMT (MSMT-721/2022-3-39) a je realizován v návaznosti na předchozí úspěšné programy DVPP Centra dalšího vzdělávání učitelů ruštiny při Ústavu slavistiky FF MU.

Více o kurzu: https://slavistika.phil.muni.cz/o-nas/sluzby/vzdelavame-ucitele/rustina-v-praxi

(?)

Rozsah kurzu: celkem 16 hodin (4 setkání, vždy 2 x 2 vyučovací hodiny)

Harmonogram: říjen a prosinec 2022, únor a duben 2023 (každé pololetí jeden pátek a jedno úterý dopoledne)

Zahájení kurzu: 11. 10. 2022

Místo konání: Ústav slavistiky FF MU, Arna Nováka 1, 602 00 Brno

Základní formou vzdělávání je přímá praktická jazyková výuka, zaměřená na rozšíření jazykových znalostí a upevnění řečových dovedností a návyků s využitím jak frontálních, tak skupinových forem výuky, maximálním aktivním zapojováním frekventantů do dyadické i skupinové řečové komunikace na vybraná aktuální témata a využíváním moderní didaktické techniky.

(?)
0
Aktivní studenti
0

Specifikace oboru

Obor: Ruština v praxi
Zkratka: RJVP
Kód: RJVP
Typ: celoživotní vzdělávání
Titul: žádný
Akreditace: do 10. 4. 2025
Program: C9999 C-CV Celoživotní vzdělávání
Filozofická fakulta
Obor zajišťuje:
Filozofická fakulta

Další informace

Garant: doc. PhDr. Jiří Gazda, CSc.