Ruština a současné Rusko (webinář)

Rozbalit vše

Cílem akreditovaného programu je prohloubení komunikačních a metodických kompetencí učitelů ruského jazyka na základních a středních školách a rozšíření jejich povědomí o současných ruských kulturních a široce společenských reáliích.

Vzdělávací program má akreditaci MŠMT a je realizován v návaznosti na předchozí úspěšné programy DVPP Centra dalšího vzdělávání učitelů ruštiny při Ústavu slavistiky FF MU.

(?)

Základní formou vzdělávání bude synchronní online výuka v prostředí MS Teams.

Kurz bude realizován v rámci 4 půldenních videokonferencí o celkovém rozsahu 16 vyučovacích hodin (4 x 4 hodiny/den).

V rámci každého z celkem čtyř videokonferencí/webinářů budou realizovány dva výukové bloky, každý v rozsahu 90 minut.

Program počítá také s částečnou samostatnou domácí přípravou a její kontrolou formou ústního dotazování v rámci videokonferencí i odevzdávání písemných úkolů elektronickou cestou. Průběžně budou poskytovány online konzultace podle potřeb a požadavků frekventantů programu.

Z jednotlivých webinářů budou pořizovány záznamy, které budou frekventantům k dispozici po dobu 3 měsíců na stránkách Centra dalšího vzdělávání učitelů ruštiny při Ústavu slavistiky FF MU (https://slavistika.phil.muni.cz/o-nas/vnitrni-cleneni/centrumdalsiho-vzdelavani-ucitelu-rustiny).

(?)

Závěrečné zkoušky budou realizovány podle aktuální situace a možností a přání účastníků buďto prezenčně na garančním pracovišti na FF MU v Brně, nebo distanční (on-line) formou v rámci nahrávané videokonference (v termínu mimo pravidelná setkání).

(?)
0
Aktivní studenti
0
Obhájené závěrečné práce

Specifikace oboru

Obor: Ruština a současné Rusko (webinář)
Zkratka: RJW
Kód: RJW
Typ: celoživotní vzdělávání
Titul: žádný
Akreditace: do 19. 7. 2024
Program: C9999 C-CV Celoživotní vzdělávání
Filozofická fakulta
Obor zajišťuje:
Filozofická fakulta

Garant: doc. PhDr. Jiří Gazda, CSc.