Informatika

Doktorské prezenční, čeština, 4 roky 
Doktorské kombinované, čeština, 4 roky 
Doktorské prezenční, angličtina, 4 roky 
Doktorské kombinované, angličtina, 4 roky 
Rozbalit vše

Obor Informatika programu Informatika je orientován primárně na základní (badatelský) výzkum, tedy experimentální nebo teoretickou práci zaměřenou na získávání nových poznatků fundamentální povahy. Tato práce může být spojena s experimentálním ověřením relevance a praktického přínosu získaných poznatků. Typické výstupy základního výzkumu v informatice jsou články publikované ve sbornících odborných konferencí nebo časopisech, případně experimentální implementace, které demonstrují praktický přínos nově získaných poznatků. Při evaluaci výsledků studia je kladen důraz na množství a především kvalitu publikačních výstupů.

(?)

Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • samostatné vědecké práce v informatice.
(?)

Absolventi nacházejí uplatnění jako vedoucí pracovníci v různých vývojově-výzkumných odděleních informatických firem, ve výzkumných centrech, a to i mimo Českou Republiku, nebo mohou pracovat v akademickém prostředí.

(?)
  • Bez profesního postavení
(?)

Standardní délka studia je 8 semestrů. Studijní plán je individuálně konzultován se školitelem.

(?)

Student musí v průběhu studia vykonat státní doktorskou zkoušku. Obsahem státní doktorské zkoušky je obhajoba tezí disertační práce a ústní zkouška ze dvou podokruhů, které si student zvolí po dohodě se školitelem. Na konci studia musí student předložit a obhájit disertační práci.

(?)
0
Aktivní studenti
55

Specifikace oboru

Obor: Informatika
Zkratka: IN
Kód: 1801V001
Typ: doktorský
Titul: Ph.D.
Akreditace: do 31. 12. 2024
Program: P1805 D-IN4 Informatika (čtyřleté)