Programy a plány (nová struktura studia)

Programy a plány (nová struktura studia)

Sbalit všechny plány Rozbalit všechny plány
FaF B0916P080001 B-KOSM Kosmetické prostředky
Název anglicky: Cosmetic Products
bakalářský, 3 r., Bc., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 8. 6. 2023 – 7. 6. 2033
Garant: doc. PharmDr. Ruta Masteiková, CSc.

Studijní plány:
Studijní plány:
FaF KP001 KOSMprez Kosmetické prostředky
Název anglicky: Cosmetic Products
bakalářský prezenční jednooborový
FaF M0916A080004 M-FARM Farmacie
Název anglicky: Pharmacy
magisterský, 5 r., Mgr., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 1. 7. 2020 – 30. 6. 2025
Garant: doc. PharmDr. Peter Kollár, Ph.D.

Studijní plány:
Studijní plány:
FaF PH001 FarmPrez Farmacie
Název anglicky: Pharmacy
magisterský prezenční
FaF PH029 Rigo Farmacie
Název anglicky: Pharmacy
rigorózní řízení
FaF M0916A080005 M-FARMA Pharmacy
Název anglicky: Pharmacy
magisterský, 5 r., Mgr., vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Akreditace: 1. 7. 2020 – 30. 6. 2025
Garant: doc. PharmDr. Peter Kollár, Ph.D.

Studijní plány:
Studijní plány:
FaF PH003 Pharm Pharmacy
Název anglicky: Pharmacy
magisterský prezenční
FaF PH004 Rigo Pharmacy
Název anglicky: Pharmacy
rigorózní řízení
FaF P0916D080015 D-BKL Bezpečnost a kvalita léčiv
Název anglicky: Safety and Quality of Drugs
doktorský, 4 r., Ph.D., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 1. 7. 2020 – 30. 6. 2025
Garant: doc. PharmDr. Jan Gajdziok, Ph.D.

Studijní plány:
Studijní plány:
Název anglicky: Safety and Quality of Drugs
doktorský prezenční
Název anglicky: Safety and Quality of Drugs
doktorský kombinovaný
FaF P0916D080016 D-FCH Farmaceutická chemie
Název anglicky: Medicinal Chemistry
doktorský, 4 r., Ph.D., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 1. 7. 2020 – 30. 6. 2025
Garant: prof. RNDr. Jozef Csöllei, CSc.

Studijní plány:
Studijní plány:
FaF PH008 FaCHP Farmaceutická chemie
Název anglicky: Medicinal Chemistry
doktorský prezenční
FaF PH009 FaCHK Farmaceutická chemie
Název anglicky: Medicinal Chemistry
doktorský kombinovaný
FaF P0916D080017 D-FT Farmaceutická technologie
Název anglicky: Pharmaceutical Technology
doktorský, 4 r., Ph.D., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 1. 7. 2020 – 30. 6. 2025
Garant: doc. PharmDr. Kateřina Kubová, Ph.D.

Studijní plány:
Studijní plány:
Název anglicky: Pharmaceutical Technology
doktorský prezenční
Název anglicky: Pharmaceutical Technology
doktorský kombinovaný
FaF P0916D080018 D-Fg Farmakognozie
Název anglicky: Pharmacognosy
doktorský, 4 r., Ph.D., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 1. 7. 2020 – 30. 6. 2025
Garant: doc. PharmDr. Renata Kubínová, Ph.D.

Studijní plány:
Studijní plány:
FaF PH021 FgP Farmakognozie
Název anglicky: Pharmacognosy
doktorský prezenční
FaF PH022 FgK Farmakognozie
Název anglicky: Pharmacognosy
doktorský kombinovaný
FaF P0916D080019 D-PhT Farmakologie a toxikologie
Název anglicky: Pharmacology and Toxicology
doktorský, 4 r., Ph.D., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 1. 7. 2020 – 30. 6. 2025
Garant: doc. PharmDr. Peter Kollár, Ph.D.

Studijní plány:
Studijní plány:
FaF PH027 PhTP Farmakologie a toxikologie
Název anglicky: Pharmacology and Toxicology
doktorský prezenční
FaF PH028 PhTK Farmakologie a toxikologie
Název anglicky: Pharmacology and Toxicology
doktorský kombinovaný
FaF P0916D080020 D-FCHA Medicinal Chemistry
Název anglicky: Medicinal Chemistry
doktorský, 4 r., Ph.D., vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Akreditace: 1. 7. 2020 – 30. 6. 2025
Garant: prof. RNDr. Jozef Csöllei, CSc.

Studijní plány:
Studijní plány:
FaF PH011 FaCHAP Medicinal Chemistry
Název anglicky: Medicinal Chemistry
doktorský prezenční
FaF PH012 FaCHAK Medicinal Chemistry
Název anglicky: Medicinal Chemistry
doktorský kombinovaný
FaF P0916D080021 D-FTA Pharmaceutical Technology
Název anglicky: Pharmaceutical Technology
doktorský, 4 r., Ph.D., vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Akreditace: 1. 7. 2020 – 30. 6. 2025
Garant: doc. PharmDr. Kateřina Kubová, Ph.D.

Studijní plány:
Studijní plány:
FaF PH017 FTAP Pharmaceutical Technology
Název anglicky: Pharmaceutical Technology
doktorský prezenční
FaF PH018 FTAK Pharmaceutical Technology
Název anglicky: Pharmaceutical Technology
doktorský kombinovaný
FaF P0916D080022 D-FgA Pharmacognosy
Název anglicky: Pharmacognosy
doktorský, 4 r., Ph.D., vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Akreditace: 1. 7. 2020 – 30. 6. 2025
Garant: doc. PharmDr. Renata Kubínová, Ph.D.

Studijní plány:
Studijní plány:
FaF PH024 FgAP Pharmacognosy
Název anglicky: Pharmacognosy
doktorský prezenční
FaF PH025 FgAK Pharmacognosy
Název anglicky: Pharmacognosy
doktorský kombinovaný
Sbalit všechny plány Rozbalit všechny plány

Programy a obory

Programy a obory

Sbalit všechny obory Rozbalit všechny obory
C9999 C-CV Celoživotní vzdělávání
Název anglicky: Lifelong Education
celoživotní vzdělávání, 1 r.

Obory:
Obory:
FaF CV001 MNFA Management ve farmacii
Název anglicky: Management in Pharmacy
tematické vzdělávání
FaF CV KOSPR KOSPR Kosmetické prostředky
Název anglicky: nevyplněno
tematické vzdělávání
Název anglicky: Soft skills and Communication in Pharmacy
tematické vzdělávání
FaF PripKurzC PripKurzC Přípravný kurz
Název anglicky: Preparatory course
tematické vzdělávání, vyučovací jazyk: čeština čeština
FaF CV004 KOZN KOZN Konopí ve zdraví a nemoci
Název anglicky: Cannabis in health and disease
tematické vzdělávání, vyučovací jazyk: čeština čeština
FaF CV005 JJLM JJLM Jídlo jako lék II.
Název anglicky: Food as Medicine II.
tematické vzdělávání
Název anglicky: Nano Drug Delivery: Present and Future Trends
tematické vzdělávání
Název anglicky: Cultivation, Harvesting, and Processing of Medicinal Plants
tematické vzdělávání
Název anglicky: Medicinal Plants, Natural Compounds, and Nutraceuticals
tematické vzdělávání, vyučovací jazyk: čeština čeština
FaF CV009JJLS JJLS Jídlo jako lék I.
Název anglicky: Food as Medicine I.
tematické vzdělávání, vyučovací jazyk: čeština čeština
FaF CV010 VPL1 VPL1 Volně prodejná léčiva I.
Název anglicky: Over-the-Counter Medicines I.
tematické vzdělávání, vyučovací jazyk: čeština čeština
FaF CV011 VPL2 VPL2 Volně prodejná léčiva II.
Název anglicky: Over-the-Counter Medicines II.
tematické vzdělávání, vyučovací jazyk: čeština čeština
FaF CV012 TLAF TLAF Lékové formy
Název anglicky: Technology of Dosage And Application Forms
tematické vzdělávání, vyučovací jazyk: čeština čeština
FaF CV013 TOPL TOPL Toxikologie přírodních látek
Název anglicky: Toxicology of natural compounds
tematické vzdělávání, vyučovací jazyk: čeština čeština
Název anglicky: Natural Drugs in Treatment of Common Diseases
tematické vzdělávání, vyučovací jazyk: čeština čeština
Název anglicky: Naturally to Health: Medicinal Plants
tematické vzdělávání, vyučovací jazyk: čeština čeština
Název anglicky: Drug Interactions with Food, Dietary Supplements, and Everything in Between
tematické vzdělávání, vyučovací jazyk: čeština čeština
Název anglicky: nevyplněno
vzdělávání v jednotlivých předmětech
FaF PripKurz PripKurz Přípravný kurz
Název anglicky: Preparatory course
e-kurz, vyučovací jazyk: čeština čeština
U1111 UKR Studium pro ukrajinské studenty v nouzi
Název anglicky: Study for Ukrainian students in need
celoživotní vzdělávání, 1 r.

Obory:
Obory:
Název anglicky: Study for Ukrainian students in need at the Faculty of Pharmacy
celoživotní vzdělávání mimořádné
Z8999 KOS Komplexní studia
Název anglicky: Complex studies
krátkodobý pobyt, 1 r.

Obory:
Obory:
Název anglicky: Multidisciplinary studies
krátkodobý studijní pobyt zahraničního studenta, vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Sbalit všechny obory Rozbalit všechny obory
Údaje byly předpočítány: 22. 7. 2024 18:20