Programy a obory

Programy a obory

Sbalit všechny obory Rozbalit všechny obory
C9999 C-CV Celoživotní vzdělávání
Název anglicky: Lifelong Education
celoživotní vzdělávání, 1 r.

Obory:
Obory:
CST CVVT VT Výpočetní technika
Název anglicky: Information Technology
specializační vzdělávání
Název anglicky: Organization, Management and Project Management of Research and Development (Project PREFEKT)
specializační vzdělávání
Směr: A Směr A
Směr: B Směr B
Název anglicky: University of the Third Age - KA
rozšiřující vzdělávání
Název anglicky: Information technologies for the visually disabled
rozšiřující vzdělávání
Název anglicky: Foreign language for persons with disabilities
rozšiřující vzdělávání
Název anglicky: Communication with Sensualy Handicapped People
rozšiřující vzdělávání
Název anglicky: nevyplněno
rozšiřující vzdělávání
Název anglicky: nevyplněno
rozšiřující vzdělávání
Název anglicky: Sports for persons with disabilities
rozšiřující vzdělávání
CST PKD PKD Pokusný kurz draft
Název anglicky: Pokusny kurz draft
rozšiřující vzdělávání
CST RK RK Rozvoj kompetencí
Název anglicky: Development of Students' Competences at the Masaryk University in the Sphere of Soft-Skills and Project Management
celoživotní vzdělávání mimořádné
Název anglicky: Wine and Viniculture School
celoživotní vzdělávání mimořádné
Název anglicky: International Law and Human Rights
celoživotní vzdělávání mimořádné
Název anglicky: University of the Third Age - ZK
Univerzita třetího věku
Název anglicky: University of the Third Age - NK
Univerzita třetího věku
Název anglicky: History of Arts and Visual Culture
Univerzita třetího věku
Název anglicky: Spiritual dimension of human being
Univerzita třetího věku
Název anglicky: Spiritual dimension of human being - Higher course
Univerzita třetího věku
Název anglicky: From prehistory to the modern period - an archaeological view
Univerzita třetího věku
Název anglicky: nevyplněno
Univerzita třetího věku
CST U3VPK U3VPK Prevence kriminality
Název anglicky: nevyplněno
Univerzita třetího věku
CST U3VABS U3VABS Kurzy pro absolventy
Název anglicky: nevyplněno
Univerzita třetího věku
CST U3VVZK U3VVZK Všeobecně zaměřený kurz
Název anglicky: nevyplněno
Univerzita třetího věku
CST U3VPP U3VPP Památková péče
Název anglicky: nevyplněno
Univerzita třetího věku
Název anglicky: nevyplněno
Univerzita třetího věku
Název anglicky: nevyplněno
Univerzita třetího věku
Název anglicky: nevyplněno
Univerzita třetího věku
Název anglicky: nevyplněno
Univerzita třetího věku
Název anglicky: nevyplněno
Univerzita třetího věku
CST U3VKD2 U3VKD2 Kulturní dědictví II
Název anglicky: nevyplněno
Univerzita třetího věku
Název anglicky: nevyplněno
Univerzita třetího věku
CST U3VKK U3VKK Krátkodobé kurzy U3V
Název anglicky: nevyplněno
Univerzita třetího věku
Název anglicky: nevyplněno
Univerzita třetího věku
Název anglicky: nevyplněno
Univerzita třetího věku
CST U3VZP U3VZP Zdraví je v pohybu
Název anglicky: nevyplněno
Univerzita třetího věku
Název anglicky: nevyplněno
Univerzita třetího věku
CST U3VVES U3VVES Vesmír kolem nás
Název anglicky: nevyplněno
Univerzita třetího věku
Název anglicky: Pilot course for women and men on maternity leave
tematické vzdělávání
Název anglicky: Civic Education in Primary and Secondary Schools
tematické vzdělávání
Název anglicky: European citizen: perspectives and challenges
tematické vzdělávání
CST EUV EUV Evropské volby 2014
Název anglicky: European Elections 2014
tematické vzdělávání
Název anglicky: Extended Language Courses
tematické vzdělávání
CST LSCJV LSCJV Letní školy CJV
Název anglicky: LC Summer School
tematické vzdělávání
CST MJ MJ MjUNI
Název anglicky: MjUNI
tematické vzdělávání
Název anglicky: Introduction to University Pedagogy for Doctoral Students
tematické vzdělávání
Název anglicky: nevyplněno
tematické vzdělávání
Název anglicky: nevyplněno
tematické vzdělávání
Název anglicky: nevyplněno
tematické vzdělávání
Název anglicky: nevyplněno
tematické vzdělávání
CST CRPK161 CRPK161 Workshop v rámci FRMU
Název anglicky: nevyplněno
tematické vzdělávání
Název anglicky: nevyplněno
tematické vzdělávání
Název anglicky: nevyplněno
tematické vzdělávání
Název anglicky: nevyplněno
tematické vzdělávání
Název anglicky: nevyplněno
tematické vzdělávání
Název anglicky: nevyplněno
tematické vzdělávání
Název anglicky: nevyplněno
tematické vzdělávání
Název anglicky: nevyplněno
tematické vzdělávání
Název anglicky: nevyplněno
tematické vzdělávání
CST CRPK182 CRPK182 Workshop v rámci FRMU
Název anglicky: nevyplněno
tematické vzdělávání
CST CRPK181 CRPK181 Workshop v rámci FRMU
Název anglicky: nevyplněno
tematické vzdělávání
CST CRPK183 CRPK183 Workshop v rámci FRMU
Název anglicky: nevyplněno
tematické vzdělávání
Název anglicky: nevyplněno
tematické vzdělávání
Název anglicky: nevyplněno
tematické vzdělávání
CST CRPK203 CRPK203 Workshop v rámci FRMU
Název anglicky: nevyplněno
tematické vzdělávání
CST CRPK225 CRPK225 Workshop v rámci FRMU
Název anglicky: nevyplněno
tematické vzdělávání
CST CRPK224 CRPK224 Workshop v rámci FRMU
Název anglicky: nevyplněno
tematické vzdělávání
CST CRPK223 CRPK223 Workshop v rámci FRMU
Název anglicky: nevyplněno
tematické vzdělávání
Název anglicky: nevyplněno
tematické vzdělávání
Název anglicky: Russian for Court Translators and Interpreters
tematické vzdělávání
Název anglicky: The Sex and Gender Dimesnion in Biomedical Research
tematické vzdělávání
Název anglicky: nevyplněno
tematické vzdělávání
Název anglicky: nevyplněno
tematické vzdělávání
Název anglicky: English for Court Translators and Interpreters
tematické vzdělávání
Název anglicky: Czech for foreigners in the academic environment
tematické vzdělávání
Název anglicky: Foundations of University Teaching Excellence
tematické vzdělávání
Název anglicky: German for Court Translators and Interpreters
tematické vzdělávání
Název anglicky: Development of information literacy
doplňující vzdělávání
CST ELK ELK E-learningové kurzy
Název anglicky: nevyplněno
e-kurz
Z4444 SSEES School of Slavonic and East European Studies
Název anglicky: School of Slavonic and East European Studies
krátkodobý pobyt, 1 r., absolvent

Obory:
Obory:
Název anglicky: School of Slavonic and East European Studies
krátkodobý studijní pobyt zahraničního studenta
Z5555 JPVS Jazyková příprava pro studium na českých vysokých školách
Název anglicky: Language Training for Study at the Czech Universities
krátkodobý pobyt, 1 r., absolvent

Obory:
Obory:
Název anglicky: Language Training for Study at the Czech Universities
krátkodobý studijní pobyt zahraničního studenta
Název anglicky: Foundation Language Course
krátkodobý studijní pobyt zahraničního studenta
Z6666 LSSS Letní škola slovanských studií
Název anglicky: Summer School of Slavonic Studies
krátkodobý pobyt, 1 r., absolvent

Obory:
Obory:
Název anglicky: Summer School of Slavonic Studies
krátkodobý studijní pobyt zahraničního studenta
Z8888 CESP Central European Studies Program
Název anglicky: Central European Studies Program
krátkodobý pobyt, 5 r., absolvent

Obory:
Obory:
Název anglicky: Central European Studies Program
krátkodobý studijní pobyt zahraničního studenta
Z8899 TTEP Tesol Teacher Education Program
Název anglicky: Tesol Teacher Education Program
krátkodobý pobyt, 5 r., absolvent

Obory:
Obory:
Název anglicky: Tesol Teacher Education Program
krátkodobý studijní pobyt zahraničního studenta
Název anglicky: Celta Teacher Education Program
krátkodobý studijní pobyt zahraničního studenta
Z8999 KOS Komplexní studia
Název anglicky: Complex studies
krátkodobý pobyt, 1 r.

Obory:
Obory:
Název anglicky: Short-Term Intensive Programs
tematické vzdělávání
Název anglicky: Multidisciplinary studies
krátkodobý studijní pobyt zahraničního studenta
Název anglicky: Erasmus Intensive Language Course
krátkodobý studijní pobyt zahraničního studenta
Název anglicky: Multidisciplinary studies at Faculty of Medicine
krátkodobý studijní pobyt zahraničního studenta
Název anglicky: Multidisciplinary studies at Faculty of Arts
krátkodobý studijní pobyt zahraničního studenta
Název anglicky: Multidisciplinary studies at Faculty of Law
krátkodobý studijní pobyt zahraničního studenta
Název anglicky: Multidisciplinary studies at Faculty of Social Studies
krátkodobý studijní pobyt zahraničního studenta
Název anglicky: Multidisciplinary studies at Faculty of Science
krátkodobý studijní pobyt zahraničního studenta
Název anglicky: Multidisciplinary studies at Faculty of Informatics
krátkodobý studijní pobyt zahraničního studenta
Název anglicky: Multidisciplinary studies at Faculty of Education
krátkodobý studijní pobyt zahraničního studenta
Název anglicky: Multidisciplinary studies at Faculty of Sport Studies
krátkodobý studijní pobyt zahraničního studenta
Název anglicky: Multidisciplinary studies at Faculty of Economics and Administration
krátkodobý studijní pobyt zahraničního studenta
Název anglicky: Multidisciplinary studies at CEITEC
krátkodobý studijní pobyt zahraničního studenta
Název anglicky: Multidisciplinary studies at Faculty of Pharmacy
krátkodobý studijní pobyt zahraničního studenta
Sbalit všechny obory Rozbalit všechny obory
Údaje byly předpočítány: 6. 6. 2023 17:02