Programy a plány (nová struktura studia)

Programy a plány (nová struktura studia)

Sbalit všechny plány Rozbalit všechny plány
Název anglicky: Anthropology
bakalářský, 3 r., Bc., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 5. 8. 2018 – 4. 8. 2028

Studijní plány:

Studijní plány:

Název anglicky: Anthropology
bakalářský prezenční jednooborový
Název anglicky: Ecological and Evolutionary Biology
bakalářský, 3 r., Bc., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 5. 8. 2018 – 4. 8. 2028

Studijní plány:

Studijní plány:

Název anglicky: Ecological and Evolutionary Biology
bakalářský prezenční jednooborový
Název anglicky: Experimental and Molecular Biology
bakalářský, 3 r., Bc., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 5. 8. 2018 – 4. 8. 2028

Studijní plány:

Studijní plány:

Název anglicky: Experimental Animal Biology and Immunology
bakalářský prezenční se specializací
Název anglicky: Experimental Plant Biology
bakalářský prezenční se specializací
Název anglicky: Microbiology
bakalářský prezenční se specializací
Název anglicky: Molecular Biology and Genetics
bakalářský prezenční se specializací
Název anglicky: Human Biology
bakalářský prezenční se specializací
Název anglicky: Human Biology (graduation)
bakalářský prezenční na dostudování
Název anglicky: Experimental Plant Biology (graduation)
bakalářský prezenční na dostudování
Název anglicky: Experimental Animal Biology and Immunology (graduation)
bakalářský prezenční na dostudování
Název anglicky: Microbiology (graduation)
bakalářský prezenční na dostudování
Název anglicky: Molecular Biology and Genetics (graduation)
bakalářský prezenční na dostudování
Název anglicky: Biochemistry
bakalářský, 3 r., Bc., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 5. 8. 2018 – 4. 8. 2028

Studijní plány:

Studijní plány:

Název anglicky: Biochemistry
bakalářský prezenční se specializací
Název anglicky: Applied biochemistry
bakalářský prezenční se specializací
Název anglicky: Bioinformatics
bakalářský prezenční se specializací
Název anglicky: Environment and Health
bakalářský, 3 r., Bc., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 5. 8. 2018 – 4. 8. 2028

Studijní plány:

Studijní plány:

Název anglicky: Environment and Health
bakalářský prezenční jednooborový
Název anglicky: Chemistry
bakalářský, 3 r., Bc., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 5. 8. 2018 – 4. 8. 2028

Studijní plány:

Studijní plány:

Název anglicky: Chemistry
bakalářský prezenční jednooborový
Název anglicky: Biophysical Chemistry
bakalářský prezenční se specializací
Název anglicky: Analytical Chemist - Manager of Chemical Laboratory
bakalářský prezenční se specializací
Název anglicky: Chemistry and Technology of Materials for Conservation – Restoration
bakalářský, 3 r., Bc., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 5. 8. 2018 – 4. 8. 2026

Studijní plány:

Studijní plány:

Název anglicky: Chemistry and Technology of Materials for Conservation – Restoration (one-field)
bakalářský prezenční jednooborový
Název anglicky: Applied and environmental geology
bakalářský, 3 r., Bc., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 5. 8. 2018 – 4. 8. 2024

Studijní plány:

Studijní plány:

Název anglicky: Applied and environmental geology
bakalářský prezenční jednooborový
Název anglicky: Applied and environmental geology
bakalářský kombinovaný jednooborový
Název anglicky: Geography and Cartography
bakalářský, 3 r., Bc., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 5. 8. 2018 – 4. 8. 2028

Studijní plány:

Studijní plány:

Název anglicky: Physical Geography
bakalářský prezenční se specializací
Název anglicky: Social Geography
bakalářský prezenční se specializací
Název anglicky: Geographical Cartography and Geoinformatics
bakalářský prezenční se specializací
Název anglicky: Geoinformatics and Regional Development
bakalářský prezenční se specializací
Název anglicky: Geoinformatics and Sustainable Development
bakalářský prezenční se specializací
Název anglicky: Geology
bakalářský, 3 r., Bc., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 5. 8. 2018 – 4. 8. 2024

Studijní plány:

Studijní plány:

Název anglicky: Geology
bakalářský prezenční jednooborový
Název anglicky: Geology
bakalářský kombinovaný jednooborový
Název anglicky: Principles of geology
bakalářský prezenční hlavní
Název anglicky: Principles of geology
bakalářský prezenční vedlejší
Název anglicky: Physics – nanotechnology
bakalářský, 3 r., Bc., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 5. 8. 2018 – 4. 8. 2028

Studijní plány:

Studijní plány:

Název anglicky: Physics – nanotechnology
bakalářský prezenční jednooborový
Název anglicky: Physics – nanotechnology
bakalářský kombinovaný jednooborový
Název anglicky: Physics
bakalářský, 3 r., Bc., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 5. 8. 2018 – 4. 8. 2028

Studijní plány:

Studijní plány:

Název anglicky: Biophysics
bakalářský prezenční se specializací
Název anglicky: Astrophysics
bakalářský prezenční se specializací
Název anglicky: Physics
bakalářský prezenční se specializací
Název anglicky: Mathematics
bakalářský, 3 r., Bc., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 5. 8. 2018 – 4. 8. 2028

Studijní plány:

Studijní plány:

Název anglicky: Mathematics
bakalářský prezenční hlavní
Název anglicky: Mathematics
bakalářský prezenční vedlejší
Název anglicky: Financial and Insurance Mathematics
bakalářský prezenční se specializací
Název anglicky: Statistics and data analysis
bakalářský prezenční se specializací
Název anglicky: Modelling and computations
bakalářský prezenční se specializací
Název anglicky: Mathematics
bakalářský prezenční se specializací
Název anglicky: Financial and Insurance Mathematics (graduation)
bakalářský prezenční na dostudování
Název anglicky: Statistics and Data Analysis (graduation)
bakalářský prezenční na dostudování
Název anglicky: Mathematics (graduation)
bakalářský prezenční na dostudování
Název anglicky: Applied Mathematics for Multi-Branches Study (graduation) - major
bakalářský prezenční na dostudování
Název anglicky: Modelling and Calculations (graduation)
bakalářský prezenční na dostudování
Název anglicky: Applied Mathematics for Multi-Branches Study (graduation) - minor
bakalářský prezenční na dostudování
Název anglicky: Computational biology and biomedicine
bakalářský, 3 r., Bc., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 5. 8. 2018 – 4. 8. 2028

Studijní plány:

Studijní plány:

Název anglicky: Biomedical bioinformatics
bakalářský prezenční se specializací
Název anglicky: Epidemiology and modeling
bakalářský prezenční se specializací
Název anglicky: Computational biology and biomedicine (graduation)
bakalářský prezenční na dostudování
Název anglicky: Biology with a view to Education
bakalářský, 3 r., Bc., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 25. 9. 2018 – 24. 9. 2028

Studijní plány:

Studijní plány:

Název anglicky: Biology with a view to Education
bakalářský prezenční hlavní
Název anglicky: Biology with a view to Education
bakalářský prezenční vedlejší
Název anglicky: Biology with a view to Education (graduation major)
bakalářský prezenční na dostudování hlavní
Název anglicky: Biology with a view to Education (graduation minor)
bakalářský prezenční na dostudování vedlější
Název anglicky: Physics with a view to Education
bakalářský, 3 r., Bc., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 25. 9. 2018 – 24. 9. 2028

Studijní plány:

Studijní plány:

Název anglicky: Physics with a view to Education
bakalářský prezenční hlavní
Název anglicky: Physics with a view to Education
bakalářský prezenční vedlejší
Název anglicky: Physics with a view to Education (graduation major)
bakalářský prezenční na dostudování hlavní
Název anglicky: Physics with a view to Education (graduation minor)
bakalářský prezenční na dostudování vedlější
Název anglicky: Geography and Cartography with a view to Education
bakalářský, 3 r., Bc., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 25. 9. 2018 – 24. 9. 2028

Studijní plány:

Studijní plány:

Název anglicky: Geography and Cartography with a view to Education
bakalářský prezenční hlavní
Název anglicky: Geography and Cartography with a view to Education
bakalářský prezenční vedlejší
Název anglicky: Geography and Cartography with a view to Education (graduation major)
bakalářský prezenční na dostudování hlavní
Název anglicky: Geography and Cartography with a view to Education (graduation minor)
bakalářský prezenční na dostudování vedlější
Název anglicky: Medical Genetics and Molecular Diagnostics
bakalářský, 3 r., Bc., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 16. 10. 2018 – 15. 10. 2028

Studijní plány:

Studijní plány:

Název anglicky: Medical Genetics and Molecular Diagnostics
bakalářský prezenční jednooborový
Název anglicky: Mathematics focused on teaching
bakalářský, 3 r., Bc., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 25. 9. 2018 – 24. 9. 2028

Studijní plány:

Studijní plány:

Název anglicky: Mathematics focused on teaching
bakalářský prezenční hlavní
Název anglicky: Mathematics focused on teaching
bakalářský prezenční vedlejší
Název anglicky: Mathematics focused on teaching (graduation major)
bakalářský prezenční na dostudování hlavní
Název anglicky: Mathematics focused on teaching (graduation minor)
bakalářský prezenční na dostudování vedlější
Název anglicky: Chemistry with a view to Education
bakalářský, 3 r., Bc., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 25. 9. 2018 – 24. 9. 2028

Studijní plány:

Studijní plány:

Název anglicky: Chemistry with a view to Education
bakalářský prezenční hlavní
Název anglicky: Chemistry with a view to Education
bakalářský prezenční vedlejší
Název anglicky: Chemistry with a view to Education (graduation major)
bakalářský prezenční na dostudování hlavní
Název anglicky: Chemistry with a view to Education (graduation minor)
bakalářský prezenční na dostudování vedlější
Název anglicky: Social geography and regional development
magisterský navazující, 2 r., Mgr., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 5. 8. 2018 – 4. 8. 2028

Studijní plány:

Studijní plány:

Název anglicky: Social geography and regional development (jednooborový)
navazující prezenční jednooborový
Název anglicky: Anthropology
magisterský navazující, 2 r., Mgr., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 5. 8. 2018 – 4. 8. 2028

Studijní plány:

Studijní plány:

Název anglicky: Anthropology (one-field)
navazující prezenční jednooborový
Název anglicky: Botany
magisterský navazující, 2 r., Mgr., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 5. 8. 2018 – 4. 8. 2028

Studijní plány:

Studijní plány:

Název anglicky: Phycology and Mycology
navazující prezenční se specializací
Název anglicky: Plant Biosystematics
navazující prezenční se specializací
Název anglicky: Plant Ecology
navazující prezenční se specializací
Název anglicky: Experimental Plant Biology
magisterský navazující, 2 r., Mgr., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 5. 8. 2018 – 4. 8. 2028

Studijní plány:

Studijní plány:

Název anglicky: Experimental Plant Biology (jednooborový)
navazující prezenční jednooborový
Název anglicky: Experimental Plant Biology (graduation)
navazující prezenční na dostudování
Název anglicky: Experimental Animal Biology and Immunology
magisterský navazující, 2 r., Mgr., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 5. 8. 2018 – 4. 8. 2028

Studijní plány:

Studijní plány:

Název anglicky: Physiology
navazující prezenční se specializací
Název anglicky: Immunology
navazující prezenční se specializací
Název anglicky: Developmental Biology
navazující prezenční se specializací
Název anglicky: Microbiology
magisterský navazující, 2 r., Mgr., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 5. 8. 2018 – 4. 8. 2028

Studijní plány:

Studijní plány:

Název anglicky: Microbiology (one-field)
navazující prezenční jednooborový
Název anglicky: Molecular Biology and Genetics
magisterský navazující, 2 r., Mgr., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 5. 8. 2018 – 4. 8. 2028

Studijní plány:

Studijní plány:

Název anglicky: Molecular Biology and Genetics (jednooborový)
navazující prezenční jednooborový
Název anglicky: Human Biology
magisterský navazující, 2 r., Mgr., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 5. 8. 2018 – 4. 8. 2028

Studijní plány:

Studijní plány:

Název anglicky: Human Biology (one-field)
navazující prezenční jednooborový
Název anglicky: Anthropobiology and anthropogenetics (graduation)
navazující prezenční na dostudování
Název anglicky: Zoology
magisterský navazující, 2 r., Mgr., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 5. 8. 2018 – 4. 8. 2028

Studijní plány:

Studijní plány:

Název anglicky: Zoology (one-field)
navazující prezenční jednooborový
Název anglicky: Biochemistry
magisterský navazující, 2 r., Mgr., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 5. 8. 2018 – 4. 8. 2028

Studijní plány:

Studijní plány:

Název anglicky: Biochemistry (Genomics and Proteomics)
navazující prezenční se specializací
Název anglicky: Biochemistry (Bioinformatics)
navazující prezenční se specializací
Název anglicky: Biochemistry (Biomolecular chemistry)
navazující prezenční se specializací
Název anglicky: Biochemistry (Analytical biochemistry)
navazující prezenční se specializací
Název anglicky: Biochemistry (Biochemistry)
navazující prezenční se specializací
Název anglicky: Environment and Health
magisterský navazující, 2 r., Mgr., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 5. 8. 2018 – 4. 8. 2028

Studijní plány:

Studijní plány:

Název anglicky: Environment and Health (one-field)
navazující prezenční jednooborový
Název anglicky: Environment and Health (graduation)
navazující prezenční na dostudování
Název anglicky: Nature Conservation
magisterský navazující, 2 r., Mgr., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 5. 8. 2018 – 4. 8. 2024

Studijní plány:

Studijní plány:

Název anglicky: Nature Conservation (botany)
navazující prezenční se specializací
Název anglicky: Nature Conservation (zoologie)
navazující prezenční se specializací
Název anglicky: Chemistry
magisterský navazující, 2 r., Mgr., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 5. 8. 2018 – 4. 8. 2028

Studijní plány:

Studijní plány:

Název anglicky: Analytical Chemistry
navazující prezenční se specializací
Název anglicky: Inorganic Chemistry
navazující prezenční se specializací
Název anglicky: Organic Chemistry
navazující prezenční se specializací
Název anglicky: Physical Chemistry
navazující prezenční se specializací
Název anglicky: Material Chemistry
navazující prezenční se specializací
Název anglicky: Biophysical Chemistry
navazující prezenční se specializací
Název anglicky: Structural Chemistry
navazující prezenční se specializací
Název anglicky: Chemistry and Technology of Materials for Conservation – Restoration
magisterský navazující, 2 r., Mgr., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 5. 8. 2018 – 4. 8. 2026

Studijní plány:

Studijní plány:

Název anglicky: Chemistry and Technology of Materials for Conservation – Restoration (one-field)
navazující prezenční jednooborový
Název anglicky: Geology
magisterský navazující, 2 r., Mgr., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 5. 8. 2018 – 4. 8. 2024

Studijní plány:

Studijní plány:

Název anglicky: Geology (one-field full-time)
navazující prezenční jednooborový
Název anglicky: Geology (one-field combined)
navazující kombinovaný jednooborový
Název anglicky: Principles of geology (major)
navazující prezenční hlavní
Název anglicky: Principles of geology (minor)
navazující prezenční vedlejší
Název anglicky: Applied and environmental geology
magisterský navazující, 2 r., Mgr., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 5. 8. 2018 – 4. 8. 2024

Studijní plány:

Studijní plány:

Název anglicky: Applied and environmental geology (one-field full-time)
navazující prezenční jednooborový
Název anglicky: Applied and environmental geology (one-field combined)
navazující kombinovaný jednooborový
Název anglicky: Applied geography and geoinformatics
magisterský navazující, 2 r., Mgr., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 5. 8. 2018 – 4. 8. 2022

Studijní plány:

Studijní plány:

Název anglicky: Applied geography and geoinformatics (one-field)
navazující prezenční jednooborový
Název anglicky: Physical geography
magisterský navazující, 2 r., Mgr., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 5. 8. 2018 – 4. 8. 2028

Studijní plány:

Studijní plány:

Název anglicky: Physical geography (jednooborový)
navazující prezenční jednooborový
Název anglicky: Cartography and geoinformatics
magisterský navazující, 2 r., Mgr., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 5. 8. 2018 – 4. 8. 2028

Studijní plány:

Studijní plány:

Název anglicky: Cartography and geoinformatics (jednooborový)
navazující prezenční jednooborový
Název anglicky: Geoenvironmental risks and remediations
magisterský navazující, 2 r., Ing., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 5. 8. 2018 – 4. 8. 2024

Studijní plány:

Studijní plány:

Název anglicky: Geoenvironmental risks and remediations (one-filed full-time)
navazující prezenční jednooborový
Název anglicky: Geoenvironmental risks and remediations (one-field combined)
navazující kombinovaný jednooborový
Název anglicky: Physics
magisterský navazující, 2 r., Mgr., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 5. 8. 2018 – 4. 8. 2028

Studijní plány:

Studijní plány:

Název anglicky: Plasma physics and nanotechnology
navazující prezenční se specializací
Název anglicky: Condensed matter physics
navazující prezenční se specializací
Název anglicky: Theoretical physics
navazující prezenční se specializací
Název anglicky: Astrophysics
navazující prezenční se specializací
Název anglicky: Applied Mathematics
magisterský navazující, 2 r., Mgr., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 5. 8. 2018 – 4. 8. 2028

Studijní plány:

Studijní plány:

Název anglicky: Applied Mathematics (hlavní)
navazující prezenční hlavní
Název anglicky: Applied Mathematics (vedlejší)
navazující prezenční vedlejší
Název anglicky: Differential equations and their applications
navazující prezenční se specializací
Název anglicky: Modelling and computations
navazující prezenční se specializací
Název anglicky: Finance and insurance mathematics
navazující prezenční se specializací
Název anglicky: Statistics and data analysis
navazující prezenční se specializací
Název anglicky: Mathematics
magisterský navazující, 2 r., Mgr., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 5. 8. 2018 – 4. 8. 2028

Studijní plány:

Studijní plány:

Název anglicky: Mathematics
navazující prezenční jednooborový
Název anglicky: Mathematical Analysis (graduation)
navazující prezenční na dostudování
Název anglicky: Algebra and Discrete Mathematics (graduation)
navazující prezenční na dostudování
Název anglicky: Geometry (graduation)
navazující prezenční na dostudování
Název anglicky: Finance Mathematics (graduation)
navazující prezenční na dostudování
Název anglicky: Mathematics with Informatics (graduation)
navazující prezenční na dostudování
Název anglicky: Statistics and Data Analysis (graduation)
navazující prezenční na dostudování
Název anglicky: Mathematical Modelling and Numeric Methods (graduation)
navazující prezenční na dostudování
Název anglicky: Applied Mathematics for Multi-Branches Study (graduation) - major
navazující prezenční na dostudování
Název anglicky: Applied Mathematics for Multi-Branches Study (graduation) - minor
navazující prezenční na dostudování
Název anglicky: Computational biology and biomedicine
magisterský navazující, 2 r., Mgr., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 5. 8. 2018 – 4. 8. 2028

Studijní plány:

Studijní plány:

Název anglicky: Computational biology and biomedicine (Epidemiology and modeling)
navazující prezenční se specializací
Název anglicky: Computational biology and biomedicine (Biomedical bioinformatics)
navazující prezenční se specializací
Název anglicky: Computational biology and biomedicine (graduation)
navazující prezenční na dostudování
Název anglicky: Bioanalytical Laboratory Diagnostics in Medicine - Bioanalytic
magisterský navazující, 2 r., Mgr., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 16. 10. 2018 – 15. 10. 2028

Studijní plány:

Studijní plány:

Název anglicky: Bioanalytical Laboratory Diagnostics in Medicine - Bioanalyst (jednooborový)
navazující prezenční jednooborový
Název anglicky: Biophysics
magisterský navazující, 2 r., Mgr., vyučovací jazyk: čeština čeština

Studijní plány:

Studijní plány:

Název anglicky: Biophysics (jednooborový)
navazující prezenční jednooborový
Název anglicky: Biotechnology
magisterský navazující, 2 r., Mgr., vyučovací jazyk: čeština čeština

Studijní plány:

Studijní plány:

Název anglicky: Biotechnology (jednooborový)
navazující prezenční jednooborový
Název anglicky: Cell Biology
magisterský navazující, 2 r., Mgr., vyučovací jazyk: čeština čeština

Studijní plány:

Studijní plány:

Název anglicky: Cell Biology (jednooborový)
navazující prezenční jednooborový
Název anglicky: Bioanalytical Laboratory Diagnostics in Medicine - Medical Genetics and Molecular Diagnostics
magisterský navazující, 2 r., Mgr., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 16. 10. 2018 – 15. 10. 2028

Studijní plány:

Studijní plány:

Název anglicky: Bioanalytical Laboratory Diagnostics in Medicine - Medical Genetics and Molecular Diagnostics (jednooborový)
navazující prezenční jednooborový
Název anglicky: Medical physics
magisterský navazující, 2 r., Mgr., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 20. 11. 2018 – 19. 11. 2025

Studijní plány:

Studijní plány:

Název anglicky: Medical physics (jednooborový)
navazující prezenční jednooborový
Název anglicky: Upper Secondary School Teacher Training in Biology
magisterský navazující, 2 r., Mgr., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 25. 9. 2018 – 24. 9. 2028

Studijní plány:

Studijní plány:

Název anglicky: Upper Secondary School Teacher Training in Biology (hlavní)
navazující prezenční hlavní
Název anglicky: Upper Secondary School Teacher Training in Biology (vedlejší)
navazující prezenční vedlejší
Název anglicky: Upper Secondary School Teacher Training in Biology (graduation major)
navazující prezenční na dostudování hlavní
Název anglicky: Upper Secondary School Teacher Training in Biology (graduation minor)
navazující prezenční na dostudování vedlejší
Název anglicky: Teaching of Technical Drawing for Secondary Schools
magisterský navazující, 2 r., Mgr., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 25. 9. 2018 – 24. 9. 2028

Studijní plány:

Studijní plány:

Název anglicky: Teaching of Technical Drawing for Secondary Schools (hlavní)
navazující prezenční hlavní
Název anglicky: Teaching of Technical Drawing for Secondary Schools (vedlejší)
navazující prezenční vedlejší
Název anglicky: Teaching of Technical Drawing for Secondary Schools (graduation major)
navazující prezenční na dostudování hlavní
Název anglicky: Teaching of Technical Drawing for Secondary Schools (graduation minor)
navazující prezenční na dostudování vedlejší
Název anglicky: Upper Secondary School Teacher Training in Physics
magisterský navazující, 2 r., Mgr., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 25. 9. 2018 – 24. 9. 2028

Studijní plány:

Studijní plány:

Název anglicky: Upper Secondary School Teacher Training in Physics (hlavní)
navazující prezenční hlavní
Název anglicky: Upper Secondary School Teacher Training in Physics (vedlejší)
navazující prezenční vedlejší
Název anglicky: Upper Secondary School Teacher Training in Physics (graduation major)
navazující prezenční na dostudování hlavní
Název anglicky: Upper Secondary School Teacher Training in Physics (graduation minor)
navazující prezenční na dostudování vedlejší
Název anglicky: Upper Secondary School Teacher Training in Geography and Cartography
magisterský navazující, 2 r., Mgr., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 25. 9. 2018 – 24. 9. 2028

Studijní plány:

Studijní plány:

Název anglicky: Upper Secondary School Teacher Training in Geography and Cartography (hlavní)
navazující prezenční hlavní
Název anglicky: Upper Secondary School Teacher Training in Geography and Cartography (vedlejší)
navazující prezenční vedlejší
Název anglicky: Upper Secondary School Teacher Training in Geography and Cartography (graduation major)
navazující prezenční na dostudování hlavní
Název anglicky: Upper Secondary School Teacher Training in Geography and Cartography (graduation minor)
navazující prezenční na dostudování vedlejší
Název anglicky: Teaching of Mathematics for Secondary Schools
magisterský navazující, 2 r., Mgr., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 25. 9. 2018 – 24. 9. 2028

Studijní plány:

Studijní plány:

Název anglicky: Teaching of Mathematics for Secondary Schools (hlavní)
navazující prezenční hlavní
Název anglicky: Teaching of Mathematics for Secondary Schools (vedlejší)
navazující prezenční vedlejší
Název anglicky: Teaching of Mathematics for Secondary Schools (graduation major)
navazující prezenční na dostudování hlavní
Název anglicky: Teaching of Mathematics for Secondary Schools (graduation minor)
navazující prezenční na dostudování vedlejší
Název anglicky: Upper Secondary School Teacher Training in Chemistry
magisterský navazující, 2 r., Mgr., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 25. 9. 2018 – 24. 9. 2028

Studijní plány:

Studijní plány:

Název anglicky: Upper Secondary School Teacher Training in Chemistry (hlavní)
navazující prezenční hlavní
Název anglicky: Upper Secondary School Teacher Training in Chemistry (vedlejší)
navazující prezenční vedlejší
Název anglicky: Upper Secondary School Teacher Training in Chemistry (graduation major)
navazující prezenční na dostudování hlavní
Název anglicky: Upper Secondary School Teacher Training in Chemistry (graduation minor)
navazující prezenční na dostudování vedlejší
Název anglicky: Physics
doktorský, 4 r., Ph.D., vyučovací jazyk: čeština čeština

Studijní plány:

Studijní plány:

Název anglicky: Condensed Matter Physics
doktorský prezenční se specializací
Název anglicky: Biophysics
doktorský prezenční se specializací
Název anglicky: Theoretical Physics
doktorský prezenční se specializací
Název anglicky: Astrophysics
doktorský prezenční se specializací
Název anglicky: Plasma Physics
doktorský prezenční se specializací
Název anglicky: General Physics
doktorský prezenční se specializací
Název anglicky: Wave and Partical Optics
doktorský prezenční se specializací
Název anglicky: Condensed Matter Physics (combined)
doktorský kombinovaný se specializací
Název anglicky: Biophysics (combined)
doktorský kombinovaný se specializací
Název anglicky: Theoretical Physics (combined)
doktorský kombinovaný se specializací
Název anglicky: Astrophysics (combined)
doktorský kombinovaný se specializací
Název anglicky: Plasma Physics (combined)
doktorský kombinovaný se specializací
Název anglicky: General Physics (combined)
doktorský kombinovaný se specializací
Název anglicky: Wave and Partical Optics (combined)
doktorský kombinovaný se specializací
Název anglicky: Physics
doktorský, 4 r., Ph.D., vyučovací jazyk: angličtina angličtina

Studijní plány:

Studijní plány:

Název anglicky: Astrophysics
doktorský prezenční se specializací
Název anglicky: Condensed Matter Physics
doktorský prezenční se specializací
Název anglicky: Theoretical Physics
doktorský prezenční se specializací
Název anglicky: Plasma Physics
doktorský prezenční se specializací
Název anglicky: Biophysics
doktorský prezenční se specializací
Název anglicky: Wave and Partical Optics
doktorský prezenční se specializací
Název anglicky: General Physics
doktorský prezenční se specializací
Název anglicky: Astrophysics (combined)
doktorský kombinovaný se specializací
Název anglicky: Condensed Matter Physics (combined)
doktorský kombinovaný se specializací
Název anglicky: Theoretical Physics (combined)
doktorský kombinovaný se specializací
Název anglicky: Plasma Physics (combined)
doktorský kombinovaný se specializací
Název anglicky: Biophysics (combined)
doktorský kombinovaný se specializací
Název anglicky: Wave and Partical Optics (combined)
doktorský kombinovaný se specializací
Název anglicky: General Physics (combined)
doktorský kombinovaný se specializací
Název anglicky: Chemistry
doktorský, 4 r., Ph.D., vyučovací jazyk: čeština čeština

Studijní plány:

Studijní plány:

Název anglicky: Analytical Chemistry
doktorský prezenční se specializací
Název anglicky: Inorganic Chemistry
doktorský prezenční se specializací
Název anglicky: Physical Chemistry
doktorský prezenční se specializací
Název anglicky: Materials Chemistry
doktorský prezenční se specializací
Název anglicky: Organic Chemistry
doktorský prezenční se specializací
Název anglicky: Analytical Chemistry (combined)
doktorský kombinovaný se specializací
Název anglicky: Inorganic Chemistry (combined)
doktorský kombinovaný se specializací
Název anglicky: Physical Chemistry (combined)
doktorský kombinovaný se specializací
Název anglicky: Materials Chemistry (combined)
doktorský kombinovaný se specializací
Název anglicky: Organic Chemistry (combined)
doktorský kombinovaný se specializací
Název anglicky: Chemistry
doktorský, 4 r., Ph.D., vyučovací jazyk: angličtina angličtina

Studijní plány:

Studijní plány:

Název anglicky: Analytical Chemistry
doktorský prezenční se specializací
Název anglicky: Inorganic Chemistry
doktorský prezenční se specializací
Název anglicky: Physical Chemistry
doktorský prezenční se specializací
Název anglicky: Materials Chemistry
doktorský prezenční se specializací
Název anglicky: Organic Chemistry
doktorský prezenční se specializací
Název anglicky: Analytical Chemistry (combined)
doktorský kombinovaný se specializací
Název anglicky: Inorganic Chemistry (combined)
doktorský kombinovaný se specializací
Název anglicky: Physical Chemistry (combined)
doktorský kombinovaný se specializací
Název anglicky: Materials Chemistry (combined)
doktorský kombinovaný se specializací
Název anglicky: Organic Chemistry (combined)
doktorský kombinovaný se specializací
Název anglicky: Mathematics and Statistics
doktorský, 4 r., Ph.D., vyučovací jazyk: čeština čeština

Studijní plány:

Studijní plány:

Název anglicky: Algebra, Number Theory and Mathematical Logic
doktorský prezenční se specializací
Název anglicky: Geometry, Topology and Geometric Analysis
doktorský prezenční se specializací
Název anglicky: Mathematical Analysis
doktorský prezenční se specializací
Název anglicky: General Mathematics
doktorský prezenční se specializací
Název anglicky: Probability, Statistics and Mathematical Modelling
doktorský prezenční se specializací
Název anglicky: Algebra, Number Theory and Mathematical Logic (combined)
doktorský kombinovaný se specializací
Název anglicky: Geometry, Topology and Geometric Analysis (combined)
doktorský kombinovaný se specializací
Název anglicky: Mathematical Analysis (combined)
doktorský kombinovaný se specializací
Název anglicky: General Mathematics (combined)
doktorský kombinovaný se specializací
Název anglicky: Probability, Statistics and Mathematical Modelling (combined)
doktorský kombinovaný se specializací
Název anglicky: Mathematics and Statistics
doktorský, 4 r., Ph.D., vyučovací jazyk: angličtina angličtina

Studijní plány:

Studijní plány:

Název anglicky: Algebra, Number Theory and Mathematical Logic
doktorský prezenční se specializací
Název anglicky: Geometry, Topology and Geometric Analysis
doktorský prezenční se specializací
Název anglicky: Mathematical Analysis
doktorský prezenční se specializací
Název anglicky: General Mathematics
doktorský prezenční se specializací
Název anglicky: Probability, Statistics and Mathematical Modelling
doktorský prezenční se specializací
Název anglicky: Algebra, Number Theory and Mathematical Logic (combined)
doktorský kombinovaný se specializací
Název anglicky: Geometry, Topology and Geometric Analysis (combined)
doktorský kombinovaný se specializací
Název anglicky: Mathematical Analysis (combined)
doktorský kombinovaný se specializací
Název anglicky: General Mathematics (combined)
doktorský kombinovaný se specializací
Název anglicky: Probability, Statistics and Mathematical Modelling (combined)
doktorský kombinovaný se specializací
Název anglicky: Analytical Geochemist
doktorský, 4 r., Ph.D., vyučovací jazyk: čeština čeština

Studijní plány:

Studijní plány:

Název anglicky: Analytical Geochemist (jednooborový)
doktorský prezenční
Název anglicky: Analytical Geochemist (combined)
doktorský kombinovaný
Název anglicky: Analytical Geochemist
doktorský, 4 r., Ph.D., vyučovací jazyk: angličtina angličtina

Studijní plány:

Studijní plány:

Název anglicky: Analytical Geochemist (jednooborový)
doktorský prezenční
Název anglicky: Analytical Geochemist (combined)
doktorský kombinovaný
Název anglicky: Ecological and Evolutionary Biology
doktorský, 4 r., Ph.D., vyučovací jazyk: čeština čeština

Studijní plány:

Studijní plány:

Název anglicky: Ecology
doktorský prezenční se specializací
Název anglicky: Zoology
doktorský prezenční se specializací
Název anglicky: Botany
doktorský prezenční se specializací
Název anglicky: Hydrobiology
doktorský prezenční se specializací
Název anglicky: Parasitology
doktorský prezenční se specializací
Název anglicky: Ecology (combined)
doktorský kombinovaný se specializací
Název anglicky: Zoology (combined)
doktorský kombinovaný se specializací
Název anglicky: Botany (combined)
doktorský kombinovaný se specializací
Název anglicky: Hydrobiology (combined)
doktorský kombinovaný se specializací
Název anglicky: Parasitology (combined)
doktorský kombinovaný se specializací
Název anglicky: Ecological and Evolutionary Biology
doktorský, 4 r., Ph.D., vyučovací jazyk: angličtina angličtina

Studijní plány:

Studijní plány:

Název anglicky: Ecology
doktorský prezenční se specializací
Název anglicky: Zoology
doktorský prezenční se specializací
Název anglicky: Hydrobiology
doktorský prezenční se specializací
Název anglicky: Parasitology
doktorský prezenční se specializací
Název anglicky: Botany
doktorský prezenční se specializací
Název anglicky: Botany (combined)
doktorský kombinovaný se specializací
Název anglicky: Ecology (combined)
doktorský kombinovaný se specializací
Název anglicky: Hydrobiology (combined)
doktorský kombinovaný se specializací
Název anglicky: Parasitology (combined)
doktorský kombinovaný se specializací
Název anglicky: Zoology (combined)
doktorský kombinovaný se specializací
Název anglicky: Plant Anatomy and Physiology
doktorský, 4 r., Ph.D., vyučovací jazyk: čeština čeština

Studijní plány:

Studijní plány:

Název anglicky: Plant Physiology and Anatomy (jednooborový)
doktorský prezenční
Název anglicky: Plant Anatomy and Physiology (combined)
doktorský kombinovaný
Název anglicky: Plant Anatomy and Physiology
doktorský, 4 r., Ph.D., vyučovací jazyk: angličtina angličtina

Studijní plány:

Studijní plány:

Název anglicky: Plant Anatomy and Physiology (jednooborový)
doktorský prezenční
Název anglicky: Plant Anatomy and Physiology (combined)
doktorský kombinovaný
Název anglicky: Anthropology
doktorský, 4 r., Ph.D., vyučovací jazyk: čeština čeština

Studijní plány:

Studijní plány:

Název anglicky: Anthropology (jednooborový)
doktorský prezenční
Název anglicky: Anthropology (combined)
doktorský kombinovaný
Název anglicky: Anthropology
doktorský, 4 r., Ph.D., vyučovací jazyk: angličtina angličtina

Studijní plány:

Studijní plány:

Název anglicky: Anthropology (jednooborový)
doktorský prezenční
Název anglicky: Anthropology (combined)
doktorský kombinovaný
Název anglicky: Bioanalytical chemistry
doktorský, 4 r., Ph.D., vyučovací jazyk: čeština čeština

Studijní plány:

Studijní plány:

Název anglicky: Bioanalytical chemistry (jednooborový)
doktorský prezenční
Název anglicky: Bioanalytical chemistry (combined)
doktorský kombinovaný
Název anglicky: Bioanalytical chemistry
doktorský, 4 r., Ph.D., vyučovací jazyk: angličtina angličtina

Studijní plány:

Studijní plány:

Název anglicky: Bioanalytical chemistry (jednooborový)
doktorský prezenční
Název anglicky: Bioanalytical chemistry (combined)
doktorský kombinovaný
Název anglicky: Biochemistry
doktorský, 4 r., Ph.D., vyučovací jazyk: čeština čeština

Studijní plány:

Studijní plány:

Název anglicky: Biochemistry (jednooborový)
doktorský prezenční
Název anglicky: Biochemistry (combined)
doktorský kombinovaný
Název anglicky: Biochemistry
doktorský, 4 r., Ph.D., vyučovací jazyk: angličtina angličtina

Studijní plány:

Studijní plány:

Název anglicky: Biochemistry (jednooborový)
doktorský prezenční
Název anglicky: Biochemistry (combined)
doktorský kombinovaný
Název anglicky: Biomolecular chemistry and bioinformatics
doktorský, 4 r., Ph.D., vyučovací jazyk: čeština čeština

Studijní plány:

Studijní plány:

Název anglicky: Biomolecular chemistry and bioinformatics (jednooborový)
doktorský prezenční
Název anglicky: Biomolecular chemistry and bioinformatics (combined)
doktorský kombinovaný
Název anglicky: Biomolecular chemistry and bioinformatics
doktorský, 4 r., Ph.D., vyučovací jazyk: angličtina angličtina

Studijní plány:

Studijní plány:

Název anglicky: Biomolecular chemistry and bioinformatics (jednooborový)
doktorský prezenční
Název anglicky: Biomolecular chemistry and bioinformatics (combined)
doktorský kombinovaný
Název anglicky: Physical geography
doktorský, 4 r., Ph.D., vyučovací jazyk: čeština čeština

Studijní plány:

Studijní plány:

Název anglicky: Physical geography (jednooborový)
doktorský prezenční
Název anglicky: Physical geography (combined)
doktorský kombinovaný
Název anglicky: Physical Geography
doktorský, 4 r., Ph.D., vyučovací jazyk: angličtina angličtina

Studijní plány:

Studijní plány:

Název anglicky: Physical geography (jednooborový)
doktorský prezenční
Název anglicky: Physical geography (combined)
doktorský kombinovaný
Název anglicky: Animal physiology, immunology and developmental biology
doktorský, 4 r., Ph.D., vyučovací jazyk: čeština čeština

Studijní plány:

Studijní plány:

Název anglicky: Animal physiology, immunology and developmental biology (jednooborový)
doktorský prezenční
Název anglicky: Animal physiology, immunology and developmental biology (combined)
doktorský kombinovaný
Název anglicky: Animal physiology, immunology and developmental biology
doktorský, 4 r., Ph.D., vyučovací jazyk: angličtina angličtina

Studijní plány:

Studijní plány:

Název anglicky: Animal physiology, immunology and developmental biology (jednooborový)
doktorský prezenční
Název anglicky: Animal physiology, immunology and developmental biology (combined)
doktorský kombinovaný
Název anglicky: Genomics and Proteomics
doktorský, 4 r., Ph.D., vyučovací jazyk: čeština čeština

Studijní plány:

Studijní plány:

Název anglicky: Genomics and Proteomics (jednooborový)
doktorský prezenční
Název anglicky: Genomics and Proteomics (combined)
doktorský kombinovaný
Název anglicky: Genomics and Proteomics
doktorský, 4 r., Ph.D., vyučovací jazyk: angličtina angličtina

Studijní plány:

Studijní plány:

Název anglicky: Genomics and Proteomics (jednooborový)
doktorský prezenční
Název anglicky: Genomics and Proteomics (combined)
doktorský kombinovaný
Název anglicky: Geology
doktorský, 4 r., Ph.D., vyučovací jazyk: čeština čeština

Studijní plány:

Studijní plány:

Název anglicky: Mineralogie, petrologie a ložisková geologie
doktorský prezenční se specializací
Název anglicky: Stratigraphic Geology, Paleontology and Sedimentology
doktorský prezenční se specializací
Název anglicky: Applied and Environmental Geology
doktorský prezenční se specializací
Název anglicky: Geochemistry and Hydrogeology
doktorský prezenční se specializací
Název anglicky: Dynamic geology, tectonics and physics of the Earth
doktorský prezenční se specializací
Název anglicky: Mineralogie, petrologie a ložisková geologie (combined)
doktorský kombinovaný se specializací
Název anglicky: Stratigraphic Geology, Paleontology and Sedimentology (combined)
doktorský kombinovaný se specializací
Název anglicky: Applied and Environmental Geology (combined)
doktorský kombinovaný se specializací
Název anglicky: Geochemistry and Hydrogeology (combined)
doktorský kombinovaný se specializací
Název anglicky: Dynamic geology, tectonics and physics of the Earth (combined)
doktorský kombinovaný se specializací
Název anglicky: Geology
doktorský, 4 r., Ph.D., vyučovací jazyk: angličtina angličtina

Studijní plány:

Studijní plány:

Název anglicky: Stratigraphic geology, paleontology and sedimentology
doktorský prezenční se specializací
Název anglicky: Mineralogy, petrology and economic geology
doktorský prezenční se specializací
Název anglicky: Applied and Environmental Geology
doktorský prezenční se specializací
Název anglicky: Geochemistry and Hydrogeology
doktorský prezenční se specializací
Název anglicky: Dynamic geology, tectonics and physics of the Earth
doktorský prezenční se specializací
Název anglicky: Mineralogy, petrology and economic geology (combined)
doktorský kombinovaný se specializací
Název anglicky: Stratigraphic geology, paleontology and sedimentology (combined)
doktorský kombinovaný se specializací
Název anglicky: Applied and Environmental Geology (combined)
doktorský kombinovaný se specializací
Název anglicky: Geochemistry and Hydrogeology (combined)
doktorský kombinovaný se specializací
Název anglicky: Dynamic geology, tectonics and physics of the Earth (combined)
doktorský kombinovaný se specializací
Název anglicky: Cartography, geoinformatics and remote sensing
doktorský, 4 r., Ph.D., vyučovací jazyk: čeština čeština

Studijní plány:

Studijní plány:

Název anglicky: Cartography, geoinformatics and remote sensing (jednooborový)
doktorský prezenční
Název anglicky: Cartography, geoinformatics and remote sensing (combined)
doktorský kombinovaný
Název anglicky: Cartography, geoinformatics and remote sensing
doktorský, 4 r., Ph.D., vyučovací jazyk: angličtina angličtina

Studijní plány:

Studijní plány:

Název anglicky: Cartography, geoinformatics and remote sensing (jednooborový)
doktorský prezenční
Název anglicky: Cartography, geoinformatics and remote sensing (combined)
doktorský kombinovaný
Název anglicky: Microbiology
doktorský, 4 r., Ph.D., vyučovací jazyk: čeština čeština

Studijní plány:

Studijní plány:

Název anglicky: Microbiology (jednooborový)
doktorský prezenční
Název anglicky: Microbiology (combined)
doktorský kombinovaný
Název anglicky: Microbiology
doktorský, 4 r., Ph.D., vyučovací jazyk: čeština čeština

Studijní plány:

Studijní plány:

Název anglicky: Microbiology (jednooborový)
doktorský prezenční
Název anglicky: Microbiology (combined)
doktorský kombinovaný
Název anglicky: Molecular and Cell Biology and Genetics
doktorský, 4 r., Ph.D., vyučovací jazyk: čeština čeština

Studijní plány:

Studijní plány:

Název anglicky: Molecular and Cell Biology and Genetics (jednooborový)
doktorský prezenční
Název anglicky: Molecular and Cell Biology and Genetics (combined)
doktorský kombinovaný
Název anglicky: Molecular and Cell Biology and Genetics
doktorský, 4 r., Ph.D., vyučovací jazyk: angličtina angličtina

Studijní plány:

Studijní plány:

Název anglicky: Molecular and Cell Biology and Genetics (jednooborový)
doktorský prezenční
Název anglicky: Molecular and Cell Biology and Genetics (combined)
doktorský kombinovaný
Název anglicky: Social geography and regional development
doktorský, 4 r., Ph.D., vyučovací jazyk: čeština čeština

Studijní plány:

Studijní plány:

Název anglicky: Social Geography and Regional Development (jednooborový)
doktorský prezenční
Název anglicky: Social Geography and Regional Development (combined)
doktorský kombinovaný
Název anglicky: Social Geography and Regional Development
doktorský, 4 r., Ph.D., vyučovací jazyk: angličtina angličtina

Studijní plány:

Studijní plány:

Název anglicky: Social Geography and Regional Development (jednooborový)
doktorský prezenční
Název anglicky: Social Geography and Regional Development (combined)
doktorský kombinovaný
Název anglicky: Environmental Health Sciences
doktorský, 4 r., Ph.D., vyučovací jazyk: angličtina angličtina

Studijní plány:

Studijní plány:

Název anglicky: Environmental chemistry and toxicology
doktorský prezenční se specializací
Název anglicky: Computational biology, bioinformatics and modelling
doktorský prezenční se specializací
Název anglicky: Environmental chemistry and toxicology (combined)
doktorský kombinovaný se specializací
Název anglicky: Computational biology, bioinformatics and modelling (combined)
doktorský kombinovaný se specializací
Název anglicky: Environmental Health Sciences
doktorský, 4 r., Ph.D., vyučovací jazyk: čeština čeština

Studijní plány:

Studijní plány:

Název anglicky: Environmental chemistry and toxicology
doktorský prezenční se specializací
Název anglicky: Computational biology, bioinformatics and modelling
doktorský prezenční se specializací
Název anglicky: Environmental chemistry and toxicology (combined)
doktorský kombinovaný se specializací
Název anglicky: Computational biology, bioinformatics and modelling (combined)
doktorský kombinovaný se specializací
Sbalit všechny plány Rozbalit všechny plány

Programy a obory

Programy a obory

Sbalit všechny obory Rozbalit všechny obory
B1101 B-MA Matematika
Název anglicky: Mathematics
bakalářský, 3 r., Bc.

Obory:

Obory:

Název anglicky: Mathematics
bakalářské prezenční jednooborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Název anglicky: Mathematics
bakalářské prezenční jednooborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 15. 8. 2002 – 31. 8. 2020
Název anglicky: Profesional Mathematics
bakalářské prezenční jednooborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 15. 8. 2002 – 15. 8. 2012
Název anglicky: Financial and Insurance Mathematics
bakalářské prezenční jednooborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 20. 12. 2011 – 31. 8. 2020
Název anglicky: Modelling and Calculations
bakalářské prezenční jednooborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 20. 12. 2011 – 31. 8. 2020
Název anglicky: Statistics and Data Analysis
bakalářské prezenční jednooborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 20. 12. 2011 – 31. 8. 2020
Název anglicky: Mathematics for Multi-Branches Study
bakalářské prezenční dvouoborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 15. 8. 2002 – 15. 8. 2012
Název anglicky: Mathematics with a view to Education
bakalářské prezenční dvouoborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 15. 8. 2002 – 1. 11. 2020
Název anglicky: Descriptive Geometry with a view to Education
bakalářské prezenční dvouoborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 15. 8. 2002 – 31. 10. 2014
Název anglicky: Physics for Multi-Branches Study
bakalářské prezenční dvouoborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 15. 8. 2002 – 15. 8. 2012
Název anglicky: Chemistry for Multi-Branches Study
bakalářské prezenční dvouoborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 15. 8. 2002 – 15. 8. 2012
Název anglicky: Geography for Multi-Branches Study
bakalářské prezenční dvouoborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 15. 8. 2002 – 15. 8. 2012
Název anglicky: Geology for Multi-Branches Study
bakalářské prezenční dvouoborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 15. 8. 2002 – 15. 8. 2012
Název anglicky: Geography and Cartography with a view to Education
bakalářské prezenční dvouoborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 15. 8. 2002 – 1. 11. 2020
Název anglicky: Geology with a view to Education
bakalářské prezenční dvouoborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 15. 8. 2002 – 1. 6. 2014
Název anglicky: Chemistry with a view to Education
bakalářské prezenční dvouoborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 15. 8. 2002 – 1. 11. 2020
Název anglicky: Biology with a view to Education
bakalářské prezenční dvouoborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 15. 8. 2002 – 1. 11. 2020
Název anglicky: Physics with a view to Education
bakalářské prezenční dvouoborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 15. 8. 2002 – 1. 11. 2020
Název anglicky: Applied Mathematics for Multi-Branches Study
bakalářské prezenční dvouoborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 21. 2. 2011 – 31. 8. 2020
Název anglicky: Mathematics
bakalářské kombinované jednooborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 15. 11. 2006 – 15. 11. 2012
Název anglicky: Profesional Mathematics
bakalářské kombinované jednooborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 15. 11. 2006 – 15. 11. 2012
B1201 B-GE Geologie
Název anglicky: Geology
bakalářský, 3 r., Bc.

Obory:

Obory:

Název anglicky: Geology, Hydrogeology and Geochemistry
bakalářské prezenční jednooborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Název anglicky: Geology - Museology
bakalářské prezenční jednooborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Název anglicky: Museological Geology
bakalářské prezenční jednooborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 15. 8. 2002 – 15. 8. 2012
Název anglicky: Geology
bakalářské prezenční jednooborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 15. 8. 2002 – 31. 8. 2020
Název anglicky: Administrative Geology
bakalářské prezenční jednooborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 24. 4. 2008 – 31. 8. 2019
Název anglicky: Applied and Environmental Geology
bakalářské prezenční jednooborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 20. 12. 2011 – 31. 8. 2024
Název anglicky: Geology (Eng.)
bakalářské prezenční jednooborové, 3 r., vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Akreditace: 17. 10. 2012 – 31. 8. 2020
Název anglicky: Applied and Environmental Geology (Eng.)
bakalářské prezenční jednooborové, 3 r., vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Akreditace: 17. 10. 2012 – 31. 8. 2016
Název anglicky: Geology combined with Archaeology
bakalářské prezenční dvouoborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 15. 8. 2002 – 31. 8. 2020
Název anglicky: Geology with a view to Education
bakalářské prezenční dvouoborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 15. 8. 2002 – 1. 6. 2014
Název anglicky: Geology for Multi-Branches Study
bakalářské prezenční dvouoborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 15. 8. 2002 – 31. 8. 2020
Název anglicky: Physics for Multi-Branches Study
bakalářské prezenční dvouoborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 15. 8. 2002 – 15. 8. 2012
Název anglicky: Chemistry for Multi-Branches Study
bakalářské prezenční dvouoborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 15. 8. 2002 – 15. 8. 2012
Název anglicky: Geography for Multi-Branches Study
bakalářské prezenční dvouoborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 15. 8. 2002 – 15. 8. 2012
Název anglicky: Mathematics for Multi-Branches Study
bakalářské prezenční dvouoborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 15. 8. 2002 – 15. 8. 2012
Název anglicky: Mathematics with a view to Education
bakalářské prezenční dvouoborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 15. 8. 2002 – 1. 11. 2020
Název anglicky: Descriptive Geometry with a view to Education
bakalářské prezenční dvouoborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 15. 8. 2002 – 31. 10. 2014
Název anglicky: Geography and Cartography with a view to Education
bakalářské prezenční dvouoborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 15. 8. 2002 – 1. 11. 2020
Název anglicky: Chemistry with a view to Education
bakalářské prezenční dvouoborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 15. 8. 2002 – 1. 11. 2020
Název anglicky: Biology with a view to Education
bakalářské prezenční dvouoborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 15. 8. 2002 – 1. 11. 2020
Název anglicky: Physics with a view to Education
bakalářské prezenční dvouoborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 15. 8. 2002 – 1. 11. 2020
Název anglicky: Applied Mathematics for Multi-Branches Study
bakalářské prezenční dvouoborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 21. 2. 2011 – 31. 8. 2019
Název anglicky: Geology for Multi-Branches Study
bakalářské kombinované dvouoborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 15. 8. 2002 – 31. 8. 2020
Název anglicky: Geology combined with Archaeology
bakalářské kombinované dvouoborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 15. 8. 2002 – 31. 8. 2020
Název anglicky: Physics for Multi-Branches Study
bakalářské kombinované dvouoborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 15. 8. 2002 – 15. 8. 2012
Název anglicky: Geography for Multi-Branches Study
bakalářské kombinované dvouoborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 15. 8. 2002 – 15. 8. 2012
Název anglicky: Geology
bakalářské kombinované jednooborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 15. 11. 2002 – 31. 8. 2020
Název anglicky: Museological Geology
bakalářské kombinované jednooborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 15. 8. 2002 – 15. 8. 2012
Název anglicky: Administrative Geology
bakalářské kombinované jednooborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 24. 4. 2008 – 31. 12. 2024
Název anglicky: Applied and Environmental Geology
bakalářské kombinované jednooborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 20. 12. 2011 – 31. 8. 2024
Název anglicky: Applied and Environmental Geology (Eng.)
bakalářské kombinované jednooborové, 3 r., vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Akreditace: 17. 10. 2012 – 31. 8. 2016
Název anglicky: Geology (Eng.)
bakalářské kombinované jednooborové, 3 r., vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Akreditace: 17. 10. 2012 – 31. 8. 2020
B1304 B-GK Geografie a kartografie
Název anglicky: Geography and Cartography
bakalářský, 3 r., Bc.

Obory:

Obory:

Název anglicky: Geography
bakalářské prezenční jednooborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 15. 8. 2002 – 31. 8. 2020
Název anglicky: Geographical Cartography and Geoinformatics
bakalářské prezenční jednooborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 15. 8. 2002 – 31. 8. 2020
Název anglicky: Geography for Multi-Branches Study
bakalářské prezenční dvouoborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 15. 8. 2002 – 15. 8. 2012
Název anglicky: Geography and Cartography with a view to Education
bakalářské prezenční dvouoborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 15. 8. 2002 – 1. 11. 2020
Název anglicky: Physics for Multi-Branches Study
bakalářské prezenční dvouoborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 15. 8. 2002 – 15. 8. 2012
Název anglicky: Chemistry for Multi-Branches Study
bakalářské prezenční dvouoborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 15. 8. 2002 – 15. 8. 2012
Název anglicky: Mathematics for Multi-Branches Study
bakalářské prezenční dvouoborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 15. 8. 2002 – 15. 8. 2012
Název anglicky: Geology for Multi-Branches Study
bakalářské prezenční dvouoborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 15. 8. 2002 – 15. 8. 2012
Název anglicky: Mathematics with a view to Education
bakalářské prezenční dvouoborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 15. 8. 2002 – 1. 11. 2020
Název anglicky: Descriptive Geometry with a view to Education
bakalářské prezenční dvouoborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 15. 8. 2002 – 31. 10. 2014
Název anglicky: Geology with a view to Education
bakalářské prezenční dvouoborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 15. 8. 2002 – 1. 6. 2014
Název anglicky: Chemistry with a view to Education
bakalářské prezenční dvouoborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 15. 8. 2002 – 1. 11. 2020
Název anglicky: Biology with a view to Education
bakalářské prezenční dvouoborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 15. 8. 2002 – 1. 11. 2020
Název anglicky: Physics with a view to Education
bakalářské prezenční dvouoborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 15. 8. 2002 – 1. 11. 2020
Název anglicky: Applied Mathematics for Multi-Branches Study
bakalářské prezenční dvouoborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 21. 2. 2011 – 31. 8. 2019
Název anglicky: Geography for Multi-Branches Study
bakalářské kombinované dvouoborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 15. 8. 2002 – 15. 8. 2012
Název anglicky: Physics for Multi-Branches Study
bakalářské kombinované dvouoborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 15. 8. 2002 – 15. 8. 2012
Název anglicky: Geology for Multi-Branches Study
bakalářské kombinované dvouoborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 15. 8. 2002 – 15. 8. 2012
Název anglicky: Geography
bakalářské kombinované jednooborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 15. 8. 2002 – 15. 8. 2012
Název anglicky: Geographical Cartography and Geoinformatics
bakalářské kombinované jednooborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 15. 8. 2002 – 15. 8. 2012
B1305 B-AG Aplikovaná geografie
Název anglicky: Applied Geography
bakalářský, 3 r., Bc.

Obory:

Obory:

Název anglicky: Geoinformatics and Sustainable Development
bakalářské prezenční jednooborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 15. 8. 2002 – 15. 8. 2012
Název anglicky: Geoinformatics and Regional Development
bakalářské prezenční jednooborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 15. 8. 2002 – 15. 8. 2012
Název anglicky: Applied Geography and Geoinformatics
bakalářské prezenční jednooborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 1. 12. 2011 – 31. 8. 2020
B1406 B-BCH Biochemie
Název anglicky: Biochemistry
bakalářský, 3 r., Bc.

Obory:

Obory:

Název anglicky: Biochemistry
bakalářské prezenční jednooborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 15. 8. 2002 – 31. 12. 2024
Název anglicky: Chemoinformatics and Bioinformatics
bakalářské prezenční jednooborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 13. 12. 2007 – 31. 12. 2021
B1407 B-CH Chemie
Název anglicky: Chemistry
bakalářský, 3 r., Bc.

Obory:

Obory:

Název anglicky: Chemistry
bakalářské prezenční jednooborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 15. 8. 2002 – 31. 12. 2024
Název anglicky: Analytical Chemistry
bakalářské prezenční jednooborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Název anglicky: Inorganic Chemistry
bakalářské prezenční jednooborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Název anglicky: Biochemistry
bakalářské prezenční jednooborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 15. 8. 2002 – 15. 8. 2006
Název anglicky: Environmental Chemistry
bakalářské prezenční jednooborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Název anglicky: Physical Chemistry
bakalářské prezenční jednooborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Název anglicky: Macromolecular Chemistry
bakalářské prezenční jednooborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Název anglicky: Organic Chemistry
bakalářské prezenční jednooborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Název anglicky: Applied Biochemistry
bakalářské prezenční jednooborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Název anglicky: Chemistry of Conservation - Restoration
bakalářské prezenční jednooborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 19. 7. 2004 – 31. 12. 2024
Název anglicky: Analytical Chemist - Manager of Chemical Laboratory
bakalářské prezenční jednooborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 1. 7. 2006 – 31. 12. 2024
Název anglicky: Biophysical Chemistry
bakalářské prezenční jednooborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 11. 5. 2010 – 30. 6. 2022
Název anglicky: Chemistry for Multi-Branches Study
bakalářské prezenční dvouoborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 15. 8. 2002 – 15. 8. 2012
Název anglicky: Chemistry with a view to Education
bakalářské prezenční dvouoborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 15. 8. 2002 – 1. 11. 2020
Název anglicky: Physics for Multi-Branches Study
bakalářské prezenční dvouoborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 15. 8. 2002 – 15. 8. 2012
Název anglicky: Geography for Multi-Branches Study
bakalářské prezenční dvouoborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 15. 8. 2002 – 15. 8. 2012
Název anglicky: Mathematics for Multi-Branches Study
bakalářské prezenční dvouoborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 15. 8. 2002 – 15. 8. 2012
Název anglicky: Geology for Multi-Branches Study
bakalářské prezenční dvouoborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 15. 8. 2002 – 15. 8. 2012
Název anglicky: Mathematics with a view to Education
bakalářské prezenční dvouoborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 15. 8. 2002 – 1. 11. 2020
Název anglicky: Descriptive Geometry with a view to Education
bakalářské prezenční dvouoborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 15. 8. 2002 – 31. 10. 2014
Název anglicky: Geography and Cartography with a view to Education
bakalářské prezenční dvouoborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 15. 8. 2002 – 1. 11. 2020
Název anglicky: Geology with a view to Education
bakalářské prezenční dvouoborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 15. 8. 2002 – 1. 6. 2014
Název anglicky: Biology with a view to Education
bakalářské prezenční dvouoborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 15. 8. 2002 – 1. 11. 2020
Název anglicky: Physics with a view to Education
bakalářské prezenční dvouoborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 15. 8. 2002 – 1. 11. 2020
Název anglicky: Applied Mathematics for Multi-Branches Study
bakalářské prezenční dvouoborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 21. 2. 2011 – 31. 8. 2019
B1409 B-AB Aplikovaná biochemie
Název anglicky: Applied Biochemistry
bakalářský, 3 r., Bc.

Obory:

Obory:

Název anglicky: Applied Biochemistry
bakalářské prezenční jednooborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 15. 8. 2002 – 31. 12. 2024
B1501 B-BI Biologie
Název anglicky: Biology
bakalářský, 3 r., Bc.

Obory:

Obory:

Název anglicky: General Biology
bakalářské prezenční jednooborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Název anglicky: Systematic Biology and Ecology
bakalářské prezenční jednooborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Název anglicky: Molecular Biology and Genetics
bakalářské prezenční jednooborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Název anglicky: Biology - Museology
bakalářské prezenční jednooborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Název anglicky: Anthropology
bakalářské prezenční jednooborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Název anglicky: Cellular and Molecular Diagnostics
bakalářské prezenční jednooborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Název anglicky: Ecotoxicology
bakalářské prezenční jednooborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Název anglicky: Biology
bakalářské prezenční jednooborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 15. 8. 2002 – 15. 8. 2012
Název anglicky: Mathematical Biology
bakalářské prezenční jednooborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 15. 8. 2002 – 15. 8. 2012
Název anglicky: Medical Genetics and Molecular Diagnostics
bakalářské prezenční jednooborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 17. 7. 2012 – 31. 8. 2020
Název anglicky: Biology with a view to Education
bakalářské prezenční dvouoborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 15. 8. 2002 – 31. 12. 2012
Název anglicky: Mathematics with a view to Education
bakalářské prezenční dvouoborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 15. 8. 2002 – 15. 8. 2014
Název anglicky: Descriptive Geometry with a view to Education
bakalářské prezenční dvouoborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 15. 8. 2002 – 31. 10. 2014
Název anglicky: Geography and Cartography with a view to Education
bakalářské prezenční dvouoborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 15. 8. 2002 – 10. 10. 2012
Název anglicky: Geology with a view to Education
bakalářské prezenční dvouoborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 15. 8. 2002 – 1. 6. 2014
Název anglicky: Chemistry with a view to Education
bakalářské prezenční dvouoborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 15. 8. 2002 – 1. 6. 2012
Název anglicky: Physics with a view to Education
bakalářské prezenční dvouoborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 15. 8. 2002 – 1. 6. 2014
Název anglicky: Cellular and Molecular Diagnostics
celoživotní vzdělávání v akreditovaném studijním programu v prezenční formě, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
B1512 B-AN Antropologie
Název anglicky: Anthropology
bakalářský, 3 r., Bc.

Obory:

Obory:

Název anglicky: Anthropology
bakalářské prezenční jednooborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 1. 6. 2006 – 31. 12. 2024
B1530 B-EXB Experimentální biologie
Název anglicky: Experimental Biology
bakalářský, 3 r., Bc.

Obory:

Obory:

Název anglicky: Mathematical Biology
bakalářské prezenční jednooborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 20. 12. 2011 – 31. 8. 2020
Název anglicky: Molecular Biology and Genetics
bakalářské prezenční jednooborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 20. 12. 2011 – 31. 8. 2020
Název anglicky: Special Biology
bakalářské prezenční jednooborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 20. 12. 2011 – 31. 8. 2020
B1531 B-EB Ekologická a evoluční biologie
Název anglicky: Ecological and Evolutionary Biology
bakalářský, 3 r., Bc.

Obory:

Obory:

Název anglicky: Ecological and Evolutionary Biology
bakalářské prezenční jednooborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 20. 12. 2011 – 31. 8. 2020
Název anglicky: Biology with a view to Education
bakalářské prezenční dvouoborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 2. 4. 2012 – 1. 11. 2020
Název anglicky: Mathematics with a view to Education
bakalářské prezenční dvouoborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 15. 8. 2002 – 1. 11. 2020
Název anglicky: Geography and Cartography with a view to Education
bakalářské prezenční dvouoborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 15. 8. 2002 – 1. 11. 2020
Název anglicky: Physics with a view to Education
bakalářské prezenční dvouoborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 15. 8. 2002 – 1. 11. 2020
B1701 B-FY Fyzika
Název anglicky: Physics
bakalářský, 3 r., Bc.

Obory:

Obory:

Název anglicky: Physics
bakalářské prezenční jednooborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Název anglicky: Biophysics
bakalářské prezenční jednooborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 15. 8. 2002 – 31. 8. 2020
Název anglicky: Astrophysics
bakalářské prezenční jednooborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 20. 12. 2011 – 31. 8. 2020
Název anglicky: Physics for Multi-Branches Study
bakalářské prezenční dvouoborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 15. 8. 2002 – 15. 8. 2012
Název anglicky: Physics with a view to Education
bakalářské prezenční dvouoborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 15. 8. 2002 – 1. 11. 2020
Název anglicky: Chemistry for Multi-Branches Study
bakalářské prezenční dvouoborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 15. 8. 2002 – 15. 8. 2012
Název anglicky: Geography for Multi-Branches Study
bakalářské prezenční dvouoborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 15. 8. 2002 – 15. 8. 2012
Název anglicky: Mathematics for Multi-Branches Study
bakalářské prezenční dvouoborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 15. 8. 2002 – 15. 8. 2012
Název anglicky: Geology for Multi-Branches Study
bakalářské prezenční dvouoborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 15. 8. 2002 – 15. 8. 2012
Název anglicky: Mathematics with a view to Education
bakalářské prezenční dvouoborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 15. 8. 2002 – 1. 11. 2020
Název anglicky: Descriptive Geometry with a view to Education
bakalářské prezenční dvouoborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 15. 8. 2002 – 31. 10. 2014
Název anglicky: Geography and Cartography with a view to Education
bakalářské prezenční dvouoborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 15. 8. 2002 – 1. 11. 2020
Název anglicky: Geology with a view to Education
bakalářské prezenční dvouoborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 15. 8. 2002 – 1. 6. 2014
Název anglicky: Chemistry with a view to Education
bakalářské prezenční dvouoborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 15. 8. 2002 – 1. 11. 2020
Název anglicky: Biology with a view to Education
bakalářské prezenční dvouoborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 15. 8. 2002 – 1. 11. 2020
Název anglicky: Applied Mathematics for Multi-Branches Study
bakalářské prezenční dvouoborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 21. 2. 2011 – 31. 8. 2019
Název anglicky: Physics for Multi-Branches Study
bakalářské kombinované dvouoborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 15. 8. 2002 – 15. 8. 2012
Název anglicky: Physics with a view to Education
bakalářské kombinované dvouoborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 15. 8. 2002 – 15. 8. 2006
Název anglicky: Geology for Multi-Branches Study
bakalářské kombinované dvouoborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 15. 8. 2002 – 15. 8. 2012
Název anglicky: Geography for Multi-Branches Study
bakalářské kombinované dvouoborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 15. 8. 2002 – 15. 8. 2012
Název anglicky: Physics
bakalářské kombinované jednooborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 15. 8. 2002 – 31. 8. 2020
Název anglicky: Biophysics
bakalářské kombinované jednooborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 15. 8. 2002 – 31. 8. 2020
Název anglicky: Astrophysics
bakalářské kombinované jednooborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 20. 12. 2011 – 31. 8. 2020
Název anglicky: Physical Engineering
celoživotní vzdělávání mimořádné, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
B1702 B-AF Aplikovaná fyzika
Název anglicky: Applied Physics
bakalářský, 3 r., Bc.

Obory:

Obory:

Název anglicky: Applied Physics
bakalářské prezenční jednooborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Název anglicky: Astrophysics
bakalářské prezenční jednooborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 15. 8. 2002 – 15. 8. 2012
Název anglicky: Medical Physics
bakalářské prezenční jednooborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 15. 8. 2002 – 31. 8. 2020
Název anglicky: Physics and Management
bakalářské prezenční jednooborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 24. 4. 2008 – 31. 8. 2016
Název anglicky: Laboratory and Measuring Technology
bakalářské prezenční jednooborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 20. 12. 2011 – 31. 8. 2020
Název anglicky: Nanotechnology - Applied Physics
bakalářské prezenční jednooborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 20. 12. 2011 – 31. 8. 2020
Název anglicky: Applied Physics
bakalářské kombinované jednooborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 15. 8. 2002 – 15. 8. 2012
Název anglicky: Astrophysics
bakalářské kombinované jednooborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 15. 8. 2002 – 15. 8. 2012
Název anglicky: Medical Physics
bakalářské kombinované jednooborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 15. 8. 2002 – 31. 8. 2020
Název anglicky: Laboratory and Measuring Technology
bakalářské kombinované jednooborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 20. 12. 2011 – 31. 8. 2020
Název anglicky: Nanotechnology - Applied Physics
bakalářské kombinované jednooborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 20. 12. 2011 – 31. 8. 2020
B1803 B-IO Informatika a druhý obor
Název anglicky: Informatics with another discipline
bakalářský, 3 r., Bc.

Obory:

Obory:

Název anglicky: Mathematics with a view to Education
bakalářské prezenční dvouoborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 15. 8. 2002 – 1. 11. 2020
Název anglicky: Descriptive Geometry with a view to Education
bakalářské prezenční dvouoborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 15. 8. 2002 – 31. 10. 2014
Název anglicky: Geography and Cartography with a view to Education
bakalářské prezenční dvouoborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 15. 8. 2002 – 1. 11. 2020
Název anglicky: Geology with a view to Education
bakalářské prezenční dvouoborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 15. 8. 2002 – 1. 6. 2014
Název anglicky: Chemistry with a view to Education
bakalářské prezenční dvouoborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 15. 8. 2002 – 1. 11. 2020
Název anglicky: Biology with a view to Education
bakalářské prezenční dvouoborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 15. 8. 2002 – 1. 11. 2020
Název anglicky: Physics with a view to Education
bakalářské prezenční dvouoborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 15. 8. 2002 – 1. 11. 2020
N1101 N-MA Matematika
Název anglicky: Mathematics
magisterský navazující, 2 r., Mgr.

Obory:

Obory:

Název anglicky: Mathematics
magisterské navazující prezenční jednooborové, 2 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Název anglicky: Mathematical Analysis
magisterské navazující prezenční jednooborové, 2 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 15. 8. 2002 – 31. 8. 2020
Název anglicky: Geometry
magisterské navazující prezenční jednooborové, 2 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 15. 8. 2002 – 31. 12. 2024
Název anglicky: Algebra and Discrete Mathematics
magisterské navazující prezenční jednooborové, 2 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 15. 8. 2002 – 31. 12. 2024
Název anglicky: Mathematical Modelling and Numeric Methods
magisterské navazující prezenční jednooborové, 2 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Název anglicky: Mathematics with Informatics
magisterské navazující prezenční jednooborové, 2 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 15. 8. 2002 – 31. 12. 2024
Název anglicky: Logics
magisterské navazující prezenční jednooborové, 2 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 16. 10. 2009 – 1. 11. 2015
Název anglicky: Finance Mathematics
magisterské navazující prezenční jednooborové, 2 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 20. 12. 2011 – 31. 8. 2020
Název anglicky: Statistics and Data Analysis
magisterské navazující prezenční jednooborové, 2 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 20. 12. 2011 – 31. 8. 2024
Název anglicky: Upper Secondary School Teacher Training in Mathematics
magisterské navazující prezenční dvouoborové, 2 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 15. 8. 2002 – 1. 11. 2020
Název anglicky: Upper Secondary School Teacher Training in Descriptive Geometry
magisterské navazující prezenční dvouoborové, 2 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 15. 8. 2002 – 1. 11. 2020
Název anglicky: Upper Secondary School Teacher Training in Geography and Cartography
magisterské navazující prezenční dvouoborové, 2 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 15. 8. 2002 – 1. 11. 2020
Název anglicky: Applied Mathematics for Multi-Branches Study
magisterské navazující prezenční dvouoborové, 2 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 20. 12. 2011 – 31. 8. 2020
N1201 N-GE Geologie
Název anglicky: Geology
magisterský navazující, 2 r., Mgr.

Obory:

Obory:

Název anglicky: Geology, Hydrogeology and Geochemistry
magisterské navazující prezenční jednooborové, 2 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Název anglicky: Geology
magisterské navazující prezenční jednooborové, 2 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 15. 8. 2002 – 31. 8. 2020
Název anglicky: Geology (Eng.)
magisterské navazující prezenční jednooborové, 2 r., vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Akreditace: 10. 5. 2004 – 31. 8. 2020
Název anglicky: Geology (Eng.)
magisterské navazující prezenční jednooborové, 2 r., vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Akreditace: 17. 10. 2012 – 31. 8. 2020
Název anglicky: Applied and Environmental Geology
magisterské navazující prezenční jednooborové, 2 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 17. 7. 2013 – 31. 7. 2021
Název anglicky: Geology combined with Archaeology
magisterské navazující prezenční dvouoborové, 2 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 15. 8. 2002 – 31. 8. 2020
Název anglicky: Upper Secondary School Teacher Training in Geology
magisterské navazující prezenční dvouoborové, 2 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 15. 8. 2002 – 1. 11. 2020
Název anglicky: Geology combined with Archaeology
magisterské navazující kombinované dvouoborové, 2 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 15. 8. 2002 – 31. 8. 2020
Název anglicky: Geology
magisterské navazující kombinované jednooborové, 2 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 15. 8. 2002 – 31. 8. 2020
Název anglicky: Applied and Environmental Geology
magisterské navazující kombinované jednooborové, 2 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 17. 7. 2013 – 31. 7. 2021
N1304 N-GK Geografie a kartografie
Název anglicky: Geography and Cartography
magisterský navazující, 2 r., Mgr.

Obory:

Obory:

Název anglicky: Physical Geography
magisterské navazující prezenční jednooborové, 2 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 15. 8. 2002 – 31. 8. 2020
Název anglicky: Regional Geography and Regional Planning
magisterské navazující prezenční jednooborové, 2 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 15. 8. 2002 – 15. 8. 2012
Název anglicky: Social Geography
magisterské navazující prezenční jednooborové, 2 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 15. 8. 2002 – 15. 8. 2012
Název anglicky: Geographical Cartography and Geoinformatics
magisterské navazující prezenční jednooborové, 2 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 15. 8. 2002 – 31. 8. 2020
Název anglicky: Applied Geography
magisterské navazující prezenční jednooborové, 2 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 24. 4. 2008 – 31. 8. 2020
Název anglicky: Social Geography and Regional Development
magisterské navazující prezenční jednooborové, 2 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 20. 12. 2011 – 31. 8. 2022
Název anglicky: Upper Secondary School Teacher Training in Geography and Cartography
magisterské navazující prezenční dvouoborové, 2 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 15. 8. 2002 – 1. 11. 2020
Název anglicky: Regional Geography and Regional Planning
magisterské navazující kombinované jednooborové, 2 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 15. 8. 2002 – 15. 8. 2012
Název anglicky: Social Geography
magisterské navazující kombinované jednooborové, 2 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 15. 8. 2002 – 15. 8. 2012
Název anglicky: Physical Geography
magisterské navazující kombinované jednooborové, 2 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 15. 8. 2002 – 15. 8. 2012
Název anglicky: Geographical Cartography and Geoinformatics
magisterské navazující kombinované jednooborové, 2 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 15. 8. 2002 – 15. 8. 2012
N1406 N-BCH Biochemie
Název anglicky: Biochemistry
magisterský navazující, 2 r., Mgr.

Obory:

Obory:

Název anglicky: Biochemistry
magisterské navazující prezenční jednooborové, 2 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 15. 8. 2002 – 31. 12. 2024
Název anglicky: Biomolecular Chemistry
magisterské navazující prezenční jednooborové, 2 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 15. 8. 2002 – 31. 12. 2024
Název anglicky: Biochemistry (Eng.)
magisterské navazující prezenční jednooborové, 2 r., vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Akreditace: 10. 5. 2004 – 31. 8. 2019
Název anglicky: Biomolecular Chemistry (Eng.)
magisterské navazující prezenční jednooborové, 2 r., vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Akreditace: 10. 5. 2004 – 31. 8. 2019
Název anglicky: Analytical Biochemistry
magisterské navazující prezenční jednooborové, 2 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 1. 6. 2006 – 31. 12. 2024
Název anglicky: Analytical Biochemistry (Eng.)
magisterské navazující prezenční jednooborové, 2 r., vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Akreditace: 1. 6. 2006 – 31. 8. 2019
Název anglicky: Genomics and Proteomics
magisterské navazující prezenční jednooborové, 2 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 20. 12. 2011 – 31. 12. 2020
Název anglicky: Chemoinformatics and Bioinformatics
magisterské navazující prezenční jednooborové, 2 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 30. 4. 2012 – 31. 12. 2024
Název anglicky: Genomics and Proteomics (Eng.)
magisterské navazující prezenční jednooborové, 2 r., vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Akreditace: 20. 12. 2012 – 31. 12. 2020
Název anglicky: Bioanalyst - Specialist in Laboratory Methods
magisterské navazující prezenční jednooborové, 2 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 4. 5. 2015 – 31. 12. 2024
N1407 N-CH Chemie
Název anglicky: Chemistry
magisterský navazující, 2 r., Mgr.

Obory:

Obory:

Název anglicky: Analytical Chemistry
magisterské navazující prezenční jednooborové, 2 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Název anglicky: Inorganic Chemistry
magisterské navazující prezenční jednooborové, 2 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Název anglicky: Biochemistry
magisterské navazující prezenční jednooborové, 2 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Název anglicky: Environmental Chemistry
magisterské navazující prezenční jednooborové, 2 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Název anglicky: Physical Chemistry
magisterské navazující prezenční jednooborové, 2 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Název anglicky: Macromolecular Chemistry
magisterské navazující prezenční jednooborové, 2 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Název anglicky: Organic Chemistry
magisterské navazující prezenční jednooborové, 2 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Název anglicky: Chemistry
magisterské navazující prezenční jednooborové, 2 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Název anglicky: Material Chemistry
magisterské navazující prezenční jednooborové, 2 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 15. 8. 2002 – 31. 12. 2024
Název anglicky: Inorganic Chemistry (Eng.)
magisterské navazující prezenční jednooborové, 2 r., vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Akreditace: 10. 5. 2004 – 15. 8. 2012
Název anglicky: Organic Chemistry (Eng.)
magisterské navazující prezenční jednooborové, 2 r., vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Akreditace: 10. 5. 2004 – 15. 8. 2012
Název anglicky: Analytical Chemistry (Eng.)
magisterské navazující prezenční jednooborové, 2 r., vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Akreditace: 10. 5. 2004 – 15. 8. 2012
Název anglicky: Physical Chemistry (Eng.)
magisterské navazující prezenční jednooborové, 2 r., vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Akreditace: 10. 5. 2004 – 15. 8. 2012
Název anglicky: Environmental Chemistry (Eng.)
magisterské navazující prezenční jednooborové, 2 r., vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Akreditace: 10. 5. 2004 – 15. 8. 2012
Název anglicky: Material Chemistry (Eng.)
magisterské navazující prezenční jednooborové, 2 r., vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Akreditace: 10. 5. 2004 – 15. 8. 2012
Název anglicky: Chemistry of Conservation - Restoration
magisterské navazující prezenční jednooborové, 2 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 21. 5. 2007 – 31. 12. 2024
Název anglicky: Structural Chemistry
magisterské navazující prezenční jednooborové, 2 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 10. 12. 2008 – 31. 8. 2020
Název anglicky: Biophysical Chemisty
magisterské navazující prezenční jednooborové, 2 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 3. 8. 2016 – 31. 8. 2020
Název anglicky: Upper Secondary School Teacher Training in Chemistry
magisterské navazující prezenční dvouoborové, 2 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Název anglicky: Upper Secondary School Teacher Training in Mathematics
magisterské navazující prezenční dvouoborové, 2 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 15. 8. 2002 – 1. 11. 2020
Název anglicky: Upper Secondary School Teacher Training in Biology
magisterské navazující prezenční dvouoborové, 2 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 15. 8. 2002 – 1. 11. 2020
Název anglicky: Upper Secondary School Teacher Training in Geography and Cartography
magisterské navazující prezenční dvouoborové, 2 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 15. 8. 2002 – 1. 11. 2020
N1501 N-BI Biologie
Název anglicky: Biology
magisterský navazující, 2 r., Mgr.

Obory:

Obory:

Název anglicky: General Biology
magisterské navazující prezenční jednooborové, 2 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Název anglicky: Systematic Biology and Ecology
magisterské navazující prezenční jednooborové, 2 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Název anglicky: Molecular Biology and Genetics
magisterské navazující prezenční jednooborové, 2 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Název anglicky: Anthropology
magisterské navazující prezenční jednooborové, 2 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Název anglicky: Ecotoxicology
magisterské navazující prezenční jednooborové, 2 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Název anglicky: Biology
magisterské navazující prezenční jednooborové, 2 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 15. 8. 2002 – 15. 8. 2012
Název anglicky: Mathematical Biology
magisterské navazující prezenční jednooborové, 2 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 15. 8. 2002 – 15. 8. 2012
Název anglicky: Medical Genetics and Molecular Diagnostics
magisterské navazující prezenční jednooborové, 2 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 17. 7. 2012 – 31. 8. 2020
Název anglicky: Upper Secondary School Teacher Training in Biology
magisterské navazující prezenční dvouoborové, 2 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 15. 8. 2002 – 15. 8. 2012
Název anglicky: Upper Secondary School Teacher Training in Geography and Cartography
magisterské navazující prezenční dvouoborové, 2 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 15. 8. 2002 – 15. 8. 2012
Název anglicky: Upper Secondary School Teacher Training in Mathematics
magisterské navazující prezenční dvouoborové, 2 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 15. 8. 2002 – 15. 8. 2012
Název anglicky: Upper Secondary School Teacher Training in Physics
magisterské navazující prezenční dvouoborové, 2 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 15. 8. 2002 – 15. 8. 2012
N1512 N-AN Antropologie
Název anglicky: Anthropology
magisterský navazující, 2 r., Mgr.

Obory:

Obory:

Název anglicky: Anthropology
magisterské navazující prezenční jednooborové, 2 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 1. 6. 2006 – 31. 12. 2024
N1530 N-EXB Experimentální biologie
Název anglicky: Experimental Biology
magisterský navazující, 2 r., Mgr.

Obory:

Obory:

Název anglicky: Molecular Biology and Genetics
magisterské navazující prezenční jednooborové, 2 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 20. 12. 2011 – 31. 8. 2020
Název anglicky: Special Biology
magisterské navazující prezenční jednooborové, 2 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 20. 12. 2011 – 31. 8. 2020
Název anglicky: Mathematical Biology
magisterské navazující prezenční jednooborové, 2 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 29. 2. 2012 – 31. 12. 2024
N1531 N-EB Ekologická a evoluční biologie
Název anglicky: Ecological and Evolutionary Biology
magisterský navazující, 2 r., Mgr.

Obory:

Obory:

Název anglicky: Botany
magisterské navazující prezenční jednooborové, 2 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 20. 12. 2011 – 31. 8. 2020
Název anglicky: Zoology
magisterské navazující prezenční jednooborové, 2 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 20. 12. 2011 – 31. 8. 2020
Název anglicky: Upper Secondary School Teacher Training in Biology
magisterské navazující prezenční dvouoborové, 2 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 2. 4. 2012 – 1. 11. 2020
Název anglicky: Upper Secondary School Teacher Training in Mathematics
magisterské navazující prezenční dvouoborové, 2 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 15. 8. 2002 – 1. 11. 2020
Název anglicky: Upper Secondary School Teacher Training in Geography and Cartography
magisterské navazující prezenční dvouoborové, 2 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 15. 8. 2002 – 1. 11. 2020
Název anglicky: Upper Secondary School Teacher Training in Physics
magisterské navazující prezenční dvouoborové, 2 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 15. 8. 2002 – 1. 11. 2020
N1701 N-FY Fyzika
Název anglicky: Physics
magisterský navazující, 2 r., Mgr.

Obory:

Obory:

Název anglicky: Physics
magisterské navazující prezenční jednooborové, 2 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 15. 8. 2002 – 15. 8. 2012
Název anglicky: Condensed Matter Physics
magisterské navazující prezenční jednooborové, 2 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 15. 8. 2002 – 31. 8. 2020
Název anglicky: Plasma Physics
magisterské navazující prezenční jednooborové, 2 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 15. 8. 2002 – 31. 8. 2020
Název anglicky: Theoretical Physics and Astrophysics
magisterské navazující prezenční jednooborové, 2 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 15. 8. 2002 – 31. 8. 2020
Název anglicky: Biophysics
magisterské navazující prezenční jednooborové, 2 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 15. 8. 2002 – 31. 8. 2020
Název anglicky: Condensed Matter Physics (Eng.)
magisterské navazující prezenční jednooborové, 2 r., vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Akreditace: 10. 5. 2004 – 15. 8. 2012
Název anglicky: Plasma Physics (Eng.)
magisterské navazující prezenční jednooborové, 2 r., vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Akreditace: 10. 5. 2004 – 15. 8. 2012
Název anglicky: Theoretical Physics and Astrophysics (Eng.)
magisterské navazující prezenční jednooborové, 2 r., vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Akreditace: 10. 5. 2004 – 15. 8. 2012
Název anglicky: Biophysics (Eng.)
magisterské navazující prezenční jednooborové, 2 r., vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Akreditace: 10. 5. 2004 – 15. 8. 2012
Název anglicky: Upper Secondary School Teacher Training in Physics
magisterské navazující prezenční dvouoborové, 2 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 15. 8. 2002 – 1. 11. 2020
Název anglicky: Upper Secondary School Teacher Training in Mathematics
magisterské navazující prezenční dvouoborové, 2 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 15. 8. 2002 – 1. 11. 2020
Název anglicky: Upper Secondary School Teacher Training in Chemistry
magisterské navazující prezenční dvouoborové, 2 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Název anglicky: Physics
magisterské navazující kombinované jednooborové, 2 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 15. 8. 2002 – 15. 8. 2012
Název anglicky: Condensed Matter Physics
magisterské navazující kombinované jednooborové, 2 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 15. 8. 2002 – 31. 8. 2020
Název anglicky: Plasma Physics
magisterské navazující kombinované jednooborové, 2 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 15. 8. 2002 – 31. 8. 2020
Název anglicky: Theoretical Physics and Astrophysics
magisterské navazující kombinované jednooborové, 2 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 15. 8. 2002 – 31. 8. 2020
Název anglicky: Biophysics
magisterské navazující kombinované jednooborové, 2 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 15. 8. 2002 – 31. 8. 2020
Název anglicky: Condensed Matter Physics (Eng.)
magisterské navazující kombinované jednooborové, 2 r., vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Akreditace: 10. 5. 2004 – 15. 8. 2012
Název anglicky: Plasma Physics (Eng.)
magisterské navazující kombinované jednooborové, 2 r., vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Akreditace: 10. 5. 2004 – 15. 8. 2012
Název anglicky: Theoretical Physics and Astrophysics (Eng.)
magisterské navazující kombinované jednooborové, 2 r., vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Akreditace: 10. 5. 2004 – 15. 8. 2012
Název anglicky: Biophysics (Eng.)
magisterské navazující kombinované jednooborové, 2 r., vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Akreditace: 10. 5. 2004 – 15. 8. 2012
Název anglicky: Physical Engineering
celoživotní vzdělávání mimořádné, 2 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
N7504 N-SS Učitelství pro střední školy
Název anglicky: Teacher Training for Secondary Schools
magisterský navazující, 2 r., Mgr.

Obory:

Obory:

Název anglicky: Upper Secondary School Teacher Training in Mathematics
magisterské navazující prezenční dvouoborové, 2 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 15. 8. 2002 – 1. 11. 2020
Název anglicky: Upper Secondary School Teacher Training in Descriptive Geometry
magisterské navazující prezenční dvouoborové, 2 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 15. 8. 2002 – 15. 8. 2006
Název anglicky: Upper Secondary School Teacher Training in Physics
magisterské navazující prezenční dvouoborové, 2 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 15. 8. 2002 – 15. 8. 2006
Název anglicky: Upper Secondary School Teacher Training in Chemistry
magisterské navazující prezenční dvouoborové, 2 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Název anglicky: Upper Secondary School Teacher Training in Geology
magisterské navazující prezenční dvouoborové, 2 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 15. 8. 2002 – 15. 8. 2006
Název anglicky: Upper Secondary School Teacher Training in Geography and Cartography
magisterské navazující prezenční dvouoborové, 2 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 15. 8. 2002 – 15. 8. 2006
Název anglicky: Upper Secondary School Teacher Training in Biology
magisterské navazující prezenční dvouoborové, 2 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 15. 8. 2002 – 15. 8. 2006
M1103 M-AM Aplikovaná matematika
Název anglicky: Applied Mathematics
magisterský, 5 r., Mgr.

Obory:

Obory:

Název anglicky: Mathematics - Economics
magisterské prezenční jednooborové, 5 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
M1501 M-BI Biologie
Název anglicky: Biology
magisterský, 5 r., Mgr.

Obory:

Obory:

Název anglicky: General Biology
magisterské prezenční jednooborové, 5 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Název anglicky: Systematic Biology and Ecology
magisterské prezenční jednooborové, 5 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Název anglicky: Molecular Biology and Genetics
magisterské prezenční jednooborové, 5 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Název anglicky: Anthropology
magisterské prezenční jednooborové, 5 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Název anglicky: Mathematical Biology
magisterské prezenční jednooborové, 5 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Název anglicky: Biology - Museology
magisterské prezenční jednooborové, 5 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Název anglicky: Ecotoxicology
magisterské prezenční jednooborové, 5 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Název anglicky: Biology
magisterské prezenční jednooborové, 5 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 15. 8. 2002 – 15. 8. 2010
Název anglicky: Upper Secondary School Teacher Training in Biology and Geology
magisterské prezenční dvouoborové, 5 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Název anglicky: Upper Secondary School Teacher Training in Biology
magisterské prezenční dvouoborové, 5 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
P1102 D-MA4 Matematika (čtyřleté)
Název anglicky: Matematics (4-years)
doktorský, 4 r., Ph.D.

Obory:

Obory:

Název anglicky: Algebra, Number Theory and Mathematical Logic
doktorské prezenční, 4 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 25. 7. 2007 – 31. 5. 2020
Název anglicky: Algebra, Number Theory and Mathematical Logic (Eng.)
doktorské prezenční, 4 r., vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Akreditace: 25. 7. 2007 – 31. 5. 2020
Název anglicky: Geometry, Topology and Global Analysis
doktorské prezenční, 4 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 25. 7. 2007 – 31. 5. 2020
Název anglicky: Geometry, Topology and Global Analysis (Eng.)
doktorské prezenční, 4 r., vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Akreditace: 25. 7. 2007 – 31. 5. 2020
Název anglicky: Mathematical Analysis
doktorské prezenční, 4 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 25. 7. 2007 – 31. 5. 2020
Název anglicky: Mathematical Analysis (Eng.)
doktorské prezenční, 4 r., vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Akreditace: 25. 7. 2007 – 31. 5. 2020
Název anglicky: General Problems of Mathematics
doktorské prezenční, 4 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 25. 7. 2007 – 31. 5. 2020
Název anglicky: General Problems of Mathematics (Eng.)
doktorské prezenční, 4 r., vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Akreditace: 25. 7. 2007 – 31. 5. 2020
Název anglicky: Probability, Statistics and Mathematical Modelling
doktorské prezenční, 4 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 25. 7. 2007 – 31. 5. 2020
Název anglicky: Probability, Statistics and Mathematical Modelling (Eng.)
doktorské prezenční, 4 r., vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Akreditace: 25. 7. 2007 – 31. 5. 2020
Název anglicky: Algebra, Number Theory and Mathematical Logic
doktorské kombinované, 4 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 25. 7. 2007 – 31. 5. 2020
Název anglicky: Algebra, Number Theory and Mathematical Logic (Eng.)
doktorské kombinované, 4 r., vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Akreditace: 25. 7. 2007 – 31. 5. 2020
Název anglicky: Geometry, Topology and Global Analysis
doktorské kombinované, 4 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 25. 7. 2007 – 31. 5. 2020
Název anglicky: Geometry, Topology and Global Analysis (Eng.)
doktorské kombinované, 4 r., vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Akreditace: 25. 7. 2007 – 31. 5. 2020
Název anglicky: Mathematical Analysis
doktorské kombinované, 4 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 25. 7. 2007 – 31. 5. 2020
Název anglicky: Mathematical Analysis (Eng.)
doktorské kombinované, 4 r., vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Akreditace: 25. 7. 2007 – 31. 5. 2020
Název anglicky: General Problems of Mathematics
doktorské kombinované, 4 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 25. 7. 2007 – 31. 5. 2020
Název anglicky: General Problems of Mathematics (Eng.)
doktorské kombinované, 4 r., vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Akreditace: 25. 7. 2007 – 31. 5. 2020
Název anglicky: Probability, Statistics and Mathematical Modelling
doktorské kombinované, 4 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 25. 7. 2007 – 31. 5. 2020
Název anglicky: Probability, Statistics and Mathematical Modelling (Eng.)
doktorské kombinované, 4 r., vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Akreditace: 25. 7. 2007 – 31. 5. 2020
P1203 D-GE4 Geologie (čtyřleté)
Název anglicky: Geology (4-years)
doktorský, 4 r., Ph.D.

Obory:

Obory:

Název anglicky: Geological Sciences
doktorské prezenční, 4 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 25. 7. 2007 – 31. 5. 2020
Název anglicky: Geological Sciences (Eng.)
doktorské prezenční, 4 r., vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Akreditace: 25. 7. 2007 – 31. 5. 2020
Název anglicky: Geological Sciences
doktorské kombinované, 4 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 25. 7. 2007 – 31. 5. 2020
Název anglicky: Geological Sciences (Eng.)
doktorské kombinované, 4 r., vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Akreditace: 25. 7. 2007 – 31. 5. 2020
P1314 D-GR4 Geografie (čtyřleté)
Název anglicky: Geography (4-years)
doktorský, 4 r., Ph.D.

Obory:

Obory:

Název anglicky: Physical Geography
doktorské prezenční, 4 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 25. 7. 2007 – 31. 5. 2020
Název anglicky: Physical Geography (Eng.)
doktorské prezenční, 4 r., vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Akreditace: 25. 7. 2007 – 31. 5. 2020
Název anglicky: Regional Geography and Regional Planning
doktorské prezenční, 4 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 25. 7. 2007 – 31. 5. 2020
Název anglicky: Regional Geography and Regional Planning (Eng.)
doktorské prezenční, 4 r., vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Akreditace: 25. 7. 2007 – 31. 5. 2020
Název anglicky: Cartography, Geoinformatics and Remote Sensing
doktorské prezenční, 4 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 25. 7. 2007 – 31. 5. 2020
Název anglicky: Cartography, Geoinformatics and Remote Sensing (Eng.)
doktorské prezenční, 4 r., vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Akreditace: 25. 7. 2007 – 31. 5. 2020
Název anglicky: Physical Geography
doktorské kombinované, 4 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 25. 7. 2007 – 31. 5. 2020
Název anglicky: Physical Geography (Eng.)
doktorské kombinované, 4 r., vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Akreditace: 25. 7. 2007 – 31. 5. 2020
Název anglicky: Regional Geography and Regional Planning
doktorské kombinované, 4 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 25. 7. 2007 – 31. 5. 2020
Název anglicky: Regional Geography and Regional Planning (Eng.)
doktorské kombinované, 4 r., vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Akreditace: 25. 7. 2007 – 31. 5. 2020
Název anglicky: Cartography, Geoinformatics and Remote Sensing
doktorské kombinované, 4 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 25. 7. 2007 – 31. 5. 2020
Název anglicky: Cartography, Geoinformatics and Remote Sensing (Eng.)
doktorské kombinované, 4 r., vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Akreditace: 25. 7. 2007 – 31. 5. 2020
P1416 D-BCH4 Biochemie (čtyřleté)
Název anglicky: Biochemistry (4-years)
doktorský, 4 r., Ph.D.

Obory:

Obory:

Název anglicky: Biochemistry
doktorské prezenční, 4 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 25. 7. 2007 – 31. 5. 2020
Název anglicky: Biochemistry (Eng.)
doktorské prezenční, 4 r., vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Akreditace: 25. 7. 2007 – 31. 5. 2020
Název anglicky: Biomolecular Chemistry
doktorské prezenční, 4 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 25. 7. 2007 – 31. 5. 2020
Název anglicky: Biomolecular Chemistry (Eng.)
doktorské prezenční, 4 r., vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Akreditace: 25. 7. 2007 – 31. 5. 2020
Název anglicky: Genomics and Proteomics
doktorské prezenční, 4 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 20. 12. 2012 – 31. 12. 2020
Název anglicky: Genomics and Proteomics (Eng.)
doktorské prezenční, 4 r., vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Akreditace: 20. 12. 2012 – 31. 12. 2020
Název anglicky: Biochemistry
doktorské kombinované, 4 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 25. 7. 2007 – 31. 5. 2020
Název anglicky: Biochemistry (Eng.)
doktorské kombinované, 4 r., vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Akreditace: 25. 7. 2007 – 31. 5. 2020
Název anglicky: Biomolecular Chemistry
doktorské kombinované, 4 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 25. 7. 2007 – 31. 5. 2020
Název anglicky: Biomolecular Chemistry (Eng.)
doktorské kombinované, 4 r., vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Akreditace: 25. 7. 2007 – 31. 5. 2020
Název anglicky: Genomics and Proteomics
doktorské kombinované, 4 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 20. 12. 2012 – 31. 12. 2020
Název anglicky: Genomics and Proteomics (Eng.)
doktorské kombinované, 4 r., vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Akreditace: 20. 12. 2012 – 31. 12. 2020
P1417 D-CH4 Chemie (čtyřleté)
Název anglicky: Chemistry (4-years)
doktorský, 4 r., Ph.D.

Obory:

Obory:

Název anglicky: Inorganic Chemistry
doktorské prezenční, 4 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 25. 7. 2007 – 31. 5. 2020
Název anglicky: Inorganic Chemistry (Eng.)
doktorské prezenční, 4 r., vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Akreditace: 25. 7. 2007 – 31. 5. 2020
Název anglicky: Organic Chemistry
doktorské prezenční, 4 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 25. 7. 2007 – 31. 5. 2020
Název anglicky: Organic Chemistry (Eng.)
doktorské prezenční, 4 r., vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Akreditace: 25. 7. 2007 – 31. 5. 2020
Název anglicky: Analytical Chemistry
doktorské prezenční, 4 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 25. 7. 2007 – 31. 5. 2020
Název anglicky: Analytical Chemistry (Eng.)
doktorské prezenční, 4 r., vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Akreditace: 25. 7. 2007 – 31. 5. 2020
Název anglicky: Physical Chemistry
doktorské prezenční, 4 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 25. 7. 2007 – 31. 5. 2020
Název anglicky: Physical Chemistry (Eng.)
doktorské prezenční, 4 r., vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Akreditace: 25. 7. 2007 – 31. 5. 2020
Název anglicky: Environmental Chemistry
doktorské prezenční, 4 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 25. 7. 2007 – 31. 5. 2020
Název anglicky: Environmental Chemistry (Eng.)
doktorské prezenční, 4 r., vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Akreditace: 25. 7. 2007 – 31. 5. 2020
Název anglicky: Materials Chemistry
doktorské prezenční, 4 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 25. 7. 2007 – 31. 5. 2020
Název anglicky: Materials Chemistry (Eng.)
doktorské prezenční, 4 r., vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Akreditace: 25. 7. 2007 – 31. 5. 2020
Název anglicky: Inorganic Chemistry
doktorské kombinované, 4 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 25. 7. 2007 – 31. 5. 2020
Název anglicky: Inorganic Chemistry (Eng.)
doktorské kombinované, 4 r., vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Akreditace: 25. 7. 2007 – 31. 5. 2020
Název anglicky: Organic Chemistry
doktorské kombinované, 4 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 25. 7. 2007 – 31. 5. 2020
Název anglicky: Organic Chemistry (Eng.)
doktorské kombinované, 4 r., vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Akreditace: 25. 7. 2007 – 31. 5. 2020
Název anglicky: Analytical Chemistry
doktorské kombinované, 4 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 25. 7. 2007 – 31. 5. 2020
Název anglicky: Analytical Chemistry (Eng.)
doktorské kombinované, 4 r., vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Akreditace: 25. 7. 2007 – 31. 5. 2020
Název anglicky: Physical Chemistry
doktorské kombinované, 4 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 25. 7. 2007 – 31. 5. 2020
Název anglicky: Physical Chemistry (Eng.)
doktorské kombinované, 4 r., vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Akreditace: 25. 7. 2007 – 31. 5. 2020
Název anglicky: Environmental Chemistry
doktorské kombinované, 4 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 25. 7. 2007 – 31. 5. 2020
Název anglicky: Environmental Chemistry (Eng.)
doktorské kombinované, 4 r., vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Akreditace: 25. 7. 2007 – 31. 5. 2020
Název anglicky: Materials Chemistry
doktorské kombinované, 4 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 25. 7. 2007 – 31. 5. 2020
Název anglicky: Materials Chemistry (Eng.)
doktorské kombinované, 4 r., vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Akreditace: 25. 7. 2007 – 31. 5. 2020
P1527 D-BI4 Biologie (čtyřleté)
Název anglicky: Biology (4-years)
doktorský, 4 r., Ph.D.

Obory:

Obory:

Název anglicky: Animal Physiology
doktorské prezenční, 4 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 25. 7. 2007 – 31. 5. 2020
Název anglicky: Animal Physiology (Eng.)
doktorské prezenční, 4 r., vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Akreditace: 25. 7. 2007 – 31. 5. 2020
Název anglicky: Anthropology
doktorské prezenční, 4 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 25. 7. 2007 – 31. 5. 2020
Název anglicky: Anthropology (Eng.)
doktorské prezenční, 4 r., vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Akreditace: 25. 7. 2007 – 31. 5. 2020
Název anglicky: Botany
doktorské prezenční, 4 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 25. 7. 2007 – 31. 5. 2020
Název anglicky: Botany (Eng.)
doktorské prezenční, 4 r., vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Akreditace: 25. 7. 2007 – 31. 5. 2020
Název anglicky: Ecology
doktorské prezenční, 4 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 25. 7. 2007 – 31. 5. 2020
Název anglicky: Ecology (Eng.)
doktorské prezenční, 4 r., vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Akreditace: 25. 7. 2007 – 31. 5. 2020
Název anglicky: General and Molecular Genetics
doktorské prezenční, 4 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 25. 7. 2007 – 31. 5. 2020
Název anglicky: General and Molecular Genetics (Eng.)
doktorské prezenční, 4 r., vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Akreditace: 25. 7. 2007 – 31. 5. 2020
Název anglicky: Hydrobiology
doktorské prezenční, 4 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 25. 7. 2007 – 31. 5. 2020
Název anglicky: Hydrobiology (Eng.)
doktorské prezenční, 4 r., vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Akreditace: 25. 7. 2007 – 31. 5. 2020
Název anglicky: Microbiology
doktorské prezenční, 4 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 25. 7. 2007 – 31. 5. 2020
Název anglicky: Microbiology (Eng.)
doktorské prezenční, 4 r., vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Akreditace: 25. 7. 2007 – 31. 5. 2020
Název anglicky: Molecular and Cellular Biology
doktorské prezenční, 4 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 25. 7. 2007 – 31. 5. 2020
Název anglicky: Molecular and Cellular Biology (Eng.)
doktorské prezenční, 4 r., vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Akreditace: 25. 7. 2007 – 31. 5. 2020
Název anglicky: Parasitology
doktorské prezenční, 4 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 25. 7. 2007 – 31. 5. 2020
Název anglicky: Parasitology (Eng.)
doktorské prezenční, 4 r., vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Akreditace: 25. 7. 2007 – 31. 5. 2020
Název anglicky: Plant Anatomy and Physiology
doktorské prezenční, 4 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 25. 7. 2007 – 31. 5. 2020
Název anglicky: Plant Anatomy and Physiology (Eng.)
doktorské prezenční, 4 r., vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Akreditace: 25. 7. 2007 – 31. 5. 2020
Název anglicky: Zoology
doktorské prezenční, 4 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 25. 7. 2007 – 31. 5. 2020
Název anglicky: Zoology (Eng.)
doktorské prezenční, 4 r., vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Akreditace: 25. 7. 2007 – 31. 5. 2020
Název anglicky: Ekotoxicology
doktorské prezenční, 4 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 25. 7. 2007 – 31. 5. 2020
Název anglicky: Ekotoxicology (Eng.)
doktorské prezenční, 4 r., vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Akreditace: 25. 7. 2007 – 31. 5. 2020
Název anglicky: Genomics and Proteomics
doktorské prezenční, 4 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 24. 4. 2008 – 31. 1. 2013
Název anglicky: Genomics and Proteomics (Eng.)
doktorské prezenční, 4 r., vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Akreditace: 24. 4. 2008 – 31. 1. 2013
Název anglicky: Animal Physiology
doktorské kombinované, 4 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 25. 7. 2007 – 31. 5. 2020
Název anglicky: Animal Physiology (Eng.)
doktorské kombinované, 4 r., vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Akreditace: 25. 7. 2007 – 31. 5. 2020
Název anglicky: Anthropology
doktorské kombinované, 4 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 25. 7. 2007 – 31. 5. 2020
Název anglicky: Anthropology (Eng.)
doktorské kombinované, 4 r., vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Akreditace: 25. 7. 2007 – 31. 5. 2020
Název anglicky: Botany
doktorské kombinované, 4 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 25. 7. 2007 – 31. 5. 2020
Název anglicky: Botany (Eng.)
doktorské kombinované, 4 r., vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Akreditace: 25. 7. 2007 – 31. 5. 2020
Název anglicky: Ecology
doktorské kombinované, 4 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 25. 7. 2007 – 31. 5. 2020
Název anglicky: Ecology (Eng.)
doktorské kombinované, 4 r., vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Akreditace: 25. 7. 2007 – 31. 5. 2020
Název anglicky: General and Molecular Genetics
doktorské kombinované, 4 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 25. 7. 2007 – 31. 5. 2020
Název anglicky: General and Molecular Genetics (Eng.)
doktorské kombinované, 4 r., vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Akreditace: 25. 7. 2007 – 31. 5. 2020
Název anglicky: Hydrobiology
doktorské kombinované, 4 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 25. 7. 2007 – 31. 5. 2020
Název anglicky: Hydrobiology (Eng.)
doktorské kombinované, 4 r., vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Akreditace: 25. 7. 2007 – 31. 5. 2020
Název anglicky: Microbiology
doktorské kombinované, 4 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 25. 7. 2007 – 31. 5. 2020
Název anglicky: Microbiology (Eng.)
doktorské kombinované, 4 r., vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Akreditace: 25. 7. 2007 – 31. 5. 2020
Název anglicky: Molecular and Cellular Biology
doktorské kombinované, 4 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 25. 7. 2007 – 31. 5. 2020
Název anglicky: Molecular and Cellular Biology (Eng.)
doktorské kombinované, 4 r., vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Akreditace: 25. 7. 2007 – 31. 5. 2020
Název anglicky: Parasitology
doktorské kombinované, 4 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 25. 7. 2007 – 31. 5. 2020
Název anglicky: Parasitology (Eng.)
doktorské kombinované, 4 r., vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Akreditace: 25. 7. 2007 – 31. 5. 2020
Název anglicky: Plant Anatomy and Physiology
doktorské kombinované, 4 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 25. 7. 2007 – 31. 5. 2020
Název anglicky: Plant Anatomy and Physiology (Eng.)
doktorské kombinované, 4 r., vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Akreditace: 25. 7. 2007 – 31. 5. 2020
Název anglicky: Zoology
doktorské kombinované, 4 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 25. 7. 2007 – 31. 5. 2020
Název anglicky: Zoology (Eng.)
doktorské kombinované, 4 r., vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Akreditace: 25. 7. 2007 – 31. 5. 2020
Název anglicky: Ekotoxicology
doktorské kombinované, 4 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 25. 7. 2007 – 31. 5. 2020
Název anglicky: Ekotoxicology (Eng.)
doktorské kombinované, 4 r., vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Akreditace: 25. 7. 2007 – 31. 5. 2020
Název anglicky: Genomics and Proteomics
doktorské kombinované, 4 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 24. 4. 2008 – 31. 1. 2013
Název anglicky: Genomics and Proteomics (Eng.)
doktorské kombinované, 4 r., vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Akreditace: 24. 4. 2008 – 31. 1. 2013
P1532 D-VZP Vědy o živé přírodě
Název anglicky: Life Sciences
doktorský, 4 r., Ph.D.

Obory:

Obory:

Název anglicky: Structural Biology
doktorské prezenční, 4 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 19. 12. 2013 – 7. 10. 2021
Název anglicky: Bio-omics (Eng.)
doktorské prezenční, 4 r., vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Akreditace: 7. 10. 2013 – 7. 10. 2021
Název anglicky: Bio-omics
doktorské prezenční, 4 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 19. 12. 2013 – 7. 10. 2021
Název anglicky: Structural Biology (Eng.)
doktorské prezenční, 4 r., vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Akreditace: 7. 10. 2013 – 7. 10. 2021
Název anglicky: Structural Biology
doktorské kombinované, 4 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 19. 12. 2013 – 7. 10. 2021
Název anglicky: Bio-omics
doktorské kombinované, 4 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 19. 12. 2013 – 7. 10. 2021
Název anglicky: Bio-omics (Eng.)
doktorské kombinované, 4 r., vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Akreditace: 7. 10. 2013 – 7. 10. 2021
Název anglicky: Structural Biology (Eng.)
doktorské kombinované, 4 r., vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Akreditace: 7. 10. 2013 – 7. 10. 2021
P1703 D-FY4 Fyzika (čtyřleté)
Název anglicky: Physics (4-years)
doktorský, 4 r., Ph.D.

Obory:

Obory:

Název anglicky: Condensed Matter Physics
doktorské prezenční, 4 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 25. 7. 2007 – 31. 5. 2020
Název anglicky: Condensed Matter Physics (Eng.)
doktorské prezenční, 4 r., vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Akreditace: 25. 7. 2007 – 31. 5. 2020
Název anglicky: Plasma Physics
doktorské prezenční, 4 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 25. 7. 2007 – 31. 5. 2020
Název anglicky: Plasma Physics (Eng.)
doktorské prezenční, 4 r., vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Akreditace: 25. 7. 2007 – 31. 5. 2020
Název anglicky: Biophysics
doktorské prezenční, 4 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 25. 7. 2007 – 31. 5. 2020
Název anglicky: Biophysics (Eng.)
doktorské prezenční, 4 r., vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Akreditace: 25. 7. 2007 – 31. 5. 2020
Název anglicky: Mechanical Behavior of Materials
doktorské prezenční, 4 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 25. 7. 2007 – 31. 12. 2012
Název anglicky: Mechanical Behavior of Materials (Eng.)
doktorské prezenční, 4 r., vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Akreditace: 25. 7. 2007 – 31. 12. 2012
Název anglicky: General Physics
doktorské prezenční, 4 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 25. 7. 2007 – 31. 5. 2020
Název anglicky: General Physics (Eng.)
doktorské prezenční, 4 r., vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Akreditace: 25. 7. 2007 – 31. 5. 2020
Název anglicky: Theoretical Physics and Astrophysics (Eng.)
doktorské prezenční, 4 r., vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Akreditace: 25. 7. 2007 – 31. 5. 2020
Název anglicky: Theoretical Physics and Astrophysics
doktorské prezenční, 4 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 25. 7. 2007 – 31. 5. 2020
Název anglicky: Wave and Partical Optics
doktorské prezenční, 4 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 25. 7. 2007 – 31. 5. 2020
Název anglicky: Wave and Partical Optics (Eng.)
doktorské prezenční, 4 r., vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Akreditace: 25. 7. 2007 – 31. 5. 2020
Název anglicky: Condensed Matter Physics
doktorské kombinované, 4 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 25. 7. 2007 – 31. 5. 2020
Název anglicky: Condensed Matter Physics (Eng.)
doktorské kombinované, 4 r., vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Akreditace: 25. 7. 2007 – 31. 5. 2020
Název anglicky: Plasma Physics
doktorské kombinované, 4 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 25. 7. 2007 – 31. 5. 2020
Název anglicky: Plasma Physics (Eng.)
doktorské kombinované, 4 r., vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Akreditace: 25. 7. 2007 – 31. 5. 2020
Název anglicky: Biophysics
doktorské kombinované, 4 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 25. 7. 2007 – 31. 5. 2020
Název anglicky: Biophysics (Eng.)
doktorské kombinované, 4 r., vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Akreditace: 25. 7. 2007 – 31. 5. 2020
Název anglicky: Mechanical Behavior of Materials
doktorské kombinované, 4 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 25. 7. 2007 – 31. 12. 2012
Název anglicky: Mechanical Behavior of Materials (Eng.)
doktorské kombinované, 4 r., vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Akreditace: 25. 7. 2007 – 31. 12. 2012
Název anglicky: General Physics
doktorské kombinované, 4 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 25. 7. 2007 – 31. 5. 2020
Název anglicky: General Physics (Eng.)
doktorské kombinované, 4 r., vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Akreditace: 25. 7. 2007 – 31. 5. 2020
Název anglicky: Theoretical Physics and Astrophysics (Eng.)
doktorské kombinované, 4 r., vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Akreditace: 25. 7. 2007 – 31. 5. 2020
Název anglicky: Theoretical Physics and Astrophysics
doktorské kombinované, 4 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 25. 7. 2007 – 31. 5. 2020
Název anglicky: Wave and Partical Optics
doktorské kombinované, 4 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 25. 7. 2007 – 31. 5. 2020
Název anglicky: Wave and Partical Optics (Eng.)
doktorské kombinované, 4 r., vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Akreditace: 25. 7. 2007 – 31. 5. 2020
P3960 D-PMN Pokročilé materiály a nanovědy
Název anglicky: Advanced Materials and Nanosciences
doktorský, 4 r., Ph.D.

Obory:

Obory:

Název anglicky: Advanced Nanotechnologies and Microtechnologies
doktorské prezenční, 4 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 17. 7. 2012 – 31. 7. 2020
Název anglicky: Advanced Nanotechnologies and Microtechnologies (Eng.)
doktorské prezenční, 4 r., vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Akreditace: 17. 7. 2012 – 31. 7. 2020
Název anglicky: Advanced Materials
doktorské prezenční, 4 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 17. 7. 2012 – 31. 7. 2020
Název anglicky: Advanced Materials (Eng.)
doktorské prezenční, 4 r., vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Akreditace: 17. 7. 2012 – 31. 7. 2020
Název anglicky: Advanced Nanotechnologies and Microtechnologies
doktorské kombinované, 4 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 17. 7. 2012 – 31. 7. 2020
Název anglicky: Advanced Nanotechnologies and Microtechnologies (Eng.)
doktorské kombinované, 4 r., vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Akreditace: 17. 7. 2012 – 31. 7. 2020
Název anglicky: Advanced Materials
doktorské kombinované, 4 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 17. 7. 2012 – 31. 7. 2020
Název anglicky: Advanced Materials (Eng.)
doktorské kombinované, 4 r., vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Akreditace: 17. 7. 2012 – 31. 7. 2020
CPEST C-PE Pomocná evidence studentů jiných vysokých škol
Název anglicky: Pomocná evidence studentů jiných vysokých škol
celoživotní vzdělávání, 4 r.

Obory:

Obory:

Název anglicky: Advanced Materials
pomocná evidence studentů jiných vysokých škol, 4 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 1. 7. 2012 – 31. 7. 2020
Název anglicky: Advanced Nanotechnologies and Microtechnologies
pomocná evidence studentů jiných vysokých škol, 4 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 1. 7. 2012 – 31. 7. 2020
Název anglicky: Physical Engineering
pomocná evidence studentů jiných vysokých škol, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Název anglicky: Structural Biology
pomocná evidence studentů jiných vysokých škol, 4 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 9. 12. 2013 – 7. 10. 2021
Název anglicky: Bio-omics
pomocná evidence studentů jiných vysokých škol, 4 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 19. 12. 2013 – 7. 10. 2021
C9999 C-CV Celoživotní vzdělávání
Název anglicky: Lifelong Education
celoživotní vzdělávání, 5 r.

Obory:

Obory:

Název anglicky: Study to Extending Teaching Qualification
rozšiřující vzdělávání, 5 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Název anglicky: Study subjects individually
celoživotní vzdělávání mimořádné, 5 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Název anglicky: Advanced Materials
celoživotní vzdělávání mimořádné, 4 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 1. 7. 2012 – 31. 7. 2020
Název anglicky: Advanced Nanotechnologies and Microtechnologies
celoživotní vzdělávání mimořádné, 4 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 1. 7. 2012 – 31. 7. 2020
Název anglicky: Polar ecology
celoživotní vzdělávání mimořádné, 5 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
R1101 Rig-MA Matematika
Název anglicky: Mathematics
rigorózní řízení, 2 r., RNDr.

Obory:

Obory:

Název anglicky: Algebra
rigorózní řízení, 2 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Název anglicky: Geometry
rigorózní řízení, 2 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 15. 8. 2002 – 31. 8. 2018
Název anglicky: Mathematical Analysis
rigorózní řízení, 2 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 15. 8. 2002 – 31. 8. 2020
Název anglicky: General Problems of Mathematics and Informatics
rigorózní řízení, 2 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Název anglicky: Mathematics
rigorózní řízení, 2 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 15. 8. 2002 – 15. 8. 2012
Název anglicky: Upper Secondary School Teacher Training in Mathematics
rigorózní řízení, 2 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 15. 8. 2002 – 1. 11. 2020
Název anglicky: Upper Secondary School Teacher Training in Descriptive Geometry
rigorózní řízení, 2 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 15. 8. 2002 – 1. 11. 2020
Název anglicky: Algebra and Discrete Mathematics
rigorózní řízení, 2 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 15. 8. 2002 – 31. 8. 2018
Název anglicky: Mathematics with Informatics
rigorózní řízení, 2 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 15. 8. 2002 – 31. 8. 2018
Název anglicky: Mathematical Modelling and Numeric Methods
rigorózní řízení, 2 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 15. 8. 2002 – 31. 8. 2020
Název anglicky: Applied Mathematics for Multi-Branches Study
rigorózní řízení, 2 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 20. 12. 2011 – 31. 8. 2020
Název anglicky: Finance Mathematics
rigorózní řízení, 2 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 20. 12. 2011 – 31. 8. 2020
Název anglicky: Statistics and Data Analysis
rigorózní řízení, 2 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 20. 12. 2011 – 31. 8. 2024
R1201 Rig-GE Geologie
Název anglicky: Geology
rigorózní řízení, 2 r., RNDr.

Obory:

Obory:

Název anglicky: Geological Sciences
rigorózní řízení, 2 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Název anglicky: Geology, Hydrogeology and Geochemistry
rigorózní řízení, 2 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 15. 8. 2002 – 15. 8. 2012
Název anglicky: Upper Secondary School Teacher Training in Earth Sciences
rigorózní řízení, 2 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 15. 8. 2002 – 15. 8. 2010
Název anglicky: Geology
rigorózní řízení, 2 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 15. 8. 2002 – 31. 8. 2020
Název anglicky: Upper Secondary School Teacher Training in Geology
rigorózní řízení, 2 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 15. 8. 2002 – 1. 11. 2020
Název anglicky: Geology combined with Archaeology
rigorózní řízení, 2 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 15. 8. 2002 – 31. 8. 2020
Název anglicky: Applied and Environmental Geology
rigorózní řízení, 2 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 17. 7. 2013 – 31. 7. 2021
R1301 Rig-GR Geografie
Název anglicky: Geography
rigorózní řízení, 2 r., RNDr.

Obory:

Obory:

Název anglicky: Physical Geography
rigorózní řízení, 2 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Název anglicky: Cartography, Geoinformatics and Remote Sensing
rigorózní řízení, 2 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Název anglicky: Regional Geography and Regional Planning
rigorózní řízení, 2 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Název anglicky: Geography and Cartography
rigorózní řízení, 2 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 15. 8. 2002 – 15. 8. 2012
Název anglicky: Upper Secondary School Teacher Training in Geography and Cartography
rigorózní řízení, 2 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 15. 8. 2002 – 15. 8. 2010
R1304 Rig-GK Geografie a kartografie
Název anglicky: Geography and Cartography
rigorózní řízení, 2 r., RNDr.

Obory:

Obory:

Název anglicky: Physical Geography
rigorózní řízení, 2 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 15. 8. 2002 – 31. 8. 2020
Název anglicky: Geographical Cartography and Geoinformatics
rigorózní řízení, 2 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 15. 8. 2002 – 31. 8. 2020
Název anglicky: Social Geography
rigorózní řízení, 2 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 15. 8. 2002 – 15. 8. 2012
Název anglicky: Regional Geography and Regional Planning
rigorózní řízení, 2 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 15. 8. 2002 – 15. 8. 2012
Název anglicky: Upper Secondary School Teacher Training in Geography and Cartography
rigorózní řízení, 2 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 15. 8. 2002 – 1. 11. 2020
Název anglicky: Applied Geography
rigorózní řízení, 2 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 24. 4. 2008 – 31. 8. 2020
Název anglicky: Social Geography and Regional Development
rigorózní řízení, 2 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 20. 12. 2011 – 31. 8. 2022
R1406 Rig-BCH Biochemie
Název anglicky: Biochemistry
rigorózní řízení, 2 r., RNDr.

Obory:

Obory:

Název anglicky: Biochemistry
rigorózní řízení, 2 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 15. 8. 2002 – 31. 8. 2018
Název anglicky: Biomolecular Chemistry
rigorózní řízení, 2 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 15. 8. 2002 – 31. 8. 2018
Název anglicky: Analytical Biochemistry
rigorózní řízení, 2 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 1. 6. 2006 – 31. 8. 2018
Název anglicky: Analytical Biochemistry (Eng.)
rigorózní řízení, 2 r., vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Akreditace: 1. 6. 2006 – 1. 6. 2012
Název anglicky: Biochemistry (Eng.)
rigorózní řízení, 2 r., vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Akreditace: 16. 2. 2006 – 15. 8. 2012
Název anglicky: Biomolecular Chemistry (Eng.)
rigorózní řízení, 2 r., vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Akreditace: 15. 2. 2006 – 15. 8. 2012
Název anglicky: Bioanalyst - Specialist in Laboratory Methods
rigorózní řízení, 2 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 4. 5. 2015 – 31. 5. 2019
R1407 Rig-CH Chemie
Název anglicky: Chemistry
rigorózní řízení, 2 r., RNDr.

Obory:

Obory:

Název anglicky: Inorganic Chemistry
rigorózní řízení, 2 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 15. 8. 2002 – 31. 8. 2018
Název anglicky: Organic Chemistry
rigorózní řízení, 2 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 15. 8. 2002 – 31. 8. 2018
Název anglicky: Analytical Chemistry
rigorózní řízení, 2 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 15. 8. 2002 – 31. 8. 2018
Název anglicky: Physical Chemistry
rigorózní řízení, 2 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 15. 8. 2002 – 31. 8. 2018
Název anglicky: Macromolecular Chemistry
rigorózní řízení, 2 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 15. 8. 2002 – 15. 8. 2012
Název anglicky: Biochemistry
rigorózní řízení, 2 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 15. 8. 2002 – 15. 8. 2012
Název anglicky: Environmental Chemistry
rigorózní řízení, 2 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 15. 8. 2002 – 31. 8. 2018
Název anglicky: Upper Secondary School Teacher Training in Chemistry
rigorózní řízení, 2 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 15. 8. 2002 – 1. 11. 2020
Název anglicky: Chemistry
rigorózní řízení, 2 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 15. 8. 2002 – 15. 8. 2010
Název anglicky: Chemistry
rigorózní řízení, 2 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 15. 8. 2002 – 15. 8. 2010
Název anglicky: Material Chemistry
rigorózní řízení, 2 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 15. 8. 2002 – 31. 8. 2018
Název anglicky: Chemistry of Conservation - Restoration
rigorózní řízení, 2 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 22. 7. 2011 – 31. 12. 2017
Název anglicky: Structural Chemistry
rigorózní řízení, 2 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 17. 7. 2012 – 31. 8. 2020
Název anglicky: Biophysical Chemisty
rigorózní řízení, 2 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 3. 8. 2016 – 31. 8. 2020
R1501 Rig-BI Biologie
Název anglicky: Biology
rigorózní řízení, 2 r., RNDr.

Obory:

Obory:

Název anglicky: Genetics
rigorózní řízení, 2 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Název anglicky: Zoology
rigorózní řízení, 2 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Název anglicky: Botany
rigorózní řízení, 2 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Název anglicky: Hydrobiology
rigorózní řízení, 2 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Název anglicky: Parasitology
rigorózní řízení, 2 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Název anglicky: Immunology
rigorózní řízení, 2 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Název anglicky: Anthropology
rigorózní řízení, 2 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 15. 11. 2002 – 15. 11. 2012
Název anglicky: Ecology
rigorózní řízení, 2 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Název anglicky: Plant Anatomy and Physiology
rigorózní řízení, 2 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Název anglicky: Physiology and Developmental Biology of Animals
rigorózní řízení, 2 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Název anglicky: Molecular and Cellular Biology
rigorózní řízení, 2 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Název anglicky: Microbiology
rigorózní řízení, 2 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Název anglicky: Biology
rigorózní řízení, 2 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 15. 8. 2002 – 15. 8. 2012
Název anglicky: Ecotoxicology
rigorózní řízení, 2 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 15. 8. 2002 – 15. 8. 2012
Název anglicky: Mathematical Biology
rigorózní řízení, 2 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 15. 8. 2002 – 15. 8. 2012
Název anglicky: Molecular Biology and Genetics
rigorózní řízení, 2 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 15. 8. 2002 – 15. 8. 2012
Název anglicky: Biology - Museology
rigorózní řízení, 2 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 15. 8. 2002 – 15. 8. 2010
Název anglicky: General Biology
rigorózní řízení, 2 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 15. 8. 2002 – 15. 8. 2012
Název anglicky: Systematic Biology and Ecology
rigorózní řízení, 2 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 15. 8. 2002 – 15. 8. 2012
Název anglicky: Upper Secondary School Teacher Training in Biology
rigorózní řízení, 2 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 15. 8. 2002 – 1. 11. 2020
Název anglicky: Upper Secondary School Teacher Training in Biology and Geology
rigorózní řízení, 2 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 15. 8. 2002 – 15. 8. 2010
R1512 Rig-AN Antropologie
Název anglicky: Anthropology
rigorózní řízení, 2 r., RNDr.

Obory:

Obory:

Název anglicky: Anthropology
rigorózní řízení, 2 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 1. 6. 2006 – 30. 6. 2018
R1530 Rig-EXB Experimentální biologie
Název anglicky: Experimental Biology
rigorózní řízení, 2 r., RNDr.

Obory:

Obory:

Název anglicky: Molecular Biology and Genetics
rigorózní řízení, 2 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 20. 12. 2011 – 31. 8. 2020
Název anglicky: Special Biology
rigorózní řízení, 2 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 20. 12. 2011 – 31. 8. 2020
Název anglicky: Mathematical Biology
rigorózní řízení, 2 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 29. 2. 2012 – 31. 8. 2018
R1531 Rig-EB Ekologická a evoluční biologie
Název anglicky: Ecological and Evolutionary Biology
rigorózní řízení, 2 r., RNDr.

Obory:

Obory:

Název anglicky: Botany
rigorózní řízení, 2 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 20. 12. 2011 – 31. 8. 2020
Název anglicky: Zoology
rigorózní řízení, 2 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 20. 12. 2011 – 31. 8. 2020
Název anglicky: Upper Secondary School Teacher Training in Biology
rigorózní řízení, 2 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 30. 4. 2012 – 1. 11. 2020
R1701 Rig-FY Fyzika
Název anglicky: Physics
rigorózní řízení, 2 r., RNDr.

Obory:

Obory:

Název anglicky: Theoretical Physics and Astrophysics
rigorózní řízení, 2 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 15. 8. 2002 – 31. 8. 2020
Název anglicky: Mechanical Properties of Solids
rigorózní řízení, 2 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Název anglicky: Wave and Particle Optics
rigorózní řízení, 2 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Název anglicky: Solid Matter Physics
rigorózní řízení, 2 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Název anglicky: Biophysics
rigorózní řízení, 2 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 15. 8. 2002 – 31. 8. 2020
Název anglicky: Physics
rigorózní řízení, 2 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 15. 8. 2002 – 15. 8. 2012
Název anglicky: Condensed Matter Physics
rigorózní řízení, 2 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 15. 8. 2002 – 31. 8. 2020
Název anglicky: Plasma Physics
rigorózní řízení, 2 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 15. 8. 2002 – 31. 8. 2020
Název anglicky: Upper Secondary School Teacher Training in Physics
rigorózní řízení, 2 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 15. 8. 2002 – 1. 11. 2020
Z8999 KOS Komplexní studia
Název anglicky: Complex studies
krátkodobý pobyt, 1 r.

Obory:

Obory:

Název anglicky: Multidisciplinary studies
krátkodobý studijní pobyt zahraničního studenta, 1 r., vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Sbalit všechny obory Rozbalit všechny obory
Údaje byly předpočítány: 13. 12. 2018 18:16