Programy a plány (nová struktura studia)

Programy a plány (nová struktura studia)

Sbalit všechny plány Rozbalit všechny plány
Name in Czech: Biologie se zaměřením na vzdělávání
Bachelor's degree programme, 3 y., Bc., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 25/9/2018 – 24/9/2028

Study plans:
Study plans:
Name in Czech: Biologie se zaměřením na vzdělávání
bakalářský prezenční hlavní
Name in Czech: Biologie se zaměřením na vzdělávání
bakalářský prezenční vedlejší
Name in Czech: Biologie se zaměřením na vzdělávání (na dostudování hlavní)
bakalářský prezenční na dostudování hlavní
Name in Czech: Biologie se zaměřením na vzdělávání (na dostudování vedlejší)
bakalářský prezenční na dostudování vedlější
Name in Czech: Fyzika se zaměřením na vzdělávání
Bachelor's degree programme, 3 y., Bc., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 25/9/2018 – 24/9/2028

Study plans:
Study plans:
Name in Czech: Fyzika se zaměřením na vzdělávání
bakalářský prezenční hlavní
Name in Czech: Fyzika se zaměřením na vzdělávání
bakalářský prezenční vedlejší
Name in Czech: Fyzika se zaměřením na vzdělávání (na dostudování hlavní)
bakalářský prezenční na dostudování hlavní
Name in Czech: Fyzika se zaměřením na vzdělávání (na dostudování vedlejší)
bakalářský prezenční na dostudování vedlější
Name in Czech: Chemie se zaměřením na vzdělávání
Bachelor's degree programme, 3 y., Bc., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 25/9/2018 – 24/9/2028

Study plans:
Study plans:
Name in Czech: Chemie se zaměřením na vzdělávání
bakalářský prezenční hlavní
Name in Czech: Chemie se zaměřením na vzdělávání
bakalářský prezenční vedlejší
Name in Czech: Chemie se zaměřením na vzdělávání (na dostudování hlavní)
bakalářský prezenční na dostudování hlavní
Name in Czech: Chemie se zaměřením na vzdělávání (na dostudování vedlejší)
bakalářský prezenční na dostudování vedlější
Name in Czech: Matematika se zaměřením na vzdělávání
Bachelor's degree programme, 3 y., Bc., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 25/9/2018 – 24/9/2028

Study plans:
Study plans:
Name in Czech: Matematika se zaměřením na vzdělávání
bakalářský prezenční hlavní
Name in Czech: Matematika se zaměřením na vzdělávání
bakalářský prezenční vedlejší
Name in Czech: Matematika se zaměřením na vzdělávání (na dostudování hlavní)
bakalářský prezenční na dostudování hlavní
Name in Czech: Matematika se zaměřením na vzdělávání (na dostudování vedlejší)
bakalářský prezenční na dostudování vedlější
Name in Czech: Geografie a kartografie se zaměřením na vzdělávání
Bachelor's degree programme, 3 y., Bc., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 25/9/2018 – 24/9/2028

Study plans:
Study plans:
Name in Czech: Geografie a kartografie se zaměřením na vzdělávání
bakalářský prezenční hlavní
Name in Czech: Geografie a kartografie se zaměřením na vzdělávání
bakalářský prezenční vedlejší
Name in Czech: Geografie a kartografie se zaměřením na vzdělávání (na dostudování hlavní)
bakalářský prezenční na dostudování hlavní
Name in Czech: Geografie a kartografie se zaměřením na vzdělávání (na dostudování vedlejší)
bakalářský prezenční na dostudování vedlější
Name in Czech: Antropologie
Bachelor's degree programme, 3 y., Bc., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 5/8/2018 – 4/8/2028

Study plans:
Study plans:
Name in Czech: Antropologie
bakalářský prezenční jednooborový
Name in Czech: Ekologická a evoluční biologie
Bachelor's degree programme, 3 y., Bc., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 5/8/2018 – 4/8/2028

Study plans:
Study plans:
Name in Czech: Ekologická a evoluční biologie
bakalářský prezenční jednooborový
Name in Czech: Experimentální a molekulární biologie
Bachelor's degree programme, 3 y., Bc., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 5/8/2018 – 4/8/2028

Study plans:
Study plans:
Name in Czech: Experimentální biologie živočichů a imunologie
bakalářský prezenční se specializací
Name in Czech: Experimentální biologie rostlin
bakalářský prezenční se specializací
Name in Czech: Mikrobiologie
bakalářský prezenční se specializací
Name in Czech: Molekulární biologie a genetika
bakalářský prezenční se specializací
Name in Czech: Biologie člověka
bakalářský prezenční se specializací
Name in Czech: Biologie člověka (na dostudování)
bakalářský prezenční na dostudování
Name in Czech: Experimentální biologie rostlin (na dostudování)
bakalářský prezenční na dostudování
Name in Czech: Experimentální biologie živočichů a imunologie (na dostudování)
bakalářský prezenční na dostudování
Name in Czech: Mikrobiologie (na dostudování)
bakalářský prezenční na dostudování
Name in Czech: Molekulární biologie a genetika (na dostudování)
bakalářský prezenční na dostudování
Name in Czech: Biochemie
Bachelor's degree programme, 3 y., Bc., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 5/8/2018 – 4/8/2028

Study plans:
Study plans:
Name in Czech: Biochemie
bakalářský prezenční se specializací
Name in Czech: Aplikovaná biochemie
bakalářský prezenční se specializací
Name in Czech: Bioinformatika
bakalářský prezenční se specializací
Name in Czech: Životní prostředí a zdraví
Bachelor's degree programme, 3 y., Bc., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 5/8/2018 – 4/8/2028

Study plans:
Study plans:
Name in Czech: Životní prostředí a zdraví
bakalářský prezenční jednooborový
Name in Czech: Chemie
Bachelor's degree programme, 3 y., Bc., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 5/8/2018 – 4/8/2028

Study plans:
Study plans:
Name in Czech: Chemie
bakalářský prezenční jednooborový
Name in Czech: Biofyzikální chemie
bakalářský prezenční se specializací
Name in Czech: Analytický chemik - manažer chemické laboratoře
bakalářský prezenční se specializací
Name in Czech: Chemie a technologie materiálů pro konzervování – restaurování
Bachelor's degree programme, 3 y., Bc., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 5/8/2018 – 4/8/2026

Study plans:
Study plans:
Name in Czech: Chemie a technologie materiálů pro konzervování – restaurování
bakalářský prezenční jednooborový
Name in Czech: Aplikovaná a environmentální geologie
Bachelor's degree programme, 3 y., Bc., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 5/8/2018 – 4/8/2024

Study plans:
Study plans:
Name in Czech: Aplikovaná a environmentální geologie
bakalářský prezenční jednooborový
Name in Czech: Aplikovaná a environmentální geologie
bakalářský kombinovaný jednooborový
Name in Czech: Geografie a kartografie
Bachelor's degree programme, 3 y., Bc., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 5/8/2018 – 4/8/2028

Study plans:
Study plans:
Name in Czech: Fyzická geografie
bakalářský prezenční se specializací
Name in Czech: Sociální geografie
bakalářský prezenční se specializací
Name in Czech: Geografická kartografie a geoinformatika
bakalářský prezenční se specializací
Name in Czech: Geoinformatika a regionální rozvoj
bakalářský prezenční se specializací
Name in Czech: Geoinformatika a trvalá udržitelnost
bakalářský prezenční se specializací
Name in Czech: Geologie
Bachelor's degree programme, 3 y., Bc., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 5/8/2018 – 4/8/2024

Study plans:
Study plans:
Name in Czech: Geologie
bakalářský prezenční jednooborový
Name in Czech: Geologie
bakalářský kombinovaný jednooborový
Name in Czech: Geologie základní
bakalářský prezenční hlavní
Name in Czech: Geologie základní
bakalářský prezenční vedlejší
Name in Czech: Fyzika – nanotechnologie
Bachelor's degree programme, 3 y., Bc., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 5/8/2018 – 4/8/2028

Study plans:
Study plans:
Name in Czech: Fyzika – nanotechnologie
bakalářský prezenční jednooborový
Name in Czech: Fyzika – nanotechnologie
bakalářský kombinovaný jednooborový
Name in Czech: Fyzika
Bachelor's degree programme, 3 y., Bc., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 5/8/2018 – 4/8/2028

Study plans:
Study plans:
Name in Czech: Biofyzika
bakalářský prezenční se specializací
Name in Czech: Astrofyzika
bakalářský prezenční se specializací
Name in Czech: Fyzika
bakalářský prezenční se specializací
Name in Czech: Matematika
Bachelor's degree programme, 3 y., Bc., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 5/8/2018 – 4/8/2028

Study plans:
Study plans:
Name in Czech: Matematika
bakalářský prezenční hlavní
Name in Czech: Matematika
bakalářský prezenční vedlejší
Name in Czech: Finanční a pojistná matematika
bakalářský prezenční se specializací
Name in Czech: Statistika a analýza dat
bakalářský prezenční se specializací
Name in Czech: Modelování a výpočty
bakalářský prezenční se specializací
Name in Czech: Obecná matematika
bakalářský prezenční se specializací
Name in Czech: Finanční a pojistná matematika (na dostudování)
bakalářský prezenční na dostudování
Name in Czech: Statistika a analýza dat (na dostudování)
bakalářský prezenční na dostudování
Name in Czech: Obecná matematika (na dostudování)
bakalářský prezenční na dostudování
Name in Czech: Aplikovaná matematika pro víceoborové studium (na dostudování) - hlavní
bakalářský prezenční na dostudování
Name in Czech: Modelování a výpočty (na dostudování)
bakalářský prezenční na dostudování
Name in Czech: Aplikovaná matematika pro víceoborové studium (na dostudování) - vedlejší
bakalářský prezenční na dostudování
Name in Czech: Matematická biologie a biomedicína
Bachelor's degree programme, 3 y., Bc., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 5/8/2018 – 4/8/2028

Study plans:
Study plans:
Name in Czech: Biomedicínská bioinformatika
bakalářský prezenční se specializací
Name in Czech: Epidemiologie a modelování
bakalářský prezenční se specializací
Name in Czech: Matematická biologie a biomedicína (na dostudování)
bakalářský prezenční na dostudování
Name in Czech: Lékařská genetika a molekulární diagnostika
Bachelor's degree programme, 3 y., Bc., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 16/10/2018 – 15/10/2028

Study plans:
Study plans:
Name in Czech: Lékařská genetika a molekulární diagnostika
bakalářský prezenční jednooborový
Name in Czech: Učitelství biologie pro střední školy
Master's degree programme (following the Bachelor's one), 2 y., Mgr., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 25/9/2018 – 24/9/2028

Study plans:
Study plans:
Name in Czech: Učitelství biologie pro střední školy (hlavní)
navazující prezenční hlavní
Name in Czech: Učitelství biologie pro střední školy (vedlejší)
navazující prezenční vedlejší
Name in Czech: Učitelství biologie pro střední školy (na dostudování hlavní)
navazující prezenční na dostudování hlavní
Name in Czech: Učitelství biologie pro střední školy (na dostudování vedlejší)
navazující prezenční na dostudování vedlejší
Name in Czech: Učitelství fyziky pro střední školy
Master's degree programme (following the Bachelor's one), 2 y., Mgr., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 25/9/2018 – 24/9/2028

Study plans:
Study plans:
Name in Czech: Učitelství fyziky pro střední školy (hlavní)
navazující prezenční hlavní
Name in Czech: Učitelství fyziky pro střední školy (vedlejší)
navazující prezenční vedlejší
Name in Czech: Učitelství fyziky pro střední školy (na dostudování hlavní)
navazující prezenční na dostudování hlavní
Name in Czech: Učitelství fyziky pro střední školy (na dostudování vedlejší)
navazující prezenční na dostudování vedlejší
Name in Czech: Učitelství chemie pro střední školy
Master's degree programme (following the Bachelor's one), 2 y., Mgr., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 25/9/2018 – 24/9/2028

Study plans:
Study plans:
Name in Czech: Učitelství chemie pro střední školy (hlavní)
navazující prezenční hlavní
Name in Czech: Učitelství chemie pro střední školy (vedlejší)
navazující prezenční vedlejší
Name in Czech: Učitelství chemie pro střední školy (na dostudování hlavní)
navazující prezenční na dostudování hlavní
Name in Czech: Učitelství chemie pro střední školy (na dostudování vedlejší)
navazující prezenční na dostudování vedlejší
Name in Czech: Učitelství deskriptivní geometrie pro střední školy
Master's degree programme (following the Bachelor's one), 2 y., Mgr., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 25/9/2018 – 24/9/2028

Study plans:
Study plans:
Name in Czech: Učitelství deskriptivní geometrie pro střední školy (hlavní)
navazující prezenční hlavní
Name in Czech: Učitelství deskriptivní geometrie pro střední školy (vedlejší)
navazující prezenční vedlejší
Name in Czech: Učitelství deskriptivní geometrie pro střední školy (na dostudování hlavní)
navazující prezenční na dostudování hlavní
Name in Czech: Učitelství deskriptivní geometrie pro střední školy (na dostudování vedlejší)
navazující prezenční na dostudování vedlejší
Name in Czech: Učitelství matematiky pro střední školy
Master's degree programme (following the Bachelor's one), 2 y., Mgr., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 25/9/2018 – 24/9/2028

Study plans:
Study plans:
Name in Czech: Učitelství matematiky pro střední školy (hlavní)
navazující prezenční hlavní
Name in Czech: Učitelství matematiky pro střední školy (vedlejší)
navazující prezenční vedlejší
Name in Czech: Učitelství matematiky pro střední školy (na dostudování hlavní)
navazující prezenční na dostudování hlavní
Name in Czech: Učitelství matematiky pro střední školy (na dostudování vedlejší)
navazující prezenční na dostudování vedlejší
Name in Czech: Učitelství geografie a kartografie pro střední školy
Master's degree programme (following the Bachelor's one), 2 y., Mgr., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 25/9/2018 – 24/9/2028

Study plans:
Study plans:
Name in Czech: Učitelství geografie a kartografie pro střední školy (hlavní)
navazující prezenční hlavní
Name in Czech: Učitelství geografie a kartografie pro střední školy (vedlejší)
navazující prezenční vedlejší
Name in Czech: Učitelství geografie a kartografie pro střední školy (na dostudování hlavní)
navazující prezenční na dostudování hlavní
Name in Czech: Učitelství geografie a kartografie pro střední školy (na dostudování vedlejší)
navazující prezenční na dostudování vedlejší
Name in Czech: Sociální geografie a regionální rozvoj
Master's degree programme (following the Bachelor's one), 2 y., Mgr., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 5/8/2018 – 4/8/2028

Study plans:
Study plans:
Name in Czech: Sociální geografie a regionální rozvoj (jednooborový)
navazující prezenční jednooborový
Name in Czech: Antropologie
Master's degree programme (following the Bachelor's one), 2 y., Mgr., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 5/8/2018 – 4/8/2028

Study plans:
Study plans:
Name in Czech: Antropologie (jednooborový)
navazující prezenční jednooborový
Name in Czech: Botanika
Master's degree programme (following the Bachelor's one), 2 y., Mgr., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 5/8/2018 – 4/8/2028

Study plans:
Study plans:
Name in Czech: Fykologie a mykologie
full-time with specialization
Name in Czech: Biosystematika rostlin
full-time with specialization
Name in Czech: Ekologie rostlin
full-time with specialization
Name in Czech: Experimentální biologie rostlin
Master's degree programme (following the Bachelor's one), 2 y., Mgr., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 5/8/2018 – 4/8/2028

Study plans:
Study plans:
Name in Czech: Experimentální biologie rostlin (jednooborový)
navazující prezenční jednooborový
Name in Czech: Experimentální biologie rostlin (na dostudování)
navazující prezenční na dostudování
Name in Czech: Experimentální biologie živočichů a imunologie
Master's degree programme (following the Bachelor's one), 2 y., Mgr., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 5/8/2018 – 4/8/2028

Study plans:
Study plans:
Name in Czech: Fyziologie
full-time with specialization
Name in Czech: Imunologie
full-time with specialization
Name in Czech: Vývojová biologie
full-time with specialization
Name in Czech: Mikrobiologie
Master's degree programme (following the Bachelor's one), 2 y., Mgr., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 5/8/2018 – 4/8/2028

Study plans:
Study plans:
Name in Czech: Mikrobiologie (jednooborový)
navazující prezenční jednooborový
Name in Czech: Molekulární biologie a genetika
Master's degree programme (following the Bachelor's one), 2 y., Mgr., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 5/8/2018 – 4/8/2028

Study plans:
Study plans:
Name in Czech: Molekulární biologie a genetika (jednooborový)
navazující prezenční jednooborový
Name in Czech: Biologie člověka
Master's degree programme (following the Bachelor's one), 2 y., Mgr., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 5/8/2018 – 4/8/2028

Study plans:
Study plans:
Name in Czech: Biologie člověka (jednooborový)
navazující prezenční jednooborový
Name in Czech: Antropobiologie a antropogenetika (na dostudování)
navazující prezenční na dostudování
Name in Czech: Zoologie
Master's degree programme (following the Bachelor's one), 2 y., Mgr., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 5/8/2018 – 4/8/2028

Study plans:
Study plans:
Name in Czech: Zoologie (jednooborový)
navazující prezenční jednooborový
Name in Czech: Biochemie
Master's degree programme (following the Bachelor's one), 2 y., Mgr., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 5/8/2018 – 4/8/2028

Study plans:
Study plans:
Name in Czech: Biochemie (Genomika a Proteomika)
full-time with specialization
Name in Czech: Biochemie (Bioinformatika)
full-time with specialization
Name in Czech: Biochemie (Biomolekulární chemie)
full-time with specialization
Name in Czech: Biochemie (Analytická biochemie)
full-time with specialization
Name in Czech: Biochemie (Biochemie)
full-time with specialization
Name in Czech: Životní prostředí a zdraví
Master's degree programme (following the Bachelor's one), 2 y., Mgr., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 5/8/2018 – 4/8/2028

Study plans:
Study plans:
Name in Czech: Životní prostředí a zdraví (jednooborový)
navazující prezenční jednooborový
Name in Czech: Životní prostředí a zdraví (na dostudování)
navazující prezenční na dostudování
Name in Czech: Ochrana přírody
Master's degree programme (following the Bachelor's one), 2 y., Mgr., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 5/8/2018 – 4/8/2024

Study plans:
Study plans:
Name in Czech: Ochrana přírody (botanika)
full-time with specialization
Name in Czech: Ochrana přírody (zoologie)
full-time with specialization
Name in Czech: Chemie
Master's degree programme (following the Bachelor's one), 2 y., Mgr., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 5/8/2018 – 4/8/2028

Study plans:
Study plans:
Name in Czech: Analytická chemie
full-time with specialization
Name in Czech: Anorganická chemie
full-time with specialization
Name in Czech: Organická chemie
full-time with specialization
Name in Czech: Fyzikální chemie
full-time with specialization
Name in Czech: Materiálová chemie
full-time with specialization
Name in Czech: Biofyzikální chemie
full-time with specialization
Name in Czech: Strukturní chemie
full-time with specialization
Name in Czech: Chemie a technologie materiálů pro konzervování – restaurování
Master's degree programme (following the Bachelor's one), 2 y., Mgr., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 5/8/2018 – 4/8/2026

Study plans:
Study plans:
Name in Czech: Chemie a technologie materiálů pro konzervování – restaurování (jednooborový)
navazující prezenční jednooborový
Name in Czech: Geologie
Master's degree programme (following the Bachelor's one), 2 y., Mgr., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 5/8/2018 – 4/8/2024

Study plans:
Study plans:
Name in Czech: Geologie (jednooborový prezenční)
navazující prezenční jednooborový
Name in Czech: Geologie (jednooborový kombinovaný)
navazující kombinovaný jednooborový
Name in Czech: Geologie základní (hlavní)
navazující prezenční hlavní
Name in Czech: Geologie základní (vedlejší)
navazující prezenční vedlejší
Name in Czech: Aplikovaná a environmentální geologie
Master's degree programme (following the Bachelor's one), 2 y., Mgr., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 5/8/2018 – 4/8/2024

Study plans:
Study plans:
Name in Czech: Aplikovaná a environmentální geologie (jednooborový prezenční)
navazující prezenční jednooborový
Name in Czech: Aplikovaná a environmentální geologie (jednooborový kombinovaný)
navazující kombinovaný jednooborový
Name in Czech: Aplikovaná geografie a geoinformatika
Master's degree programme (following the Bachelor's one), 2 y., Mgr., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 5/8/2018 – 4/8/2022

Study plans:
Study plans:
Name in Czech: Aplikovaná geografie a geoinformatika (jednooborový)
navazující prezenční jednooborový
Name in Czech: Fyzická geografie
Master's degree programme (following the Bachelor's one), 2 y., Mgr., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 5/8/2018 – 4/8/2028

Study plans:
Study plans:
Name in Czech: Fyzická geografie (jednooborový)
navazující prezenční jednooborový
Name in Czech: Geografická kartografie a geoinformatika
Master's degree programme (following the Bachelor's one), 2 y., Mgr., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 5/8/2018 – 4/8/2028

Study plans:
Study plans:
Name in Czech: Geografická kartografie a geoinformatika (jednooborový)
navazující prezenční jednooborový
Name in Czech: Geoenvironmentální rizika a sanace
Master's degree programme (following the Bachelor's one), 2 y., Ing., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 5/8/2018 – 4/8/2024

Study plans:
Study plans:
Name in Czech: Geoenvironmentální rizika a sanace (jednooborový prezenční)
navazující prezenční jednooborový
Name in Czech: Geoenvironmentální rizika a sanace (jednooborový kombinovaný)
navazující kombinovaný jednooborový
Name in Czech: Fyzika
Master's degree programme (following the Bachelor's one), 2 y., Mgr., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 5/8/2018 – 4/8/2028

Study plans:
Study plans:
Name in Czech: Fyzika plazmatu a nanotechnologií
full-time with specialization
Name in Czech: Fyzika kondenzovaných látek
full-time with specialization
Name in Czech: Teoretická fyzika
full-time with specialization
Name in Czech: Astrofyzika
full-time with specialization
Name in Czech: Aplikovaná matematika
Master's degree programme (following the Bachelor's one), 2 y., Mgr., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 5/8/2018 – 4/8/2028

Study plans:
Study plans:
Name in Czech: Aplikovaná matematika (hlavní)
navazující prezenční hlavní
Name in Czech: Aplikovaná matematika (vedlejší)
navazující prezenční vedlejší
Name in Czech: Diferenciální rovnice a jejich aplikace
full-time with specialization
Name in Czech: Modelování a výpočty
full-time with specialization
Name in Czech: Finanční a pojistná matematika
full-time with specialization
Name in Czech: Statistika a analýza dat
full-time with specialization
Name in Czech: Matematika
Master's degree programme (following the Bachelor's one), 2 y., Mgr., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 5/8/2018 – 4/8/2028

Study plans:
Study plans:
Name in Czech: Matematika (jednooborový)
navazující prezenční jednooborový
Name in Czech: Matematická analýza (na dostudování)
navazující prezenční na dostudování
Name in Czech: Algebra a diskrétní matematika (na dostudování)
navazující prezenční na dostudování
Name in Czech: Geometrie (na dostudování)
navazující prezenční na dostudování
Name in Czech: Finanční matematika (na dostudování)
navazující prezenční na dostudování
Name in Czech: Matematika s informatikou (na dostudování)
navazující prezenční na dostudování
Name in Czech: Statistika a analýza dat (na dostudování)
navazující prezenční na dostudování
Name in Czech: Matematické modelování a numerické metody (na dostudování)
navazující prezenční na dostudování
Name in Czech: Aplikovaná matematika pro víceoborové studium (na dostudování) - hlavní
navazující prezenční na dostudování
Name in Czech: Aplikovaná matematika pro víceoborové studium (na dostudování) - vedlejší
navazující prezenční na dostudování
Name in Czech: Matematická biologie a biomedicína
Master's degree programme (following the Bachelor's one), 2 y., Mgr., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 5/8/2018 – 4/8/2028

Study plans:
Study plans:
Name in Czech: Matematická biologie a biomedicína (Epidemiologie a modelování)
full-time with specialization
Name in Czech: Matematická biologie a biomedicína (Biomedicínská bioinformatika)
full-time with specialization
Name in Czech: Matematická biologie a biomedicína (na dostudování)
navazující prezenční na dostudování
Name in Czech: Bioanalytická laboratorní diagnostika ve zdravotnictví - Bioanalytik
Master's degree programme (following the Bachelor's one), 2 y., Mgr., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 16/10/2018 – 15/10/2028

Study plans:
Study plans:
Name in Czech: Bioanalytická laboratorní diagnostika ve zdravotnictví - Bioanalytik (jednooborový)
navazující prezenční jednooborový
Name in Czech: Biofyzika
Master's degree programme (following the Bachelor's one), 2 y., Mgr., language of instruction: Czech Czech

Study plans:
Study plans:
Name in Czech: Biofyzika (jednooborový)
navazující prezenční jednooborový
Name in Czech: Biotechnologie
Master's degree programme (following the Bachelor's one), 2 y., Mgr., language of instruction: Czech Czech

Study plans:
Study plans:
Name in Czech: Biotechnologie (jednooborový)
navazující prezenční jednooborový
Name in Czech: Buněčná biologie
Master's degree programme (following the Bachelor's one), 2 y., Mgr., language of instruction: Czech Czech

Study plans:
Study plans:
Name in Czech: Buněčná biologie (jednooborový)
navazující prezenční jednooborový
Name in Czech: Bioanalytická laboratorní diagnostika ve zdravotnictví - Lékařská genetika a molekulární diagnostika
Master's degree programme (following the Bachelor's one), 2 y., Mgr., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 16/10/2018 – 15/10/2028

Study plans:
Study plans:
Name in Czech: Bioanalytická laboratorní diagnostika ve zdravotnictví - Lékařská genetika a molekulární diagnostika (jednooborový)
navazující prezenční jednooborový
Name in Czech: Radiologická fyzika
Master's degree programme (following the Bachelor's one), 2 y., Mgr., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 20/11/2018 – 19/11/2025

Study plans:
Study plans:
Name in Czech: Radiologická fyzika (jednooborový)
navazující prezenční jednooborový
Name in Czech: Fyzika
doctoral degree programme, 4 y., Ph.D., language of instruction: Czech Czech

Study plans:
Study plans:
Name in Czech: Fyzika kondenzovaných látek
doktorský prezenční se specializací
Name in Czech: Biofyzika
doktorský prezenční se specializací
Name in Czech: Teoretická fyzika
doktorský prezenční se specializací
Name in Czech: Astrofyzika
doktorský prezenční se specializací
Name in Czech: Fyzika plazmatu
doktorský prezenční se specializací
Name in Czech: Obecné otázky fyziky
doktorský prezenční se specializací
Name in Czech: Vlnová a částicová optika
doktorský prezenční se specializací
Name in Czech: Fyzika kondenzovaných látek (kombinovaný)
doktorský kombinovaný se specializací
Name in Czech: Biofyzika (kombinovaný)
doktorský kombinovaný se specializací
Name in Czech: Teoretická fyzika (kombinovaný)
doktorský kombinovaný se specializací
Name in Czech: Astrofyzika (kombinovaný)
doktorský kombinovaný se specializací
Name in Czech: Fyzika plazmatu (kombinovaný)
doktorský kombinovaný se specializací
Name in Czech: Obecné otázky fyziky (kombinovaný)
doktorský kombinovaný se specializací
Name in Czech: Vlnová a částicová optika (kombinovaný)
doktorský kombinovaný se specializací
Name in Czech: Physics
doctoral degree programme, 4 y., Ph.D., language of instruction: English English

Study plans:
Study plans:
Name in Czech: Astrophysics
doktorský prezenční se specializací
Name in Czech: Condensed Matter Physics
doktorský prezenční se specializací
Name in Czech: Theoretical Physics
doktorský prezenční se specializací
Name in Czech: Plasma Physics
doktorský prezenční se specializací
Name in Czech: Biophysics
doktorský prezenční se specializací
Name in Czech: Wave and Partical Optics
doktorský prezenční se specializací
Name in Czech: General Physics
doktorský prezenční se specializací
Name in Czech: Astrophysics (combined)
doktorský kombinovaný se specializací
Name in Czech: Condensed Matter Physics (combined)
doktorský kombinovaný se specializací
Name in Czech: Theoretical Physics (combined)
doktorský kombinovaný se specializací
Name in Czech: Plasma Physics (combined)
doktorský kombinovaný se specializací
Name in Czech: Biophysics (combined)
doktorský kombinovaný se specializací
Name in Czech: Wave and Partical Optics (combined)
doktorský kombinovaný se specializací
Name in Czech: General Physics (combined)
doktorský kombinovaný se specializací
Name in Czech: Chemie
doctoral degree programme, 4 y., Ph.D., language of instruction: Czech Czech

Study plans:
Study plans:
Name in Czech: Analytická chemie
doktorský prezenční se specializací
Name in Czech: Anorganická chemie
doktorský prezenční se specializací
Name in Czech: Fyzikální chemie
doktorský prezenční se specializací
Name in Czech: Materiálová chemie
doktorský prezenční se specializací
Name in Czech: Organická chemie
doktorský prezenční se specializací
Name in Czech: Analytická chemie (kombinovaný)
doktorský kombinovaný se specializací
Name in Czech: Anorganická chemie (kombinovaný)
doktorský kombinovaný se specializací
Name in Czech: Fyzikální chemie (kombinovaný)
doktorský kombinovaný se specializací
Name in Czech: Materiálová chemie (kombinovaný)
doktorský kombinovaný se specializací
Name in Czech: Organická chemie (kombinovaný)
doktorský kombinovaný se specializací
Name in Czech: Chemistry
doctoral degree programme, 4 y., Ph.D., language of instruction: English English

Study plans:
Study plans:
Name in Czech: Analytical Chemistry
doktorský prezenční se specializací
Name in Czech: Inorganic Chemistry
doktorský prezenční se specializací
Name in Czech: Physical Chemistry
doktorský prezenční se specializací
Name in Czech: Materials Chemistry
doktorský prezenční se specializací
Name in Czech: Organic Chemistry
doktorský prezenční se specializací
Name in Czech: Analytical Chemistry (combined)
doktorský kombinovaný se specializací
Name in Czech: Inorganic Chemistry (combined)
doktorský kombinovaný se specializací
Name in Czech: Physical Chemistry (combined)
doktorský kombinovaný se specializací
Name in Czech: Materials Chemistry (combined)
doktorský kombinovaný se specializací
Name in Czech: Organic Chemistry (combined)
doktorský kombinovaný se specializací
Name in Czech: Matematika a statistika
doctoral degree programme, 4 y., Ph.D., language of instruction: Czech Czech

Study plans:
Study plans:
Name in Czech: Algebra, teorie čísel a matematická logika
doktorský prezenční se specializací
Name in Czech: Geometrie, topologie a geometrická analýza
doktorský prezenční se specializací
Name in Czech: Matematická analýza
doktorský prezenční se specializací
Name in Czech: Obecné otázky matematiky
doktorský prezenční se specializací
Name in Czech: Pravděpodobnost, statistika a matematické modelování
doktorský prezenční se specializací
Name in Czech: Algebra, teorie čísel a matematická logika (kombinovaný)
doktorský kombinovaný se specializací
Name in Czech: Geometrie, topologie a geometrická analýza (kombinovaný)
doktorský kombinovaný se specializací
Name in Czech: Matematická analýza (kombinovaný)
doktorský kombinovaný se specializací
Name in Czech: Obecné otázky matematiky (kombinovaný)
doktorský kombinovaný se specializací
Name in Czech: Pravděpodobnost, statistika a matematické modelování (kombinovaný)
doktorský kombinovaný se specializací
Name in Czech: Mathematics and Statistics
doctoral degree programme, 4 y., Ph.D., language of instruction: English English

Study plans:
Study plans:
Name in Czech: Algebra, Number Theory and Mathematical Logic
doktorský prezenční se specializací
Name in Czech: Geometry, Topology and Geometric Analysis
doktorský prezenční se specializací
Name in Czech: Mathematical Analysis
doktorský prezenční se specializací
Name in Czech: General Mathematics
doktorský prezenční se specializací
Name in Czech: Probability, Statistics and Mathematical Modelling
doktorský prezenční se specializací
Name in Czech: Algebra, Number Theory and Mathematical Logic (combined)
doktorský kombinovaný se specializací
Name in Czech: Geometry, Topology and Geometric Analysis (combined)
doktorský kombinovaný se specializací
Name in Czech: Mathematical Analysis (combined)
doktorský kombinovaný se specializací
Name in Czech: General Mathematics (combined)
doktorský kombinovaný se specializací
Name in Czech: Probability, Statistics and Mathematical Modelling (combined)
doktorský kombinovaný se specializací
Name in Czech: Analytický geochemik
doctoral degree programme, 4 y., Ph.D., language of instruction: Czech Czech

Study plans:
Study plans:
Name in Czech: Analytický geochemik (jednooborový)
doctoral full-time
Name in Czech: Analytický geochemik (kombinovaný)
doctoral combined
Name in Czech: Analytical Geochemist
doctoral degree programme, 4 y., Ph.D., language of instruction: English English

Study plans:
Study plans:
Name in Czech: Analytical Geochemist (jednooborový)
doctoral full-time
Name in Czech: Analytical Geochemist (kombinovaný)
doctoral combined
Name in Czech: Ekologická a evoluční biologie
doctoral degree programme, 4 y., Ph.D., language of instruction: Czech Czech

Study plans:
Study plans:
Name in Czech: Ekologie
doktorský prezenční se specializací
Name in Czech: Zoologie
doktorský prezenční se specializací
Name in Czech: Botanika
doktorský prezenční se specializací
Name in Czech: Hydrobiologie
doktorský prezenční se specializací
Name in Czech: Parazitologie
doktorský prezenční se specializací
Name in Czech: Ekologie (kombinovaný)
doktorský kombinovaný se specializací
Name in Czech: Zoologie (kombinovaný)
doktorský kombinovaný se specializací
Name in Czech: Botanika (kombinovaný)
doktorský kombinovaný se specializací
Name in Czech: Hydrobiologie (kombinovaný)
doktorský kombinovaný se specializací
Name in Czech: Parazitologie (kombinovaný)
doktorský kombinovaný se specializací
Name in Czech: Ecological and Evolutionary Biology
doctoral degree programme, 4 y., Ph.D., language of instruction: English English

Study plans:
Study plans:
Name in Czech: Ecology
doktorský prezenční se specializací
Name in Czech: Zoology
doktorský prezenční se specializací
Name in Czech: Hydrobiology
doktorský prezenční se specializací
Name in Czech: Parasitology
doktorský prezenční se specializací
Name in Czech: Botany
doktorský prezenční se specializací
Name in Czech: Botany (combined)
doktorský kombinovaný se specializací
Name in Czech: Ecology (combined)
doktorský kombinovaný se specializací
Name in Czech: Hydrobiology (combined)
doktorský kombinovaný se specializací
Name in Czech: Parasitology (combined)
doktorský kombinovaný se specializací
Name in Czech: Zoology (combined)
doktorský kombinovaný se specializací
Name in Czech: Anatomie a fyziologie rostlin
doctoral degree programme, 4 y., Ph.D., language of instruction: Czech Czech

Study plans:
Study plans:
Name in Czech: Anatomie a fyziologie rostlin (jednooborový)
doctoral full-time
Name in Czech: Anatomie a fyziologie rostlin (kombinovaný)
doctoral combined
Name in Czech: Plant Anatomy and Physiology
doctoral degree programme, 4 y., Ph.D., language of instruction: English English

Study plans:
Study plans:
Name in Czech: Plant Anatomy and Physiology (jednooborový)
doctoral full-time
Name in Czech: Plant Anatomy and Physiology (kombinovaný)
doctoral combined
Name in Czech: Antropologie
doctoral degree programme, 4 y., Ph.D., language of instruction: Czech Czech

Study plans:
Study plans:
Name in Czech: Antropologie (jednooborový)
doctoral full-time
Name in Czech: Antropologie (kombinovaný)
doctoral combined
Name in Czech: Anthropology
doctoral degree programme, 4 y., Ph.D., language of instruction: English English

Study plans:
Study plans:
Name in Czech: Anthropology (jednooborový)
doctoral full-time
Name in Czech: Anthropology (kombinovaný)
doctoral combined
Name in Czech: Bioanalytická chemie
doctoral degree programme, 4 y., Ph.D., language of instruction: Czech Czech

Study plans:
Study plans:
Name in Czech: Bioanalytická chemie (jednooborový)
doctoral full-time
Name in Czech: Bioanalytická chemie (kombinovaný)
doctoral combined
Name in Czech: Bioanalytical chemistry
doctoral degree programme, 4 y., Ph.D., language of instruction: English English

Study plans:
Study plans:
Name in Czech: Bioanalytical chemistry (jednooborový)
doctoral full-time
Name in Czech: Bioanalytical chemistry (kombinovaný)
doctoral combined
Name in Czech: Biochemie
doctoral degree programme, 4 y., Ph.D., language of instruction: Czech Czech

Study plans:
Study plans:
Name in Czech: Biochemie (jednooborový)
doctoral full-time
Name in Czech: Biochemie (kombinovaný)
doctoral combined
Name in Czech: Biochemistry
doctoral degree programme, 4 y., Ph.D., language of instruction: English English

Study plans:
Study plans:
Name in Czech: Biochemistry (jednooborový)
doctoral full-time
Name in Czech: Biochemistry (kombinovaný)
doctoral combined
Name in Czech: Biomolekulární chemie a bioinformatika
doctoral degree programme, 4 y., Ph.D., language of instruction: Czech Czech

Study plans:
Study plans:
Name in Czech: Biomolekulární chemie a bioinformatika (jednooborový)
doctoral full-time
Name in Czech: Biomolekulární chemie a bioinformatika (kombinovaný)
doctoral combined
Name in Czech: Biomolecular chemistry and bioinformatics
doctoral degree programme, 4 y., Ph.D., language of instruction: English English

Study plans:
Study plans:
Name in Czech: Biomolecular chemistry and bioinformatics (jednooborový)
doctoral full-time
Name in Czech: Biomolecular chemistry and bioinformatics (kombinovaný)
doctoral combined
Name in Czech: Fyzická geografie
doctoral degree programme, 4 y., Ph.D., language of instruction: Czech Czech

Study plans:
Study plans:
Name in Czech: Fyzická geografie (jednooborový)
doctoral full-time
Name in Czech: Fyzická geografie (kombinovaný)
doctoral combined
Name in Czech: Physical Geography
doctoral degree programme, 4 y., Ph.D., language of instruction: English English

Study plans:
Study plans:
Name in Czech: Physical geography (jednooborový)
doctoral full-time
Name in Czech: Physical geography (kombinovaný)
doctoral combined
Name in Czech: Fyziologie, imunologie a vývojová biologie živočichů
doctoral degree programme, 4 y., Ph.D., language of instruction: Czech Czech

Study plans:
Study plans:
Name in Czech: Fyziologie, imunologie a vývojová biologie živočichů (jednooborový)
doctoral full-time
Name in Czech: Fyziologie, imunologie a vývojová biologie živočichů (kombinovaný)
doctoral combined
Name in Czech: Animal physiology, immunology and developmental biology
doctoral degree programme, 4 y., Ph.D., language of instruction: English English

Study plans:
Study plans:
Name in Czech: Animal physiology, immunology and developmental biology (jednooborový)
doctoral full-time
Name in Czech: Animal physiology, immunology and developmental biology (kombinovaný)
doctoral combined
Name in Czech: Genomika a proteomika
doctoral degree programme, 4 y., Ph.D., language of instruction: Czech Czech

Study plans:
Study plans:
Name in Czech: Genomika a proteomika (jednooborový)
doctoral full-time
Name in Czech: Genomika a proteomika (kombinovaný)
doctoral combined
Name in Czech: Genomics and Proteomics
doctoral degree programme, 4 y., Ph.D., language of instruction: English English

Study plans:
Study plans:
Name in Czech: Genomics and Proteomics (jednooborový)
doctoral full-time
Name in Czech: Genomics and Proteomics (kombinovaný)
doctoral combined
Name in Czech: Geologie
doctoral degree programme, 4 y., Ph.D., language of instruction: Czech Czech

Study plans:
Study plans:
Name in Czech: Mineralogie, petrologie a ložisková geologie
doktorský prezenční se specializací
Name in Czech: Geologie stratigrafická, paleontologie a sedimentologie
doktorský prezenční se specializací
Name in Czech: Aplikovaná a environmentální geologie
doktorský prezenční se specializací
Name in Czech: Geochemie a hydrogeologie
doktorský prezenční se specializací
Name in Czech: Geologie dynamická, tektonika a fyzika Země
doktorský prezenční se specializací
Name in Czech: Mineralogie, petrologie a ložisková geologie (kombinovaný)
doktorský kombinovaný se specializací
Name in Czech: Geologie stratigrafická, paleontologie a sedimentologie (kombinovaný)
doktorský kombinovaný se specializací
Name in Czech: Aplikovaná a environmentální geologie (kombinovaný)
doktorský kombinovaný se specializací
Name in Czech: Geochemie a hydrogeologie (kombinovaný)
doktorský kombinovaný se specializací
Name in Czech: Geologie dynamická, tektonika a fyzika Země (kombinovaný)
doktorský kombinovaný se specializací
Name in Czech: Geology
doctoral degree programme, 4 y., Ph.D., language of instruction: English English

Study plans:
Study plans:
Name in Czech: Stratigraphic geology, paleontology and sedimentology
doktorský prezenční se specializací
Name in Czech: Mineralogy, petrology and economic geology
doktorský prezenční se specializací
Name in Czech: Applied and Environmental Geology
doktorský prezenční se specializací
Name in Czech: Geochemistry and Hydrogeology
doktorský prezenční se specializací
Name in Czech: Dynamic geology, tectonics and physics of the Earth
doktorský prezenční se specializací
Name in Czech: Mineralogy, petrology and economic geology (combined)
doktorský kombinovaný se specializací
Name in Czech: Stratigraphic geology, paleontology and sedimentology (combined)
doktorský kombinovaný se specializací
Name in Czech: Applied and Environmental Geology (combined)
doktorský kombinovaný se specializací
Name in Czech: Geochemistry and Hydrogeology (combined)
doktorský kombinovaný se specializací
Name in Czech: Dynamic geology, tectonics and physics of the Earth (combined)
doktorský kombinovaný se specializací
Name in Czech: Kartografie, geoinformatika a dálkový průzkum Země
doctoral degree programme, 4 y., Ph.D., language of instruction: Czech Czech

Study plans:
Study plans:
Name in Czech: Kartografie, geoinformatika a dálkový průzkum Země (jednooborový)
doctoral full-time
Name in Czech: Kartografie, geoinformatika a dálkový průzkum Země (kombinovaný)
doctoral combined
Name in Czech: Cartography, geoinformatics and remote sensing
doctoral degree programme, 4 y., Ph.D., language of instruction: English English

Study plans:
Study plans:
Name in Czech: Cartography, geoinformatics and remote sensing (jednooborový)
doctoral full-time
Name in Czech: Cartography, geoinformatics and remote sensing (kombinovaný)
doctoral combined
Name in Czech: Mikrobiologie
doctoral degree programme, 4 y., Ph.D., language of instruction: Czech Czech

Study plans:
Study plans:
Name in Czech: Mikrobiologie (jednooborový)
doctoral full-time
Name in Czech: Mikrobiologie (kombinovaný)
doctoral combined
Name in Czech: Microbiology
doctoral degree programme, 4 y., Ph.D., language of instruction: Czech Czech

Study plans:
Study plans:
Name in Czech: Microbiology (jednooborový)
doctoral full-time
Name in Czech: Microbiology (kombinovaný)
doctoral combined
Name in Czech: Molekulární a buněčná biologie a genetika
doctoral degree programme, 4 y., Ph.D., language of instruction: Czech Czech

Study plans:
Study plans:
Name in Czech: Molekulární a buněčná biologie a genetika (jednooborový)
doctoral full-time
Name in Czech: Molekulární a buněčná biologie a genetika (kombinovaný)
doctoral combined
Name in Czech: Molecular and Cell Biology and Genetics
doctoral degree programme, 4 y., Ph.D., language of instruction: English English

Study plans:
Study plans:
Name in Czech: Molecular and Cell Biology and Genetics (jednooborový)
doctoral full-time
Name in Czech: Molecular and Cell Biology and Genetics (kombinovaný)
doctoral combined
Name in Czech: Sociální geografie a regionální rozvoj
doctoral degree programme, 4 y., Ph.D., language of instruction: Czech Czech

Study plans:
Study plans:
Name in Czech: Sociální geografie a regionalní rozvoj (jednooborový)
doctoral full-time
Name in Czech: Sociální geografie a regionální rozvoj (kombinovaný)
doctoral combined
Name in Czech: Social Geography and Regional Development
doctoral degree programme, 4 y., Ph.D., language of instruction: English English

Study plans:
Study plans:
Name in Czech: Social Geography and Regional Development (jednooborový)
doctoral full-time
Name in Czech: Social Geography and Regional Development (kombinovaný)
doctoral combined
Name in Czech: Environmental Health Sciences
doctoral degree programme, 4 y., Ph.D., language of instruction: English English

Study plans:
Study plans:
Name in Czech: Environmental chemistry and toxicology
doktorský prezenční se specializací
Name in Czech: Computational biology, bioinformatics and modelling
doktorský prezenční se specializací
Name in Czech: Environmental chemistry and toxicology (combined)
doktorský kombinovaný se specializací
Name in Czech: Computational biology, bioinformatics and modelling (combined)
doktorský kombinovaný se specializací
Name in Czech: Životní prostředí a zdraví
doctoral degree programme, 4 y., Ph.D., language of instruction: Czech Czech

Study plans:
Study plans:
Name in Czech: Environmentální chemie a toxikologie
doktorský prezenční se specializací
Name in Czech: Matematická biologie, bioinformatika a modelování
doktorský prezenční se specializací
Name in Czech: Environmentální chemie a toxikologie (kombinovaný)
doktorský kombinovaný se specializací
Name in Czech: Matematická biologie, bioinformatika a modelování (kombinovaný)
doktorský kombinovaný se specializací
Sbalit všechny plány Rozbalit všechny plány

Programmes and fields

Programmes and fields

Sbalit všechny obory Rozbalit všechny obory
B1101 B-MA Mathematics
Name in Czech: Matematika
Bachelor's degree programme, 3 y., Bc.

Fields:
Fields:
Name in Czech: Matematika
Bachelor's degree programme, full-time study mode, single-subject, 3 y., language of instruction: Czech Czech
Name in Czech: Obecná matematika
Bachelor's degree programme, full-time study mode, single-subject, 3 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 15/8/2002 – 31/8/2020
Name in Czech: Profesní matematika
Bachelor's degree programme, full-time study mode, single-subject, 3 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 15/8/2002 – 15/8/2012
Name in Czech: Finanční a pojistná matematika
Bachelor's degree programme, full-time study mode, single-subject, 3 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 20/12/2011 – 31/8/2020
Name in Czech: Modelování a výpočty
Bachelor's degree programme, full-time study mode, single-subject, 3 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 20/12/2011 – 31/8/2020
Name in Czech: Statistika a analýza dat
Bachelor's degree programme, full-time study mode, single-subject, 3 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 20/12/2011 – 31/8/2020
Name in Czech: Matematika pro víceoborové studium
Bachelor's degree programme, full-time study mode, double-subject, 3 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 15/8/2002 – 15/8/2012
Name in Czech: Matematika se zaměřením na vzdělávání
Bachelor's degree programme, full-time study mode, double-subject, 3 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 15/8/2002 – 1/11/2020
Name in Czech: Deskriptivní geometrie se zaměřením na vzdělávání
Bachelor's degree programme, full-time study mode, double-subject, 3 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 15/8/2002 – 31/10/2014
Name in Czech: Fyzika pro víceoborové studium
Bachelor's degree programme, full-time study mode, double-subject, 3 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 15/8/2002 – 15/8/2012
Name in Czech: Chemie pro víceoborové studium
Bachelor's degree programme, full-time study mode, double-subject, 3 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 15/8/2002 – 15/8/2012
Name in Czech: Geografie pro víceoborové studium
Bachelor's degree programme, full-time study mode, double-subject, 3 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 15/8/2002 – 15/8/2012
Name in Czech: Geologie pro víceoborové studium
Bachelor's degree programme, full-time study mode, double-subject, 3 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 15/8/2002 – 15/8/2012
Name in Czech: Geografie a kartografie se zaměřením na vzdělávání
Bachelor's degree programme, full-time study mode, double-subject, 3 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 15/8/2002 – 1/11/2020
Name in Czech: Geologie se zaměřením na vzdělávání
Bachelor's degree programme, full-time study mode, double-subject, 3 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 15/8/2002 – 1/6/2014
Name in Czech: Chemie se zaměřením na vzdělávání
Bachelor's degree programme, full-time study mode, double-subject, 3 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 15/8/2002 – 1/11/2020
Name in Czech: Biologie se zaměřením na vzdělávání
Bachelor's degree programme, full-time study mode, double-subject, 3 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 15/8/2002 – 1/11/2020
Name in Czech: Fyzika se zaměřením na vzdělávání
Bachelor's degree programme, full-time study mode, double-subject, 3 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 15/8/2002 – 1/11/2020
Name in Czech: Aplikovaná matematika pro víceoborové studium
Bachelor's degree programme, full-time study mode, double-subject, 3 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 21/2/2011 – 31/8/2020
Name in Czech: Obecná matematika
Bachelor's degree programme, combined form, single-subject, 3 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 15/11/2006 – 15/11/2012
Name in Czech: Profesní matematika
Bachelor's degree programme, combined form, single-subject, 3 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 15/11/2006 – 15/11/2012
B1201 B-GE Geology
Name in Czech: Geologie
Bachelor's degree programme, 3 y., Bc.

Fields:
Fields:
Name in Czech: Geologie, hydrogeologie a geochemie
Bachelor's degree programme, full-time study mode, single-subject, 3 y., language of instruction: Czech Czech
Name in Czech: Geologie - muzeologie
Bachelor's degree programme, full-time study mode, single-subject, 3 y., language of instruction: Czech Czech
Name in Czech: Muzeologická geologie
Bachelor's degree programme, full-time study mode, single-subject, 3 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 15/8/2002 – 15/8/2012
Name in Czech: Geologie
Bachelor's degree programme, full-time study mode, single-subject, 3 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 15/8/2002 – 31/8/2020
Name in Czech: Správní geologie
Bachelor's degree programme, full-time study mode, single-subject, 3 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 24/4/2008 – 31/8/2019
Name in Czech: Geologie aplikovaná a environmentální
Bachelor's degree programme, full-time study mode, single-subject, 3 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 20/12/2011 – 31/8/2024
Name in Czech: Geologie (angl.)
Bachelor's degree programme, full-time study mode, single-subject, 3 y., language of instruction: English English
Accreditation: 17/10/2012 – 31/8/2020
Name in Czech: Geologie aplikovaná a environmentální (angl.)
Bachelor's degree programme, full-time study mode, single-subject, 3 y., language of instruction: English English
Accreditation: 17/10/2012 – 31/8/2016
Name in Czech: Geologie pro kombinaci s archeologií
Bachelor's degree programme, full-time study mode, double-subject, 3 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 15/8/2002 – 31/8/2020
Name in Czech: Geologie se zaměřením na vzdělávání
Bachelor's degree programme, full-time study mode, double-subject, 3 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 15/8/2002 – 1/6/2014
Name in Czech: Geologie pro víceoborové studium
Bachelor's degree programme, full-time study mode, double-subject, 3 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 15/8/2002 – 31/8/2020
Name in Czech: Fyzika pro víceoborové studium
Bachelor's degree programme, full-time study mode, double-subject, 3 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 15/8/2002 – 15/8/2012
Name in Czech: Chemie pro víceoborové studium
Bachelor's degree programme, full-time study mode, double-subject, 3 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 15/8/2002 – 15/8/2012
Name in Czech: Geografie pro víceoborové studium
Bachelor's degree programme, full-time study mode, double-subject, 3 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 15/8/2002 – 15/8/2012
Name in Czech: Matematika pro víceoborové studium
Bachelor's degree programme, full-time study mode, double-subject, 3 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 15/8/2002 – 15/8/2012
Name in Czech: Matematika se zaměřením na vzdělávání
Bachelor's degree programme, full-time study mode, double-subject, 3 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 15/8/2002 – 1/11/2020
Name in Czech: Deskriptivní geometrie se zaměřením na vzdělávání
Bachelor's degree programme, full-time study mode, double-subject, 3 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 15/8/2002 – 31/10/2014
Name in Czech: Geografie a kartografie se zaměřením na vzdělávání
Bachelor's degree programme, full-time study mode, double-subject, 3 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 15/8/2002 – 1/11/2020
Name in Czech: Chemie se zaměřením na vzdělávání
Bachelor's degree programme, full-time study mode, double-subject, 3 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 15/8/2002 – 1/11/2020
Name in Czech: Biologie se zaměřením na vzdělávání
Bachelor's degree programme, full-time study mode, double-subject, 3 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 15/8/2002 – 1/11/2020
Name in Czech: Fyzika se zaměřením na vzdělávání
Bachelor's degree programme, full-time study mode, double-subject, 3 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 15/8/2002 – 1/11/2020
Name in Czech: Aplikovaná matematika pro víceoborové studium
Bachelor's degree programme, full-time study mode, double-subject, 3 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 21/2/2011 – 31/8/2019
Name in Czech: Geologie pro víceoborové studium
Bachelor's degree programme, combined form, double-subject, 3 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 15/8/2002 – 31/8/2020
Name in Czech: Geologie pro kombinaci s archeologií
Bachelor's degree programme, combined form, double-subject, 3 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 15/8/2002 – 31/8/2020
Name in Czech: Fyzika pro víceoborové studium
Bachelor's degree programme, combined form, double-subject, 3 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 15/8/2002 – 15/8/2012
Name in Czech: Geografie pro víceoborové studium
Bachelor's degree programme, combined form, double-subject, 3 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 15/8/2002 – 15/8/2012
Name in Czech: Geologie
Bachelor's degree programme, combined form, single-subject, 3 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 15/11/2002 – 31/8/2020
Name in Czech: Muzeologická geologie
Bachelor's degree programme, combined form, single-subject, 3 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 15/8/2002 – 15/8/2012
Name in Czech: Správní geologie
Bachelor's degree programme, combined form, single-subject, 3 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 24/4/2008 – 31/12/2024
Name in Czech: Geologie aplikovaná a environmentální
Bachelor's degree programme, combined form, single-subject, 3 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 20/12/2011 – 31/8/2024
Name in Czech: Geologie aplikovaná a environmentální (angl.)
Bachelor's degree programme, combined form, single-subject, 3 y., language of instruction: English English
Accreditation: 17/10/2012 – 31/8/2016
Name in Czech: Geologie (angl.)
Bachelor's degree programme, combined form, single-subject, 3 y., language of instruction: English English
Accreditation: 17/10/2012 – 31/8/2020
B1304 B-GK Geography and Cartography
Name in Czech: Geografie a kartografie
Bachelor's degree programme, 3 y., Bc.

Fields:
Fields:
Name in Czech: Geografie
Bachelor's degree programme, full-time study mode, single-subject, 3 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 15/8/2002 – 31/8/2020
Name in Czech: Geografická kartografie a geoinformatika
Bachelor's degree programme, full-time study mode, single-subject, 3 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 15/8/2002 – 31/8/2020
Name in Czech: Geografie pro víceoborové studium
Bachelor's degree programme, full-time study mode, double-subject, 3 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 15/8/2002 – 15/8/2012
Name in Czech: Geografie a kartografie se zaměřením na vzdělávání
Bachelor's degree programme, full-time study mode, double-subject, 3 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 15/8/2002 – 1/11/2020
Name in Czech: Fyzika pro víceoborové studium
Bachelor's degree programme, full-time study mode, double-subject, 3 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 15/8/2002 – 15/8/2012
Name in Czech: Chemie pro víceoborové studium
Bachelor's degree programme, full-time study mode, double-subject, 3 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 15/8/2002 – 15/8/2012
Name in Czech: Matematika pro víceoborové studium
Bachelor's degree programme, full-time study mode, double-subject, 3 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 15/8/2002 – 15/8/2012
Name in Czech: Geologie pro víceoborové studium
Bachelor's degree programme, full-time study mode, double-subject, 3 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 15/8/2002 – 15/8/2012
Name in Czech: Matematika se zaměřením na vzdělávání
Bachelor's degree programme, full-time study mode, double-subject, 3 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 15/8/2002 – 1/11/2020
Name in Czech: Deskriptivní geometrie se zaměřením na vzdělávání
Bachelor's degree programme, full-time study mode, double-subject, 3 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 15/8/2002 – 31/10/2014
Name in Czech: Geologie se zaměřením na vzdělávání
Bachelor's degree programme, full-time study mode, double-subject, 3 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 15/8/2002 – 1/6/2014
Name in Czech: Chemie se zaměřením na vzdělávání
Bachelor's degree programme, full-time study mode, double-subject, 3 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 15/8/2002 – 1/11/2020
Name in Czech: Biologie se zaměřením na vzdělávání
Bachelor's degree programme, full-time study mode, double-subject, 3 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 15/8/2002 – 1/11/2020
Name in Czech: Fyzika se zaměřením na vzdělávání
Bachelor's degree programme, full-time study mode, double-subject, 3 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 15/8/2002 – 1/11/2020
Name in Czech: Aplikovaná matematika pro víceoborové studium
Bachelor's degree programme, full-time study mode, double-subject, 3 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 21/2/2011 – 31/8/2019
Name in Czech: Geografie pro víceoborové studium
Bachelor's degree programme, combined form, double-subject, 3 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 15/8/2002 – 15/8/2012
Name in Czech: Fyzika pro víceoborové studium
Bachelor's degree programme, combined form, double-subject, 3 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 15/8/2002 – 15/8/2012
Name in Czech: Geologie pro víceoborové studium
Bachelor's degree programme, combined form, double-subject, 3 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 15/8/2002 – 15/8/2012
Name in Czech: Geografie
Bachelor's degree programme, combined form, single-subject, 3 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 15/8/2002 – 15/8/2012
Name in Czech: Geografická kartografie a geoinformatika
Bachelor's degree programme, combined form, single-subject, 3 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 15/8/2002 – 15/8/2012
B1305 B-AG Applied Geography
Name in Czech: Aplikovaná geografie
Bachelor's degree programme, 3 y., Bc.

Fields:
Fields:
Name in Czech: Geoinformatika a trvalá udržitelnost
Bachelor's degree programme, full-time study mode, single-subject, 3 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 15/8/2002 – 15/8/2012
Name in Czech: Geoinformatika a regionální rozvoj
Bachelor's degree programme, full-time study mode, single-subject, 3 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 15/8/2002 – 15/8/2012
Name in Czech: Aplikovaná geografie a geoinformatika
Bachelor's degree programme, full-time study mode, single-subject, 3 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 1/12/2011 – 31/8/2020
B1406 B-BCH Biochemistry
Name in Czech: Biochemie
Bachelor's degree programme, 3 y., Bc.

Fields:
Fields:
Name in Czech: Biochemie
Bachelor's degree programme, full-time study mode, single-subject, 3 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 15/8/2002 – 31/12/2024
Name in Czech: Chemoinformatika a bioinformatika
Bachelor's degree programme, full-time study mode, single-subject, 3 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 13/12/2007 – 31/12/2021
B1407 B-CH Chemistry
Name in Czech: Chemie
Bachelor's degree programme, 3 y., Bc.

Fields:
Fields:
Name in Czech: Chemie
Bachelor's degree programme, full-time study mode, single-subject, 3 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 15/8/2002 – 31/12/2024
Name in Czech: Analytická chemie
Bachelor's degree programme, full-time study mode, single-subject, 3 y., language of instruction: Czech Czech
Name in Czech: Anorganická chemie
Bachelor's degree programme, full-time study mode, single-subject, 3 y., language of instruction: Czech Czech
Name in Czech: Biochemie
Bachelor's degree programme, full-time study mode, single-subject, 3 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 15/8/2002 – 15/8/2006
Name in Czech: Chemie životního prostředí
Bachelor's degree programme, full-time study mode, single-subject, 3 y., language of instruction: Czech Czech
Name in Czech: Fyzikální chemie
Bachelor's degree programme, full-time study mode, single-subject, 3 y., language of instruction: Czech Czech
Name in Czech: Makromolekulární chemie
Bachelor's degree programme, full-time study mode, single-subject, 3 y., language of instruction: Czech Czech
Name in Czech: Organická chemie
Bachelor's degree programme, full-time study mode, single-subject, 3 y., language of instruction: Czech Czech
Name in Czech: Aplikovaná biochemie
Bachelor's degree programme, full-time study mode, single-subject, 3 y., language of instruction: Czech Czech
Name in Czech: Chemie konzervování - restaurování
Bachelor's degree programme, full-time study mode, single-subject, 3 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 19/7/2004 – 31/12/2024
Name in Czech: Analytický chemik - manažer chemické laboratoře
Bachelor's degree programme, full-time study mode, single-subject, 3 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 1/7/2006 – 31/12/2024
Name in Czech: Biofyzikální chemie
Bachelor's degree programme, full-time study mode, single-subject, 3 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 11/5/2010 – 30/6/2022
Name in Czech: Chemie pro víceoborové studium
Bachelor's degree programme, full-time study mode, double-subject, 3 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 15/8/2002 – 15/8/2012
Name in Czech: Chemie se zaměřením na vzdělávání
Bachelor's degree programme, full-time study mode, double-subject, 3 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 15/8/2002 – 1/11/2020
Name in Czech: Fyzika pro víceoborové studium
Bachelor's degree programme, full-time study mode, double-subject, 3 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 15/8/2002 – 15/8/2012
Name in Czech: Geografie pro víceoborové studium
Bachelor's degree programme, full-time study mode, double-subject, 3 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 15/8/2002 – 15/8/2012
Name in Czech: Matematika pro víceoborové studium
Bachelor's degree programme, full-time study mode, double-subject, 3 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 15/8/2002 – 15/8/2012
Name in Czech: Geologie pro víceoborové studium
Bachelor's degree programme, full-time study mode, double-subject, 3 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 15/8/2002 – 15/8/2012
Name in Czech: Matematika se zaměřením na vzdělávání
Bachelor's degree programme, full-time study mode, double-subject, 3 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 15/8/2002 – 1/11/2020
Name in Czech: Deskriptivní geometrie se zaměřením na vzdělávání
Bachelor's degree programme, full-time study mode, double-subject, 3 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 15/8/2002 – 31/10/2014
Name in Czech: Geografie a kartografie se zaměřením na vzdělávání
Bachelor's degree programme, full-time study mode, double-subject, 3 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 15/8/2002 – 1/11/2020
Name in Czech: Geologie se zaměřením na vzdělávání
Bachelor's degree programme, full-time study mode, double-subject, 3 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 15/8/2002 – 1/6/2014
Name in Czech: Biologie se zaměřením na vzdělávání
Bachelor's degree programme, full-time study mode, double-subject, 3 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 15/8/2002 – 1/11/2020
Name in Czech: Fyzika se zaměřením na vzdělávání
Bachelor's degree programme, full-time study mode, double-subject, 3 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 15/8/2002 – 1/11/2020
Name in Czech: Aplikovaná matematika pro víceoborové studium
Bachelor's degree programme, full-time study mode, double-subject, 3 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 21/2/2011 – 31/8/2019
B1409 B-AB Applied Biochemistry
Name in Czech: Aplikovaná biochemie
Bachelor's degree programme, 3 y., Bc.

Fields:
Fields:
Name in Czech: Aplikovaná biochemie
Bachelor's degree programme, full-time study mode, single-subject, 3 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 15/8/2002 – 31/12/2024
B1501 B-BI Biology
Name in Czech: Biologie
Bachelor's degree programme, 3 y., Bc.

Fields:
Fields:
Name in Czech: Obecná biologie
Bachelor's degree programme, full-time study mode, single-subject, 3 y., language of instruction: Czech Czech
Name in Czech: Systematická biologie a ekologie
Bachelor's degree programme, full-time study mode, single-subject, 3 y., language of instruction: Czech Czech
Name in Czech: Molekulární biologie a genetika
Bachelor's degree programme, full-time study mode, single-subject, 3 y., language of instruction: Czech Czech
Name in Czech: Muzeologická biologie
Bachelor's degree programme, full-time study mode, single-subject, 3 y., language of instruction: Czech Czech
Name in Czech: Antropologie
Bachelor's degree programme, full-time study mode, single-subject, 3 y., language of instruction: Czech Czech
Name in Czech: Buněčná a molekulární diagnostika
Bachelor's degree programme, full-time study mode, single-subject, 3 y., language of instruction: Czech Czech
Name in Czech: Ekotoxikologie
Bachelor's degree programme, full-time study mode, single-subject, 3 y., language of instruction: Czech Czech
Name in Czech: Biologie
Bachelor's degree programme, full-time study mode, single-subject, 3 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 15/8/2002 – 15/8/2012
Name in Czech: Matematická biologie
Bachelor's degree programme, full-time study mode, single-subject, 3 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 15/8/2002 – 15/8/2012
Name in Czech: Lékařská genetika a molekulární diagnostika
Bachelor's degree programme, full-time study mode, single-subject, 3 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 17/7/2012 – 31/8/2020
Name in Czech: Biologie se zaměřením na vzdělávání
Bachelor's degree programme, full-time study mode, double-subject, 3 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 15/8/2002 – 31/12/2012
Name in Czech: Matematika se zaměřením na vzdělávání
Bachelor's degree programme, full-time study mode, double-subject, 3 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 15/8/2002 – 15/8/2014
Name in Czech: Deskriptivní geometrie se zaměřením na vzdělávání
Bachelor's degree programme, full-time study mode, double-subject, 3 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 15/8/2002 – 31/10/2014
Name in Czech: Geografie a kartografie se zaměřením na vzdělávání
Bachelor's degree programme, full-time study mode, double-subject, 3 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 15/8/2002 – 10/10/2012
Name in Czech: Geologie se zaměřením na vzdělávání
Bachelor's degree programme, full-time study mode, double-subject, 3 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 15/8/2002 – 1/6/2014
Name in Czech: Chemie se zaměřením na vzdělávání
Bachelor's degree programme, full-time study mode, double-subject, 3 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 15/8/2002 – 1/6/2012
Name in Czech: Fyzika se zaměřením na vzdělávání
Bachelor's degree programme, full-time study mode, double-subject, 3 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 15/8/2002 – 1/6/2014
Name in Czech: Buněčná a molekulární diagnostika
lifelong learning in an accredited degree programme, full-time study mode, 3 y., language of instruction: Czech Czech
B1512 B-AN Anthropology
Name in Czech: Antropologie
Bachelor's degree programme, 3 y., Bc.

Fields:
Fields:
Name in Czech: Antropologie
Bachelor's degree programme, full-time study mode, single-subject, 3 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 1/6/2006 – 31/12/2024
B1530 B-EXB Experimental Biology
Name in Czech: Experimentální biologie
Bachelor's degree programme, 3 y., Bc.

Fields:
Fields:
Name in Czech: Matematická biologie
Bachelor's degree programme, full-time study mode, single-subject, 3 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 20/12/2011 – 31/8/2020
Name in Czech: Molekulární biologie a genetika
Bachelor's degree programme, full-time study mode, single-subject, 3 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 20/12/2011 – 31/8/2020
Name in Czech: Speciální biologie
Bachelor's degree programme, full-time study mode, single-subject, 3 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 20/12/2011 – 31/8/2020
B1531 B-EB Ecological and Evolutionary Biology
Name in Czech: Ekologická a evoluční biologie
Bachelor's degree programme, 3 y., Bc.

Fields:
Fields:
Name in Czech: Ekologická a evoluční biologie
Bachelor's degree programme, full-time study mode, single-subject, 3 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 20/12/2011 – 31/8/2020
Name in Czech: Biologie se zaměřením na vzdělávání
Bachelor's degree programme, full-time study mode, double-subject, 3 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 2/4/2012 – 1/11/2020
Name in Czech: Matematika se zaměřením na vzdělávání
Bachelor's degree programme, full-time study mode, double-subject, 3 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 15/8/2002 – 1/11/2020
Name in Czech: Geografie a kartografie se zaměřením na vzdělávání
Bachelor's degree programme, full-time study mode, double-subject, 3 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 15/8/2002 – 1/11/2020
Name in Czech: Fyzika se zaměřením na vzdělávání
Bachelor's degree programme, full-time study mode, double-subject, 3 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 15/8/2002 – 1/11/2020
B1701 B-FY Physics
Name in Czech: Fyzika
Bachelor's degree programme, 3 y., Bc.

Fields:
Fields:
Name in Czech: Fyzika
Bachelor's degree programme, full-time study mode, single-subject, 3 y., language of instruction: Czech Czech
Name in Czech: Biofyzika
Bachelor's degree programme, full-time study mode, single-subject, 3 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 15/8/2002 – 31/8/2020
Name in Czech: Astrofyzika
Bachelor's degree programme, full-time study mode, single-subject, 3 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 20/12/2011 – 31/8/2020
Name in Czech: Fyzika pro víceoborové studium
Bachelor's degree programme, full-time study mode, double-subject, 3 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 15/8/2002 – 15/8/2012
Name in Czech: Fyzika se zaměřením na vzdělávání
Bachelor's degree programme, full-time study mode, double-subject, 3 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 15/8/2002 – 1/11/2020
Name in Czech: Chemie pro víceoborové studium
Bachelor's degree programme, full-time study mode, double-subject, 3 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 15/8/2002 – 15/8/2012
Name in Czech: Geografie pro víceoborové studium
Bachelor's degree programme, full-time study mode, double-subject, 3 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 15/8/2002 – 15/8/2012
Name in Czech: Matematika pro víceoborové studium
Bachelor's degree programme, full-time study mode, double-subject, 3 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 15/8/2002 – 15/8/2012
Name in Czech: Geologie pro víceoborové studium
Bachelor's degree programme, full-time study mode, double-subject, 3 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 15/8/2002 – 15/8/2012
Name in Czech: Matematika se zaměřením na vzdělávání
Bachelor's degree programme, full-time study mode, double-subject, 3 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 15/8/2002 – 1/11/2020
Name in Czech: Deskriptivní geometrie se zaměřením na vzdělávání
Bachelor's degree programme, full-time study mode, double-subject, 3 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 15/8/2002 – 31/10/2014
Name in Czech: Geografie a kartografie se zaměřením na vzdělávání
Bachelor's degree programme, full-time study mode, double-subject, 3 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 15/8/2002 – 1/11/2020
Name in Czech: Geologie se zaměřením na vzdělávání
Bachelor's degree programme, full-time study mode, double-subject, 3 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 15/8/2002 – 1/6/2014
Name in Czech: Chemie se zaměřením na vzdělávání
Bachelor's degree programme, full-time study mode, double-subject, 3 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 15/8/2002 – 1/11/2020
Name in Czech: Biologie se zaměřením na vzdělávání
Bachelor's degree programme, full-time study mode, double-subject, 3 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 15/8/2002 – 1/11/2020
Name in Czech: Aplikovaná matematika pro víceoborové studium
Bachelor's degree programme, full-time study mode, double-subject, 3 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 21/2/2011 – 31/8/2019
Name in Czech: Fyzika pro víceoborové studium
Bachelor's degree programme, combined form, double-subject, 3 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 15/8/2002 – 15/8/2012
Name in Czech: Fyzika se zaměřením na vzdělávání
Bachelor's degree programme, combined form, double-subject, 3 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 15/8/2002 – 15/8/2006
Name in Czech: Geologie pro víceoborové studium
Bachelor's degree programme, combined form, double-subject, 3 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 15/8/2002 – 15/8/2012
Name in Czech: Geografie pro víceoborové studium
Bachelor's degree programme, combined form, double-subject, 3 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 15/8/2002 – 15/8/2012
Name in Czech: Fyzika
Bachelor's degree programme, combined form, single-subject, 3 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 15/8/2002 – 31/8/2020
Name in Czech: Biofyzika
Bachelor's degree programme, combined form, single-subject, 3 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 15/8/2002 – 31/8/2020
Name in Czech: Astrofyzika
Bachelor's degree programme, combined form, single-subject, 3 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 20/12/2011 – 31/8/2020
Name in Czech: Fyzikální inženýrství
Lifelong Learning (provided on a one-off basis), 3 y., language of instruction: Czech Czech
B1702 B-AF Applied Physics
Name in Czech: Aplikovaná fyzika
Bachelor's degree programme, 3 y., Bc.

Fields:
Fields:
Name in Czech: Aplikovaná fyzika
Bachelor's degree programme, full-time study mode, single-subject, 3 y., language of instruction: Czech Czech
Name in Czech: Astrofyzika
Bachelor's degree programme, full-time study mode, single-subject, 3 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 15/8/2002 – 15/8/2012
Name in Czech: Lékařská fyzika
Bachelor's degree programme, full-time study mode, single-subject, 3 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 15/8/2002 – 31/8/2020
Name in Czech: Fyzika a management
Bachelor's degree programme, full-time study mode, single-subject, 3 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 24/4/2008 – 31/8/2016
Name in Czech: Laboratorní a měřicí technika
Bachelor's degree programme, full-time study mode, single-subject, 3 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 20/12/2011 – 31/8/2020
Name in Czech: Nanotechnologie - aplikovaná fyzika
Bachelor's degree programme, full-time study mode, single-subject, 3 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 20/12/2011 – 31/8/2020
Name in Czech: Aplikovaná fyzika
Bachelor's degree programme, combined form, single-subject, 3 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 15/8/2002 – 15/8/2012
Name in Czech: Astrofyzika
Bachelor's degree programme, combined form, single-subject, 3 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 15/8/2002 – 15/8/2012
Name in Czech: Lékařská fyzika
Bachelor's degree programme, combined form, single-subject, 3 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 15/8/2002 – 31/8/2020
Name in Czech: Laboratorní a měřicí technika
Bachelor's degree programme, combined form, single-subject, 3 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 20/12/2011 – 31/8/2020
Name in Czech: Nanotechnologie - aplikovaná fyzika
Bachelor's degree programme, combined form, single-subject, 3 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 20/12/2011 – 31/8/2020
B1803 B-IO Informatics with another discipline
Name in Czech: Informatika a druhý obor
Bachelor's degree programme, 3 y., Bc.

Fields:
Fields:
Name in Czech: Matematika se zaměřením na vzdělávání
Bachelor's degree programme, full-time study mode, double-subject, 3 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 15/8/2002 – 1/11/2020
Name in Czech: Deskriptivní geometrie se zaměřením na vzdělávání
Bachelor's degree programme, full-time study mode, double-subject, 3 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 15/8/2002 – 31/10/2014
Name in Czech: Geografie a kartografie se zaměřením na vzdělávání
Bachelor's degree programme, full-time study mode, double-subject, 3 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 15/8/2002 – 1/11/2020
Name in Czech: Geologie se zaměřením na vzdělávání
Bachelor's degree programme, full-time study mode, double-subject, 3 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 15/8/2002 – 1/6/2014
Name in Czech: Chemie se zaměřením na vzdělávání
Bachelor's degree programme, full-time study mode, double-subject, 3 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 15/8/2002 – 1/11/2020
Name in Czech: Biologie se zaměřením na vzdělávání
Bachelor's degree programme, full-time study mode, double-subject, 3 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 15/8/2002 – 1/11/2020
Name in Czech: Fyzika se zaměřením na vzdělávání
Bachelor's degree programme, full-time study mode, double-subject, 3 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 15/8/2002 – 1/11/2020
N1101 N-MA Mathematics
Name in Czech: Matematika
Master's degree programme (following the Bachelor's one), 2 y., Mgr.

Fields:
Fields:
Name in Czech: Matematika
Master's degree programme, full-time study mode, single-subject, 2 y., language of instruction: Czech Czech
Name in Czech: Matematická analýza
Master's degree programme, full-time study mode, single-subject, 2 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 15/8/2002 – 31/8/2020
Name in Czech: Geometrie
Master's degree programme, full-time study mode, single-subject, 2 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 15/8/2002 – 31/12/2024
Name in Czech: Algebra a diskrétní matematika
Master's degree programme, full-time study mode, single-subject, 2 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 15/8/2002 – 31/12/2024
Name in Czech: Matematické modelování a numerické metody
Master's degree programme, full-time study mode, single-subject, 2 y., language of instruction: Czech Czech
Name in Czech: Matematika s informatikou
Master's degree programme, full-time study mode, single-subject, 2 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 15/8/2002 – 31/12/2024
Name in Czech: Logika
Master's degree programme, full-time study mode, single-subject, 2 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 16/10/2009 – 1/11/2015
Name in Czech: Finanční matematika
Master's degree programme, full-time study mode, single-subject, 2 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 20/12/2011 – 31/8/2020
Name in Czech: Statistika a analýza dat
Master's degree programme, full-time study mode, single-subject, 2 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 20/12/2011 – 31/8/2024
Name in Czech: Učitelství matematiky pro střední školy
Master's degree programme, full-time study mode, double-subject, 2 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 15/8/2002 – 1/11/2020
Name in Czech: Učitelství deskriptivní geometrie pro střední školy
Master's degree programme, full-time study mode, double-subject, 2 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 15/8/2002 – 1/11/2020
Name in Czech: Učitelství geografie a kartografie pro střední školy
Master's degree programme, full-time study mode, double-subject, 2 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 15/8/2002 – 1/11/2020
Name in Czech: Aplikovaná matematika pro víceoborové studium
Master's degree programme, full-time study mode, double-subject, 2 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 20/12/2011 – 31/8/2020
N1201 N-GE Geology
Name in Czech: Geologie
Master's degree programme (following the Bachelor's one), 2 y., Mgr.

Fields:
Fields:
Name in Czech: Geologie, hydrogeologie a geochemie
Master's degree programme, full-time study mode, single-subject, 2 y., language of instruction: Czech Czech
Name in Czech: Geologie
Master's degree programme, full-time study mode, single-subject, 2 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 15/8/2002 – 31/8/2020
Name in Czech: Geologie (angl.)
Master's degree programme, full-time study mode, single-subject, 2 y., language of instruction: English English
Accreditation: 10/5/2004 – 31/8/2020
Name in Czech: Geologie (angl.)
Master's degree programme, full-time study mode, single-subject, 2 y., language of instruction: English English
Accreditation: 17/10/2012 – 31/8/2020
Name in Czech: Geologie aplikovaná a environmentální
Master's degree programme, full-time study mode, single-subject, 2 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 17/7/2013 – 31/7/2021
Name in Czech: Geologie pro kombinaci s archeologií
Master's degree programme, full-time study mode, double-subject, 2 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 15/8/2002 – 31/8/2020
Name in Czech: Učitelství geologie pro střední školy
Master's degree programme, full-time study mode, double-subject, 2 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 15/8/2002 – 1/11/2020
Name in Czech: Geologie pro kombinaci s archeologií
Master's degree programme, combined form, double-subject, 2 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 15/8/2002 – 31/8/2020
Name in Czech: Geologie
Master's degree programme, combined form, single-subject, 2 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 15/8/2002 – 31/8/2020
Name in Czech: Geologie aplikovaná a environmentální
Master's degree programme, combined form, single-subject, 2 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 17/7/2013 – 31/7/2021
N1304 N-GK Geography and Cartography
Name in Czech: Geografie a kartografie
Master's degree programme (following the Bachelor's one), 2 y., Mgr.

Fields:
Fields:
Name in Czech: Fyzická geografie
Master's degree programme, full-time study mode, single-subject, 2 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 15/8/2002 – 31/8/2020
Name in Czech: Regionální geografie a regionální rozvoj
Master's degree programme, full-time study mode, single-subject, 2 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 15/8/2002 – 15/8/2012
Name in Czech: Sociální geografie
Master's degree programme, full-time study mode, single-subject, 2 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 15/8/2002 – 15/8/2012
Name in Czech: Geografická kartografie a geoinformatika
Master's degree programme, full-time study mode, single-subject, 2 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 15/8/2002 – 31/8/2020
Name in Czech: Aplikovaná geografie
Master's degree programme, full-time study mode, single-subject, 2 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 24/4/2008 – 31/8/2020
Name in Czech: Sociální geografie a regionální rozvoj
Master's degree programme, full-time study mode, single-subject, 2 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 20/12/2011 – 31/8/2022
Name in Czech: Učitelství geografie a kartografie pro střední školy
Master's degree programme, full-time study mode, double-subject, 2 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 15/8/2002 – 1/11/2020
Name in Czech: Regionální geografie a regionální rozvoj
Master's degree programme, combined form, single-subject, 2 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 15/8/2002 – 15/8/2012
Name in Czech: Sociální geografie
Master's degree programme, combined form, single-subject, 2 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 15/8/2002 – 15/8/2012
Name in Czech: Fyzická geografie
Master's degree programme, combined form, single-subject, 2 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 15/8/2002 – 15/8/2012
Name in Czech: Geografická kartografie a geoinformatika
Master's degree programme, combined form, single-subject, 2 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 15/8/2002 – 15/8/2012
N1406 N-BCH Biochemistry
Name in Czech: Biochemie
Master's degree programme (following the Bachelor's one), 2 y., Mgr.

Fields:
Fields:
Name in Czech: Biochemie
Master's degree programme, full-time study mode, single-subject, 2 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 15/8/2002 – 31/12/2024
Name in Czech: Biomolekulární chemie
Master's degree programme, full-time study mode, single-subject, 2 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 15/8/2002 – 31/12/2024
Name in Czech: Biochemie (angl.)
Master's degree programme, full-time study mode, single-subject, 2 y., language of instruction: English English
Accreditation: 10/5/2004 – 31/8/2019
Name in Czech: Biomolekulární chemie (angl.)
Master's degree programme, full-time study mode, single-subject, 2 y., language of instruction: English English
Accreditation: 10/5/2004 – 31/8/2019
Name in Czech: Analytická biochemie
Master's degree programme, full-time study mode, single-subject, 2 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 1/6/2006 – 31/12/2024
Name in Czech: Analytická biochemie (angl.)
Master's degree programme, full-time study mode, single-subject, 2 y., language of instruction: English English
Accreditation: 1/6/2006 – 31/8/2019
Name in Czech: Genomika a proteomika
Master's degree programme, full-time study mode, single-subject, 2 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 20/12/2011 – 31/12/2020
Name in Czech: Chemoinformatika a bioinformatika
Master's degree programme, full-time study mode, single-subject, 2 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 30/4/2012 – 31/12/2024
Name in Czech: Genomika a proteomika (angl.)
Master's degree programme, full-time study mode, single-subject, 2 y., language of instruction: English English
Accreditation: 20/12/2012 – 31/12/2020
Name in Czech: Bioanalytik - odborný pracovník v laboratorních metodách
Master's degree programme, full-time study mode, single-subject, 2 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 4/5/2015 – 31/12/2024
N1407 N-CH Chemistry
Name in Czech: Chemie
Master's degree programme (following the Bachelor's one), 2 y., Mgr.

Fields:
Fields:
Name in Czech: Analytická chemie
Master's degree programme, full-time study mode, single-subject, 2 y., language of instruction: Czech Czech
Name in Czech: Anorganická chemie
Master's degree programme, full-time study mode, single-subject, 2 y., language of instruction: Czech Czech
Name in Czech: Biochemie
Master's degree programme, full-time study mode, single-subject, 2 y., language of instruction: Czech Czech
Name in Czech: Chemie životního prostředí
Master's degree programme, full-time study mode, single-subject, 2 y., language of instruction: Czech Czech
Name in Czech: Fyzikální chemie
Master's degree programme, full-time study mode, single-subject, 2 y., language of instruction: Czech Czech
Name in Czech: Makromolekulární chemie
Master's degree programme, full-time study mode, single-subject, 2 y., language of instruction: Czech Czech
Name in Czech: Organická chemie
Master's degree programme, full-time study mode, single-subject, 2 y., language of instruction: Czech Czech
Name in Czech: Chemie
Master's degree programme, full-time study mode, single-subject, 2 y., language of instruction: Czech Czech
Name in Czech: Materiálová chemie
Master's degree programme, full-time study mode, single-subject, 2 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 15/8/2002 – 31/12/2024
Name in Czech: Anorganická chemie (angl.)
Master's degree programme, full-time study mode, single-subject, 2 y., language of instruction: English English
Accreditation: 10/5/2004 – 15/8/2012
Name in Czech: Organická chemie (angl.)
Master's degree programme, full-time study mode, single-subject, 2 y., language of instruction: English English
Accreditation: 10/5/2004 – 15/8/2012
Name in Czech: Analytická chemie (angl.)
Master's degree programme, full-time study mode, single-subject, 2 y., language of instruction: English English
Accreditation: 10/5/2004 – 15/8/2012
Name in Czech: Fyzikální chemie (angl.)
Master's degree programme, full-time study mode, single-subject, 2 y., language of instruction: English English
Accreditation: 10/5/2004 – 15/8/2012
Name in Czech: Chemie životního prostředí (angl.)
Master's degree programme, full-time study mode, single-subject, 2 y., language of instruction: English English
Accreditation: 10/5/2004 – 15/8/2012
Name in Czech: Materiálová chemie (angl.)
Master's degree programme, full-time study mode, single-subject, 2 y., language of instruction: English English
Accreditation: 10/5/2004 – 15/8/2012
Name in Czech: Chemie konzervování - restaurování
Master's degree programme, full-time study mode, single-subject, 2 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 21/5/2007 – 31/12/2024
Name in Czech: Strukturní chemie
Master's degree programme, full-time study mode, single-subject, 2 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 10/12/2008 – 31/8/2020
Name in Czech: Biofyzikální chemie
Master's degree programme, full-time study mode, single-subject, 2 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 3/8/2016 – 31/8/2020
Name in Czech: Učitelství chemie pro střední školy
Master's degree programme, full-time study mode, double-subject, 2 y., language of instruction: Czech Czech
Name in Czech: Učitelství matematiky pro střední školy
Master's degree programme, full-time study mode, double-subject, 2 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 15/8/2002 – 1/11/2020
Name in Czech: Učitelství biologie pro střední školy
Master's degree programme, full-time study mode, double-subject, 2 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 15/8/2002 – 1/11/2020
Name in Czech: Učitelství geografie a kartografie pro střední školy
Master's degree programme, full-time study mode, double-subject, 2 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 15/8/2002 – 1/11/2020
N1501 N-BI Biology
Name in Czech: Biologie
Master's degree programme (following the Bachelor's one), 2 y., Mgr.

Fields:
Fields:
Name in Czech: Obecná biologie
Master's degree programme, full-time study mode, single-subject, 2 y., language of instruction: Czech Czech
Name in Czech: Systematická biologie a ekologie
Master's degree programme, full-time study mode, single-subject, 2 y., language of instruction: Czech Czech
Name in Czech: Molekulární biologie a genetika
Master's degree programme, full-time study mode, single-subject, 2 y., language of instruction: Czech Czech
Name in Czech: Antropologie
Master's degree programme, full-time study mode, single-subject, 2 y., language of instruction: Czech Czech
Name in Czech: Ekotoxikologie
Master's degree programme, full-time study mode, single-subject, 2 y., language of instruction: Czech Czech
Name in Czech: Biologie
Master's degree programme, full-time study mode, single-subject, 2 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 15/8/2002 – 15/8/2012
Name in Czech: Matematická biologie
Master's degree programme, full-time study mode, single-subject, 2 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 15/8/2002 – 15/8/2012
Name in Czech: Lékařská genetika a molekulární diagnostika pro odborné pracovníky v laboratorních metodách
Master's degree programme, full-time study mode, single-subject, 2 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 17/7/2012 – 31/8/2020
Name in Czech: Učitelství biologie pro střední školy
Master's degree programme, full-time study mode, double-subject, 2 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 15/8/2002 – 15/8/2012
Name in Czech: Učitelství geografie a kartografie pro střední školy
Master's degree programme, full-time study mode, double-subject, 2 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 15/8/2002 – 15/8/2012
Name in Czech: Učitelství matematiky pro střední školy
Master's degree programme, full-time study mode, double-subject, 2 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 15/8/2002 – 15/8/2012
Name in Czech: Učitelství fyziky pro střední školy
Master's degree programme, full-time study mode, double-subject, 2 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 15/8/2002 – 15/8/2012
N1512 N-AN Anthropology
Name in Czech: Antropologie
Master's degree programme (following the Bachelor's one), 2 y., Mgr.

Fields:
Fields:
Name in Czech: Antropologie
Master's degree programme, full-time study mode, single-subject, 2 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 1/6/2006 – 31/12/2024
N1530 N-EXB Experimental Biology
Name in Czech: Experimentální biologie
Master's degree programme (following the Bachelor's one), 2 y., Mgr.

Fields:
Fields:
Name in Czech: Molekulární biologie a genetika
Master's degree programme, full-time study mode, single-subject, 2 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 20/12/2011 – 31/8/2020
Name in Czech: Speciální biologie
Master's degree programme, full-time study mode, single-subject, 2 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 20/12/2011 – 31/8/2020
Name in Czech: Matematická biologie
Master's degree programme, full-time study mode, single-subject, 2 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 29/2/2012 – 31/12/2024
N1531 N-EB Ecological and Evolutionary Biology
Name in Czech: Ekologická a evoluční biologie
Master's degree programme (following the Bachelor's one), 2 y., Mgr.

Fields:
Fields:
Name in Czech: Botanika
Master's degree programme, full-time study mode, single-subject, 2 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 20/12/2011 – 31/8/2020
Name in Czech: Zoologie
Master's degree programme, full-time study mode, single-subject, 2 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 20/12/2011 – 31/8/2020
Name in Czech: Učitelství biologie pro střední školy
Master's degree programme, full-time study mode, double-subject, 2 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 2/4/2012 – 1/11/2020
Name in Czech: Učitelství matematiky pro střední školy
Master's degree programme, full-time study mode, double-subject, 2 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 15/8/2002 – 1/11/2020
Name in Czech: Učitelství geografie a kartografie pro střední školy
Master's degree programme, full-time study mode, double-subject, 2 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 15/8/2002 – 1/11/2020
Name in Czech: Učitelství fyziky pro střední školy
Master's degree programme, full-time study mode, double-subject, 2 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 15/8/2002 – 1/11/2020
N1701 N-FY Physics
Name in Czech: Fyzika
Master's degree programme (following the Bachelor's one), 2 y., Mgr.

Fields:
Fields:
Name in Czech: Fyzika
Master's degree programme, full-time study mode, single-subject, 2 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 15/8/2002 – 15/8/2012
Name in Czech: Fyzika kondenzovaných látek
Master's degree programme, full-time study mode, single-subject, 2 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 15/8/2002 – 31/8/2020
Name in Czech: Fyzika plazmatu
Master's degree programme, full-time study mode, single-subject, 2 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 15/8/2002 – 31/8/2020
Name in Czech: Teoretická fyzika a astrofyzika
Master's degree programme, full-time study mode, single-subject, 2 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 15/8/2002 – 31/8/2020
Name in Czech: Biofyzika
Master's degree programme, full-time study mode, single-subject, 2 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 15/8/2002 – 31/8/2020
Name in Czech: Fyzika kondenzovaných látek (angl.)
Master's degree programme, full-time study mode, single-subject, 2 y., language of instruction: English English
Accreditation: 10/5/2004 – 15/8/2012
Name in Czech: Fyzika plazmatu (angl.)
Master's degree programme, full-time study mode, single-subject, 2 y., language of instruction: English English
Accreditation: 10/5/2004 – 15/8/2012
Name in Czech: Teoretická fyzika a astrofyzika (angl.)
Master's degree programme, full-time study mode, single-subject, 2 y., language of instruction: English English
Accreditation: 10/5/2004 – 15/8/2012
Name in Czech: Biofyzika (angl.)
Master's degree programme, full-time study mode, single-subject, 2 y., language of instruction: English English
Accreditation: 10/5/2004 – 15/8/2012
Name in Czech: Učitelství fyziky pro střední školy
Master's degree programme, full-time study mode, double-subject, 2 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 15/8/2002 – 1/11/2020
Name in Czech: Učitelství matematiky pro střední školy
Master's degree programme, full-time study mode, double-subject, 2 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 15/8/2002 – 1/11/2020
Name in Czech: Učitelství chemie pro střední školy
Master's degree programme, full-time study mode, double-subject, 2 y., language of instruction: Czech Czech
Name in Czech: Fyzika
Master's degree programme, combined form, single-subject, 2 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 15/8/2002 – 15/8/2012
Name in Czech: Fyzika kondenzovaných látek
Master's degree programme, combined form, single-subject, 2 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 15/8/2002 – 31/8/2020
Name in Czech: Fyzika plazmatu
Master's degree programme, combined form, single-subject, 2 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 15/8/2002 – 31/8/2020
Name in Czech: Teoretická fyzika a astrofyzika
Master's degree programme, combined form, single-subject, 2 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 15/8/2002 – 31/8/2020
Name in Czech: Biofyzika
Master's degree programme, combined form, single-subject, 2 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 15/8/2002 – 31/8/2020
Name in Czech: Fyzika kondenzovaných látek (angl.)
Master's degree programme, combined form, single-subject, 2 y., language of instruction: English English
Accreditation: 10/5/2004 – 15/8/2012
Name in Czech: Fyzika plazmatu (angl.)
Master's degree programme, combined form, single-subject, 2 y., language of instruction: English English
Accreditation: 10/5/2004 – 15/8/2012
Name in Czech: Teoretická fyzika a astrofyzika (angl.)
Master's degree programme, combined form, single-subject, 2 y., language of instruction: English English
Accreditation: 10/5/2004 – 15/8/2012
Name in Czech: Biofyzika (angl.)
Master's degree programme, combined form, single-subject, 2 y., language of instruction: English English
Accreditation: 10/5/2004 – 15/8/2012
Name in Czech: Fyzikální inženýrství
Lifelong Learning (provided on a one-off basis), 2 y., language of instruction: Czech Czech
N7504 N-SS Teacher Training for Secondary Schools
Name in Czech: Učitelství pro střední školy
Master's degree programme (following the Bachelor's one), 2 y., Mgr.

Fields:
Fields:
Name in Czech: Učitelství matematiky pro střední školy
Master's degree programme, full-time study mode, double-subject, 2 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 15/8/2002 – 1/11/2020
Name in Czech: Učitelství deskriptivní geometrie pro střední školy
Master's degree programme, full-time study mode, double-subject, 2 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 15/8/2002 – 15/8/2006
Name in Czech: Učitelství fyziky pro střední školy
Master's degree programme, full-time study mode, double-subject, 2 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 15/8/2002 – 15/8/2006
Name in Czech: Učitelství chemie pro střední školy
Master's degree programme, full-time study mode, double-subject, 2 y., language of instruction: Czech Czech
Name in Czech: Učitelství geologie pro střední školy
Master's degree programme, full-time study mode, double-subject, 2 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 15/8/2002 – 15/8/2006
Name in Czech: Učitelství geografie a kartografie pro střední školy
Master's degree programme, full-time study mode, double-subject, 2 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 15/8/2002 – 15/8/2006
Name in Czech: Učitelství biologie pro střední školy
Master's degree programme, full-time study mode, double-subject, 2 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 15/8/2002 – 15/8/2006
M1103 M-AM Applied Mathematics
Name in Czech: Aplikovaná matematika
Master's degree programme, 5 y., Mgr.

Fields:
Fields:
Name in Czech: Matematika - ekonomie
Master's degree programme, full-time study mode, single-subject, 5 y., language of instruction: Czech Czech
M1501 M-BI Biology
Name in Czech: Biologie
Master's degree programme, 5 y., Mgr.

Fields:
Fields:
Name in Czech: Obecná biologie
Master's degree programme, full-time study mode, single-subject, 5 y., language of instruction: Czech Czech
Name in Czech: Systematická biologie a ekologie
Master's degree programme, full-time study mode, single-subject, 5 y., language of instruction: Czech Czech
Name in Czech: Molekulární biologie a genetika
Master's degree programme, full-time study mode, single-subject, 5 y., language of instruction: Czech Czech
Name in Czech: Antropologie
Master's degree programme, full-time study mode, single-subject, 5 y., language of instruction: Czech Czech
Name in Czech: Matematická biologie
Master's degree programme, full-time study mode, single-subject, 5 y., language of instruction: Czech Czech
Name in Czech: Muzeologická biologie
Master's degree programme, full-time study mode, single-subject, 5 y., language of instruction: Czech Czech
Name in Czech: Ekotoxikologie
Master's degree programme, full-time study mode, single-subject, 5 y., language of instruction: Czech Czech
Name in Czech: Biologie
Master's degree programme, full-time study mode, single-subject, 5 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 15/8/2002 – 15/8/2010
Name in Czech: Učitelství biologie a geologie pro střední školy
Master's degree programme, full-time study mode, double-subject, 5 y., language of instruction: Czech Czech
Name in Czech: Učitelství biologie pro střední školy
Master's degree programme, full-time study mode, double-subject, 5 y., language of instruction: Czech Czech
P1102 D-MA4 Matematics (4-years)
Name in Czech: Matematika (čtyřleté)
doctoral degree programme, 4 y., Ph.D.

Fields:
Fields:
Name in Czech: Algebra, teorie čísel a matematická logika
doctoral degree programme, full-time study mode, 4 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 25/7/2007 – 31/5/2020
Name in Czech: Algebra, teorie čísel a matematická logika (angl.)
doctoral degree programme, full-time study mode, 4 y., language of instruction: English English
Accreditation: 25/7/2007 – 31/5/2020
Name in Czech: Geometrie, topologie a globální analýza
doctoral degree programme, full-time study mode, 4 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 25/7/2007 – 31/5/2020
Name in Czech: Geometrie, topologie a globální analýza (angl.)
doctoral degree programme, full-time study mode, 4 y., language of instruction: English English
Accreditation: 25/7/2007 – 31/5/2020
Name in Czech: Matematická analýza
doctoral degree programme, full-time study mode, 4 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 25/7/2007 – 31/5/2020
Name in Czech: Matematická analýza (angl.)
doctoral degree programme, full-time study mode, 4 y., language of instruction: English English
Accreditation: 25/7/2007 – 31/5/2020
Name in Czech: Obecné otázky matematiky
doctoral degree programme, full-time study mode, 4 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 25/7/2007 – 31/5/2020
Name in Czech: Obecné otázky matematiky (angl.)
doctoral degree programme, full-time study mode, 4 y., language of instruction: English English
Accreditation: 25/7/2007 – 31/5/2020
Name in Czech: Pravděpodobnost, statistika a matematické modelování
doctoral degree programme, full-time study mode, 4 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 25/7/2007 – 31/5/2020
Name in Czech: Pravděpodobnost, statistika a matematické modelování (angl.)
doctoral degree programme, full-time study mode, 4 y., language of instruction: English English
Accreditation: 25/7/2007 – 31/5/2020
Name in Czech: Algebra, teorie čísel a matematická logika
doctoral degree programme, combined form, 4 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 25/7/2007 – 31/5/2020
Name in Czech: Algebra, teorie čísel a matematická logika (angl.)
doctoral degree programme, combined form, 4 y., language of instruction: English English
Accreditation: 25/7/2007 – 31/5/2020
Name in Czech: Geometrie, topologie a globální analýza
doctoral degree programme, combined form, 4 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 25/7/2007 – 31/5/2020
Name in Czech: Geometrie, topologie a globální analýza (angl.)
doctoral degree programme, combined form, 4 y., language of instruction: English English
Accreditation: 25/7/2007 – 31/5/2020
Name in Czech: Matematická analýza
doctoral degree programme, combined form, 4 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 25/7/2007 – 31/5/2020
Name in Czech: Matematická analýza (angl.)
doctoral degree programme, combined form, 4 y., language of instruction: English English
Accreditation: 25/7/2007 – 31/5/2020
Name in Czech: Obecné otázky matematiky
doctoral degree programme, combined form, 4 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 25/7/2007 – 31/5/2020
Name in Czech: Obecné otázky matematiky (angl.)
doctoral degree programme, combined form, 4 y., language of instruction: English English
Accreditation: 25/7/2007 – 31/5/2020
Name in Czech: Pravděpodobnost, statistika a matematické modelování
doctoral degree programme, combined form, 4 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 25/7/2007 – 31/5/2020
Name in Czech: Pravděpodobnost, statistika a matematické modelování (angl.)
doctoral degree programme, combined form, 4 y., language of instruction: English English
Accreditation: 25/7/2007 – 31/5/2020
P1203 D-GE4 Geology (4-years)
Name in Czech: Geologie (čtyřleté)
doctoral degree programme, 4 y., Ph.D.

Fields:
Fields:
Name in Czech: Geologické vědy
doctoral degree programme, full-time study mode, 4 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 25/7/2007 – 31/5/2020
Name in Czech: Geologické vědy (angl.)
doctoral degree programme, full-time study mode, 4 y., language of instruction: English English
Accreditation: 25/7/2007 – 31/5/2020
Name in Czech: Geologické vědy
doctoral degree programme, combined form, 4 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 25/7/2007 – 31/5/2020
Name in Czech: Geologické vědy (angl.)
doctoral degree programme, combined form, 4 y., language of instruction: English English
Accreditation: 25/7/2007 – 31/5/2020
P1314 D-GR4 Geography (4-years)
Name in Czech: Geografie (čtyřleté)
doctoral degree programme, 4 y., Ph.D.

Fields:
Fields:
Name in Czech: Fyzická geografie
doctoral degree programme, full-time study mode, 4 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 25/7/2007 – 31/5/2020
Name in Czech: Fyzická geografie (angl.)
doctoral degree programme, full-time study mode, 4 y., language of instruction: English English
Accreditation: 25/7/2007 – 31/5/2020
Name in Czech: Regionální geografie a regionální rozvoj
doctoral degree programme, full-time study mode, 4 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 25/7/2007 – 31/5/2020
Name in Czech: Regionální geografie a regionální rozvoj (angl.)
doctoral degree programme, full-time study mode, 4 y., language of instruction: English English
Accreditation: 25/7/2007 – 31/5/2020
Name in Czech: Kartografie, geoinformatika a dálkový průzkum Země
doctoral degree programme, full-time study mode, 4 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 25/7/2007 – 31/5/2020
Name in Czech: Kartografie, geoinformatika a dálkový průzkum Země (angl.)
doctoral degree programme, full-time study mode, 4 y., language of instruction: English English
Accreditation: 25/7/2007 – 31/5/2020
Name in Czech: Fyzická geografie
doctoral degree programme, combined form, 4 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 25/7/2007 – 31/5/2020
Name in Czech: Fyzická geografie (angl.)
doctoral degree programme, combined form, 4 y., language of instruction: English English
Accreditation: 25/7/2007 – 31/5/2020
Name in Czech: Regionální geografie a regionální rozvoj
doctoral degree programme, combined form, 4 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 25/7/2007 – 31/5/2020
Name in Czech: Regionální geografie a regionální rozvoj (angl.)
doctoral degree programme, combined form, 4 y., language of instruction: English English
Accreditation: 25/7/2007 – 31/5/2020
Name in Czech: Kartografie, geoinformatika a dálkový průzkum Země
doctoral degree programme, combined form, 4 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 25/7/2007 – 31/5/2020
Name in Czech: Kartografie, geoinformatika a dálkový průzkum Země (angl.)
doctoral degree programme, combined form, 4 y., language of instruction: English English
Accreditation: 25/7/2007 – 31/5/2020
P1416 D-BCH4 Biochemistry (4-years)
Name in Czech: Biochemie (čtyřleté)
doctoral degree programme, 4 y., Ph.D.

Fields:
Fields:
Name in Czech: Biochemie
doctoral degree programme, full-time study mode, 4 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 25/7/2007 – 31/5/2020
Name in Czech: Biochemie (angl.)
doctoral degree programme, full-time study mode, 4 y., language of instruction: English English
Accreditation: 25/7/2007 – 31/5/2020
Name in Czech: Biomolekulární chemie
doctoral degree programme, full-time study mode, 4 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 25/7/2007 – 31/5/2020
Name in Czech: Biomolekulární chemie (angl.)
doctoral degree programme, full-time study mode, 4 y., language of instruction: English English
Accreditation: 25/7/2007 – 31/5/2020
Name in Czech: Genomika a proteomika
doctoral degree programme, full-time study mode, 4 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 20/12/2012 – 31/12/2020
Name in Czech: Genomika a proteomika (angl.)
doctoral degree programme, full-time study mode, 4 y., language of instruction: English English
Accreditation: 20/12/2012 – 31/12/2020
Name in Czech: Biochemie
doctoral degree programme, combined form, 4 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 25/7/2007 – 31/5/2020
Name in Czech: Biochemie (angl.)
doctoral degree programme, combined form, 4 y., language of instruction: English English
Accreditation: 25/7/2007 – 31/5/2020
Name in Czech: Biomolekulární chemie
doctoral degree programme, combined form, 4 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 25/7/2007 – 31/5/2020
Name in Czech: Biomolekulární chemie (angl.)
doctoral degree programme, combined form, 4 y., language of instruction: English English
Accreditation: 25/7/2007 – 31/5/2020
Name in Czech: Genomika a proteomika
doctoral degree programme, combined form, 4 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 20/12/2012 – 31/12/2020
Name in Czech: Genomika a proteomika (angl.)
doctoral degree programme, combined form, 4 y., language of instruction: English English
Accreditation: 20/12/2012 – 31/12/2020
P1417 D-CH4 Chemistry (4-years)
Name in Czech: Chemie (čtyřleté)
doctoral degree programme, 4 y., Ph.D.

Fields:
Fields:
Name in Czech: Anorganická chemie
doctoral degree programme, full-time study mode, 4 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 25/7/2007 – 31/5/2020
Name in Czech: Anorganická chemie (angl.)
doctoral degree programme, full-time study mode, 4 y., language of instruction: English English
Accreditation: 25/7/2007 – 31/5/2020
Name in Czech: Organická chemie
doctoral degree programme, full-time study mode, 4 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 25/7/2007 – 31/5/2020
Name in Czech: Organická chemie (angl.)
doctoral degree programme, full-time study mode, 4 y., language of instruction: English English
Accreditation: 25/7/2007 – 31/5/2020
Name in Czech: Analytická chemie
doctoral degree programme, full-time study mode, 4 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 25/7/2007 – 31/5/2020
Name in Czech: Analytická chemie (angl.)
doctoral degree programme, full-time study mode, 4 y., language of instruction: English English
Accreditation: 25/7/2007 – 31/5/2020
Name in Czech: Fyzikální chemie
doctoral degree programme, full-time study mode, 4 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 25/7/2007 – 31/5/2020
Name in Czech: Fyzikální chemie (angl.)
doctoral degree programme, full-time study mode, 4 y., language of instruction: English English
Accreditation: 25/7/2007 – 31/5/2020
Name in Czech: Chemie životního prostředí
doctoral degree programme, full-time study mode, 4 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 25/7/2007 – 31/5/2020
Name in Czech: Chemie životního prostředí (angl.)
doctoral degree programme, full-time study mode, 4 y., language of instruction: English English
Accreditation: 25/7/2007 – 31/5/2020
Name in Czech: Materiálová chemie
doctoral degree programme, full-time study mode, 4 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 25/7/2007 – 31/5/2020
Name in Czech: Materiálová chemie (angl.)
doctoral degree programme, full-time study mode, 4 y., language of instruction: English English
Accreditation: 25/7/2007 – 31/5/2020
Name in Czech: Anorganická chemie
doctoral degree programme, combined form, 4 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 25/7/2007 – 31/5/2020
Name in Czech: Anorganická chemie (angl.)
doctoral degree programme, combined form, 4 y., language of instruction: English English
Accreditation: 25/7/2007 – 31/5/2020
Name in Czech: Organická chemie
doctoral degree programme, combined form, 4 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 25/7/2007 – 31/5/2020
Name in Czech: Organická chemie (angl.)
doctoral degree programme, combined form, 4 y., language of instruction: English English
Accreditation: 25/7/2007 – 31/5/2020
Name in Czech: Analytická chemie
doctoral degree programme, combined form, 4 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 25/7/2007 – 31/5/2020
Name in Czech: Analytická chemie (angl.)
doctoral degree programme, combined form, 4 y., language of instruction: English English
Accreditation: 25/7/2007 – 31/5/2020
Name in Czech: Fyzikální chemie
doctoral degree programme, combined form, 4 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 25/7/2007 – 31/5/2020
Name in Czech: Fyzikální chemie (angl.)
doctoral degree programme, combined form, 4 y., language of instruction: English English
Accreditation: 25/7/2007 – 31/5/2020
Name in Czech: Chemie životního prostředí
doctoral degree programme, combined form, 4 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 25/7/2007 – 31/5/2020
Name in Czech: Chemie životního prostředí (angl.)
doctoral degree programme, combined form, 4 y., language of instruction: English English
Accreditation: 25/7/2007 – 31/5/2020
Name in Czech: Materiálová chemie
doctoral degree programme, combined form, 4 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 25/7/2007 – 31/5/2020
Name in Czech: Materiálová chemie (angl.)
doctoral degree programme, combined form, 4 y., language of instruction: English English
Accreditation: 25/7/2007 – 31/5/2020
P1527 D-BI4 Biology (4-years)
Name in Czech: Biologie (čtyřleté)
doctoral degree programme, 4 y., Ph.D.

Fields:
Fields:
Name in Czech: Fyziologie živočichů
doctoral degree programme, full-time study mode, 4 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 25/7/2007 – 31/5/2020
Name in Czech: Fyziologie živočichů (angl.)
doctoral degree programme, full-time study mode, 4 y., language of instruction: English English
Accreditation: 25/7/2007 – 31/5/2020
Name in Czech: Antropologie
doctoral degree programme, full-time study mode, 4 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 25/7/2007 – 31/5/2020
Name in Czech: Antropologie (angl.)
doctoral degree programme, full-time study mode, 4 y., language of instruction: English English
Accreditation: 25/7/2007 – 31/5/2020
Name in Czech: Botanika
doctoral degree programme, full-time study mode, 4 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 25/7/2007 – 31/5/2020
Name in Czech: Botanika (angl.)
doctoral degree programme, full-time study mode, 4 y., language of instruction: English English
Accreditation: 25/7/2007 – 31/5/2020
Name in Czech: Ekologie
doctoral degree programme, full-time study mode, 4 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 25/7/2007 – 31/5/2020
Name in Czech: Ekologie (angl.)
doctoral degree programme, full-time study mode, 4 y., language of instruction: English English
Accreditation: 25/7/2007 – 31/5/2020
Name in Czech: Obecná a molekulární genetika
doctoral degree programme, full-time study mode, 4 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 25/7/2007 – 31/5/2020
Name in Czech: Obecná a molekulární genetika (angl.)
doctoral degree programme, full-time study mode, 4 y., language of instruction: English English
Accreditation: 25/7/2007 – 31/5/2020
Name in Czech: Hydrobiologie
doctoral degree programme, full-time study mode, 4 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 25/7/2007 – 31/5/2020
Name in Czech: Hydrobiologie (angl.)
doctoral degree programme, full-time study mode, 4 y., language of instruction: English English
Accreditation: 25/7/2007 – 31/5/2020
Name in Czech: Mikrobiologie
doctoral degree programme, full-time study mode, 4 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 25/7/2007 – 31/5/2020
Name in Czech: Mikrobiologie (angl.)
doctoral degree programme, full-time study mode, 4 y., language of instruction: English English
Accreditation: 25/7/2007 – 31/5/2020
Name in Czech: Molekulární a buněčná biologie
doctoral degree programme, full-time study mode, 4 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 25/7/2007 – 31/5/2020
Name in Czech: Molekulární a buněčná biologie (angl.)
doctoral degree programme, full-time study mode, 4 y., language of instruction: English English
Accreditation: 25/7/2007 – 31/5/2020
Name in Czech: Parazitologie
doctoral degree programme, full-time study mode, 4 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 25/7/2007 – 31/5/2020
Name in Czech: Parazitologie (angl.)
doctoral degree programme, full-time study mode, 4 y., language of instruction: English English
Accreditation: 25/7/2007 – 31/5/2020
Name in Czech: Anatomie a fyziologie rostlin
doctoral degree programme, full-time study mode, 4 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 25/7/2007 – 31/5/2020
Name in Czech: Anatomie a fyziologie rostlin (angl.)
doctoral degree programme, full-time study mode, 4 y., language of instruction: English English
Accreditation: 25/7/2007 – 31/5/2020
Name in Czech: Zoologie
doctoral degree programme, full-time study mode, 4 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 25/7/2007 – 31/5/2020
Name in Czech: Zoologie (angl.)
doctoral degree programme, full-time study mode, 4 y., language of instruction: English English
Accreditation: 25/7/2007 – 31/5/2020
Name in Czech: Ekotoxikologie
doctoral degree programme, full-time study mode, 4 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 25/7/2007 – 31/5/2020
Name in Czech: Ekotoxikologie (angl.)
doctoral degree programme, full-time study mode, 4 y., language of instruction: English English
Accreditation: 25/7/2007 – 31/5/2020
Name in Czech: Genomika a proteomika
doctoral degree programme, full-time study mode, 4 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 24/4/2008 – 31/1/2013
Name in Czech: Genomika a proteomika (angl.)
doctoral degree programme, full-time study mode, 4 y., language of instruction: English English
Accreditation: 24/4/2008 – 31/1/2013
Name in Czech: Fyziologie živočichů
doctoral degree programme, combined form, 4 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 25/7/2007 – 31/5/2020
Name in Czech: Fyziologie živočichů (angl.)
doctoral degree programme, combined form, 4 y., language of instruction: English English
Accreditation: 25/7/2007 – 31/5/2020
Name in Czech: Antropologie
doctoral degree programme, combined form, 4 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 25/7/2007 – 31/5/2020
Name in Czech: Antropologie (angl.)
doctoral degree programme, combined form, 4 y., language of instruction: English English
Accreditation: 25/7/2007 – 31/5/2020
Name in Czech: Botanika
doctoral degree programme, combined form, 4 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 25/7/2007 – 31/5/2020
Name in Czech: Botanika (angl.)
doctoral degree programme, combined form, 4 y., language of instruction: English English
Accreditation: 25/7/2007 – 31/5/2020
Name in Czech: Ekologie
doctoral degree programme, combined form, 4 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 25/7/2007 – 31/5/2020
Name in Czech: Ekologie (angl.)
doctoral degree programme, combined form, 4 y., language of instruction: English English
Accreditation: 25/7/2007 – 31/5/2020
Name in Czech: Obecná a molekulární genetika
doctoral degree programme, combined form, 4 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 25/7/2007 – 31/5/2020
Name in Czech: Obecná a molekulární genetika (angl.)
doctoral degree programme, combined form, 4 y., language of instruction: English English
Accreditation: 25/7/2007 – 31/5/2020
Name in Czech: Hydrobiologie
doctoral degree programme, combined form, 4 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 25/7/2007 – 31/5/2020
Name in Czech: Hydrobiologie (angl.)
doctoral degree programme, combined form, 4 y., language of instruction: English English
Accreditation: 25/7/2007 – 31/5/2020
Name in Czech: Mikrobiologie
doctoral degree programme, combined form, 4 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 25/7/2007 – 31/5/2020
Name in Czech: Mikrobiologie (angl.)
doctoral degree programme, combined form, 4 y., language of instruction: English English
Accreditation: 25/7/2007 – 31/5/2020
Name in Czech: Molekulární a buněčná biologie
doctoral degree programme, combined form, 4 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 25/7/2007 – 31/5/2020
Name in Czech: Molekulární a buněčná biologie (angl.)
doctoral degree programme, combined form, 4 y., language of instruction: English English
Accreditation: 25/7/2007 – 31/5/2020
Name in Czech: Parazitologie
doctoral degree programme, combined form, 4 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 25/7/2007 – 31/5/2020
Name in Czech: Parazitologie (angl.)
doctoral degree programme, combined form, 4 y., language of instruction: English English
Accreditation: 25/7/2007 – 31/5/2020
Name in Czech: Anatomie a fyziologie rostlin
doctoral degree programme, combined form, 4 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 25/7/2007 – 31/5/2020
Name in Czech: Anatomie a fyziologie rostlin (angl.)
doctoral degree programme, combined form, 4 y., language of instruction: English English
Accreditation: 25/7/2007 – 31/5/2020
Name in Czech: Zoologie
doctoral degree programme, combined form, 4 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 25/7/2007 – 31/5/2020
Name in Czech: Zoologie (angl.)
doctoral degree programme, combined form, 4 y., language of instruction: English English
Accreditation: 25/7/2007 – 31/5/2020
Name in Czech: Ekotoxikologie
doctoral degree programme, combined form, 4 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 25/7/2007 – 31/5/2020
Name in Czech: Ekotoxikologie (angl.)
doctoral degree programme, combined form, 4 y., language of instruction: English English
Accreditation: 25/7/2007 – 31/5/2020
Name in Czech: Genomika a proteomika
doctoral degree programme, combined form, 4 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 24/4/2008 – 31/1/2013
Name in Czech: Genomika a proteomika (angl.)
doctoral degree programme, combined form, 4 y., language of instruction: English English
Accreditation: 24/4/2008 – 31/1/2013
P1532 D-VZP Life Sciences
Name in Czech: Vědy o živé přírodě
doctoral degree programme, 4 y., Ph.D.

Fields:
Fields:
Name in Czech: Strukturní biologie
doctoral degree programme, full-time study mode, 4 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 19/12/2013 – 7/10/2021
Name in Czech: Bio-omika (angl.)
doctoral degree programme, full-time study mode, 4 y., language of instruction: English English
Accreditation: 7/10/2013 – 7/10/2021
Name in Czech: Bio-omika
doctoral degree programme, full-time study mode, 4 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 19/12/2013 – 7/10/2021
Name in Czech: Strukturní biologie (angl.)
doctoral degree programme, full-time study mode, 4 y., language of instruction: English English
Accreditation: 7/10/2013 – 7/10/2021
Name in Czech: Strukturní biologie
doctoral degree programme, combined form, 4 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 19/12/2013 – 7/10/2021
Name in Czech: Bio-omika
doctoral degree programme, combined form, 4 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 19/12/2013 – 7/10/2021
Name in Czech: Bio-omika (angl.)
doctoral degree programme, combined form, 4 y., language of instruction: English English
Accreditation: 7/10/2013 – 7/10/2021
Name in Czech: Strukturní biologie (angl.)
doctoral degree programme, combined form, 4 y., language of instruction: English English
Accreditation: 7/10/2013 – 7/10/2021
P1703 D-FY4 Physics (4-years)
Name in Czech: Fyzika (čtyřleté)
doctoral degree programme, 4 y., Ph.D.

Fields:
Fields:
Name in Czech: Fyzika kondenzovaných látek
doctoral degree programme, full-time study mode, 4 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 25/7/2007 – 31/5/2020
Name in Czech: Fyzika kondenzovaných látek (angl.)
doctoral degree programme, full-time study mode, 4 y., language of instruction: English English
Accreditation: 25/7/2007 – 31/5/2020
Name in Czech: Fyzika plazmatu
doctoral degree programme, full-time study mode, 4 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 25/7/2007 – 31/5/2020
Name in Czech: Fyzika plazmatu (angl.)
doctoral degree programme, full-time study mode, 4 y., language of instruction: English English
Accreditation: 25/7/2007 – 31/5/2020
Name in Czech: Biofyzika
doctoral degree programme, full-time study mode, 4 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 25/7/2007 – 31/5/2020
Name in Czech: Biofyzika (angl.)
doctoral degree programme, full-time study mode, 4 y., language of instruction: English English
Accreditation: 25/7/2007 – 31/5/2020
Name in Czech: Mechanické vlastnosti pevných látek
doctoral degree programme, full-time study mode, 4 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 25/7/2007 – 31/12/2012
Name in Czech: Mechanické vlastnosti pevných látek (angl.)
doctoral degree programme, full-time study mode, 4 y., language of instruction: English English
Accreditation: 25/7/2007 – 31/12/2012
Name in Czech: Obecné otázky fyziky
doctoral degree programme, full-time study mode, 4 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 25/7/2007 – 31/5/2020
Name in Czech: Obecné otázky fyziky (angl.)
doctoral degree programme, full-time study mode, 4 y., language of instruction: English English
Accreditation: 25/7/2007 – 31/5/2020
Name in Czech: Teoretická fyzika a astrofyzika (angl.)
doctoral degree programme, full-time study mode, 4 y., language of instruction: English English
Accreditation: 25/7/2007 – 31/5/2020
Name in Czech: Teoretická fyzika a astrofyzika
doctoral degree programme, full-time study mode, 4 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 25/7/2007 – 31/5/2020
Name in Czech: Vlnová a částicová optika
doctoral degree programme, full-time study mode, 4 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 25/7/2007 – 31/5/2020
Name in Czech: Vlnová a částicová optika (angl.)
doctoral degree programme, full-time study mode, 4 y., language of instruction: English English
Accreditation: 25/7/2007 – 31/5/2020
Name in Czech: Fyzika kondenzovaných látek
doctoral degree programme, combined form, 4 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 25/7/2007 – 31/5/2020
Name in Czech: Fyzika kondenzovaných látek (angl.)
doctoral degree programme, combined form, 4 y., language of instruction: English English
Accreditation: 25/7/2007 – 31/5/2020
Name in Czech: Fyzika plazmatu
doctoral degree programme, combined form, 4 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 25/7/2007 – 31/5/2020
Name in Czech: Fyzika plazmatu (angl.)
doctoral degree programme, combined form, 4 y., language of instruction: English English
Accreditation: 25/7/2007 – 31/5/2020
Name in Czech: Biofyzika
doctoral degree programme, combined form, 4 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 25/7/2007 – 31/5/2020
Name in Czech: Biofyzika (angl.)
doctoral degree programme, combined form, 4 y., language of instruction: English English
Accreditation: 25/7/2007 – 31/5/2020
Name in Czech: Mechanické vlastnosti pevných látek
doctoral degree programme, combined form, 4 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 25/7/2007 – 31/12/2012
Name in Czech: Mechanické vlastnosti pevných látek (angl.)
doctoral degree programme, combined form, 4 y., language of instruction: English English
Accreditation: 25/7/2007 – 31/12/2012
Name in Czech: Obecné otázky fyziky
doctoral degree programme, combined form, 4 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 25/7/2007 – 31/5/2020
Name in Czech: Obecné otázky fyziky (angl.)
doctoral degree programme, combined form, 4 y., language of instruction: English English
Accreditation: 25/7/2007 – 31/5/2020
Name in Czech: Teoretická fyzika a astrofyzika (angl.)
doctoral degree programme, combined form, 4 y., language of instruction: English English
Accreditation: 25/7/2007 – 31/5/2020
Name in Czech: Teoretická fyzika a astrofyzika
doctoral degree programme, combined form, 4 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 25/7/2007 – 31/5/2020
Name in Czech: Vlnová a částicová optika
doctoral degree programme, combined form, 4 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 25/7/2007 – 31/5/2020
Name in Czech: Vlnová a částicová optika (angl.)
doctoral degree programme, combined form, 4 y., language of instruction: English English
Accreditation: 25/7/2007 – 31/5/2020
P3960 D-PMN Advanced Materials and Nanosciences
Name in Czech: Pokročilé materiály a nanovědy
doctoral degree programme, 4 y., Ph.D.

Fields:
Fields:
Name in Czech: Pokročilé nanotechnologie a mikrotechnologie
doctoral degree programme, full-time study mode, 4 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 17/7/2012 – 31/7/2020
Name in Czech: Pokročilé nanotechnologie a mikrotechnologie (angl.)
doctoral degree programme, full-time study mode, 4 y., language of instruction: English English
Accreditation: 17/7/2012 – 31/7/2020
Name in Czech: Pokročilé materiály
doctoral degree programme, full-time study mode, 4 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 17/7/2012 – 31/7/2020
Name in Czech: Pokročilé materiály (angl.)
doctoral degree programme, full-time study mode, 4 y., language of instruction: English English
Accreditation: 17/7/2012 – 31/7/2020
Name in Czech: Pokročilé nanotechnologie a mikrotechnologie
doctoral degree programme, combined form, 4 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 17/7/2012 – 31/7/2020
Name in Czech: Pokročilé nanotechnologie a mikrotechnologie (angl.)
doctoral degree programme, combined form, 4 y., language of instruction: English English
Accreditation: 17/7/2012 – 31/7/2020
Name in Czech: Pokročilé materiály
doctoral degree programme, combined form, 4 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 17/7/2012 – 31/7/2020
Name in Czech: Pokročilé materiály (angl.)
doctoral degree programme, combined form, 4 y., language of instruction: English English
Accreditation: 17/7/2012 – 31/7/2020
CPEST C-PE Pomocná evidence studentů jiných vysokých škol
Name in Czech: Pomocná evidence studentů jiných vysokých škol
lifelong learning, 4 y.

Fields:
Fields:
Name in Czech: Pokročilé materiály
pomocná evidence studentů jiných vysokých škol, 4 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 1/7/2012 – 31/7/2020
Name in Czech: Pokročilé nanotechnologie a mikrotechnologie
pomocná evidence studentů jiných vysokých škol, 4 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 1/7/2012 – 31/7/2020
Name in Czech: Fyzikální inženýrství
pomocná evidence studentů jiných vysokých škol, 3 y., language of instruction: Czech Czech
Name in Czech: Strukturní biologie
pomocná evidence studentů jiných vysokých škol, 4 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 9/12/2013 – 7/10/2021
Name in Czech: Bio-omika
pomocná evidence studentů jiných vysokých škol, 4 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 19/12/2013 – 7/10/2021
C9999 C-CV Lifelong Education
Name in Czech: Celoživotní vzdělávání
lifelong learning, 5 y.

Fields:
Fields:
Name in Czech: Studium k rozšíření, doplnění učitelské kvalifikace
extension education, 5 y., language of instruction: Czech Czech
Name in Czech: Studium předmětů jednotlivě
Lifelong Learning (provided on a one-off basis), 5 y., language of instruction: Czech Czech
Name in Czech: Pokročilé materiály
Lifelong Learning (provided on a one-off basis), 4 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 1/7/2012 – 31/7/2020
Name in Czech: Pokročilé nanotechnologie a mikrotechnologie
Lifelong Learning (provided on a one-off basis), 4 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 1/7/2012 – 31/7/2020
Name in Czech: Polární ekologie
Lifelong Learning (provided on a one-off basis), 5 y., language of instruction: Czech Czech
R1101 Rig-MA Mathematics
Name in Czech: Matematika
Advanced Master's state examination, 2 y., RNDr.

Fields:
Fields:
Name in Czech: Algebra
Advanced Master's state examination, 2 y., language of instruction: Czech Czech
Name in Czech: Geometrie
Advanced Master's state examination, 2 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 15/8/2002 – 31/8/2018
Name in Czech: Matematická analýza
Advanced Master's state examination, 2 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 15/8/2002 – 31/8/2020
Name in Czech: Obecné otázky matematiky a informatiky
Advanced Master's state examination, 2 y., language of instruction: Czech Czech
Name in Czech: Matematika
Advanced Master's state examination, 2 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 15/8/2002 – 15/8/2012
Name in Czech: Učitelství matematiky pro střední školy
Advanced Master's state examination, 2 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 15/8/2002 – 1/11/2020
Name in Czech: Učitelství deskriptivní geometrie pro střední školy
Advanced Master's state examination, 2 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 15/8/2002 – 1/11/2020
Name in Czech: Algebra a diskrétní matematika
Advanced Master's state examination, 2 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 15/8/2002 – 31/8/2018
Name in Czech: Matematika s informatikou
Advanced Master's state examination, 2 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 15/8/2002 – 31/8/2018
Name in Czech: Matematické modelování a numerické metody
Advanced Master's state examination, 2 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 15/8/2002 – 31/8/2020
Name in Czech: Aplikovaná matematika pro víceoborové studium
Advanced Master's state examination, 2 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 20/12/2011 – 31/8/2020
Name in Czech: Finanční matematika
Advanced Master's state examination, 2 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 20/12/2011 – 31/8/2020
Name in Czech: Statistika a analýza dat
Advanced Master's state examination, 2 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 20/12/2011 – 31/8/2024
R1201 Rig-GE Geology
Name in Czech: Geologie
Advanced Master's state examination, 2 y., RNDr.

Fields:
Fields:
Name in Czech: Geologické vědy se zaměřeními
Advanced Master's state examination, 2 y., language of instruction: Czech Czech
Name in Czech: Geologie, hydrogeologie a geochemie
Advanced Master's state examination, 2 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 15/8/2002 – 15/8/2012
Name in Czech: Učitelství věd o Zemi pro střední školy
Advanced Master's state examination, 2 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 15/8/2002 – 15/8/2010
Name in Czech: Geologie
Advanced Master's state examination, 2 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 15/8/2002 – 31/8/2020
Name in Czech: Učitelství geologie pro střední školy
Advanced Master's state examination, 2 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 15/8/2002 – 1/11/2020
Name in Czech: Geologie pro kombinaci s archeologií
Advanced Master's state examination, 2 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 15/8/2002 – 31/8/2020
Name in Czech: Geologie aplikovaná a environmentální
Advanced Master's state examination, 2 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 17/7/2013 – 31/7/2021
R1301 Rig-GR Geography
Name in Czech: Geografie
Advanced Master's state examination, 2 y., RNDr.

Fields:
Fields:
Name in Czech: Fyzická geografie
Advanced Master's state examination, 2 y., language of instruction: Czech Czech
Name in Czech: Kartografie, geoinformatika a dálkový průzkum země
Advanced Master's state examination, 2 y., language of instruction: Czech Czech
Name in Czech: Regionální geografie a regionální rozvoj
Advanced Master's state examination, 2 y., language of instruction: Czech Czech
Name in Czech: Geografie a kartografie
Advanced Master's state examination, 2 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 15/8/2002 – 15/8/2012
Name in Czech: Učitelství geografie a kartografie pro střední školy
Advanced Master's state examination, 2 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 15/8/2002 – 15/8/2010
R1304 Rig-GK Geography and Cartography
Name in Czech: Geografie a kartografie
Advanced Master's state examination, 2 y., RNDr.

Fields:
Fields:
Name in Czech: Fyzická geografie
Advanced Master's state examination, 2 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 15/8/2002 – 31/8/2020
Name in Czech: Geografická kartografie a geoinformatika
Advanced Master's state examination, 2 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 15/8/2002 – 31/8/2020
Name in Czech: Sociální geografie
Advanced Master's state examination, 2 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 15/8/2002 – 15/8/2012
Name in Czech: Regionální geografie a regionální rozvoj
Advanced Master's state examination, 2 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 15/8/2002 – 15/8/2012
Name in Czech: Učitelství geografie a kartografie pro střední školy
Advanced Master's state examination, 2 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 15/8/2002 – 1/11/2020
Name in Czech: Aplikovaná geografie
Advanced Master's state examination, 2 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 24/4/2008 – 31/8/2020
Name in Czech: Sociální geografie a regionální rozvoj
Advanced Master's state examination, 2 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 20/12/2011 – 31/8/2022
R1406 Rig-BCH Biochemistry
Name in Czech: Biochemie
Advanced Master's state examination, 2 y., RNDr.

Fields:
Fields:
Name in Czech: Biochemie
Advanced Master's state examination, 2 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 15/8/2002 – 31/8/2018
Name in Czech: Biomolekulární chemie
Advanced Master's state examination, 2 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 15/8/2002 – 31/8/2018
Name in Czech: Analytická biochemie
Advanced Master's state examination, 2 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 1/6/2006 – 31/8/2018
Name in Czech: Analytická biochemie (angl.)
Advanced Master's state examination, 2 y., language of instruction: English English
Accreditation: 1/6/2006 – 1/6/2012
Name in Czech: Biochemie (angl.)
Advanced Master's state examination, 2 y., language of instruction: English English
Accreditation: 16/2/2006 – 15/8/2012
Name in Czech: Biomolekulární chemie (angl.)
Advanced Master's state examination, 2 y., language of instruction: English English
Accreditation: 15/2/2006 – 15/8/2012
Name in Czech: Bioanalytik - odborný pracovník v laboratorních metodách
Advanced Master's state examination, 2 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 4/5/2015 – 31/5/2019
R1407 Rig-CH Chemistry
Name in Czech: Chemie
Advanced Master's state examination, 2 y., RNDr.

Fields:
Fields:
Name in Czech: Anorganická chemie
Advanced Master's state examination, 2 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 15/8/2002 – 31/8/2018
Name in Czech: Organická chemie
Advanced Master's state examination, 2 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 15/8/2002 – 31/8/2018
Name in Czech: Analytická chemie
Advanced Master's state examination, 2 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 15/8/2002 – 31/8/2018
Name in Czech: Fyzikální chemie
Advanced Master's state examination, 2 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 15/8/2002 – 31/8/2018
Name in Czech: Makromolekulární chemie
Advanced Master's state examination, 2 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 15/8/2002 – 15/8/2012
Name in Czech: Biochemie
Advanced Master's state examination, 2 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 15/8/2002 – 15/8/2012
Name in Czech: Chemie životního prostředí
Advanced Master's state examination, 2 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 15/8/2002 – 31/8/2018
Name in Czech: Učitelství chemie pro střední školy
Advanced Master's state examination, 2 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 15/8/2002 – 1/11/2020
Name in Czech: Chemie odborná
Advanced Master's state examination, 2 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 15/8/2002 – 15/8/2010
Name in Czech: Chemie
Advanced Master's state examination, 2 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 15/8/2002 – 15/8/2010
Name in Czech: Materiálová chemie
Advanced Master's state examination, 2 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 15/8/2002 – 31/8/2018
Name in Czech: Chemie - konzervování - restaurování
Advanced Master's state examination, 2 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 22/7/2011 – 31/12/2017
Name in Czech: Strukturní chemie
Advanced Master's state examination, 2 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 17/7/2012 – 31/8/2020
Name in Czech: Biofyzikální chemie
Advanced Master's state examination, 2 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 3/8/2016 – 31/8/2020
R1501 Rig-BI Biology
Name in Czech: Biologie
Advanced Master's state examination, 2 y., RNDr.

Fields:
Fields:
Name in Czech: Genetika
Advanced Master's state examination, 2 y., language of instruction: Czech Czech
Name in Czech: Zoologie
Advanced Master's state examination, 2 y., language of instruction: Czech Czech
Name in Czech: Botanika
Advanced Master's state examination, 2 y., language of instruction: Czech Czech
Name in Czech: Hydrobiologie
Advanced Master's state examination, 2 y., language of instruction: Czech Czech
Name in Czech: Parazitologie
Advanced Master's state examination, 2 y., language of instruction: Czech Czech
Name in Czech: Imunologie
Advanced Master's state examination, 2 y., language of instruction: Czech Czech
Name in Czech: Antropologie
Advanced Master's state examination, 2 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 15/11/2002 – 15/11/2012
Name in Czech: Ekologie
Advanced Master's state examination, 2 y., language of instruction: Czech Czech
Name in Czech: Anatomie a fyziologie rostlin
Advanced Master's state examination, 2 y., language of instruction: Czech Czech
Name in Czech: Fyziologie a vývojová biologie živočichů
Advanced Master's state examination, 2 y., language of instruction: Czech Czech
Name in Czech: Molekulární a buněčná biologie
Advanced Master's state examination, 2 y., language of instruction: Czech Czech
Name in Czech: Mikrobiologie
Advanced Master's state examination, 2 y., language of instruction: Czech Czech
Name in Czech: Biologie
Advanced Master's state examination, 2 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 15/8/2002 – 15/8/2012
Name in Czech: Ekotoxikologie
Advanced Master's state examination, 2 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 15/8/2002 – 15/8/2012
Name in Czech: Matematická biologie
Advanced Master's state examination, 2 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 15/8/2002 – 15/8/2012
Name in Czech: Molekulární biologie a genetika
Advanced Master's state examination, 2 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 15/8/2002 – 15/8/2012
Name in Czech: Muzeologická biologie
Advanced Master's state examination, 2 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 15/8/2002 – 15/8/2010
Name in Czech: Obecná biologie
Advanced Master's state examination, 2 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 15/8/2002 – 15/8/2012
Name in Czech: Systematická biologie a ekologie
Advanced Master's state examination, 2 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 15/8/2002 – 15/8/2012
Name in Czech: Učitelství biologie pro střední školy
Advanced Master's state examination, 2 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 15/8/2002 – 1/11/2020
Name in Czech: Učitelství biologie a geologie pro střední školy
Advanced Master's state examination, 2 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 15/8/2002 – 15/8/2010
R1512 Rig-AN Anthropology
Name in Czech: Antropologie
Advanced Master's state examination, 2 y., RNDr.

Fields:
Fields:
Name in Czech: Antropologie
Advanced Master's state examination, 2 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 1/6/2006 – 30/6/2018
R1530 Rig-EXB Experimental Biology
Name in Czech: Experimentální biologie
Advanced Master's state examination, 2 y., RNDr.

Fields:
Fields:
Name in Czech: Molekulární biologie a genetika
Advanced Master's state examination, 2 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 20/12/2011 – 31/8/2020
Name in Czech: Speciální biologie
Advanced Master's state examination, 2 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 20/12/2011 – 31/8/2020
Name in Czech: Matematická biologie
Advanced Master's state examination, 2 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 29/2/2012 – 31/8/2018
R1531 Rig-EB Ecological and Evolutionary Biology
Name in Czech: Ekologická a evoluční biologie
Advanced Master's state examination, 2 y., RNDr.

Fields:
Fields:
Name in Czech: Botanika
Advanced Master's state examination, 2 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 20/12/2011 – 31/8/2020
Name in Czech: Zoologie
Advanced Master's state examination, 2 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 20/12/2011 – 31/8/2020
Name in Czech: Učitelství biologie pro střední školy
Advanced Master's state examination, 2 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 30/4/2012 – 1/11/2020
R1701 Rig-FY Physics
Name in Czech: Fyzika
Advanced Master's state examination, 2 y., RNDr.

Fields:
Fields:
Name in Czech: Teoretická fyzika a astrofyzika
Advanced Master's state examination, 2 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 15/8/2002 – 31/8/2020
Name in Czech: Mechanické vlastnosti pevných látek
Advanced Master's state examination, 2 y., language of instruction: Czech Czech
Name in Czech: Vlnová a částicová optika
Advanced Master's state examination, 2 y., language of instruction: Czech Czech
Name in Czech: Fyzika pevných látek
Advanced Master's state examination, 2 y., language of instruction: Czech Czech
Name in Czech: Biofyzika
Advanced Master's state examination, 2 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 15/8/2002 – 31/8/2020
Name in Czech: Fyzika
Advanced Master's state examination, 2 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 15/8/2002 – 15/8/2012
Name in Czech: Fyzika kondenzovaných látek
Advanced Master's state examination, 2 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 15/8/2002 – 31/8/2020
Name in Czech: Fyzika plazmatu
Advanced Master's state examination, 2 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 15/8/2002 – 31/8/2020
Name in Czech: Učitelství fyziky pro střední školy
Advanced Master's state examination, 2 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 15/8/2002 – 1/11/2020
Z8999 KOS Complex studies
Name in Czech: Komplexní studia
short-term stay, 1 y.

Fields:
Fields:
Name in Czech: Multidisciplinární studia
a foreign student's short-term stay for the purpose of study, 1 y., language of instruction: English English
Sbalit všechny obory Rozbalit všechny obory
Time the data were pre-processed: 22. 1. 2019 17:43