Programy a plány (nová struktura studia)

Programy a plány (nová struktura studia)

Sbalit všechny plány Rozbalit všechny plány
Name in Czech: Biologie se zaměřením na vzdělávání
Bachelor's degree programme, 3 y., Bc., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 25/9/2018 – 24/9/2028

Study plans:
Study plans:
Name in Czech: Biologie se zaměřením na vzdělávání
Bachelor's full-time major
Name in Czech: Biologie se zaměřením na vzdělávání
Bachelor's full-time minor
Name in Czech: Fyzika se zaměřením na vzdělávání
Bachelor's degree programme, 3 y., Bc., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 25/9/2018 – 24/9/2028

Study plans:
Study plans:
Name in Czech: Fyzika se zaměřením na vzdělávání
Bachelor's full-time major
Name in Czech: Fyzika se zaměřením na vzdělávání
Bachelor's full-time minor
Name in Czech: Chemie se zaměřením na vzdělávání
Bachelor's degree programme, 3 y., Bc., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 25/9/2018 – 24/9/2028

Study plans:
Study plans:
Name in Czech: Chemie se zaměřením na vzdělávání
Bachelor's full-time major
Name in Czech: Chemie se zaměřením na vzdělávání
Bachelor's full-time minor
Name in Czech: Matematika se zaměřením na vzdělávání
Bachelor's degree programme, 3 y., Bc., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 25/9/2018 – 24/9/2028

Study plans:
Study plans:
Name in Czech: Matematika se zaměřením na vzdělávání
Bachelor's full-time major
Name in Czech: Matematika se zaměřením na vzdělávání
Bachelor's full-time minor
Name in Czech: Geografie a kartografie se zaměřením na vzdělávání
Bachelor's degree programme, 3 y., Bc., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 25/9/2018 – 24/9/2028

Study plans:
Study plans:
Name in Czech: Geografie a kartografie se zaměřením na vzdělávání
Bachelor's full-time major
Name in Czech: Geografie a kartografie se zaměřením na vzdělávání
Bachelor's full-time minor
Name in Czech: Antropologie
Bachelor's degree programme, 3 y., Bc., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 5/8/2018 – 4/8/2028

Study plans:
Study plans:
Name in Czech: Antropologie
Bachelor's full-time single-subject
Name in Czech: Ekologická a evoluční biologie
Bachelor's degree programme, 3 y., Bc., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 5/8/2018 – 4/8/2028

Study plans:
Study plans:
Name in Czech: Ekologická a evoluční biologie
Bachelor's full-time single-subject
Name in Czech: Experimentální a molekulární biologie
Bachelor's degree programme, 3 y., Bc., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 5/8/2018 – 4/8/2028

Study plans:
Study plans:
Name in Czech: Experimentální biologie živočichů a imunologie
Bachelor's full-time specialized
Name in Czech: Experimentální biologie rostlin
Bachelor's full-time specialized
Name in Czech: Mikrobiologie
Bachelor's full-time specialized
Name in Czech: Molekulární biologie a genetika
Bachelor's full-time specialized
Name in Czech: Biologie člověka
Bachelor's full-time specialized
Name in Czech: Buněčná biologie
Bachelor's full-time specialized
Name in Czech: Biochemie
Bachelor's degree programme, 3 y., Bc., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 5/8/2018 – 4/8/2028

Study plans:
Study plans:
Name in Czech: Biochemie
Bachelor's full-time specialized
Name in Czech: Aplikovaná biochemie
Bachelor's full-time specialized
Name in Czech: Bioinformatika
Bachelor's full-time specialized
Name in Czech: Životní prostředí a zdraví
Bachelor's degree programme, 3 y., Bc., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 5/8/2018 – 4/8/2028

Study plans:
Study plans:
Name in Czech: Životní prostředí a zdraví
Bachelor's full-time single-subject
Name in Czech: Chemie
Bachelor's degree programme, 3 y., Bc., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 5/8/2018 – 4/8/2028

Study plans:
Study plans:
Name in Czech: Chemie
Bachelor's full-time single-subject
Name in Czech: Biofyzikální chemie
Bachelor's full-time specialized
Name in Czech: Analytický chemik - manažer chemické laboratoře
Bachelor's full-time specialized
Name in Czech: Chemie a technologie materiálů pro konzervování – restaurování
Bachelor's degree programme, 3 y., Bc., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 5/8/2018 – 4/8/2026

Study plans:
Study plans:
Name in Czech: Chemie a technologie materiálů pro konzervování – restaurování
Bachelor's full-time single-subject
Name in Czech: Aplikovaná a environmentální geologie
Bachelor's degree programme, 3 y., Bc., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 5/8/2018 – 4/8/2024

Study plans:
Study plans:
Name in Czech: Aplikovaná a environmentální geologie
Bachelor's full-time single-subject
Name in Czech: Aplikovaná a environmentální geologie
Bachelor's combined single-subject
Name in Czech: Geografie a kartografie
Bachelor's degree programme, 3 y., Bc., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 5/8/2018 – 4/8/2028

Study plans:
Study plans:
Name in Czech: Fyzická geografie
Bachelor's full-time specialized
Name in Czech: Sociální geografie
Bachelor's full-time specialized
Name in Czech: Geografická kartografie a geoinformatika
Bachelor's full-time specialized
Name in Czech: Geoinformatika a regionální rozvoj
Bachelor's full-time specialized
Name in Czech: Geoinformatika a trvalá udržitelnost
Bachelor's full-time specialized
Name in Czech: Geologie
Bachelor's degree programme, 3 y., Bc., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 5/8/2018 – 4/8/2024

Study plans:
Study plans:
Name in Czech: Geologie
Bachelor's full-time single-subject
Name in Czech: Geologie
Bachelor's combined single-subject
Name in Czech: Geologie základní
Bachelor's full-time major
Name in Czech: Geologie základní
Bachelor's full-time minor
Name in Czech: Fyzika – nanotechnologie
Bachelor's degree programme, 3 y., Bc., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 5/8/2018 – 4/8/2028

Study plans:
Study plans:
Name in Czech: Fyzika – nanotechnologie
Bachelor's full-time single-subject
Name in Czech: Fyzika – nanotechnologie
Bachelor's combined single-subject
Name in Czech: Fyzika
Bachelor's degree programme, 3 y., Bc., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 5/8/2018 – 4/8/2028

Study plans:
Study plans:
Name in Czech: Biofyzika
Bachelor's full-time specialized
Name in Czech: Astrofyzika
Bachelor's full-time specialized
Name in Czech: Fyzika
Bachelor's full-time specialized
Name in Czech: Matematika
Bachelor's degree programme, 3 y., Bc., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 5/8/2018 – 4/8/2028

Study plans:
Study plans:
Name in Czech: Matematika
Bachelor's full-time major
Name in Czech: Matematika
Bachelor's full-time minor
Name in Czech: Finanční a pojistná matematika
Bachelor's full-time specialized
Name in Czech: Statistika a analýza dat
Bachelor's full-time specialized
Name in Czech: Modelování a výpočty
Bachelor's full-time specialized
Name in Czech: Obecná matematika
Bachelor's full-time specialized
Name in Czech: Matematická biologie a biomedicína
Bachelor's degree programme, 3 y., Bc., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 5/8/2018 – 4/8/2028

Study plans:
Study plans:
Name in Czech: Biomedicínská bioinformatika
Bachelor's full-time specialized
Name in Czech: Epidemiologie a modelování
Bachelor's full-time specialized
Name in Czech: Lékařská genetika a molekulární diagnostika
Bachelor's degree programme, 3 y., Bc., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 16/10/2018 – 15/10/2028

Study plans:
Study plans:
Name in Czech: Lékařská genetika a molekulární diagnostika
Bachelor's full-time single-subject
Name in Czech: Učitelství biologie pro střední školy
Master's degree programme (following the Bachelor's one), 2 y., Mgr., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 25/9/2018 – 24/9/2028

Study plans:
Study plans:
Name in Czech: Učitelství biologie pro střední školy
Master's full-time major
Name in Czech: Učitelství biologie pro střední školy
Master's full-time minor
Name in Czech: Učitelství biologie pro střední školy
Advanced Master's state examination
Name in Czech: Učitelství fyziky pro střední školy
Master's degree programme (following the Bachelor's one), 2 y., Mgr., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 25/9/2018 – 24/9/2028

Study plans:
Study plans:
Name in Czech: Učitelství fyziky pro střední školy
Master's full-time major
Name in Czech: Učitelství fyziky pro střední školy
Master's full-time minor
Name in Czech: Učitelství fyziky pro střední školy
Advanced Master's state examination
Name in Czech: Učitelství chemie pro střední školy
Master's degree programme (following the Bachelor's one), 2 y., Mgr., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 25/9/2018 – 24/9/2028

Study plans:
Study plans:
Name in Czech: Učitelství chemie pro střední školy
Master's full-time major
Name in Czech: Učitelství chemie pro střední školy
Master's full-time minor
Name in Czech: Učitelství chemie pro střední školy
Advanced Master's state examination
Name in Czech: Učitelství deskriptivní geometrie pro střední školy
Master's degree programme (following the Bachelor's one), 2 y., Mgr., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 25/9/2018 – 24/9/2028

Study plans:
Study plans:
Name in Czech: Učitelství deskriptivní geometrie pro střední školy
Master's full-time major
Name in Czech: Učitelství deskriptivní geometrie pro střední školy
Master's full-time minor
Name in Czech: Učitelství deskriptivní geometrie pro střední školy
Advanced Master's state examination
Name in Czech: Učitelství matematiky pro střední školy
Master's degree programme (following the Bachelor's one), 2 y., Mgr., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 25/9/2018 – 24/9/2028

Study plans:
Study plans:
Name in Czech: Učitelství matematiky pro střední školy
Master's full-time major
Name in Czech: Učitelství matematiky pro střední školy
Master's full-time minor
Name in Czech: Učitelství matematiky pro střední školy
Advanced Master's state examination
Name in Czech: Učitelství geografie a kartografie pro střední školy
Master's degree programme (following the Bachelor's one), 2 y., Mgr., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 25/9/2018 – 24/9/2028

Study plans:
Study plans:
Name in Czech: Učitelství geografie a kartografie pro střední školy
Master's full-time major
Name in Czech: Učitelství geografie a kartografie pro střední školy
Master's full-time minor
Name in Czech: Učitelství geografie a kartografie pro střední školy
Advanced Master's state examination
Name in Czech: Sociální geografie a regionální rozvoj
Master's degree programme (following the Bachelor's one), 2 y., Mgr., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 5/8/2018 – 4/8/2028

Study plans:
Study plans:
Name in Czech: Sociální geografie a regionální rozvoj (jednooborový)
Master's full-time single-subject
Name in Czech: Sociální geografie a regionální rozvoj
Advanced Master's state examination
Name in Czech: Antropologie
Master's degree programme (following the Bachelor's one), 2 y., Mgr., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 5/8/2018 – 4/8/2028

Study plans:
Study plans:
Name in Czech: Antropologie (jednooborový)
Master's full-time single-subject
Name in Czech: Antropologie
Advanced Master's state examination
Name in Czech: Botanika
Master's degree programme (following the Bachelor's one), 2 y., Mgr., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 5/8/2018 – 4/8/2028

Study plans:
Study plans:
Name in Czech: Fykologie a mykologie
full-time specialized
Name in Czech: Biosystematika rostlin
full-time specialized
Name in Czech: Ekologie rostlin
full-time specialized
Name in Czech: Botanika
Advanced Master's state examination
Name in Czech: Experimentální biologie rostlin
Master's degree programme (following the Bachelor's one), 2 y., Mgr., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 5/8/2018 – 4/8/2028

Study plans:
Study plans:
Name in Czech: Experimentální biologie rostlin (jednooborový)
Master's full-time single-subject
Name in Czech: Experimentální biologie rostlin
Advanced Master's state examination
Name in Czech: Experimentální biologie živočichů a imunologie
Master's degree programme (following the Bachelor's one), 2 y., Mgr., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 5/8/2018 – 4/8/2028

Study plans:
Study plans:
Name in Czech: Fyziologie
full-time specialized
Name in Czech: Imunologie
full-time specialized
Name in Czech: Vývojová biologie
full-time specialized
Name in Czech: Experimentální biologie živočichů a imunologie
Advanced Master's state examination
Name in Czech: Mikrobiologie
Master's degree programme (following the Bachelor's one), 2 y., Mgr., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 5/8/2018 – 4/8/2028

Study plans:
Study plans:
Name in Czech: Mikrobiologie (jednooborový)
Master's full-time single-subject
Name in Czech: Mikrobiologie
Advanced Master's state examination
Name in Czech: Molekulární biologie a genetika
Master's degree programme (following the Bachelor's one), 2 y., Mgr., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 5/8/2018 – 4/8/2028

Study plans:
Study plans:
Name in Czech: Molekulární biologie a genetika (jednooborový)
Master's full-time single-subject
Name in Czech: Molekulární biologie a genetika
Advanced Master's state examination
Name in Czech: Biologie člověka
Master's degree programme (following the Bachelor's one), 2 y., Mgr., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 5/8/2018 – 4/8/2028

Study plans:
Study plans:
Name in Czech: Biologie člověka (jednooborový)
Master's full-time single-subject
Name in Czech: Biologie člověka
Advanced Master's state examination
Name in Czech: Zoologie
Master's degree programme (following the Bachelor's one), 2 y., Mgr., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 5/8/2018 – 4/8/2028

Study plans:
Study plans:
Name in Czech: Zoologie (jednooborový)
Master's full-time single-subject
Name in Czech: Zoologie
Advanced Master's state examination
Name in Czech: Biochemie
Master's degree programme (following the Bachelor's one), 2 y., Mgr., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 5/8/2018 – 4/8/2028

Study plans:
Study plans:
Name in Czech: Genomika a Proteomika
full-time specialized
Name in Czech: Bioinformatika
full-time specialized
Name in Czech: Biomolekulární chemie
full-time specialized
Name in Czech: Analytická biochemie
full-time specialized
Name in Czech: Biochemie
full-time specialized
Name in Czech: Biochemie
Advanced Master's state examination
Name in Czech: Životní prostředí a zdraví
Master's degree programme (following the Bachelor's one), 2 y., Mgr., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 5/8/2018 – 4/8/2028

Study plans:
Study plans:
Name in Czech: Životní prostředí a zdraví (jednooborový)
Master's full-time single-subject
Name in Czech: Životní prostředí a zdraví
Advanced Master's state examination
Name in Czech: Ochrana přírody
Master's degree programme (following the Bachelor's one), 2 y., Mgr., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 5/8/2018 – 4/8/2024

Study plans:
Study plans:
Name in Czech: Ochrana přírody (botanika)
full-time specialized
Name in Czech: Ochrana přírody (zoologie)
full-time specialized
Name in Czech: Ochrana přírody
Advanced Master's state examination
Name in Czech: Chemie
Master's degree programme (following the Bachelor's one), 2 y., Mgr., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 5/8/2018 – 4/8/2028

Study plans:
Study plans:
Name in Czech: Analytická chemie
full-time specialized
Name in Czech: Anorganická chemie
full-time specialized
Name in Czech: Organická chemie
full-time specialized
Name in Czech: Fyzikální chemie
full-time specialized
Name in Czech: Materiálová chemie
full-time specialized
Name in Czech: Biofyzikální chemie
full-time specialized
Name in Czech: Strukturní chemie
full-time specialized
Name in Czech: Chemie
Advanced Master's state examination
Name in Czech: Chemie a technologie materiálů pro konzervování – restaurování
Master's degree programme (following the Bachelor's one), 2 y., Mgr., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 5/8/2018 – 4/8/2026

Study plans:
Study plans:
Name in Czech: Chemie a technologie materiálů pro konzervování – restaurování (jednooborový)
Master's full-time single-subject
Name in Czech: Chemie a technologie materiálů pro konzervování – restaurování
Advanced Master's state examination
Name in Czech: Geologie
Master's degree programme (following the Bachelor's one), 2 y., Mgr., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 5/8/2018 – 4/8/2024

Study plans:
Study plans:
Name in Czech: Geologie (jednooborový prezenční)
Master's full-time single-subject
Name in Czech: Geologie (jednooborový kombinovaný)
Master's combined single-subject
Name in Czech: Geologie základní (hlavní)
Master's full-time major
Name in Czech: Geologie základní (vedlejší)
Master's full-time minor
Name in Czech: Geologie
Advanced Master's state examination
Name in Czech: Aplikovaná a environmentální geologie
Master's degree programme (following the Bachelor's one), 2 y., Mgr., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 5/8/2018 – 4/8/2024

Study plans:
Study plans:
Name in Czech: Aplikovaná a environmentální geologie (jednooborový prezenční)
Master's full-time single-subject
Name in Czech: Aplikovaná a environmentální geologie (jednooborový kombinovaný)
Master's combined single-subject
Name in Czech: Aplikovaná a environmentální geologie
Advanced Master's state examination
Name in Czech: Aplikovaná geografie a geoinformatika
Master's degree programme (following the Bachelor's one), 2 y., Mgr., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 5/8/2018 – 4/8/2022

Study plans:
Study plans:
Name in Czech: Aplikovaná geografie a geoinformatika (jednooborový)
Master's full-time single-subject
Name in Czech: Aplikovaná geografie a geoinformatika
Advanced Master's state examination
Name in Czech: Fyzická geografie
Master's degree programme (following the Bachelor's one), 2 y., Mgr., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 5/8/2018 – 4/8/2028

Study plans:
Study plans:
Name in Czech: Fyzická geografie (jednooborový)
Master's full-time single-subject
Name in Czech: Fyzická geografie
Advanced Master's state examination
Name in Czech: Geografická kartografie a geoinformatika
Master's degree programme (following the Bachelor's one), 2 y., Mgr., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 5/8/2018 – 4/8/2028

Study plans:
Study plans:
Name in Czech: Geografická kartografie a geoinformatika (jednooborový)
Master's full-time single-subject
Name in Czech: Geografická kartografie a geoinformatika
Advanced Master's state examination
Name in Czech: Geoenvironmentální rizika a sanace
Master's degree programme (following the Bachelor's one), 2 y., Ing., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 5/8/2018 – 4/8/2024

Study plans:
Study plans:
Name in Czech: Geoenvironmentální rizika a sanace (jednooborový prezenční)
Master's full-time single-subject
Name in Czech: Geoenvironmentální rizika a sanace (jednooborový kombinovaný)
Master's combined single-subject
Name in Czech: Fyzika
Master's degree programme (following the Bachelor's one), 2 y., Mgr., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 5/8/2018 – 4/8/2028

Study plans:
Study plans:
Name in Czech: Fyzika plazmatu a nanotechnologií
full-time specialized
Name in Czech: Fyzika kondenzovaných látek
full-time specialized
Name in Czech: Teoretická fyzika
full-time specialized
Name in Czech: Astrofyzika
full-time specialized
Name in Czech: Fyzika
Advanced Master's state examination
Name in Czech: Aplikovaná matematika
Master's degree programme (following the Bachelor's one), 2 y., Mgr., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 5/8/2018 – 4/8/2028

Study plans:
Study plans:
Name in Czech: Aplikovaná matematika (hlavní)
Master's full-time major
Name in Czech: Aplikovaná matematika (vedlejší)
Master's full-time minor
Name in Czech: Diferenciální rovnice a jejich aplikace
full-time specialized
Name in Czech: Modelování a výpočty
full-time specialized
Name in Czech: Finanční a pojistná matematika
full-time specialized
Name in Czech: Statistika a analýza dat
full-time specialized
Name in Czech: Aplikovaná matematika
Advanced Master's state examination
Name in Czech: Matematika
Master's degree programme (following the Bachelor's one), 2 y., Mgr., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 5/8/2018 – 4/8/2028

Study plans:
Study plans:
Name in Czech: Matematika (jednooborový)
Master's full-time single-subject
Name in Czech: Matematika
Advanced Master's state examination
Name in Czech: Matematická biologie a biomedicína
Master's degree programme (following the Bachelor's one), 2 y., Mgr., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 5/8/2018 – 4/8/2028

Study plans:
Study plans:
Name in Czech: Epidemiologie a modelování
full-time specialized
Name in Czech: Biomedicínská bioinformatika
full-time specialized
Name in Czech: Matematická biologie a biomedicína
Advanced Master's state examination
Name in Czech: Bioanalytická laboratorní diagnostika ve zdravotnictví - Lékařská genetika a molekulární diagnostika
Master's degree programme (following the Bachelor's one), 2 y., Mgr., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 16/10/2018 – 15/10/2028

Study plans:
Study plans:
Name in Czech: Bioanalytická laboratorní diagnostika ve zdravotnictví - Lékařská genetika a molekulární diagnostika (jednooborový)
Master's full-time single-subject
Name in Czech: Bioanalytická laboratorní diagnostika ve zdravotnictví - Lékařská genetika a molekulární diagnostika
Advanced Master's state examination
Name in Czech: Radiologická fyzika
Master's degree programme (following the Bachelor's one), 2 y., Mgr., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 20/11/2018 – 19/11/2025

Study plans:
Study plans:
Name in Czech: Radiologická fyzika (jednooborový)
Master's full-time single-subject
Name in Czech: Bioanalytická laboratorní diagnostika ve zdravotnictví - Bioanalytik
Master's degree programme (following the Bachelor's one), 2 y., Mgr., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 16/10/2018 – 15/10/2028

Study plans:
Study plans:
Name in Czech: Bioanalytická laboratorní diagnostika ve zdravotnictví - Bioanalytik (jednooborový)
Master's full-time single-subject
Name in Czech: Bioanalytická laboratorní diagnostika ve zdravotnictví - Bioanalytik
Advanced Master's state examination
Name in Czech: Biotechnologie
Master's degree programme (following the Bachelor's one), 2 y., Ing., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 18/6/2019 – 17/6/2026

Study plans:
Study plans:
Name in Czech: Biotechnologie (jednooborový)
Master's full-time single-subject
Name in Czech: Buněčná biologie
Master's degree programme (following the Bachelor's one), 2 y., Mgr., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 18/6/2019 – 17/6/2026

Study plans:
Study plans:
Name in Czech: Buněčná biologie (jednooborový)
Master's full-time single-subject
Name in Czech: Buněčná biologie
Advanced Master's state examination
Name in Czech: Fyzika
doctoral degree programme, 4 y., Ph.D., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 16/4/2019 – 15/4/2029

Study plans:
Study plans:
Name in Czech: Fyzika kondenzovaných látek
doctoral full-time specialized
Name in Czech: Biofyzika
doctoral full-time specialized
Name in Czech: Teoretická fyzika
doctoral full-time specialized
Name in Czech: Astrofyzika
doctoral full-time specialized
Name in Czech: Fyzika plazmatu
doctoral full-time specialized
Name in Czech: Obecné otázky fyziky
doctoral full-time specialized
Name in Czech: Vlnová a částicová optika
doctoral full-time specialized
Name in Czech: Fyzika kondenzovaných látek
doctoral combined specialized
Name in Czech: Biofyzika
doctoral combined specialized
Name in Czech: Teoretická fyzika
doctoral combined specialized
Name in Czech: Astrofyzika
doctoral combined specialized
Name in Czech: Fyzika plazmatu
doctoral combined specialized
Name in Czech: Obecné otázky fyziky
doctoral combined specialized
Name in Czech: Vlnová a částicová optika
doctoral combined specialized
Name in Czech: Physics
doctoral degree programme, 4 y., Ph.D., language of instruction: English English
Accreditation: 16/4/2019 – 15/4/2029

Study plans:
Study plans:
Name in Czech: Astrophysics
doctoral full-time specialized
Name in Czech: Condensed Matter Physics
doctoral full-time specialized
Name in Czech: Theoretical Physics
doctoral full-time specialized
Name in Czech: Plasma Physics
doctoral full-time specialized
Name in Czech: Biophysics
doctoral full-time specialized
Name in Czech: Wave and Particle Optics
doctoral full-time specialized
Name in Czech: General Physics
doctoral full-time specialized
Name in Czech: Astrophysics
doctoral combined specialized
Name in Czech: Condensed Matter Physics
doctoral combined specialized
Name in Czech: Theoretical Physics
doctoral combined specialized
Name in Czech: Plasma Physics
doctoral combined specialized
Name in Czech: Biophysics
doctoral combined specialized
Name in Czech: Wave and Particle Optics
doctoral combined specialized
Name in Czech: General Physics
doctoral combined specialized
Name in Czech: Chemie
doctoral degree programme, 4 y., Ph.D., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 18/6/2019 – 17/6/2029

Study plans:
Study plans:
Name in Czech: Analytická chemie
doctoral full-time specialized
Name in Czech: Anorganická chemie
doctoral full-time specialized
Name in Czech: Fyzikální chemie
doctoral full-time specialized
Name in Czech: Materiálová chemie
doctoral full-time specialized
Name in Czech: Organická chemie
doctoral full-time specialized
Name in Czech: Analytická chemie
doctoral combined specialized
Name in Czech: Anorganická chemie
doctoral combined specialized
Name in Czech: Fyzikální chemie
doctoral combined specialized
Name in Czech: Materiálová chemie
doctoral combined specialized
Name in Czech: Organická chemie
doctoral combined specialized
Name in Czech: Chemistry
doctoral degree programme, 4 y., Ph.D., language of instruction: English English
Accreditation: 18/6/2019 – 17/6/2029

Study plans:
Study plans:
Name in Czech: Analytical Chemistry
doctoral full-time specialized
Name in Czech: Inorganic Chemistry
doctoral full-time specialized
Name in Czech: Physical Chemistry
doctoral full-time specialized
Name in Czech: Materials Chemistry
doctoral full-time specialized
Name in Czech: Organic Chemistry
doctoral full-time specialized
Name in Czech: Analytical Chemistry
doctoral combined specialized
Name in Czech: Inorganic Chemistry
doctoral combined specialized
Name in Czech: Physical Chemistry
doctoral combined specialized
Name in Czech: Materials Chemistry
doctoral combined specialized
Name in Czech: Organic Chemistry
doctoral combined specialized
Name in Czech: Matematika a statistika
doctoral degree programme, 4 y., Ph.D., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 16/4/2019 – 15/4/2029

Study plans:
Study plans:
Name in Czech: Algebra, teorie čísel a matematická logika
doctoral full-time specialized
Name in Czech: Geometrie, topologie a geometrická analýza
doctoral full-time specialized
Name in Czech: Matematická analýza
doctoral full-time specialized
Name in Czech: Obecné otázky matematiky
doctoral full-time specialized
Name in Czech: Pravděpodobnost, statistika a matematické modelování
doctoral full-time specialized
Name in Czech: Algebra, teorie čísel a matematická logika
doctoral combined specialized
Name in Czech: Geometrie, topologie a geometrická analýza
doctoral combined specialized
Name in Czech: Matematická analýza
doctoral combined specialized
Name in Czech: Obecné otázky matematiky
doctoral combined specialized
Name in Czech: Pravděpodobnost, statistika a matematické modelování
doctoral combined specialized
Name in Czech: Mathematics and Statistics
doctoral degree programme, 4 y., Ph.D., language of instruction: English English
Accreditation: 16/4/2019 – 15/4/2029

Study plans:
Study plans:
Name in Czech: Algebra, Number Theory and Mathematical Logic
doctoral full-time specialized
Name in Czech: Geometry, Topology and Geometric Analysis
doctoral full-time specialized
Name in Czech: Mathematical Analysis
doctoral full-time specialized
Name in Czech: General Mathematics
doctoral full-time specialized
Name in Czech: Probability, Statistics and Mathematical Modelling
doctoral full-time specialized
Name in Czech: Algebra, Number Theory and Mathematical Logic
doctoral combined specialized
Name in Czech: Geometry, Topology and Geometric Analysis
doctoral combined specialized
Name in Czech: Mathematical Analysis
doctoral combined specialized
Name in Czech: General Mathematics
doctoral combined specialized
Name in Czech: Probability, Statistics and Mathematical Modelling
doctoral combined specialized
Name in Czech: Ekologická a evoluční biologie
doctoral degree programme, 4 y., Ph.D., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 16/4/2019 – 15/4/2029

Study plans:
Study plans:
Name in Czech: Ekologie
doctoral full-time specialized
Name in Czech: Zoologie
doctoral full-time specialized
Name in Czech: Botanika
doctoral full-time specialized
Name in Czech: Hydrobiologie
doctoral full-time specialized
Name in Czech: Parazitologie
doctoral full-time specialized
Name in Czech: Ekologie
doctoral combined specialized
Name in Czech: Zoologie
doctoral combined specialized
Name in Czech: Botanika
doctoral combined specialized
Name in Czech: Hydrobiologie
doctoral combined specialized
Name in Czech: Parazitologie
doctoral combined specialized
Name in Czech: Ecological and Evolutionary Biology
doctoral degree programme, 4 y., Ph.D., language of instruction: English English
Accreditation: 16/4/2019 – 15/4/2029

Study plans:
Study plans:
Name in Czech: Ecology
doctoral full-time specialized
Name in Czech: Zoology
doctoral full-time specialized
Name in Czech: Hydrobiology
doctoral full-time specialized
Name in Czech: Parasitology
doctoral full-time specialized
Name in Czech: Botany
doctoral full-time specialized
Name in Czech: Botany
doctoral combined specialized
Name in Czech: Ecology
doctoral combined specialized
Name in Czech: Hydrobiology
doctoral combined specialized
Name in Czech: Parasitology
doctoral combined specialized
Name in Czech: Zoology
doctoral combined specialized
Name in Czech: Anatomie a fyziologie rostlin
doctoral degree programme, 4 y., Ph.D., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 16/4/2019 – 15/4/2029

Study plans:
Study plans:
Name in Czech: Anatomie a fyziologie rostlin
doctoral full-time
Name in Czech: Anatomie a fyziologie rostlin
doctoral combined
Name in Czech: Plant Anatomy and Physiology
doctoral degree programme, 4 y., Ph.D., language of instruction: English English
Accreditation: 16/4/2019 – 15/4/2029

Study plans:
Study plans:
Name in Czech: Plant Anatomy and Physiology
doctoral full-time
Name in Czech: Plant Anatomy and Physiology
doctoral combined
Name in Czech: Antropologie
doctoral degree programme, 4 y., Ph.D., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 16/4/2019 – 15/4/2029

Study plans:
Study plans:
Name in Czech: Antropologie
doctoral full-time
Name in Czech: Antropologie
doctoral combined
Name in Czech: Anthropology
doctoral degree programme, 4 y., Ph.D., language of instruction: English English
Accreditation: 16/4/2019 – 15/4/2029

Study plans:
Study plans:
Name in Czech: Anthropology
doctoral full-time
Name in Czech: Anthropology
doctoral combined
Name in Czech: Biochemie
doctoral degree programme, 4 y., Ph.D., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 16/4/2019 – 15/4/2029

Study plans:
Study plans:
Name in Czech: Biochemie
doctoral full-time
Name in Czech: Biochemie
doctoral combined
Name in Czech: Biochemistry
doctoral degree programme, 4 y., Ph.D., language of instruction: English English
Accreditation: 16/4/2019 – 15/4/2029

Study plans:
Study plans:
Name in Czech: Biochemistry
doctoral full-time
Name in Czech: Biochemistry
doctoral combined
Name in Czech: Biomolekulární chemie a bioinformatika
doctoral degree programme, 4 y., Ph.D., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 16/4/2019 – 15/4/2029

Study plans:
Study plans:
Name in Czech: Biomolekulární chemie a bioinformatika
doctoral full-time
Name in Czech: Biomolekulární chemie a bioinformatika
doctoral combined
Name in Czech: Biomolecular chemistry and bioinformatics
doctoral degree programme, 4 y., Ph.D., language of instruction: English English
Accreditation: 16/4/2019 – 15/4/2029

Study plans:
Study plans:
Name in Czech: Biomolecular chemistry and bioinformatics
doctoral full-time
Name in Czech: Biomolecular chemistry and bioinformatics
doctoral combined
Name in Czech: Fyzická geografie
doctoral degree programme, 4 y., Ph.D., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 16/4/2019 – 15/4/2029

Study plans:
Study plans:
Name in Czech: Fyzická geografie
doctoral full-time
Name in Czech: Fyzická geografie
doctoral combined
Name in Czech: Physical Geography
doctoral degree programme, 4 y., Ph.D., language of instruction: English English
Accreditation: 16/4/2019 – 15/4/2029

Study plans:
Study plans:
Name in Czech: Physical geography
doctoral full-time
Name in Czech: Physical geography
doctoral combined
Name in Czech: Genomika a proteomika
doctoral degree programme, 4 y., Ph.D., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 16/4/2019 – 15/4/2029

Study plans:
Study plans:
Name in Czech: Genomika a proteomika
doctoral full-time
Name in Czech: Genomika a proteomika
doctoral combined
Name in Czech: Genomics and Proteomics
doctoral degree programme, 4 y., Ph.D., language of instruction: English English
Accreditation: 16/4/2019 – 15/4/2029

Study plans:
Study plans:
Name in Czech: Genomics and Proteomics
doctoral full-time
Name in Czech: Genomics and Proteomics
doctoral combined
Name in Czech: Geologie
doctoral degree programme, 4 y., Ph.D., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 16/4/2019 – 15/4/2029

Study plans:
Study plans:
Name in Czech: Mineralogie, petrologie a ložisková geologie
doctoral full-time specialized
Name in Czech: Geologie stratigrafická, paleontologie a sedimentologie
doctoral full-time specialized
Name in Czech: Aplikovaná a environmentální geologie
doctoral full-time specialized
Name in Czech: Geochemie a hydrogeologie
doctoral full-time specialized
Name in Czech: Geologie dynamická, tektonika a fyzika Země
doctoral full-time specialized
Name in Czech: Mineralogie, petrologie a ložisková geologie
doctoral combined specialized
Name in Czech: Geologie stratigrafická, paleontologie a sedimentologie
doctoral combined specialized
Name in Czech: Aplikovaná a environmentální geologie
doctoral combined specialized
Name in Czech: Geochemie a hydrogeologie
doctoral combined specialized
Name in Czech: Geologie dynamická, tektonika a fyzika Země
doctoral combined specialized
Name in Czech: Geology
doctoral degree programme, 4 y., Ph.D., language of instruction: English English
Accreditation: 16/4/2019 – 15/4/2029

Study plans:
Study plans:
Name in Czech: Stratigraphic geology, paleontology and sedimentology
doctoral full-time specialized
Name in Czech: Mineralogy, petrology and economic geology
doctoral full-time specialized
Name in Czech: Applied and Environmental Geology
doctoral full-time specialized
Name in Czech: Geochemistry and Hydrogeology
doctoral full-time specialized
Name in Czech: Dynamic geology, tectonics and physics of the Earth
doctoral full-time specialized
Name in Czech: Mineralogy, petrology and economic geology
doctoral combined specialized
Name in Czech: Stratigraphic geology, paleontology and sedimentology
doctoral combined specialized
Name in Czech: Applied and Environmental Geology
doctoral combined specialized
Name in Czech: Geochemistry and Hydrogeology
doctoral combined specialized
Name in Czech: Dynamic geology, tectonics and physics of the Earth
doctoral combined specialized
Name in Czech: Kartografie, geoinformatika a dálkový průzkum Země
doctoral degree programme, 4 y., Ph.D., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 16/4/2019 – 15/4/2029

Study plans:
Study plans:
Name in Czech: Kartografie, geoinformatika a dálkový průzkum Země
doctoral full-time
Name in Czech: Kartografie, geoinformatika a dálkový průzkum Země
doctoral combined
Name in Czech: Cartography, geoinformatics and remote sensing
doctoral degree programme, 4 y., Ph.D., language of instruction: English English
Accreditation: 16/4/2019 – 15/4/2029

Study plans:
Study plans:
Name in Czech: Cartography, geoinformatics and remote sensing
doctoral full-time
Name in Czech: Cartography, geoinformatics and remote sensing
doctoral combined
Name in Czech: Mikrobiologie
doctoral degree programme, 4 y., Ph.D., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 16/4/2019 – 15/4/2029

Study plans:
Study plans:
Name in Czech: Mikrobiologie
doctoral full-time
Name in Czech: Mikrobiologie
doctoral combined
Name in Czech: Microbiology
doctoral degree programme, 4 y., Ph.D., language of instruction: English English
Accreditation: 16/4/2019 – 15/4/2029

Study plans:
Study plans:
Name in Czech: Microbiology
doctoral full-time
Name in Czech: Microbiology
doctoral combined
Name in Czech: Molekulární a buněčná biologie a genetika
doctoral degree programme, 4 y., Ph.D., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 16/4/2019 – 15/4/2029

Study plans:
Study plans:
Name in Czech: Molekulární a buněčná biologie a genetika
doctoral full-time
Name in Czech: Molekulární a buněčná biologie a genetika
doctoral combined
Name in Czech: Molecular and Cell Biology and Genetics
doctoral degree programme, 4 y., Ph.D., language of instruction: English English
Accreditation: 16/4/2019 – 15/4/2029

Study plans:
Study plans:
Name in Czech: Molecular and Cell Biology and Genetics
doctoral full-time
Name in Czech: Molecular and Cell Biology and Genetics
doctoral combined
Name in Czech: Sociální geografie a regionální rozvoj
doctoral degree programme, 4 y., Ph.D., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 16/4/2019 – 15/4/2029

Study plans:
Study plans:
Name in Czech: Sociální geografie a regionalní rozvoj
doctoral full-time
Name in Czech: Sociální geografie a regionální rozvoj
doctoral combined
Name in Czech: Social Geography and Regional Development
doctoral degree programme, 4 y., Ph.D., language of instruction: English English
Accreditation: 16/4/2019 – 15/4/2029

Study plans:
Study plans:
Name in Czech: Social Geography and Regional Development
doctoral full-time
Name in Czech: Social Geography and Regional Development
doctoral combined
Name in Czech: Environmental Health Sciences
doctoral degree programme, 4 y., Ph.D., language of instruction: English English
Accreditation: 16/4/2019 – 15/4/2029

Study plans:
Study plans:
Name in Czech: Environmental chemistry and toxicology
doctoral full-time specialized
Name in Czech: Computational biology, bioinformatics and modelling
doctoral full-time specialized
Name in Czech: Environmental chemistry and toxicology
doctoral combined specialized
Name in Czech: Computational biology, bioinformatics and modelling
doctoral combined specialized
Name in Czech: Životní prostředí a zdraví
doctoral degree programme, 4 y., Ph.D., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 16/4/2019 – 15/4/2029

Study plans:
Study plans:
Name in Czech: Environmentální chemie a toxikologie
doctoral full-time specialized
Name in Czech: Matematická biologie, bioinformatika a modelování
doctoral full-time specialized
Name in Czech: Environmentální chemie a toxikologie
doctoral combined specialized
Name in Czech: Matematická biologie, bioinformatika a modelování
doctoral combined specialized
Sbalit všechny plány Rozbalit všechny plány

Programmes and fields

Programmes and fields

Sbalit všechny obory Rozbalit všechny obory
B1101 B-MA Mathematics
Name in Czech: Matematika
Bachelor's degree programme, 3 y., Bc.

Fields:
Fields:
Name in Czech: Obecná matematika
Bachelor's degree programme, full-time study mode, single-subject, 3 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 15/8/2002 – 31/8/2020
Name in Czech: Finanční a pojistná matematika
Bachelor's degree programme, full-time study mode, single-subject, 3 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 20/12/2011 – 31/8/2020
Name in Czech: Modelování a výpočty
Bachelor's degree programme, full-time study mode, single-subject, 3 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 20/12/2011 – 31/8/2020
Specialization: ASD Analýza signálů a dat (Signal and Data Analysis)
Specialization: EFI Ekonomika a finance (Economy and Finances)
Specialization: EKO Ekonomie (Economics)
Specialization: VCH Výpočetní chemie (Computational Chemistry)
Name in Czech: Statistika a analýza dat
Bachelor's degree programme, full-time study mode, single-subject, 3 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 20/12/2011 – 31/8/2020
Name in Czech: Matematika se zaměřením na vzdělávání
Bachelor's degree programme, full-time study mode, double-subject, 3 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 15/8/2002 – 1/11/2020
Name in Czech: Geografie a kartografie se zaměřením na vzdělávání
Bachelor's degree programme, full-time study mode, double-subject, 3 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 15/8/2002 – 1/11/2020
Name in Czech: Chemie se zaměřením na vzdělávání
Bachelor's degree programme, full-time study mode, double-subject, 3 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 15/8/2002 – 1/11/2020
Name in Czech: Biologie se zaměřením na vzdělávání
Bachelor's degree programme, full-time study mode, double-subject, 3 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 15/8/2002 – 1/11/2020
Name in Czech: Fyzika se zaměřením na vzdělávání
Bachelor's degree programme, full-time study mode, double-subject, 3 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 15/8/2002 – 1/11/2020
Name in Czech: Aplikovaná matematika pro víceoborové studium
Bachelor's degree programme, full-time study mode, double-subject, 3 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 21/2/2011 – 31/8/2020
B1201 B-GE Geology
Name in Czech: Geologie
Bachelor's degree programme, 3 y., Bc.

Fields:
Fields:
Name in Czech: Geologie
Bachelor's degree programme, full-time study mode, single-subject, 3 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 15/8/2002 – 31/8/2020
Name in Czech: Správní geologie
Bachelor's degree programme, full-time study mode, single-subject, 3 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 24/4/2008 – 31/8/2019
Name in Czech: Geologie aplikovaná a environmentální
Bachelor's degree programme, full-time study mode, single-subject, 3 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 20/12/2011 – 31/8/2024
Name in Czech: Geologie (angl.)
Bachelor's degree programme, full-time study mode, single-subject, 3 y., language of instruction: English English
Accreditation: 17/10/2012 – 31/8/2020
Name in Czech: Geologie aplikovaná a environmentální (angl.)
Bachelor's degree programme, full-time study mode, single-subject, 3 y., language of instruction: English English
Accreditation: 17/10/2012 – 31/8/2016
Name in Czech: Geologie pro kombinaci s archeologií
Bachelor's degree programme, full-time study mode, double-subject, 3 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 15/8/2002 – 31/8/2020
Name in Czech: Geologie pro víceoborové studium
Bachelor's degree programme, full-time study mode, double-subject, 3 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 15/8/2002 – 31/8/2020
Name in Czech: Matematika se zaměřením na vzdělávání
Bachelor's degree programme, full-time study mode, double-subject, 3 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 15/8/2002 – 1/11/2020
Name in Czech: Deskriptivní geometrie se zaměřením na vzdělávání
Bachelor's degree programme, full-time study mode, double-subject, 3 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 15/8/2002 – 31/10/2014
Name in Czech: Geografie a kartografie se zaměřením na vzdělávání
Bachelor's degree programme, full-time study mode, double-subject, 3 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 15/8/2002 – 1/11/2020
Name in Czech: Chemie se zaměřením na vzdělávání
Bachelor's degree programme, full-time study mode, double-subject, 3 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 15/8/2002 – 1/11/2020
Name in Czech: Biologie se zaměřením na vzdělávání
Bachelor's degree programme, full-time study mode, double-subject, 3 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 15/8/2002 – 1/11/2020
Name in Czech: Fyzika se zaměřením na vzdělávání
Bachelor's degree programme, full-time study mode, double-subject, 3 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 15/8/2002 – 1/11/2020
Name in Czech: Aplikovaná matematika pro víceoborové studium
Bachelor's degree programme, full-time study mode, double-subject, 3 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 21/2/2011 – 31/8/2019
Name in Czech: Geologie pro víceoborové studium
Bachelor's degree programme, combined form, double-subject, 3 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 15/8/2002 – 31/8/2020
Name in Czech: Geologie pro kombinaci s archeologií
Bachelor's degree programme, combined form, double-subject, 3 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 15/8/2002 – 31/8/2020
Name in Czech: Geologie
Bachelor's degree programme, combined form, single-subject, 3 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 15/11/2002 – 31/8/2020
Name in Czech: Správní geologie
Bachelor's degree programme, combined form, single-subject, 3 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 24/4/2008 – 31/12/2024
Name in Czech: Geologie aplikovaná a environmentální
Bachelor's degree programme, combined form, single-subject, 3 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 20/12/2011 – 31/8/2024
Name in Czech: Geologie aplikovaná a environmentální (angl.)
Bachelor's degree programme, combined form, single-subject, 3 y., language of instruction: English English
Accreditation: 17/10/2012 – 31/8/2016
Name in Czech: Geologie (angl.)
Bachelor's degree programme, combined form, single-subject, 3 y., language of instruction: English English
Accreditation: 17/10/2012 – 31/8/2020
B1304 B-GK Geography and Cartography
Name in Czech: Geografie a kartografie
Bachelor's degree programme, 3 y., Bc.

Fields:
Fields:
Name in Czech: Geografie
Bachelor's degree programme, full-time study mode, single-subject, 3 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 15/8/2002 – 31/8/2020
Specialization: FG Fyzická geografie (Physical Geography)
Specialization: HG Humánní geografie (Human Geography)
Name in Czech: Geografická kartografie a geoinformatika
Bachelor's degree programme, full-time study mode, single-subject, 3 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 15/8/2002 – 31/8/2020
Name in Czech: Geografie a kartografie se zaměřením na vzdělávání
Bachelor's degree programme, full-time study mode, double-subject, 3 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 15/8/2002 – 1/11/2020
Name in Czech: Matematika se zaměřením na vzdělávání
Bachelor's degree programme, full-time study mode, double-subject, 3 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 15/8/2002 – 1/11/2020
Name in Czech: Deskriptivní geometrie se zaměřením na vzdělávání
Bachelor's degree programme, full-time study mode, double-subject, 3 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 15/8/2002 – 31/10/2014
Name in Czech: Geologie se zaměřením na vzdělávání
Bachelor's degree programme, full-time study mode, double-subject, 3 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 15/8/2002 – 1/6/2014
Name in Czech: Chemie se zaměřením na vzdělávání
Bachelor's degree programme, full-time study mode, double-subject, 3 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 15/8/2002 – 1/11/2020
Name in Czech: Biologie se zaměřením na vzdělávání
Bachelor's degree programme, full-time study mode, double-subject, 3 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 15/8/2002 – 1/11/2020
Name in Czech: Fyzika se zaměřením na vzdělávání
Bachelor's degree programme, full-time study mode, double-subject, 3 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 15/8/2002 – 1/11/2020
Name in Czech: Aplikovaná matematika pro víceoborové studium
Bachelor's degree programme, full-time study mode, double-subject, 3 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 21/2/2011 – 31/8/2019
B1305 B-AG Applied Geography
Name in Czech: Aplikovaná geografie
Bachelor's degree programme, 3 y., Bc.

Fields:
Fields:
Name in Czech: Aplikovaná geografie a geoinformatika
Bachelor's degree programme, full-time study mode, single-subject, 3 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 1/12/2011 – 31/8/2020
Specialization: GIRR Geoinformatika a regionální rozvoj (Geoinformatics and Regional Development)
Specialization: GITU Geoinformatika a trvalá udržitelnost (Geoinformatics and Sustainable Development)
B1406 B-BCH Biochemistry
Name in Czech: Biochemie
Bachelor's degree programme, 3 y., Bc.

Fields:
Fields:
Name in Czech: Biochemie
Bachelor's degree programme, full-time study mode, single-subject, 3 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 15/8/2002 – 31/12/2024
Name in Czech: Chemoinformatika a bioinformatika
Bachelor's degree programme, full-time study mode, single-subject, 3 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 13/12/2007 – 31/12/2021
B1407 B-CH Chemistry
Name in Czech: Chemie
Bachelor's degree programme, 3 y., Bc.

Fields:
Fields:
Name in Czech: Chemie
Bachelor's degree programme, full-time study mode, single-subject, 3 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 15/8/2002 – 31/12/2024
Name in Czech: Chemie konzervování - restaurování
Bachelor's degree programme, full-time study mode, single-subject, 3 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 19/7/2004 – 31/12/2024
Name in Czech: Analytický chemik - manažer chemické laboratoře
Bachelor's degree programme, full-time study mode, single-subject, 3 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 1/7/2006 – 31/12/2024
Name in Czech: Biofyzikální chemie
Bachelor's degree programme, full-time study mode, single-subject, 3 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 11/5/2010 – 30/6/2022
Name in Czech: Chemie se zaměřením na vzdělávání
Bachelor's degree programme, full-time study mode, double-subject, 3 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 15/8/2002 – 1/11/2020
Name in Czech: Matematika se zaměřením na vzdělávání
Bachelor's degree programme, full-time study mode, double-subject, 3 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 15/8/2002 – 1/11/2020
Name in Czech: Deskriptivní geometrie se zaměřením na vzdělávání
Bachelor's degree programme, full-time study mode, double-subject, 3 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 15/8/2002 – 31/10/2014
Name in Czech: Geografie a kartografie se zaměřením na vzdělávání
Bachelor's degree programme, full-time study mode, double-subject, 3 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 15/8/2002 – 1/11/2020
Name in Czech: Geologie se zaměřením na vzdělávání
Bachelor's degree programme, full-time study mode, double-subject, 3 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 15/8/2002 – 1/6/2014
Name in Czech: Biologie se zaměřením na vzdělávání
Bachelor's degree programme, full-time study mode, double-subject, 3 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 15/8/2002 – 1/11/2020
Name in Czech: Fyzika se zaměřením na vzdělávání
Bachelor's degree programme, full-time study mode, double-subject, 3 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 15/8/2002 – 1/11/2020
Name in Czech: Aplikovaná matematika pro víceoborové studium
Bachelor's degree programme, full-time study mode, double-subject, 3 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 21/2/2011 – 31/8/2019
B1409 B-AB Applied Biochemistry
Name in Czech: Aplikovaná biochemie
Bachelor's degree programme, 3 y., Bc.

Fields:
Fields:
Name in Czech: Aplikovaná biochemie
Bachelor's degree programme, full-time study mode, single-subject, 3 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 15/8/2002 – 31/12/2024
Specialization: ABICH Bioanalytická chemie (Bioanalytical chemistry)
Specialization: BBICH Biotechnologie (Biotechnology)
Specialization: KBICH Klinická biochemie (Clinical biochemistry)
B1501 B-BI Biology
Name in Czech: Biologie
Bachelor's degree programme, 3 y., Bc.

Fields:
Fields:
Name in Czech: Lékařská genetika a molekulární diagnostika
Bachelor's degree programme, full-time study mode, single-subject, 3 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 17/7/2012 – 31/8/2020
B1512 B-AN Anthropology
Name in Czech: Antropologie
Bachelor's degree programme, 3 y., Bc.

Fields:
Fields:
Name in Czech: Antropologie
Bachelor's degree programme, full-time study mode, single-subject, 3 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 1/6/2006 – 31/12/2024
B1530 B-EXB Experimental Biology
Name in Czech: Experimentální biologie
Bachelor's degree programme, 3 y., Bc.

Fields:
Fields:
Name in Czech: Matematická biologie
Bachelor's degree programme, full-time study mode, single-subject, 3 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 20/12/2011 – 31/8/2020
Name in Czech: Molekulární biologie a genetika
Bachelor's degree programme, full-time study mode, single-subject, 3 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 20/12/2011 – 31/8/2020
Specialization: ANTG Antropogenetika (Antropogenetics) – not offered
Specialization: BIMG Molekulární biologie a genetika (Molecular Biology and Genetics) – not offered
Name in Czech: Speciální biologie
Bachelor's degree programme, full-time study mode, single-subject, 3 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 20/12/2011 – 31/8/2020
Specialization: ANTR Antropobiologie a antropogenetika (Antropobiology and Antropogenetics)
Specialization: EBR Experimentální biologie rostlin (Experimental Biology of Plants)
Specialization: EBŽI Experimentální biologie živočichů a imunologie (Experimental Biology of Animals and Immunology)
Specialization: EKOT Ekotoxikologie (Ecotoxicology)
Specialization: MOBI Mikrobiologie a molekulární biotechnologie (Mikrobiology a Molecular Biotechnology)
B1531 B-EB Ecological and Evolutionary Biology
Name in Czech: Ekologická a evoluční biologie
Bachelor's degree programme, 3 y., Bc.

Fields:
Fields:
Name in Czech: Ekologická a evoluční biologie
Bachelor's degree programme, full-time study mode, single-subject, 3 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 20/12/2011 – 31/8/2020
Specialization: BOTA Botanika (Botany)
Specialization: ZOOL Zoologie (Zoology)
Name in Czech: Biologie se zaměřením na vzdělávání
Bachelor's degree programme, full-time study mode, double-subject, 3 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 2/4/2012 – 1/11/2020
Name in Czech: Matematika se zaměřením na vzdělávání
Bachelor's degree programme, full-time study mode, double-subject, 3 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 15/8/2002 – 1/11/2020
Name in Czech: Geografie a kartografie se zaměřením na vzdělávání
Bachelor's degree programme, full-time study mode, double-subject, 3 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 15/8/2002 – 1/11/2020
Name in Czech: Fyzika se zaměřením na vzdělávání
Bachelor's degree programme, full-time study mode, double-subject, 3 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 15/8/2002 – 1/11/2020
B1701 B-FY Physics
Name in Czech: Fyzika
Bachelor's degree programme, 3 y., Bc.

Fields:
Fields:
Name in Czech: Fyzika
Bachelor's degree programme, full-time study mode, single-subject, 3 y., language of instruction: Czech Czech
Name in Czech: Biofyzika
Bachelor's degree programme, full-time study mode, single-subject, 3 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 15/8/2002 – 31/8/2020
Name in Czech: Astrofyzika
Bachelor's degree programme, full-time study mode, single-subject, 3 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 20/12/2011 – 31/8/2020
Name in Czech: Fyzika se zaměřením na vzdělávání
Bachelor's degree programme, full-time study mode, double-subject, 3 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 15/8/2002 – 1/11/2020
Name in Czech: Matematika se zaměřením na vzdělávání
Bachelor's degree programme, full-time study mode, double-subject, 3 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 15/8/2002 – 1/11/2020
Name in Czech: Geografie a kartografie se zaměřením na vzdělávání
Bachelor's degree programme, full-time study mode, double-subject, 3 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 15/8/2002 – 1/11/2020
Name in Czech: Chemie se zaměřením na vzdělávání
Bachelor's degree programme, full-time study mode, double-subject, 3 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 15/8/2002 – 1/11/2020
Name in Czech: Biologie se zaměřením na vzdělávání
Bachelor's degree programme, full-time study mode, double-subject, 3 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 15/8/2002 – 1/11/2020
Name in Czech: Aplikovaná matematika pro víceoborové studium
Bachelor's degree programme, full-time study mode, double-subject, 3 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 21/2/2011 – 31/8/2019
Name in Czech: Fyzika
Bachelor's degree programme, combined form, single-subject, 3 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 15/8/2002 – 31/8/2020
Name in Czech: Biofyzika
Bachelor's degree programme, combined form, single-subject, 3 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 15/8/2002 – 31/8/2020
Name in Czech: Astrofyzika
Bachelor's degree programme, combined form, single-subject, 3 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 20/12/2011 – 31/8/2020
Name in Czech: Fyzikální inženýrství
Lifelong Learning (provided on a one-off basis), 3 y., language of instruction: Czech Czech
B1702 B-AF Applied Physics
Name in Czech: Aplikovaná fyzika
Bachelor's degree programme, 3 y., Bc.

Fields:
Fields:
Name in Czech: Lékařská fyzika
Bachelor's degree programme, full-time study mode, single-subject, 3 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 15/8/2002 – 31/8/2020
Name in Czech: Fyzika a management
Bachelor's degree programme, full-time study mode, single-subject, 3 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 24/4/2008 – 31/8/2016
Name in Czech: Laboratorní a měřicí technika
Bachelor's degree programme, full-time study mode, single-subject, 3 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 20/12/2011 – 31/8/2020
Name in Czech: Nanotechnologie - aplikovaná fyzika
Bachelor's degree programme, full-time study mode, single-subject, 3 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 20/12/2011 – 31/8/2020
Name in Czech: Lékařská fyzika
Bachelor's degree programme, combined form, single-subject, 3 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 15/8/2002 – 31/8/2020
Name in Czech: Laboratorní a měřicí technika
Bachelor's degree programme, combined form, single-subject, 3 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 20/12/2011 – 31/8/2020
Name in Czech: Nanotechnologie - aplikovaná fyzika
Bachelor's degree programme, combined form, single-subject, 3 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 20/12/2011 – 31/8/2020
B1803 B-IO Informatics with another discipline
Name in Czech: Informatika a druhý obor
Bachelor's degree programme, 3 y., Bc.

Fields:
Fields:
Name in Czech: Matematika se zaměřením na vzdělávání
Bachelor's degree programme, full-time study mode, double-subject, 3 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 15/8/2002 – 1/11/2020
Name in Czech: Fyzika se zaměřením na vzdělávání
Bachelor's degree programme, full-time study mode, double-subject, 3 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 15/8/2002 – 1/11/2020
N1101 N-MA Mathematics
Name in Czech: Matematika
Master's degree programme (following the Bachelor's one), 2 y., Mgr.

Fields:
Fields:
Name in Czech: Matematická analýza
Master's degree programme, full-time study mode, single-subject, 2 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 15/8/2002 – 31/8/2020
Name in Czech: Geometrie
Master's degree programme, full-time study mode, single-subject, 2 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 15/8/2002 – 31/12/2024
Name in Czech: Algebra a diskrétní matematika
Master's degree programme, full-time study mode, single-subject, 2 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 15/8/2002 – 31/12/2024
Name in Czech: Matematické modelování a numerické metody
Master's degree programme, full-time study mode, single-subject, 2 y., language of instruction: Czech Czech
Name in Czech: Matematika s informatikou
Master's degree programme, full-time study mode, single-subject, 2 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 15/8/2002 – 31/12/2024
Name in Czech: Logika
Master's degree programme, full-time study mode, single-subject, 2 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 16/10/2009 – 1/11/2015
Name in Czech: Finanční matematika
Master's degree programme, full-time study mode, single-subject, 2 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 20/12/2011 – 31/8/2020
Name in Czech: Statistika a analýza dat
Master's degree programme, full-time study mode, single-subject, 2 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 20/12/2011 – 31/8/2024
Name in Czech: Učitelství matematiky pro střední školy
Master's degree programme, full-time study mode, double-subject, 2 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 15/8/2002 – 1/11/2020
Name in Czech: Učitelství deskriptivní geometrie pro střední školy
Master's degree programme, full-time study mode, double-subject, 2 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 15/8/2002 – 1/11/2020
Name in Czech: Učitelství geografie a kartografie pro střední školy
Master's degree programme, full-time study mode, double-subject, 2 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 15/8/2002 – 1/11/2020
Name in Czech: Aplikovaná matematika pro víceoborové studium
Master's degree programme, full-time study mode, double-subject, 2 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 20/12/2011 – 31/8/2020
N1201 N-GE Geology
Name in Czech: Geologie
Master's degree programme (following the Bachelor's one), 2 y., Mgr.

Fields:
Fields:
Name in Czech: Geologie
Master's degree programme, full-time study mode, single-subject, 2 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 15/8/2002 – 31/8/2020
Name in Czech: Geologie (angl.)
Master's degree programme, full-time study mode, single-subject, 2 y., language of instruction: English English
Accreditation: 10/5/2004 – 31/8/2020
Name in Czech: Geologie (angl.)
Master's degree programme, full-time study mode, single-subject, 2 y., language of instruction: English English
Accreditation: 17/10/2012 – 31/8/2020
Name in Czech: Geologie aplikovaná a environmentální
Master's degree programme, full-time study mode, single-subject, 2 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 17/7/2013 – 31/7/2021
Name in Czech: Geologie pro kombinaci s archeologií
Master's degree programme, full-time study mode, double-subject, 2 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 15/8/2002 – 31/8/2020
Name in Czech: Učitelství geologie pro střední školy
Master's degree programme, full-time study mode, double-subject, 2 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 15/8/2002 – 1/11/2020
Name in Czech: Geologie pro kombinaci s archeologií
Master's degree programme, combined form, double-subject, 2 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 15/8/2002 – 31/8/2020
Name in Czech: Geologie
Master's degree programme, combined form, single-subject, 2 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 15/8/2002 – 31/8/2020
Name in Czech: Geologie aplikovaná a environmentální
Master's degree programme, combined form, single-subject, 2 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 17/7/2013 – 31/7/2021
N1304 N-GK Geography and Cartography
Name in Czech: Geografie a kartografie
Master's degree programme (following the Bachelor's one), 2 y., Mgr.

Fields:
Fields:
Name in Czech: Fyzická geografie
Master's degree programme, full-time study mode, single-subject, 2 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 15/8/2002 – 31/8/2020
Name in Czech: Geografická kartografie a geoinformatika
Master's degree programme, full-time study mode, single-subject, 2 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 15/8/2002 – 31/8/2020
Name in Czech: Aplikovaná geografie
Master's degree programme, full-time study mode, single-subject, 2 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 24/4/2008 – 31/8/2020
Name in Czech: Sociální geografie a regionální rozvoj
Master's degree programme, full-time study mode, single-subject, 2 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 20/12/2011 – 31/8/2022
Name in Czech: Učitelství geografie a kartografie pro střední školy
Master's degree programme, full-time study mode, double-subject, 2 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 15/8/2002 – 1/11/2020
N1406 N-BCH Biochemistry
Name in Czech: Biochemie
Master's degree programme (following the Bachelor's one), 2 y., Mgr.

Fields:
Fields:
Name in Czech: Biochemie
Master's degree programme, full-time study mode, single-subject, 2 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 15/8/2002 – 31/12/2024
Name in Czech: Biomolekulární chemie
Master's degree programme, full-time study mode, single-subject, 2 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 15/8/2002 – 31/12/2024
Name in Czech: Biochemie (angl.)
Master's degree programme, full-time study mode, single-subject, 2 y., language of instruction: English English
Accreditation: 10/5/2004 – 31/8/2019
Name in Czech: Biomolekulární chemie (angl.)
Master's degree programme, full-time study mode, single-subject, 2 y., language of instruction: English English
Accreditation: 10/5/2004 – 31/8/2019
Name in Czech: Analytická biochemie
Master's degree programme, full-time study mode, single-subject, 2 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 1/6/2006 – 31/12/2024
Name in Czech: Analytická biochemie (angl.)
Master's degree programme, full-time study mode, single-subject, 2 y., language of instruction: English English
Accreditation: 1/6/2006 – 31/8/2019
Name in Czech: Genomika a proteomika
Master's degree programme, full-time study mode, single-subject, 2 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 20/12/2011 – 31/12/2020
Name in Czech: Chemoinformatika a bioinformatika
Master's degree programme, full-time study mode, single-subject, 2 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 30/4/2012 – 31/12/2024
Name in Czech: Genomika a proteomika (angl.)
Master's degree programme, full-time study mode, single-subject, 2 y., language of instruction: English English
Accreditation: 20/12/2012 – 31/12/2020
Name in Czech: Bioanalytik - odborný pracovník v laboratorních metodách
Master's degree programme, full-time study mode, single-subject, 2 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 4/5/2015 – 31/12/2024
N1407 N-CH Chemistry
Name in Czech: Chemie
Master's degree programme (following the Bachelor's one), 2 y., Mgr.

Fields:
Fields:
Name in Czech: Analytická chemie
Master's degree programme, full-time study mode, single-subject, 2 y., language of instruction: Czech Czech
Name in Czech: Anorganická chemie
Master's degree programme, full-time study mode, single-subject, 2 y., language of instruction: Czech Czech
Name in Czech: Chemie životního prostředí
Master's degree programme, full-time study mode, single-subject, 2 y., language of instruction: Czech Czech
Name in Czech: Fyzikální chemie
Master's degree programme, full-time study mode, single-subject, 2 y., language of instruction: Czech Czech
Name in Czech: Organická chemie
Master's degree programme, full-time study mode, single-subject, 2 y., language of instruction: Czech Czech
Name in Czech: Materiálová chemie
Master's degree programme, full-time study mode, single-subject, 2 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 15/8/2002 – 31/12/2024
Name in Czech: Chemie konzervování - restaurování
Master's degree programme, full-time study mode, single-subject, 2 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 21/5/2007 – 31/12/2024
Name in Czech: Strukturní chemie
Master's degree programme, full-time study mode, single-subject, 2 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 10/12/2008 – 31/8/2020
Name in Czech: Biofyzikální chemie
Master's degree programme, full-time study mode, single-subject, 2 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 3/8/2016 – 31/8/2020
Name in Czech: Učitelství chemie pro střední školy
Master's degree programme, full-time study mode, double-subject, 2 y., language of instruction: Czech Czech
Name in Czech: Učitelství matematiky pro střední školy
Master's degree programme, full-time study mode, double-subject, 2 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 15/8/2002 – 1/11/2020
Name in Czech: Učitelství biologie pro střední školy
Master's degree programme, full-time study mode, double-subject, 2 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 15/8/2002 – 1/11/2020
Name in Czech: Učitelství geografie a kartografie pro střední školy
Master's degree programme, full-time study mode, double-subject, 2 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 15/8/2002 – 1/11/2020
N1501 N-BI Biology
Name in Czech: Biologie
Master's degree programme (following the Bachelor's one), 2 y., Mgr.

Fields:
Fields:
Name in Czech: Antropologie
Master's degree programme, full-time study mode, single-subject, 2 y., language of instruction: Czech Czech
Specialization: FA Fyzická antropologie (Physical Antropology)
Specialization: SA Sociokulturní antropologie (Socio-Cultural Antropology)
Name in Czech: Lékařská genetika a molekulární diagnostika pro odborné pracovníky v laboratorních metodách
Master's degree programme, full-time study mode, single-subject, 2 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 17/7/2012 – 31/8/2020
N1512 N-AN Anthropology
Name in Czech: Antropologie
Master's degree programme (following the Bachelor's one), 2 y., Mgr.

Fields:
Fields:
Name in Czech: Antropologie
Master's degree programme, full-time study mode, single-subject, 2 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 1/6/2006 – 31/12/2024
N1530 N-EXB Experimental Biology
Name in Czech: Experimentální biologie
Master's degree programme (following the Bachelor's one), 2 y., Mgr.

Fields:
Fields:
Name in Czech: Molekulární biologie a genetika
Master's degree programme, full-time study mode, single-subject, 2 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 20/12/2011 – 31/8/2020
Specialization: ANG Antropogenetika – not offered
Specialization: MBG Molekulární biologie a genetika – not offered
Name in Czech: Speciální biologie
Master's degree programme, full-time study mode, single-subject, 2 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 20/12/2011 – 31/8/2020
Specialization: ANTR Antropobiologie a antropogenetika (Antropobiology and Antropogenetics)
Specialization: EBR Experimentální biologie rostlin
Specialization: EBZI Experimentální biologie živočichů a imunologie
Specialization: EKO Ekotoxikologie
Specialization: MMB Mikrobiologie a molekulární biotechnologie
Name in Czech: Matematická biologie
Master's degree programme, full-time study mode, single-subject, 2 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 29/2/2012 – 31/12/2024
N1531 N-EB Ecological and Evolutionary Biology
Name in Czech: Ekologická a evoluční biologie
Master's degree programme (following the Bachelor's one), 2 y., Mgr.

Fields:
Fields:
Name in Czech: Botanika
Master's degree programme, full-time study mode, single-subject, 2 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 20/12/2011 – 31/8/2020
Specialization: BISR Biosystematika rostlin (Biosystematics of Plants)
Specialization: EKRO Ekologie rostlin (Ecology of Plants)
Specialization: FYMY Fykologie a mykologie (Fycology and Mykology)
Name in Czech: Zoologie
Master's degree programme, full-time study mode, single-subject, 2 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 20/12/2011 – 31/8/2020
Name in Czech: Učitelství biologie pro střední školy
Master's degree programme, full-time study mode, double-subject, 2 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 2/4/2012 – 1/11/2020
Name in Czech: Učitelství matematiky pro střední školy
Master's degree programme, full-time study mode, double-subject, 2 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 15/8/2002 – 1/11/2020
Name in Czech: Učitelství geografie a kartografie pro střední školy
Master's degree programme, full-time study mode, double-subject, 2 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 15/8/2002 – 1/11/2020
Name in Czech: Učitelství fyziky pro střední školy
Master's degree programme, full-time study mode, double-subject, 2 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 15/8/2002 – 1/11/2020
N1701 N-FY Physics
Name in Czech: Fyzika
Master's degree programme (following the Bachelor's one), 2 y., Mgr.

Fields:
Fields:
Name in Czech: Fyzika kondenzovaných látek
Master's degree programme, full-time study mode, single-subject, 2 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 15/8/2002 – 31/8/2020
Name in Czech: Fyzika plazmatu
Master's degree programme, full-time study mode, single-subject, 2 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 15/8/2002 – 31/8/2020
Name in Czech: Teoretická fyzika a astrofyzika
Master's degree programme, full-time study mode, single-subject, 2 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 15/8/2002 – 31/8/2020
Specialization: AS Astrofyzika
Specialization: TF Teoretická fyzika
Name in Czech: Biofyzika
Master's degree programme, full-time study mode, single-subject, 2 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 15/8/2002 – 31/8/2020
Specialization: ABF Aplikovaná biofyzika
Specialization: MBF Molekulární biofyzika
Name in Czech: Učitelství fyziky pro střední školy
Master's degree programme, full-time study mode, double-subject, 2 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 15/8/2002 – 1/11/2020
Name in Czech: Učitelství matematiky pro střední školy
Master's degree programme, full-time study mode, double-subject, 2 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 15/8/2002 – 1/11/2020
Name in Czech: Učitelství chemie pro střední školy
Master's degree programme, full-time study mode, double-subject, 2 y., language of instruction: Czech Czech
Name in Czech: Fyzika kondenzovaných látek
Master's degree programme, combined form, single-subject, 2 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 15/8/2002 – 31/8/2020
Name in Czech: Fyzika plazmatu
Master's degree programme, combined form, single-subject, 2 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 15/8/2002 – 31/8/2020
Name in Czech: Teoretická fyzika a astrofyzika
Master's degree programme, combined form, single-subject, 2 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 15/8/2002 – 31/8/2020
Specialization: AS Astrofyzika
Specialization: TF Teoretická fyzika
Name in Czech: Biofyzika
Master's degree programme, combined form, single-subject, 2 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 15/8/2002 – 31/8/2020
Specialization: ABF Aplikovaná biofyzika
Specialization: MBF Molekulární biofyzika
Name in Czech: Fyzikální inženýrství
Lifelong Learning (provided on a one-off basis), 2 y., language of instruction: Czech Czech
N7504 N-SS Teacher Training for Secondary Schools
Name in Czech: Učitelství pro střední školy
Master's degree programme (following the Bachelor's one), 2 y., Mgr.

Fields:
Fields:
Name in Czech: Učitelství matematiky pro střední školy
Master's degree programme, full-time study mode, double-subject, 2 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 15/8/2002 – 1/11/2020
M1103 M-AM Applied Mathematics
Name in Czech: Aplikovaná matematika
Master's degree programme, 5 y., Mgr.

Fields:
Fields:
Name in Czech: Matematika - ekonomie
Master's degree programme, full-time study mode, single-subject, 5 y., language of instruction: Czech Czech
M1501 M-BI Biology
Name in Czech: Biologie
Master's degree programme, 5 y., Mgr.

Fields:
Fields:
Name in Czech: Antropologie
Master's degree programme, full-time study mode, single-subject, 5 y., language of instruction: Czech Czech
Specialization: FA Fyzická antropologie (Physical Antropology)
Specialization: SA Sociokulturní antropologie (Socio-Cultural Antropology)
P1102 D-MA4 Matematics (4-years)
Name in Czech: Matematika (čtyřleté)
doctoral degree programme, 4 y., Ph.D.

Fields:
Fields:
Name in Czech: Algebra, teorie čísel a matematická logika
doctoral degree programme, full-time study mode, 4 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 25/7/2007 – 31/5/2020
Name in Czech: Algebra, teorie čísel a matematická logika (angl.)
doctoral degree programme, full-time study mode, 4 y., language of instruction: English English
Accreditation: 25/7/2007 – 31/5/2020
Name in Czech: Geometrie, topologie a globální analýza
doctoral degree programme, full-time study mode, 4 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 25/7/2007 – 31/5/2020
Name in Czech: Geometrie, topologie a globální analýza (angl.)
doctoral degree programme, full-time study mode, 4 y., language of instruction: English English
Accreditation: 25/7/2007 – 31/5/2020
Name in Czech: Matematická analýza
doctoral degree programme, full-time study mode, 4 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 25/7/2007 – 31/5/2020
Name in Czech: Matematická analýza (angl.)
doctoral degree programme, full-time study mode, 4 y., language of instruction: English English
Accreditation: 25/7/2007 – 31/5/2020
Name in Czech: Obecné otázky matematiky
doctoral degree programme, full-time study mode, 4 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 25/7/2007 – 31/5/2020
Name in Czech: Obecné otázky matematiky (angl.)
doctoral degree programme, full-time study mode, 4 y., language of instruction: English English
Accreditation: 25/7/2007 – 31/5/2020
Name in Czech: Pravděpodobnost, statistika a matematické modelování
doctoral degree programme, full-time study mode, 4 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 25/7/2007 – 31/5/2020
Name in Czech: Pravděpodobnost, statistika a matematické modelování (angl.)
doctoral degree programme, full-time study mode, 4 y., language of instruction: English English
Accreditation: 25/7/2007 – 31/5/2020
Name in Czech: Algebra, teorie čísel a matematická logika
doctoral degree programme, combined form, 4 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 25/7/2007 – 31/5/2020
Name in Czech: Algebra, teorie čísel a matematická logika (angl.)
doctoral degree programme, combined form, 4 y., language of instruction: English English
Accreditation: 25/7/2007 – 31/5/2020
Name in Czech: Geometrie, topologie a globální analýza
doctoral degree programme, combined form, 4 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 25/7/2007 – 31/5/2020
Name in Czech: Geometrie, topologie a globální analýza (angl.)
doctoral degree programme, combined form, 4 y., language of instruction: English English
Accreditation: 25/7/2007 – 31/5/2020
Name in Czech: Matematická analýza
doctoral degree programme, combined form, 4 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 25/7/2007 – 31/5/2020
Name in Czech: Matematická analýza (angl.)
doctoral degree programme, combined form, 4 y., language of instruction: English English
Accreditation: 25/7/2007 – 31/5/2020
Name in Czech: Obecné otázky matematiky
doctoral degree programme, combined form, 4 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 25/7/2007 – 31/5/2020
Name in Czech: Obecné otázky matematiky (angl.)
doctoral degree programme, combined form, 4 y., language of instruction: English English
Accreditation: 25/7/2007 – 31/5/2020
Name in Czech: Pravděpodobnost, statistika a matematické modelování
doctoral degree programme, combined form, 4 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 25/7/2007 – 31/5/2020
Name in Czech: Pravděpodobnost, statistika a matematické modelování (angl.)
doctoral degree programme, combined form, 4 y., language of instruction: English English
Accreditation: 25/7/2007 – 31/5/2020
P1203 D-GE4 Geology (4-years)
Name in Czech: Geologie (čtyřleté)
doctoral degree programme, 4 y., Ph.D.

Fields:
Fields:
Name in Czech: Geologické vědy
doctoral degree programme, full-time study mode, 4 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 25/7/2007 – 31/5/2020
Name in Czech: Geologické vědy (angl.)
doctoral degree programme, full-time study mode, 4 y., language of instruction: English English
Accreditation: 25/7/2007 – 31/5/2020
Name in Czech: Geologické vědy
doctoral degree programme, combined form, 4 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 25/7/2007 – 31/5/2020
Name in Czech: Geologické vědy (angl.)
doctoral degree programme, combined form, 4 y., language of instruction: English English
Accreditation: 25/7/2007 – 31/5/2020
P1314 D-GR4 Geography (4-years)
Name in Czech: Geografie (čtyřleté)
doctoral degree programme, 4 y., Ph.D.

Fields:
Fields:
Name in Czech: Fyzická geografie
doctoral degree programme, full-time study mode, 4 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 25/7/2007 – 31/5/2020
Name in Czech: Fyzická geografie (angl.)
doctoral degree programme, full-time study mode, 4 y., language of instruction: English English
Accreditation: 25/7/2007 – 31/5/2020
Name in Czech: Regionální geografie a regionální rozvoj
doctoral degree programme, full-time study mode, 4 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 25/7/2007 – 31/5/2020
Name in Czech: Regionální geografie a regionální rozvoj (angl.)
doctoral degree programme, full-time study mode, 4 y., language of instruction: English English
Accreditation: 25/7/2007 – 31/5/2020
Name in Czech: Kartografie, geoinformatika a dálkový průzkum Země
doctoral degree programme, full-time study mode, 4 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 25/7/2007 – 31/5/2020
Name in Czech: Kartografie, geoinformatika a dálkový průzkum Země (angl.)
doctoral degree programme, full-time study mode, 4 y., language of instruction: English English
Accreditation: 25/7/2007 – 31/5/2020
Name in Czech: Fyzická geografie
doctoral degree programme, combined form, 4 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 25/7/2007 – 31/5/2020
Name in Czech: Fyzická geografie (angl.)
doctoral degree programme, combined form, 4 y., language of instruction: English English
Accreditation: 25/7/2007 – 31/5/2020
Name in Czech: Regionální geografie a regionální rozvoj
doctoral degree programme, combined form, 4 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 25/7/2007 – 31/5/2020
Name in Czech: Regionální geografie a regionální rozvoj (angl.)
doctoral degree programme, combined form, 4 y., language of instruction: English English
Accreditation: 25/7/2007 – 31/5/2020
Name in Czech: Kartografie, geoinformatika a dálkový průzkum Země
doctoral degree programme, combined form, 4 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 25/7/2007 – 31/5/2020
Name in Czech: Kartografie, geoinformatika a dálkový průzkum Země (angl.)
doctoral degree programme, combined form, 4 y., language of instruction: English English
Accreditation: 25/7/2007 – 31/5/2020
P1416 D-BCH4 Biochemistry (4-years)
Name in Czech: Biochemie (čtyřleté)
doctoral degree programme, 4 y., Ph.D.

Fields:
Fields:
Name in Czech: Biochemie
doctoral degree programme, full-time study mode, 4 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 25/7/2007 – 31/5/2020
Name in Czech: Biochemie (angl.)
doctoral degree programme, full-time study mode, 4 y., language of instruction: English English
Accreditation: 25/7/2007 – 31/5/2020
Name in Czech: Biomolekulární chemie
doctoral degree programme, full-time study mode, 4 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 25/7/2007 – 31/5/2020
Name in Czech: Biomolekulární chemie (angl.)
doctoral degree programme, full-time study mode, 4 y., language of instruction: English English
Accreditation: 25/7/2007 – 31/5/2020
Name in Czech: Genomika a proteomika
doctoral degree programme, full-time study mode, 4 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 20/12/2012 – 31/12/2020
Name in Czech: Genomika a proteomika (angl.)
doctoral degree programme, full-time study mode, 4 y., language of instruction: English English
Accreditation: 20/12/2012 – 31/12/2020
Name in Czech: Biochemie
doctoral degree programme, combined form, 4 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 25/7/2007 – 31/5/2020
Name in Czech: Biochemie (angl.)
doctoral degree programme, combined form, 4 y., language of instruction: English English
Accreditation: 25/7/2007 – 31/5/2020
Name in Czech: Biomolekulární chemie
doctoral degree programme, combined form, 4 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 25/7/2007 – 31/5/2020
Name in Czech: Biomolekulární chemie (angl.)
doctoral degree programme, combined form, 4 y., language of instruction: English English
Accreditation: 25/7/2007 – 31/5/2020
Name in Czech: Genomika a proteomika
doctoral degree programme, combined form, 4 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 20/12/2012 – 31/12/2020
Name in Czech: Genomika a proteomika (angl.)
doctoral degree programme, combined form, 4 y., language of instruction: English English
Accreditation: 20/12/2012 – 31/12/2020
P1417 D-CH4 Chemistry (4-years)
Name in Czech: Chemie (čtyřleté)
doctoral degree programme, 4 y., Ph.D.

Fields:
Fields:
Name in Czech: Anorganická chemie
doctoral degree programme, full-time study mode, 4 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 25/7/2007 – 31/5/2020
Name in Czech: Anorganická chemie (angl.)
doctoral degree programme, full-time study mode, 4 y., language of instruction: English English
Accreditation: 25/7/2007 – 31/5/2020
Name in Czech: Organická chemie
doctoral degree programme, full-time study mode, 4 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 25/7/2007 – 31/5/2020
Name in Czech: Organická chemie (angl.)
doctoral degree programme, full-time study mode, 4 y., language of instruction: English English
Accreditation: 25/7/2007 – 31/5/2020
Name in Czech: Analytická chemie
doctoral degree programme, full-time study mode, 4 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 25/7/2007 – 31/5/2020
Name in Czech: Analytická chemie (angl.)
doctoral degree programme, full-time study mode, 4 y., language of instruction: English English
Accreditation: 25/7/2007 – 31/5/2020
Name in Czech: Fyzikální chemie
doctoral degree programme, full-time study mode, 4 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 25/7/2007 – 31/5/2020
Name in Czech: Fyzikální chemie (angl.)
doctoral degree programme, full-time study mode, 4 y., language of instruction: English English
Accreditation: 25/7/2007 – 31/5/2020
Name in Czech: Chemie životního prostředí
doctoral degree programme, full-time study mode, 4 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 25/7/2007 – 31/5/2020
Name in Czech: Chemie životního prostředí (angl.)
doctoral degree programme, full-time study mode, 4 y., language of instruction: English English
Accreditation: 25/7/2007 – 31/5/2020
Name in Czech: Materiálová chemie
doctoral degree programme, full-time study mode, 4 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 25/7/2007 – 31/5/2020
Name in Czech: Materiálová chemie (angl.)
doctoral degree programme, full-time study mode, 4 y., language of instruction: English English
Accreditation: 25/7/2007 – 31/5/2020
Name in Czech: Anorganická chemie
doctoral degree programme, combined form, 4 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 25/7/2007 – 31/5/2020
Name in Czech: Anorganická chemie (angl.)
doctoral degree programme, combined form, 4 y., language of instruction: English English
Accreditation: 25/7/2007 – 31/5/2020
Name in Czech: Organická chemie
doctoral degree programme, combined form, 4 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 25/7/2007 – 31/5/2020
Name in Czech: Organická chemie (angl.)
doctoral degree programme, combined form, 4 y., language of instruction: English English
Accreditation: 25/7/2007 – 31/5/2020
Name in Czech: Analytická chemie
doctoral degree programme, combined form, 4 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 25/7/2007 – 31/5/2020
Name in Czech: Analytická chemie (angl.)
doctoral degree programme, combined form, 4 y., language of instruction: English English
Accreditation: 25/7/2007 – 31/5/2020
Name in Czech: Fyzikální chemie
doctoral degree programme, combined form, 4 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 25/7/2007 – 31/5/2020
Name in Czech: Fyzikální chemie (angl.)
doctoral degree programme, combined form, 4 y., language of instruction: English English
Accreditation: 25/7/2007 – 31/5/2020
Name in Czech: Chemie životního prostředí
doctoral degree programme, combined form, 4 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 25/7/2007 – 31/5/2020
Name in Czech: Chemie životního prostředí (angl.)
doctoral degree programme, combined form, 4 y., language of instruction: English English
Accreditation: 25/7/2007 – 31/5/2020
Name in Czech: Materiálová chemie
doctoral degree programme, combined form, 4 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 25/7/2007 – 31/5/2020
Name in Czech: Materiálová chemie (angl.)
doctoral degree programme, combined form, 4 y., language of instruction: English English
Accreditation: 25/7/2007 – 31/5/2020
P1527 D-BI4 Biology (4-years)
Name in Czech: Biologie (čtyřleté)
doctoral degree programme, 4 y., Ph.D.

Fields:
Fields:
Name in Czech: Fyziologie živočichů
doctoral degree programme, full-time study mode, 4 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 25/7/2007 – 31/5/2020
Name in Czech: Fyziologie živočichů (angl.)
doctoral degree programme, full-time study mode, 4 y., language of instruction: English English
Accreditation: 25/7/2007 – 31/5/2020
Name in Czech: Antropologie
doctoral degree programme, full-time study mode, 4 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 25/7/2007 – 31/5/2020
Name in Czech: Antropologie (angl.)
doctoral degree programme, full-time study mode, 4 y., language of instruction: English English
Accreditation: 25/7/2007 – 31/5/2020
Name in Czech: Botanika
doctoral degree programme, full-time study mode, 4 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 25/7/2007 – 31/5/2020
Name in Czech: Botanika (angl.)
doctoral degree programme, full-time study mode, 4 y., language of instruction: English English
Accreditation: 25/7/2007 – 31/5/2020
Name in Czech: Ekologie
doctoral degree programme, full-time study mode, 4 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 25/7/2007 – 31/5/2020
Name in Czech: Ekologie (angl.)
doctoral degree programme, full-time study mode, 4 y., language of instruction: English English
Accreditation: 25/7/2007 – 31/5/2020
Name in Czech: Obecná a molekulární genetika
doctoral degree programme, full-time study mode, 4 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 25/7/2007 – 31/5/2020
Name in Czech: Obecná a molekulární genetika (angl.)
doctoral degree programme, full-time study mode, 4 y., language of instruction: English English
Accreditation: 25/7/2007 – 31/5/2020
Name in Czech: Hydrobiologie
doctoral degree programme, full-time study mode, 4 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 25/7/2007 – 31/5/2020
Name in Czech: Hydrobiologie (angl.)
doctoral degree programme, full-time study mode, 4 y., language of instruction: English English
Accreditation: 25/7/2007 – 31/5/2020
Name in Czech: Mikrobiologie
doctoral degree programme, full-time study mode, 4 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 25/7/2007 – 31/5/2020
Name in Czech: Mikrobiologie (angl.)
doctoral degree programme, full-time study mode, 4 y., language of instruction: English English
Accreditation: 25/7/2007 – 31/5/2020
Name in Czech: Molekulární a buněčná biologie
doctoral degree programme, full-time study mode, 4 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 25/7/2007 – 31/5/2020
Name in Czech: Molekulární a buněčná biologie (angl.)
doctoral degree programme, full-time study mode, 4 y., language of instruction: English English
Accreditation: 25/7/2007 – 31/5/2020
Name in Czech: Parazitologie
doctoral degree programme, full-time study mode, 4 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 25/7/2007 – 31/5/2020
Name in Czech: Parazitologie (angl.)
doctoral degree programme, full-time study mode, 4 y., language of instruction: English English
Accreditation: 25/7/2007 – 31/5/2020
Name in Czech: Anatomie a fyziologie rostlin
doctoral degree programme, full-time study mode, 4 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 25/7/2007 – 31/5/2020
Name in Czech: Anatomie a fyziologie rostlin (angl.)
doctoral degree programme, full-time study mode, 4 y., language of instruction: English English
Accreditation: 25/7/2007 – 31/5/2020
Name in Czech: Zoologie
doctoral degree programme, full-time study mode, 4 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 25/7/2007 – 31/5/2020
Name in Czech: Zoologie (angl.)
doctoral degree programme, full-time study mode, 4 y., language of instruction: English English
Accreditation: 25/7/2007 – 31/5/2020
Name in Czech: Ekotoxikologie
doctoral degree programme, full-time study mode, 4 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 25/7/2007 – 31/5/2020
Name in Czech: Ekotoxikologie (angl.)
doctoral degree programme, full-time study mode, 4 y., language of instruction: English English
Accreditation: 25/7/2007 – 31/5/2020
Name in Czech: Fyziologie živočichů
doctoral degree programme, combined form, 4 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 25/7/2007 – 31/5/2020
Name in Czech: Fyziologie živočichů (angl.)
doctoral degree programme, combined form, 4 y., language of instruction: English English
Accreditation: 25/7/2007 – 31/5/2020
Name in Czech: Antropologie
doctoral degree programme, combined form, 4 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 25/7/2007 – 31/5/2020
Name in Czech: Antropologie (angl.)
doctoral degree programme, combined form, 4 y., language of instruction: English English
Accreditation: 25/7/2007 – 31/5/2020
Name in Czech: Botanika
doctoral degree programme, combined form, 4 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 25/7/2007 – 31/5/2020
Name in Czech: Botanika (angl.)
doctoral degree programme, combined form, 4 y., language of instruction: English English
Accreditation: 25/7/2007 – 31/5/2020
Name in Czech: Ekologie
doctoral degree programme, combined form, 4 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 25/7/2007 – 31/5/2020
Name in Czech: Ekologie (angl.)
doctoral degree programme, combined form, 4 y., language of instruction: English English
Accreditation: 25/7/2007 – 31/5/2020
Name in Czech: Obecná a molekulární genetika
doctoral degree programme, combined form, 4 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 25/7/2007 – 31/5/2020
Name in Czech: Obecná a molekulární genetika (angl.)
doctoral degree programme, combined form, 4 y., language of instruction: English English
Accreditation: 25/7/2007 – 31/5/2020
Name in Czech: Hydrobiologie
doctoral degree programme, combined form, 4 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 25/7/2007 – 31/5/2020
Name in Czech: Hydrobiologie (angl.)
doctoral degree programme, combined form, 4 y., language of instruction: English English
Accreditation: 25/7/2007 – 31/5/2020
Name in Czech: Mikrobiologie
doctoral degree programme, combined form, 4 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 25/7/2007 – 31/5/2020
Name in Czech: Mikrobiologie (angl.)
doctoral degree programme, combined form, 4 y., language of instruction: English English
Accreditation: 25/7/2007 – 31/5/2020
Name in Czech: Molekulární a buněčná biologie
doctoral degree programme, combined form, 4 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 25/7/2007 – 31/5/2020
Name in Czech: Molekulární a buněčná biologie (angl.)
doctoral degree programme, combined form, 4 y., language of instruction: English English
Accreditation: 25/7/2007 – 31/5/2020
Name in Czech: Parazitologie
doctoral degree programme, combined form, 4 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 25/7/2007 – 31/5/2020
Name in Czech: Parazitologie (angl.)
doctoral degree programme, combined form, 4 y., language of instruction: English English
Accreditation: 25/7/2007 – 31/5/2020
Name in Czech: Anatomie a fyziologie rostlin
doctoral degree programme, combined form, 4 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 25/7/2007 – 31/5/2020
Name in Czech: Anatomie a fyziologie rostlin (angl.)
doctoral degree programme, combined form, 4 y., language of instruction: English English
Accreditation: 25/7/2007 – 31/5/2020
Name in Czech: Zoologie
doctoral degree programme, combined form, 4 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 25/7/2007 – 31/5/2020
Name in Czech: Zoologie (angl.)
doctoral degree programme, combined form, 4 y., language of instruction: English English
Accreditation: 25/7/2007 – 31/5/2020
Name in Czech: Ekotoxikologie
doctoral degree programme, combined form, 4 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 25/7/2007 – 31/5/2020
Name in Czech: Ekotoxikologie (angl.)
doctoral degree programme, combined form, 4 y., language of instruction: English English
Accreditation: 25/7/2007 – 31/5/2020
P1532 D-VZP Life Sciences
Name in Czech: Vědy o živé přírodě
doctoral degree programme, 4 y., Ph.D.

Fields:
Fields:
Name in Czech: Strukturní biologie
doctoral degree programme, full-time study mode, 4 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 19/12/2013 – 7/10/2021
Name in Czech: Bio-omika (angl.)
doctoral degree programme, full-time study mode, 4 y., language of instruction: English English
Accreditation: 7/10/2013 – 7/10/2021
Name in Czech: Bio-omika
doctoral degree programme, full-time study mode, 4 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 19/12/2013 – 7/10/2021
Name in Czech: Strukturní biologie (angl.)
doctoral degree programme, full-time study mode, 4 y., language of instruction: English English
Accreditation: 7/10/2013 – 7/10/2021
Name in Czech: Strukturní biologie
doctoral degree programme, combined form, 4 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 19/12/2013 – 7/10/2021
Name in Czech: Bio-omika
doctoral degree programme, combined form, 4 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 19/12/2013 – 7/10/2021
Name in Czech: Bio-omika (angl.)
doctoral degree programme, combined form, 4 y., language of instruction: English English
Accreditation: 7/10/2013 – 7/10/2021
Name in Czech: Strukturní biologie (angl.)
doctoral degree programme, combined form, 4 y., language of instruction: English English
Accreditation: 7/10/2013 – 7/10/2021
P1703 D-FY4 Physics (4-years)
Name in Czech: Fyzika (čtyřleté)
doctoral degree programme, 4 y., Ph.D.

Fields:
Fields:
Name in Czech: Fyzika kondenzovaných látek
doctoral degree programme, full-time study mode, 4 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 25/7/2007 – 31/5/2020
Name in Czech: Fyzika kondenzovaných látek (angl.)
doctoral degree programme, full-time study mode, 4 y., language of instruction: English English
Accreditation: 25/7/2007 – 31/5/2020
Name in Czech: Fyzika plazmatu
doctoral degree programme, full-time study mode, 4 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 25/7/2007 – 31/5/2020
Name in Czech: Fyzika plazmatu (angl.)
doctoral degree programme, full-time study mode, 4 y., language of instruction: English English
Accreditation: 25/7/2007 – 31/5/2020
Name in Czech: Biofyzika
doctoral degree programme, full-time study mode, 4 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 25/7/2007 – 31/5/2020
Name in Czech: Biofyzika (angl.)
doctoral degree programme, full-time study mode, 4 y., language of instruction: English English
Accreditation: 25/7/2007 – 31/5/2020
Name in Czech: Obecné otázky fyziky
doctoral degree programme, full-time study mode, 4 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 25/7/2007 – 31/5/2020
Name in Czech: Obecné otázky fyziky (angl.)
doctoral degree programme, full-time study mode, 4 y., language of instruction: English English
Accreditation: 25/7/2007 – 31/5/2020
Name in Czech: Teoretická fyzika a astrofyzika (angl.)
doctoral degree programme, full-time study mode, 4 y., language of instruction: English English
Accreditation: 25/7/2007 – 31/5/2020
Name in Czech: Teoretická fyzika a astrofyzika
doctoral degree programme, full-time study mode, 4 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 25/7/2007 – 31/5/2020
Name in Czech: Vlnová a částicová optika
doctoral degree programme, full-time study mode, 4 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 25/7/2007 – 31/5/2020
Name in Czech: Vlnová a částicová optika (angl.)
doctoral degree programme, full-time study mode, 4 y., language of instruction: English English
Accreditation: 25/7/2007 – 31/5/2020
Name in Czech: Fyzika kondenzovaných látek
doctoral degree programme, combined form, 4 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 25/7/2007 – 31/5/2020
Name in Czech: Fyzika kondenzovaných látek (angl.)
doctoral degree programme, combined form, 4 y., language of instruction: English English
Accreditation: 25/7/2007 – 31/5/2020
Name in Czech: Fyzika plazmatu
doctoral degree programme, combined form, 4 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 25/7/2007 – 31/5/2020
Name in Czech: Fyzika plazmatu (angl.)
doctoral degree programme, combined form, 4 y., language of instruction: English English
Accreditation: 25/7/2007 – 31/5/2020
Name in Czech: Biofyzika
doctoral degree programme, combined form, 4 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 25/7/2007 – 31/5/2020
Name in Czech: Biofyzika (angl.)
doctoral degree programme, combined form, 4 y., language of instruction: English English
Accreditation: 25/7/2007 – 31/5/2020
Name in Czech: Obecné otázky fyziky
doctoral degree programme, combined form, 4 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 25/7/2007 – 31/5/2020
Name in Czech: Obecné otázky fyziky (angl.)
doctoral degree programme, combined form, 4 y., language of instruction: English English
Accreditation: 25/7/2007 – 31/5/2020
Name in Czech: Teoretická fyzika a astrofyzika (angl.)
doctoral degree programme, combined form, 4 y., language of instruction: English English
Accreditation: 25/7/2007 – 31/5/2020
Name in Czech: Teoretická fyzika a astrofyzika
doctoral degree programme, combined form, 4 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 25/7/2007 – 31/5/2020
Name in Czech: Vlnová a částicová optika
doctoral degree programme, combined form, 4 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 25/7/2007 – 31/5/2020
Name in Czech: Vlnová a částicová optika (angl.)
doctoral degree programme, combined form, 4 y., language of instruction: English English
Accreditation: 25/7/2007 – 31/5/2020
P3960 D-PMN Advanced Materials and Nanosciences
Name in Czech: Pokročilé materiály a nanovědy
doctoral degree programme, 4 y., Ph.D.

Fields:
Fields:
Name in Czech: Pokročilé nanotechnologie a mikrotechnologie
doctoral degree programme, full-time study mode, 4 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 17/7/2012 – 31/7/2020
Name in Czech: Pokročilé nanotechnologie a mikrotechnologie (angl.)
doctoral degree programme, full-time study mode, 4 y., language of instruction: English English
Accreditation: 17/7/2012 – 31/7/2020
Name in Czech: Pokročilé materiály
doctoral degree programme, full-time study mode, 4 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 17/7/2012 – 31/7/2020
Name in Czech: Pokročilé materiály (angl.)
doctoral degree programme, full-time study mode, 4 y., language of instruction: English English
Accreditation: 17/7/2012 – 31/7/2020
Name in Czech: Pokročilé nanotechnologie a mikrotechnologie
doctoral degree programme, combined form, 4 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 17/7/2012 – 31/7/2020
Name in Czech: Pokročilé nanotechnologie a mikrotechnologie (angl.)
doctoral degree programme, combined form, 4 y., language of instruction: English English
Accreditation: 17/7/2012 – 31/7/2020
Name in Czech: Pokročilé materiály
doctoral degree programme, combined form, 4 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 17/7/2012 – 31/7/2020
Name in Czech: Pokročilé materiály (angl.)
doctoral degree programme, combined form, 4 y., language of instruction: English English
Accreditation: 17/7/2012 – 31/7/2020
CPEST C-PE Pomocná evidence studentů jiných vysokých škol
Name in Czech: Pomocná evidence studentů jiných vysokých škol
lifelong learning, 4 y.

Fields:
Fields:
Name in Czech: Pokročilé materiály
pomocná evidence studentů jiných vysokých škol, 4 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 1/7/2012 – 31/7/2020
Name in Czech: Pokročilé nanotechnologie a mikrotechnologie
pomocná evidence studentů jiných vysokých škol, 4 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 1/7/2012 – 31/7/2020
Name in Czech: Fyzikální inženýrství
pomocná evidence studentů jiných vysokých škol, 3 y., language of instruction: Czech Czech
Name in Czech: Strukturní biologie
pomocná evidence studentů jiných vysokých škol, 4 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 9/12/2013 – 7/10/2021
Name in Czech: Bio-omika
pomocná evidence studentů jiných vysokých škol, 4 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 19/12/2013 – 7/10/2021
C9999 C-CV Lifelong Education
Name in Czech: Celoživotní vzdělávání
lifelong learning, 5 y.

Fields:
Fields:
Name in Czech: Studium k rozšíření, doplnění učitelské kvalifikace
extension education, 5 y., language of instruction: Czech Czech
Specialization: BG Biologie a geologie (Biology and Geology)
Specialization: BI Biologie (Biology)
Specialization: CH Chemie (Chemistry)
Specialization: DG Deskriptivní geometrie (Descriptive Geometry)
Specialization: FY Fyzika (Physics)
Specialization: GE Geologie (Geology)
Specialization: MA Matematika (Mathematics)
Specialization: ZE Zeměpis (Geography)
Name in Czech: Studium předmětů jednotlivě
Lifelong Learning (provided on a one-off basis), 5 y., language of instruction: Czech Czech
Name in Czech: Pokročilé materiály
Lifelong Learning (provided on a one-off basis), 4 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 1/7/2012 – 31/7/2020
Name in Czech: Pokročilé nanotechnologie a mikrotechnologie
Lifelong Learning (provided on a one-off basis), 4 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 1/7/2012 – 31/7/2020
Name in Czech: Polární ekologie
Lifelong Learning (provided on a one-off basis), 5 y., language of instruction: Czech Czech
R1101 Rig-MA Mathematics
Name in Czech: Matematika
Advanced Master's state examination, 2 y., RNDr.

Fields:
Fields:
Name in Czech: Geometrie
Advanced Master's state examination, 2 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 15/8/2002 – 31/12/2024
Name in Czech: Matematická analýza
Advanced Master's state examination, 2 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 15/8/2002 – 31/12/2024
Name in Czech: Učitelství matematiky pro střední školy
Advanced Master's state examination, 2 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 15/8/2002 – 31/12/2024
Name in Czech: Učitelství deskriptivní geometrie pro střední školy
Advanced Master's state examination, 2 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 15/8/2002 – 31/12/2024
Name in Czech: Algebra a diskrétní matematika
Advanced Master's state examination, 2 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 15/8/2002 – 31/12/2024
Name in Czech: Matematika s informatikou
Advanced Master's state examination, 2 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 15/8/2002 – 31/12/2024
Name in Czech: Matematické modelování a numerické metody
Advanced Master's state examination, 2 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 15/8/2002 – 31/12/2024
Name in Czech: Aplikovaná matematika pro víceoborové studium
Advanced Master's state examination, 2 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 20/12/2011 – 31/12/2024
Name in Czech: Finanční matematika
Advanced Master's state examination, 2 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 20/12/2011 – 31/12/2024
Name in Czech: Statistika a analýza dat
Advanced Master's state examination, 2 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 20/12/2011 – 31/12/2024
R1201 Rig-GE Geology
Name in Czech: Geologie
Advanced Master's state examination, 2 y., RNDr.

Fields:
Fields:
Name in Czech: Geologie, hydrogeologie a geochemie
Advanced Master's state examination, 2 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 15/8/2002 – 15/8/2012
Name in Czech: Geologie
Advanced Master's state examination, 2 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 15/8/2002 – 31/12/2024
Name in Czech: Učitelství geologie pro střední školy
Advanced Master's state examination, 2 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 15/8/2002 – 31/12/2024
Name in Czech: Geologie pro kombinaci s archeologií
Advanced Master's state examination, 2 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 15/8/2002 – 31/12/2024
Name in Czech: Geologie aplikovaná a environmentální
Advanced Master's state examination, 2 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 17/7/2013 – 31/12/2024
R1301 Rig-GR Geography
Name in Czech: Geografie
Advanced Master's state examination, 2 y., RNDr.

Fields:
Fields:
Name in Czech: Geografie a kartografie
Advanced Master's state examination, 2 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 15/8/2002 – 15/8/2012
R1304 Rig-GK Geography and Cartography
Name in Czech: Geografie a kartografie
Advanced Master's state examination, 2 y., RNDr.

Fields:
Fields:
Name in Czech: Fyzická geografie
Advanced Master's state examination, 2 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 15/8/2002 – 31/12/2024
Name in Czech: Geografická kartografie a geoinformatika
Advanced Master's state examination, 2 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 15/8/2002 – 31/12/2024
Name in Czech: Sociální geografie
Advanced Master's state examination, 2 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 15/8/2002 – 15/8/2012
Name in Czech: Regionální geografie a regionální rozvoj
Advanced Master's state examination, 2 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 15/8/2002 – 15/8/2012
Name in Czech: Učitelství geografie a kartografie pro střední školy
Advanced Master's state examination, 2 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 15/8/2002 – 31/12/2024
Name in Czech: Aplikovaná geografie
Advanced Master's state examination, 2 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 24/4/2008 – 31/12/2024
Name in Czech: Sociální geografie a regionální rozvoj
Advanced Master's state examination, 2 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 20/12/2011 – 31/12/2024
R1406 Rig-BCH Biochemistry
Name in Czech: Biochemie
Advanced Master's state examination, 2 y., RNDr.

Fields:
Fields:
Name in Czech: Biochemie
Advanced Master's state examination, 2 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 15/8/2002 – 31/12/2024
Name in Czech: Biomolekulární chemie
Advanced Master's state examination, 2 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 15/8/2002 – 31/12/2024
Name in Czech: Analytická biochemie
Advanced Master's state examination, 2 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 1/6/2006 – 31/12/2024
Name in Czech: Bioanalytik - odborný pracovník v laboratorních metodách
Advanced Master's state examination, 2 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 4/5/2015 – 31/12/2024
R1407 Rig-CH Chemistry
Name in Czech: Chemie
Advanced Master's state examination, 2 y., RNDr.

Fields:
Fields:
Name in Czech: Anorganická chemie
Advanced Master's state examination, 2 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 15/8/2002 – 31/12/2024
Name in Czech: Organická chemie
Advanced Master's state examination, 2 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 15/8/2002 – 31/12/2024
Name in Czech: Analytická chemie
Advanced Master's state examination, 2 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 15/8/2002 – 31/12/2024
Name in Czech: Fyzikální chemie
Advanced Master's state examination, 2 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 15/8/2002 – 31/12/2024
Name in Czech: Chemie životního prostředí
Advanced Master's state examination, 2 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 15/8/2002 – 31/12/2024
Name in Czech: Učitelství chemie pro střední školy
Advanced Master's state examination, 2 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 15/8/2002 – 31/12/2024
Name in Czech: Materiálová chemie
Advanced Master's state examination, 2 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 15/8/2002 – 31/12/2024
Name in Czech: Chemie - konzervování - restaurování
Advanced Master's state examination, 2 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 22/7/2011 – 31/12/2024
Name in Czech: Strukturní chemie
Advanced Master's state examination, 2 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 17/7/2012 – 31/12/2024
Name in Czech: Biofyzikální chemie
Advanced Master's state examination, 2 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 3/8/2016 – 31/12/2024
R1501 Rig-BI Biology
Name in Czech: Biologie
Advanced Master's state examination, 2 y., RNDr.

Fields:
Fields:
Name in Czech: Antropologie
Advanced Master's state examination, 2 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 15/11/2002 – 15/11/2012
Name in Czech: Učitelství biologie pro střední školy
Advanced Master's state examination, 2 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 15/8/2002 – 31/12/2024
R1512 Rig-AN Anthropology
Name in Czech: Antropologie
Advanced Master's state examination, 2 y., RNDr.

Fields:
Fields:
Name in Czech: Antropologie
Advanced Master's state examination, 2 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 1/6/2006 – 31/12/2024
R1530 Rig-EXB Experimental Biology
Name in Czech: Experimentální biologie
Advanced Master's state examination, 2 y., RNDr.

Fields:
Fields:
Name in Czech: Molekulární biologie a genetika
Advanced Master's state examination, 2 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 20/12/2011 – 31/12/2024
Name in Czech: Speciální biologie
Advanced Master's state examination, 2 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 20/12/2011 – 31/12/2024
Name in Czech: Matematická biologie
Advanced Master's state examination, 2 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 29/2/2012 – 31/12/2024
R1531 Rig-EB Ecological and Evolutionary Biology
Name in Czech: Ekologická a evoluční biologie
Advanced Master's state examination, 2 y., RNDr.

Fields:
Fields:
Name in Czech: Botanika
Advanced Master's state examination, 2 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 20/12/2011 – 31/12/2024
Name in Czech: Zoologie
Advanced Master's state examination, 2 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 20/12/2011 – 31/12/2024
Name in Czech: Učitelství biologie pro střední školy
Advanced Master's state examination, 2 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 30/4/2012 – 31/12/2024
R1701 Rig-FY Physics
Name in Czech: Fyzika
Advanced Master's state examination, 2 y., RNDr.

Fields:
Fields:
Name in Czech: Teoretická fyzika a astrofyzika
Advanced Master's state examination, 2 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 15/8/2002 – 31/12/2024
Name in Czech: Biofyzika
Advanced Master's state examination, 2 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 15/8/2002 – 31/12/2024
Name in Czech: Fyzika kondenzovaných látek
Advanced Master's state examination, 2 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 15/8/2002 – 31/12/2024
Name in Czech: Fyzika plazmatu
Advanced Master's state examination, 2 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 15/8/2002 – 31/12/2024
Name in Czech: Učitelství fyziky pro střední školy
Advanced Master's state examination, 2 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 15/8/2002 – 31/12/2024
Z8999 KOS Complex studies
Name in Czech: Komplexní studia
short-term stay, 1 y.

Fields:
Fields:
Name in Czech: Multidisciplinární studia
a foreign student's short-term stay for the purpose of study, 1 y., language of instruction: English English
Sbalit všechny obory Rozbalit všechny obory
Time the data were pre-processed: now