Programmes and plans (new structure of studies)

Programmes and plans (new structure of studies)

Collapse all plans Expand all plans
PdF B0111A190002 B-SOCP Social pedagogy
Name in Czech: Sociální pedagogika a volný čas
Bachelor's degree programme, 3 y., Bc., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 5/8/2018 – 4/8/2028
Guarantor: Mgr. Petr Soják, Ph.D.

Study plans:
Study plans:
PdF P20206 BSOCPcp Social pedagogy
Name in Czech: Sociální pedagogika a volný čas
bachelor's full-time single-subject
PdF P20210 BSOCPck Social pedagogy
Name in Czech: Sociální pedagogika a volný čas
Bachelor's combined single-subject
PdF P20205 BSOCPhp Social pedagogy
Name in Czech: Sociální pedagogika a volný čas
Bachelor's full-time major
PdF P20208 BSOCPhk Social pedagogy
Name in Czech: Sociální pedagogika a volný čas
Bachelor's combined major
PdF P20204 BSOCPvp Social pedagogy
Name in Czech: Sociální pedagogika a volný čas
Bachelor's full-time minor
PdF P20209 BSOCPvk Social pedagogy
Name in Czech: Sociální pedagogika a volný čas
Bachelor's combined minor
PdF B0111A190007 B-SPZP Special Education
Name in Czech: Speciální pedagogika
Bachelor's degree programme, 3 y., Bc., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 16/10/2018 – 15/10/2028
Guarantor: PhDr. Mgr. Dana Zámečníková, Ph.D.

Study plans:
Study plans:
PdF P20906 BSPZPcp Special Education
Name in Czech: Speciální pedagogika
bachelor's full-time single-subject
PdF P20907 BSPZPck Special Education
Name in Czech: Speciální pedagogika
Bachelor's combined single-subject
PdF B0111A190008 B-SPZPA Special Education
Name in Czech: Special Education
Bachelor's degree programme, 3 y., Bc., language of instruction: English English
Accreditation: 16/10/2018 – 15/10/2028
Guarantor: PhDr. Mgr. Dana Zámečníková, Ph.D.

Study plans:
Study plans:
PdF P209ENG01 P20901 Special Education
Name in Czech: Special Education
bachelor's full-time single-subject
PdF P209ENG05 P20905 Special Education
Name in Czech: Special Education
Bachelor's combined single-subject
PdF B0111A190026 B-VY Child and Youth Afterschool Education
Name in Czech: Vychovatelství
Bachelor's degree programme, 3 y., Bc., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 29/9/2020 – 28/9/2030
Guarantor: Mgr. et Mgr. Martina Kurowski, Ph.D.

Study plans:
Study plans:
Name in Czech: Vychovatelství (jednooborový kombinovaný)
Bachelor's combined single-subject
PdF B0111A300002 B-SP3S Special Education for Education
Name in Czech: Speciální pedagogika se zaměřením na vzdělávání
Bachelor's degree programme, 3 y., Bc., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 16/10/2018 – 15/10/2028
Guarantor: PhDr. Pavla Pitnerová, Ph.D.

Study plans:
Study plans:
PdF P21003 BSP3Shp Special Education for Education
Name in Czech: Speciální pedagogika se zaměřením na vzdělávání
Bachelor's full-time major
PdF P21006 BSP3Shk Special Education for Education
Name in Czech: Speciální pedagogika se zaměřením na vzdělávání
Bachelor's combined major
PdF P21004 BSP3Svp Special Education for Education
Name in Czech: Speciální pedagogika se zaměřením na vzdělávání
Bachelor's full-time minor
PdF P21007 BSP3Svk Special Education for Education
Name in Czech: Speciální pedagogika se zaměřením na vzdělávání
Bachelor's combined minor
PdF B0111P300001 B-EDI Education for Diversity and Inclusion
Name in Czech: Education for Diversity and Inclusion
Bachelor's degree programme, 3 y., Bc., language of instruction: English English
Accreditation: 6/12/2022 – 5/12/2028
Guarantor: Mgr. et Mgr. Markéta Košatková, Ph.D.

Study plans:
Study plans:
Name in Czech: Education for Diversity and Inclusion
bachelor's full-time single-subject
PdF B0112A300005 B-MS Pre-school Teacher Training
Name in Czech: Učitelství pro mateřské školy
Bachelor's degree programme, 3 y., Bc., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 19/3/2019 – 18/3/2029
Guarantor: doc. PhDr. Zora Syslová, Ph.D.

Study plans:
Study plans:
PdF P21101 BMScp Pre-school Teacher Training
Name in Czech: Učitelství pro mateřské školy
bachelor's full-time single-subject
PdF P21105 BMSck Pre-school Teacher Training
Name in Czech: Učitelství pro mateřské školy
Bachelor's combined single-subject
PdF B0114A300003 B-AJ3SA English Language for Education
Name in Czech: English Language for Education
Bachelor's degree programme, 3 y., Bc., language of instruction: English English
Accreditation: 21/9/2018 – 20/9/2028
Guarantor: doc. Mgr. Martin Adam, Ph.D.

Study plans:
Study plans:
PdF P23008 BAJ3SAcp English Language for Education
Name in Czech: English Language for Education
bachelor's full-time single-subject
PdF P23005 BAJ3SAck English Language for Education
Name in Czech: English Language for Education
Bachelor's combined single-subject
PdF P23006 BAJ3SAhp English Language for Education
Name in Czech: English Language for Education
Bachelor's full-time major
PdF P23007 BAJ3SAvp English Language for Education
Name in Czech: English Language for Education
Bachelor's full-time minor
Name in Czech: Občanská výchova a základy společenských věd se zaměřením na vzdělávání
Bachelor's degree programme, 3 y., Bc., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 21/9/2018 – 20/9/2028
Guarantor: prof. PhDr. Petr Jemelka, Dr.

Study plans:
Study plans:
Name in Czech: Občanská výchova a základy společenských věd se zaměřením na vzdělávání
Bachelor's full-time major
Name in Czech: Občanská výchova a základy společenských věd se zaměřením na vzdělávání
Bachelor's full-time minor
PdF B0114A300005 B-MA3S Mathematics for Education
Name in Czech: Matematika se zaměřením na vzdělávání
Bachelor's degree programme, 3 y., Bc., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 25/9/2018 – 24/9/2034
Guarantor: doc. RNDr. Jaroslav Beránek, CSc.

Study plans:
Study plans:
PdF P21203 BMA3Shp Mathematics for Education
Name in Czech: Matematika se zaměřením na vzdělávání
Bachelor's full-time major
PdF P21204 BMA3Svp Mathematics for Education
Name in Czech: Matematika se zaměřením na vzdělávání
Bachelor's full-time minor
PdF B0114A300006 B-VZ3S Health Education
Name in Czech: Výchova ke zdraví se zaměřením na vzdělávání
Bachelor's degree programme, 3 y., Bc., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 21/9/2018 – 20/9/2028
Guarantor: PhDr. Mgr. et Mgr. Jitka Reissmannová, Ph.D.

Study plans:
Study plans:
PdF P21303 BVZ3Shp Health Education
Name in Czech: Výchova ke zdraví se zaměřením na vzdělávání
Bachelor's full-time major
PdF P21306 BVZ3Shk Health Education
Name in Czech: Výchova ke zdraví se zaměřením na vzdělávání
Bachelor's combined major
PdF P21304 BVZ3Svp Health Education
Name in Czech: Výchova ke zdraví se zaměřením na vzdělávání
Bachelor's full-time minor
PdF P21307 BVZ3Svk Health Education
Name in Czech: Výchova ke zdraví se zaměřením na vzdělávání
Bachelor's combined minor
Name in Czech: Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání
Bachelor's degree programme, 3 y., Bc., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 21/9/2018 – 20/9/2028
Guarantor: PhDr. Ivana Kolářová, CSc.

Study plans:
Study plans:
Name in Czech: Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání
Bachelor's full-time major
Name in Czech: Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání
Bachelor's full-time minor
PdF B0114A300008 B-ZE3S Geography for Education
Name in Czech: Zeměpis se zaměřením na vzdělávání
Bachelor's degree programme, 3 y., Bc., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 25/9/2018 – 24/9/2028
Guarantor: RNDr. Hana Svobodová, Ph.D.

Study plans:
Study plans:
PdF P22803 BZE3Shp Geography for Education
Name in Czech: Zeměpis se zaměřením na vzdělávání
Bachelor's full-time major
PdF P22804 BZE3Svp Geography for Education
Name in Czech: Zeměpis se zaměřením na vzdělávání
Bachelor's full-time minor
PdF B0114A300009 B-RJ3S Russian Language for Education
Name in Czech: Ruský jazyk se zaměřením na vzdělávání
Bachelor's degree programme, 3 y., Bc., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 25/9/2018 – 24/9/2028
Guarantor: Mgr. Anastasija Sokolova, Ph.D.

Study plans:
Study plans:
PdF P21801 BRJ3Scp Russian Language for Education
Name in Czech: Ruský jazyk se zaměřením na vzdělávání
bachelor's full-time single-subject
PdF P21805 BRJ3Sck Russian Language for Education
Name in Czech: Ruský jazyk se zaměřením na vzdělávání
Bachelor's combined single-subject
PdF P21803 BRJ3Shp Russian Language for Education
Name in Czech: Ruský jazyk se zaměřením na vzdělávání
Bachelor's full-time major
PdF P21806 BRJ3Shk Russian Language for Education
Name in Czech: Ruský jazyk se zaměřením na vzdělávání
Bachelor's combined major
PdF P21804 BRJ3Svp Russian Language for Education
Name in Czech: Ruský jazyk se zaměřením na vzdělávání
Bachelor's full-time minor
PdF P21807 BRJ3Svk Russian Language for Education
Name in Czech: Ruský jazyk se zaměřením na vzdělávání
Bachelor's combined minor
PdF B0114A300010 B-FJ3S French Language for Education
Name in Czech: Francouzský jazyk se zaměřením na vzdělávání
Bachelor's degree programme, 3 y., Bc., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 21/9/2018 – 20/9/2028
Guarantor: doc. Mgr. Václava Bakešová, Ph.D.

Study plans:
Study plans:
PdF P21901 BFJ3Scp French Language for Education
Name in Czech: Francouzský jazyk se zaměřením na vzdělávání
bachelor's full-time single-subject
PdF P21903 BFJ3Shp French Language for Education
Name in Czech: Francouzský jazyk se zaměřením na vzdělávání
Bachelor's full-time major
PdF P21904 BFJ3Svp French Language for Education
Name in Czech: Francouzský jazyk se zaměřením na vzdělávání
Bachelor's full-time minor
PdF B0114A300011 B-PR3S Natural Science for Education
Name in Czech: Přírodopis se zaměřením na vzdělávání
Bachelor's degree programme, 3 y., Bc., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 25/9/2018 – 24/9/2028
Guarantor: doc. RNDr. Alena Žákovská, Ph.D.

Study plans:
Study plans:
PdF P22103 BPR3Shp Natural Science for Education
Name in Czech: Přírodopis se zaměřením na vzdělávání
Bachelor's full-time major
PdF P22104 BPR3Svp Natural Science for Education
Name in Czech: Přírodopis se zaměřením na vzdělávání
Bachelor's full-time minor
PdF B0114A300012 B-HV3S Music for Education
Name in Czech: Hudební výchova se zaměřením na vzdělávání
Bachelor's degree programme, 3 y., Bc., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 21/9/2018 – 20/9/2028
Guarantor: prof. PhDr. Judita Kučerová, Ph.D.

Study plans:
Study plans:
PdF P22403 BHV3Shp Music for Education
Name in Czech: Hudební výchova se zaměřením na vzdělávání
Bachelor's full-time major
PdF P22404 BHV3Svp Music for Education
Name in Czech: Hudební výchova se zaměřením na vzdělávání
Bachelor's full-time minor
PdF B0114A300013 B-TE3S Technology and IT for Education
Name in Czech: Technická a informační výchova se zaměřením na vzdělávání
Bachelor's degree programme, 3 y., Bc., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 21/9/2018 – 20/9/2028
Guarantor: doc. Ing. Jiří Hrbáček, Ph.D.

Study plans:
Study plans:
PdF P22503 BTE3Shp Technology and IT for Education
Name in Czech: Technická a informační výchova se zaměřením na vzdělávání
Bachelor's full-time major
PdF P22504 BTE3Svp Technology and IT for Education
Name in Czech: Technická a informační výchova se zaměřením na vzdělávání
Bachelor's full-time minor
PdF B0114A300014 B-VV3S Arts and Visual Arts for Education
Name in Czech: Výtvarná výchova a vizuální tvorba se zaměřením na vzdělávání
Bachelor's degree programme, 3 y., Bc., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 21/9/2018 – 20/9/2028
Guarantor: Mgr. et Mgr. MgA. Ondřej Navrátil, Ph.D.

Study plans:
Study plans:
Name in Czech: Výtvarná výchova a vizuální tvorba se zaměřením na vzdělávání
bachelor's full-time single-subject
PdF P22603 BVV3Shp Arts and Visual Artsfor Education
Name in Czech: Výtvarná výchova a vizuální tvorba se zaměřením na vzdělávání
Bachelor's full-time major
Name in Czech: Výtvarná výchova a vizuální tvorba se zaměřením na vzdělávání
Bachelor's full-time minor
PdF B0114A300015 B-CH3S Chemistry for Education
Name in Czech: Chemie se zaměřením na vzdělávání
Bachelor's degree programme, 3 y., Bc., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 25/9/2018 – 24/9/2028
Guarantor: Mgr. Jiří Šibor, Ph.D.

Study plans:
Study plans:
PdF P20403 BCH3Shp Chemistry for Education
Name in Czech: Chemie se zaměřením na vzdělávání
Bachelor's full-time major
PdF P20404 BCH3Svp Chemistry for Education
Name in Czech: Chemie se zaměřením na vzdělávání
Bachelor's full-time minor
PdF B0114A300016 B-FY3S Physics for Education
Name in Czech: Fyzika se zaměřením na vzdělávání
Bachelor's degree programme, 3 y., Bc., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 25/9/2018 – 24/9/2034
Guarantor: Mgr. Jan Čech, Ph.D.

Study plans:
Study plans:
PdF P20603 BFY3Shp Physics for Education
Name in Czech: Fyzika se zaměřením na vzdělávání
Bachelor's full-time major
PdF P20604 BFY3Svp Physics for Education
Name in Czech: Fyzika se zaměřením na vzdělávání
Bachelor's full-time minor
PdF B0114A300017 B-DE3S History for Education
Name in Czech: Dějepis se zaměřením na vzdělávání
Bachelor's degree programme, 3 y., Bc., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 21/9/2018 – 20/9/2028
Guarantor: Mgr. Jiří Mihola, Ph.D.

Study plans:
Study plans:
PdF P20705 BDE3Shp History for Education
Name in Czech: Dějepis se zaměřením na vzdělávání
Bachelor's full-time major
PdF P20703 BDE3Shk History for Education
Name in Czech: Dějepis se zaměřením na vzdělávání
Bachelor's combined major
PdF P20704 BDE3Svp History for Education
Name in Czech: Dějepis se zaměřením na vzdělávání
Bachelor's full-time minor
PdF P20706 BDE3Svk History for Education
Name in Czech: Dějepis se zaměřením na vzdělávání
Bachelor's combined minor
PdF B0114A300018 B-AJ3S English Language for Education
Name in Czech: Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání
Bachelor's degree programme, 3 y., Bc., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 21/9/2018 – 20/9/2028
Guarantor: doc. Mgr. Martin Adam, Ph.D.

Study plans:
Study plans:
PdF P21501 BAJ3Scp English Language for Education
Name in Czech: Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání
bachelor's full-time single-subject
PdF P21505 BAJ3Sck English Language for Education
Name in Czech: Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání
Bachelor's combined single-subject
PdF P21503 BAJ3Shp English Language for Education
Name in Czech: Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání
Bachelor's full-time major
PdF P21504 BAJ3Svp English Language for Education
Name in Czech: Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání
Bachelor's full-time minor
PdF B0114A300019 B-NJ3S German Language for Education
Name in Czech: Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání
Bachelor's degree programme, 3 y., Bc., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 21/9/2018 – 20/9/2028
Guarantor: PhDr. Hana Peloušková, Ph.D.

Study plans:
Study plans:
PdF P21601 BNJ3Scp German Language for Education
Name in Czech: Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání
bachelor's full-time single-subject
PdF P21605 BNJ3Sck German Language for Education
Name in Czech: Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání
Bachelor's combined single-subject
PdF P21603 BNJ3Shp German Language for Education
Name in Czech: Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání
Bachelor's full-time major
PdF P21606 BNJ3Shk German Language for Education
Name in Czech: Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání
Bachelor's combined major
PdF P21604 BNJ3Svp German Language for Education
Name in Czech: Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání
Bachelor's full-time minor
PdF P21607 BNJ3Svk German Language for Education
Name in Czech: Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání
Bachelor's combined minor
PdF B0114A300133 B-OVP Teacher Education - Vocational Training
Name in Czech: Učitelství praktického vyučování
Bachelor's degree programme, 3 y., Bc., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 29/9/2020 – 28/9/2030
Guarantor: PhDr. Jan Válek, Ph.D.

Study plans:
Study plans:
Name in Czech: Učitelství praktického vyučování (jednooborový prezenční)
bachelor's full-time single-subject
Name in Czech: Učitelství praktického vyučování (jednooborový kombinovaný)
Bachelor's combined single-subject
PdF B0231A090003 B-FJHC French Language for Commerce
Name in Czech: Francouzský jazyk pro hospodářskou činnost
Bachelor's degree programme, 3 y., Bc., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 5/8/2018 – 4/8/2028
Guarantor: Mgr. Marcela Poučová, Ph.D.

Study plans:
Study plans:
PdF P22003 BFJHChp French Language for Commerce
Name in Czech: Francouzský jazyk pro hospodářskou činnost
Bachelor's full-time major
PdF P22004 BFJHCvp French Language for Commerce
Name in Czech: Francouzský jazyk pro hospodářskou činnost
Bachelor's full-time minor
PdF B0915A190001 B-LOG Speech and Language Therapy
Name in Czech: Logopedie
Bachelor's degree programme, 3 y., Bc., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 16/10/2018 – 15/10/2028
Guarantor: PhDr. Lenka Vrbecká Doležalová, Ph.D.

Study plans:
Study plans:
PdF P20101 BLOGcp Speech and Language Therapy
Name in Czech: Logopedie
bachelor's full-time single-subject
PdF P20102 BLOGck Speech and Language Therapy
Name in Czech: Logopedie
Bachelor's combined single-subject
PdF N0111A190008 N-SPZPA Special Education
Name in Czech: Special Education
master's degree programme (following the bachelor's one), 2 y., Mgr., language of instruction: English English
Accreditation: 16/10/2018 – 15/10/2028
Guarantor: doc. PhDr. Věra Vojtová, Ph.D.

Study plans:
Study plans:
Name in Czech: Special Education (Specialization 1 - Speech and Hearing Impairments)
master's full-time specialized
Name in Czech: Special Education (Specialization 2 - Visual Impairments)
master's full-time specialized
Name in Czech: Special Education (Specialization 3 - Behavioral Disorders)
master's full-time specialized
Name in Czech: Special Education (Specialization 4 - Intellectual Disabilities and Autism Spectrum Disorders)
master's full-time specialized
Name in Czech: Special Education (Specialization 5 - Multiple Disabilities)
master's full-time specialized
Name in Czech: Special Education (Specialization 6 - Special Adult Education)
master's full-time specialized
Name in Czech: Special Education (Specialization 1 - Speech and Hearing Impairments)
master's combined specialized
Name in Czech: Special Education (Specialization 2 - Visual Impairments)
master's combined specialized
Name in Czech: Special Education (Specialization 3 - Behavioral Disorders)
master's combined specialized
Name in Czech: Special Education (Specialization 4 - Intellectual Disabilities and Autism Spectrum Disorders)
master's combined specialized
Name in Czech: Special Education (Specialization 5 - Multiple Disabilities)
master's combined specialized
Name in Czech: Special Education (Specialization 6 - Special Adult Education)
master's combined specialized
PdF P13115 rigo Special Education
Name in Czech: Special Education
Advanced Master's state examination
PdF N0111A190009 N-SPZP Special Education
Name in Czech: Speciální pedagogika
master's degree programme (following the bachelor's one), 2 y., Mgr., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 16/10/2018 – 15/10/2028
Guarantor: doc. PhDr. Věra Vojtová, Ph.D.

Study plans:
Study plans:
Name in Czech: Speciální pedagogika (Specializace 1 - logopedie a surdopedie)
master's full-time specialized
Name in Czech: Speciální pedagogika (Specializace 2 - oftalmopedie)
master's full-time specialized
Name in Czech: Speciální pedagogika (Specializace 3 - poruchy chování)
master's full-time specialized
Name in Czech: Speciální pedagogika (Specializace 4 - mentální postižení a poruchy autistického spektra)
master's full-time specialized
Name in Czech: Speciální pedagogika (Specializace 5 - souběžné postižení více vadami)
master's full-time specialized
Name in Czech: Speciální pedagogika (Specializace 6 - speciální andragogika)
master's full-time specialized
Name in Czech: Speciální pedagogika (Specializace 1 - logopedie a surdopedie)
master's combined specialized
Name in Czech: Speciální pedagogika (Specializace 2 - oftalmopedie)
master's combined specialized
Name in Czech: Speciální pedagogika (Specializace 3 - poruchy chování)
master's combined specialized
Name in Czech: Speciální pedagogika (Specializace 4 - mentální postižení a poruchy autistického spektra)
master's combined specialized
Name in Czech: Speciální pedagogika (Specializace 5 - souběžné postižení více vadami)
master's combined specialized
Name in Czech: Speciální pedagogika (Specializace 6 - speciální andragogika)
master's combined specialized
PdF P10623 RSPZP Special Education
Name in Czech: Speciální pedagogika
Advanced Master's state examination
PdF N0111A190023 N-SOCP Social Pedagogy and Leisure
Name in Czech: Sociální pedagogika a volný čas
master's degree programme (following the bachelor's one), 2 y., Mgr., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 26/4/2022 – 25/4/2032
Guarantor: doc. PhDr. Jiří Němec, Ph.D.

Study plans:
Study plans:
PdF P13403 NSOCPcp Social Pedagogy and Leisure
Name in Czech: Sociální pedagogika a volný čas
master's full-time single-subject
PdF P13406 NSOCPck Social Pedagogy and Leisure
Name in Czech: Sociální pedagogika a volný čas
master's combined single-subject
Name in Czech: Speciální pedagogika pro učitele základních a středních škol
master's degree programme (following the bachelor's one), 2 y., Mgr., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 15/1/2019 – 14/1/2029
Guarantor: doc. Mgr. et Mgr. Karel Červenka, Ph.D.

Study plans:
Study plans:
Name in Czech: Speciální pedagogika pro učitele základních a středních škol
master's full-time major
Name in Czech: Speciální pedagogika pro učitele základních a středních škol
master's combined major
Name in Czech: Speciální pedagogika pro učitele základních a středních škol
master's full-time minor
Name in Czech: Speciální pedagogika pro učitele základních a středních škol
master's combined minor
Name in Czech: Speciální pedagogika pro učitele základních a středních škol
Advanced Master's state examination
PdF N0112A190001 N-PP Pre-school Pedagogy
Name in Czech: Předškolní pedagogika
master's degree programme (following the bachelor's one), 2 y., Mgr., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 28/1/2020 – 27/1/2027
Guarantor: doc. PhDr. Zora Syslová, Ph.D.

Study plans:
Study plans:
PdF P13301 NPPcp Pre-school Pedagogy
Name in Czech: Předškolní pedagogika
master's full-time single-subject
PdF P13302 NPPck Pre-school Pedagogy
Name in Czech: Předškolní pedagogika
master's combined single-subject
Name in Czech: Učitelství výtvarné výchovy a vizuální tvorby pro základní a střední školy
master's degree programme (following the bachelor's one), 2 y., Mgr., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 21/9/2018 – 20/9/2028
Guarantor: doc. PaedDr. Hana Stehlíková Babyrádová, Ph.D.

Study plans:
Study plans:
Name in Czech: Učitelství výtvarné výchovy a vizuální tvorby pro základní a střední školy
master's full-time single-subject
Name in Czech: Učitelství výtvarné výchovy a vizuální tvorby pro základní a střední školy
master's full-time major
Name in Czech: Učitelství výtvarné výchovy a vizuální tvorby pro základní a střední školy
master's full-time minor
Name in Czech: Učitelství výtvarné výchovy a vizuální tvorby pro základní a střední školy
Advanced Master's state examination
Name in Czech: Lower Secondary School English Language Teacher Training
master's degree programme (following the bachelor's one), 2 y., Mgr., language of instruction: English English
Accreditation: 21/9/2018 – 20/9/2028
Guarantor: doc. Mgr. Světlana Hanušová, Ph.D.

Study plans:
Study plans:
Name in Czech: Lower Secondary School English Language Teacher Training
master's full-time single-subject
Name in Czech: Lower Secondary School English Language Teacher Training
master's combined single-subject
Name in Czech: Lower Secondary School English Language Teacher Training
master's full-time major
Name in Czech: Lower Secondary School English Language Teacher Training
master's combined major
Name in Czech: Lower Secondary School English Language Teacher Training
master's full-time minor
Name in Czech: Lower Secondary School English Language Teacher Training
master's combined minor
Name in Czech: Učitelství dějepisu pro základní školy
master's degree programme (following the bachelor's one), 2 y., Mgr., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 21/9/2018 – 20/9/2028
Guarantor: doc. Mgr. Marie Koldinská, Ph.D.

Study plans:
Study plans:
Name in Czech: Učitelství dějepisu pro základní školy
master's full-time major
Name in Czech: Učitelství dějepisu pro základní školy
master's combined major
Name in Czech: Učitelství dějepisu pro základní školy
master's full-time minor
Name in Czech: Učitelství dějepisu pro základní školy
master's combined minor
Name in Czech: Učitelství dějepisu pro základní školy
Advanced Master's state examination
Name in Czech: Učitelství občanské výchovy pro základní školy
master's degree programme (following the bachelor's one), 2 y., Mgr., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 21/9/2018 – 20/9/2028
Guarantor: prof. PhDr. Petr Jemelka, Dr.

Study plans:
Study plans:
Name in Czech: Učitelství občanské výchovy pro základní školy
master's full-time major
Name in Czech: Učitelství občanské výchovy pro základní školy
master's combined major
Name in Czech: Učitelství občanské výchovy pro základní školy
master's full-time minor
Name in Czech: Učitelství občanské výchovy pro základní školy
master's combined minor
Name in Czech: Učitelství matematiky pro základní školy
master's degree programme (following the bachelor's one), 2 y., Mgr., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 25/9/2018 – 24/9/2034
Guarantor: doc. RNDr. Jaroslav Beránek, CSc.

Study plans:
Study plans:
Name in Czech: Učitelství matematiky pro základní školy
master's full-time major
Name in Czech: Učitelství matematiky pro základní školy
master's combined major
Name in Czech: Učitelství matematiky pro základní školy
master's full-time minor
Name in Czech: Učitelství matematiky pro základní školy
master's combined minor
Name in Czech: Učitelství matematiky pro základní školy
Advanced Master's state examination
Name in Czech: Učitelství výchovy ke zdraví pro základní školy
master's degree programme (following the bachelor's one), 2 y., Mgr., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 21/9/2018 – 20/9/2028
Guarantor: doc. PaedDr. Vladislav Mužík, CSc.

Study plans:
Study plans:
Name in Czech: Učitelství výchovy ke zdraví pro základní školy
master's full-time major
Name in Czech: Učitelství výchovy ke zdraví pro základní školy
master's combined major
Name in Czech: Učitelství výchovy ke zdraví pro základní školy
master's full-time minor
Name in Czech: Učitelství výchovy ke zdraví pro základní školy
master's combined minor
Name in Czech: Učitelství výchovy ke zdraví pro základní školy
Advanced Master's state examination
Name in Czech: Učitelství českého jazyka a literatury pro základní školy a se specializací na žáky s odlišným mateřským jazykem
master's degree programme (following the bachelor's one), 2 y., Mgr., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 21/9/2018 – 20/9/2033
Guarantor: doc. PhDr. Milena Šubrtová, Ph.D.

Study plans:
Study plans:
Name in Czech: Učitelství českého jazyka a literatury pro základní školy a se specializací na žáky s odlišným mateřským jazykem
master's full-time single-subject
Name in Czech: Učitelství českého jazyka a literatury pro základní školy a se specializací na žáky s odlišným mateřským jazykem
Advanced Master's state examination
Name in Czech: Učitelství českého jazyka a literatury pro základní školy
master's degree programme (following the bachelor's one), 2 y., Mgr., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 21/9/2018 – 20/9/2028
Guarantor: doc. PhDr. Jiří Poláček, CSc.

Study plans:
Study plans:
Name in Czech: Učitelství českého jazyka a literatury pro základní školy
master's full-time major
Name in Czech: Učitelství českého jazyka a literatury pro základní školy
master's full-time minor
Name in Czech: Učitelství českého jazyka a literatury pro základní školy
Advanced Master's state examination
Name in Czech: Učitelství zeměpisu pro základní školy
master's degree programme (following the bachelor's one), 2 y., Mgr., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 25/9/2018 – 24/9/2028

Study plans:
Study plans:
Name in Czech: Učitelství zeměpisu pro základní školy
master's full-time major
Name in Czech: Učitelství zeměpisu pro základní školy
master's full-time minor
Name in Czech: Učitelství ruského jazyka pro základní školy
master's degree programme (following the bachelor's one), 2 y., Mgr., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 25/9/2018 – 24/9/2028
Guarantor: doc. PhDr. Mgr. Simona Koryčánková, Ph.D.

Study plans:
Study plans:
Name in Czech: Učitelství ruského jazyka pro základní školy
master's full-time single-subject
Name in Czech: Učitelství ruského jazyka pro základní školy
master's combined single-subject
Name in Czech: Učitelství ruského jazyka pro základní školy
master's full-time major
Name in Czech: Učitelství ruského jazyka pro základní školy
master's combined major
Name in Czech: Učitelství ruského jazyka pro základní školy
master's full-time minor
Name in Czech: Učitelství ruského jazyka pro základní školy
master's combined minor
Name in Czech: Učitelství ruského jazyka pro základní školy
Advanced Master's state examination
Name in Czech: Učitelství francouzského jazyka pro základní školy
master's degree programme (following the bachelor's one), 2 y., Mgr., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 21/9/2018 – 20/9/2028
Guarantor: doc. Mgr. Václava Bakešová, Ph.D.

Study plans:
Study plans:
Name in Czech: Učitelství francouzského jazyka pro základní školy
master's full-time single-subject
Name in Czech: Učitelství francouzského jazyka pro základní školy
master's combined single-subject
Name in Czech: Učitelství francouzského jazyka pro základní školy
master's full-time major
Name in Czech: Učitelství francouzského jazyka pro základní školy
master's full-time minor
Name in Czech: Učitelství francouzského jazyka pro základní školy
Advanced Master's state examination
Name in Czech: Učitelství přírodopisu pro základní školy
master's degree programme (following the bachelor's one), 2 y., Mgr., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 25/9/2018 – 24/9/2028
Guarantor: doc. RNDr. Alena Žákovská, Ph.D.

Study plans:
Study plans:
Name in Czech: Učitelství přírodopisu pro základní školy
master's full-time major
Name in Czech: Učitelství přírodopisu pro základní školy
master's full-time minor
Name in Czech: Učitelství přírodopisu pro základní školy
Advanced Master's state examination
Name in Czech: Učitelství hudební výchovy pro základní a střední školy
master's degree programme (following the bachelor's one), 2 y., Mgr., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 21/9/2018 – 20/9/2028
Guarantor: doc. PhDr. Marek Sedláček, Ph.D.

Study plans:
Study plans:
Name in Czech: Učitelství hudební výchovy pro základní a střední školy
master's full-time major
Name in Czech: Učitelství hudební výchovy pro základní a střední školy
master's full-time minor
Name in Czech: Učitelství hudební výchovy pro základní a střední školy
Advanced Master's state examination
Name in Czech: Učitelství technické a informační výchovy pro základní školy
master's degree programme (following the bachelor's one), 2 y., Mgr., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 21/9/2018 – 20/9/2028
Guarantor: doc. Ing. Jiří Hrbáček, Ph.D.

Study plans:
Study plans:
Name in Czech: Učitelství technické a informační výchovy pro základní školy
master's full-time major
Name in Czech: Učitelství technické a informační výchovy pro základní školy
master's full-time minor
Name in Czech: Učitelství technické a informační výchovy pro základní školy
Advanced Master's state examination
Name in Czech: Učitelství chemie pro základní školy
master's degree programme (following the bachelor's one), 2 y., Mgr., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 25/9/2018 – 24/9/2028
Guarantor: doc. Mgr. Hana Cídlová, Dr.

Study plans:
Study plans:
Name in Czech: Učitelství chemie pro základní školy
master's full-time single-subject
Name in Czech: Učitelství chemie pro základní školy
master's combined single-subject
Name in Czech: Učitelství chemie pro základní školy
master's full-time major
Name in Czech: Učitelství chemie pro základní školy
master's combined major
Name in Czech: Učitelství chemie pro základní školy
master's full-time minor
Name in Czech: Učitelství chemie pro základní školy
master's combined minor
Name in Czech: Učitelství chemie pro základní školy
Advanced Master's state examination
Name in Czech: Učitelství fyziky pro základní školy
master's degree programme (following the bachelor's one), 2 y., Mgr., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 25/9/2018 – 24/9/2034
Guarantor: doc. RNDr. Petr Sládek, CSc.

Study plans:
Study plans:
Name in Czech: Učitelství fyziky pro základní školy
master's full-time single-subject
Name in Czech: Učitelství fyziky pro základní školy
master's combined single-subject
Name in Czech: Učitelství fyziky pro základní školy
master's full-time major
Name in Czech: Učitelství fyziky pro základní školy
master's combined major
Name in Czech: Učitelství fyziky pro základní školy
master's full-time minor
Name in Czech: Učitelství fyziky pro základní školy
master's combined minor
Name in Czech: Učitelství fyziky pro základní školy
Advanced Master's state examination
Name in Czech: Učitelství anglického jazyka pro základní školy
master's degree programme (following the bachelor's one), 2 y., Mgr., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 21/9/2018 – 20/9/2028
Guarantor: doc. Mgr. Světlana Hanušová, Ph.D.

Study plans:
Study plans:
Name in Czech: Učitelství anglického jazyka pro základní školy
master's full-time single-subject
Name in Czech: Učitelství anglického jazyka pro základní školy
master's combined single-subject
Name in Czech: Učitelství anglického jazyka pro základní školy
master's full-time major
Name in Czech: Učitelství anglického jazyka pro základní školy
master's combined major
Name in Czech: Učitelství anglického jazyka pro základní školy
master's full-time minor
Name in Czech: Učitelství anglického jazyka pro základní školy
master's combined minor
Name in Czech: Učitelství německého jazyka pro základní školy
master's degree programme (following the bachelor's one), 2 y., Mgr., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 21/9/2018 – 20/9/2028
Guarantor: prof. PhDr. Věra Janíková, Ph.D.

Study plans:
Study plans:
Name in Czech: Učitelství německého jazyka pro základní školy
master's full-time single-subject
Name in Czech: Učitelství německého jazyka pro základní školy
master's combined single-subject
Name in Czech: Učitelství německého jazyka pro základní školy
master's full-time major
Name in Czech: Učitelství německého jazyka pro základní školy
master's combined major
Name in Czech: Učitelství německého jazyka pro základní školy
master's full-time minor
Name in Czech: Učitelství německého jazyka pro základní školy
master's combined minor
Name in Czech: Učitelství německého jazyka pro základní školy
Advanced Master's state examination
PdF N0188A300001 N-GAL2S Gallery Education and Arts Facilitation
Name in Czech: Galerijní pedagogika a zprostředkování umění
master's degree programme (following the bachelor's one), 2 y., Mgr., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 21/9/2018 – 20/9/2028
Guarantor: prof. PaedDr. Radek Horáček, Ph.D.

Study plans:
Study plans:
Name in Czech: Galerijní pedagogika a zprostředkování umění
master's full-time major
Name in Czech: Galerijní pedagogika a zprostředkování umění
master's full-time minor
Name in Czech: Galerijní pedagogika a zprostředkování umění
Advanced Master's state examination
PdF N0915A190001 N-LOG Speech and Language Therapy
Name in Czech: Logopedie
master's degree programme (following the bachelor's one), 2 y., Mgr., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 16/10/2018 – 15/10/2028
Guarantor: doc. PhDr. Ilona Bytešníková, Ph.D.

Study plans:
Study plans:
PdF P13201 NLOGcp Speech and Language Therapy
Name in Czech: Logopedie
master's full-time single-subject
PdF P13205 NLOGck Speech and Language Therapy
Name in Czech: Logopedie
master's combined single-subject
PdF P13208 RLOG Logopedy
Name in Czech: Logopedie
Advanced Master's state examination
PdF M0113A300006 M-ZS15 Primary School Teacher Training
Name in Czech: Učitelství pro 1. stupeň základní školy
Master's degree programme, 5 y., Mgr., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 19/3/2019 – 18/3/2029
Guarantor: doc. Mgr. Jiří Havel, Ph.D.

Study plans:
Study plans:
PdF P13001 MZS15cp Primary School Teacher Training
Name in Czech: Učitelství pro 1. stupeň základní školy
Master's long-cycle full-time
PdF P13002 MZS15ck Primary School Teacher Training
Name in Czech: Učitelství pro 1. stupeň základní školy
Master's long-cycle combined
Name in Czech: Učitelství pro 1. stupeň základní školy
Advanced Master's state examination
PdF P0111D190007 D-SKPED School pedagogy
Name in Czech: Školní pedagogika
doctoral degree programme, 4 y., Ph.D., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 19/3/2019 – 18/3/2029
Guarantor: prof. PhDr. Tomáš Janík, Ph.D., M.Ed.

Study plans:
Study plans:
PdF P00101 P00101 School pedagogy
Name in Czech: Školní pedagogika
doctoral full-time
PdF P00102 P00102 School pedagogy
Name in Czech: Školní pedagogika
doctoral combined
PdF P0111D190008 D-SCHPED School Pedagogy
Name in Czech: School Pedagogy
doctoral degree programme, 4 y., Ph.D., language of instruction: English English
Accreditation: 19/3/2019 – 18/3/2029
Guarantor: prof. PhDr. Tomáš Janík, Ph.D., M.Ed.

Study plans:
Study plans:
PdF P00801 P00801 School Pedagogy
Name in Czech: School Pedagogy
doctoral full-time
PdF P00802 P00802 School Pedagogy
Name in Czech: School Pedagogy
doctoral combined
PdF P0111D190016 D-SPZPA Special Education
Name in Czech: Special Education
doctoral degree programme, 4 y., Ph.D., language of instruction: English English
Accreditation: 29/9/2020 – 28/9/2028
Guarantor: prof. PhDr. Karel Pančocha, Ph.D., M.Sc.

Study plans:
Study plans:
PdF P002ENG01 P00201 Special Education
Name in Czech: Special Education
doctoral full-time
PdF 1 P00202 Special Education
Name in Czech: Special Education
doctoral combined
PdF P0111D190017 D-SPD4 Special Education
Name in Czech: Speciální pedagogika
doctoral degree programme, 4 y., Ph.D., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 29/9/2020 – 28/9/2028
Guarantor: prof. PhDr. Karel Pančocha, Ph.D., M.Sc.

Study plans:
Study plans:
PdF P00201 DSPD401 Special Education
Name in Czech: Speciální pedagogika
doctoral full-time
PdF P00202 DSPD402 Special Education
Name in Czech: Speciální pedagogika
doctoral combined
PdF P0111D190020 D-SOCP Social Education
Name in Czech: Sociální pedagogika
doctoral degree programme, 4 y., Ph.D., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 24/5/2022 – 23/5/2027
Guarantor: doc. Mgr. Dušan Klapko, Ph.D.

Study plans:
Study plans:
PdF P01001 DSOCP01 Social Education
Name in Czech: Sociální pedagogika
doctoral full-time
PdF P01002 DSOCP02 Social Education
Name in Czech: Sociální pedagogika
doctoral combined
PdF P0111D190021 D-SE Social Education
Name in Czech: Social Education
doctoral degree programme, 4 y., Ph.D., language of instruction: English English
Accreditation: 24/5/2022 – 23/5/2027
Guarantor: doc. Mgr. Dušan Klapko, Ph.D.

Study plans:
Study plans:
PdF P00901 P00901 Social Education
Name in Czech: Social Education
doctoral full-time
PdF P00902 P00902 Social Education
Name in Czech: Social Education
doctoral combined
PdF P0111D300011 D-DIGE Geography Education
Name in Czech: Didaktika geografie
doctoral degree programme, 4 y., Ph.D., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 19/3/2019 – 18/3/2029
Guarantor: doc. Mgr. Petr Knecht, Ph.D.

Study plans:
Study plans:
PdF P00701 DDIGE01 Geography Education
Name in Czech: Didaktika geografie
doctoral full-time
PdF P00702 DDIGE02 Geography Education
Name in Czech: Didaktika geografie
doctoral combined
PdF P0111D300012 D-DIGEO Geography Education
Name in Czech: Geography Education
doctoral degree programme, 4 y., Ph.D., language of instruction: English English
Accreditation: 19/3/2019 – 18/3/2029
Guarantor: doc. Mgr. Petr Knecht, Ph.D.

Study plans:
Study plans:
PdF P00901 P00901 Geography Education
Name in Czech: Geography Education
doctoral full-time
PdF P00902 P00902 Geography Education
Name in Czech: Geography Education
doctoral combined
PdF P0111D300027 D-DCIJ_ENG Didactics of Foreign Language
Name in Czech: Didactics of Foreign Language
doctoral degree programme, 4 y., Ph.D., language of instruction: English English
Accreditation: 23/6/2020 – 22/6/2030
Guarantor: prof. PhDr. Věra Janíková, Ph.D.

Study plans:
Study plans:
Name in Czech: Didactics of Foreign Language
doctoral full-time
PdF P004ENG02 P00402 Didactics of Foreign Language
Name in Czech: Didactics of Foreign Language
doctoral combined
PdF P0111D300028 D-DCIJ Didactics of Foreign Language
Name in Czech: Didaktika cizího jazyka
doctoral degree programme, 4 y., Ph.D., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 23/6/2020 – 22/6/2030
Guarantor: prof. PhDr. Věra Janíková, Ph.D.

Study plans:
Study plans:
PdF P00401 DDCIJ01 Didactics of Foreign Language
Name in Czech: Didaktika cizího jazyka
doctoral full-time
PdF P00402 DDCIJ02 Didactics of Foreign Language
Name in Czech: Didaktika cizího jazyka
doctoral combined
PdF P0111D300029 D-DCIJ_GER Didactics of Foreign Language
Name in Czech: Fremdsprachendidaktik
doctoral degree programme, 4 y., Ph.D., language of instruction: German German
Accreditation: 23/6/2020 – 22/6/2030
Guarantor: prof. PhDr. Věra Janíková, Ph.D.

Study plans:
Study plans:
PdF P004GER01 P004GER01 Didactics of Foreign Language
Name in Czech: Fremdsprachendidaktik
doctoral full-time
PdF P004GER02 P004GER02 Didactics of Foreign Language
Name in Czech: Fremdsprachendidaktik
doctoral combined
PdF P0111D300030 D-TVGP Theory of Arts and Gallery Education
Name in Czech: Teorie výtvarné a galerijní pedagogiky
doctoral degree programme, 4 y., Ph.D., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 23/6/2020 – 22/6/2030
Guarantor: prof. PaedDr. Radek Horáček, Ph.D.

Study plans:
Study plans:
Name in Czech: Teorie výtvarné a galerijní pedagogiky
doctoral full-time
Name in Czech: Teorie výtvarné a galerijní pedagogiky
doctoral combined
PdF P0111D300031 D-TAGE Theory of Art and Gallery Education
Name in Czech: Theory of Art and Gallery Education
doctoral degree programme, 4 y., Ph.D., language of instruction: English English
Accreditation: 23/6/2020 – 22/6/2030
Guarantor: prof. PaedDr. Radek Horáček, Ph.D.

Study plans:
Study plans:
Name in Czech: Theory of Art and Gallery Education
doctoral full-time
Name in Czech: Theory of Art and Gallery Education
doctoral combined
PdF P0114D300003 D-HTEP Music Theory and Pedagogy
Name in Czech: Hudební teorie a pedagogika
doctoral degree programme, 4 y., Ph.D., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 19/3/2019 – 18/3/2029
Guarantor: doc. PhDr. Marek Sedláček, Ph.D.

Study plans:
Study plans:
PdF P00501 DHTEP01 Music Theory and Pedagogy
Name in Czech: Hudební teorie a pedagogika
doctoral full-time
PdF P00502 DHTEP02 Music Theory and Pedagogy
Name in Czech: Hudební teorie a pedagogika
doctoral combined
PdF P0231D090013 D-JLK Language and Literary Communication
Name in Czech: Jazyková a literární komunikace
doctoral degree programme, 4 y., Ph.D., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 23/6/2020 – 22/6/2027
Guarantor: doc. PhDr. Milena Šubrtová, Ph.D.

Study plans:
Study plans:
Name in Czech: Jazyková a literární komunikace
doctoral full-time
Name in Czech: Jazyková a literární komunikace
doctoral combined
Name in Czech: Sociální pedagogika a volný čas v dalším vzdělávání
lifelong learning
Lifelong learning guarantor: Mgr. Petr Soják, Ph.D.

Study plans:
Study plans:
Name in Czech: Jak vystavět most k úspěchu: Nastavení spolupráce učitele/ky a asistenta/ky (začínající tandem)
zájmové vzdělávání, full-time
PdF PD01102 LSUK Summer school
Name in Czech: Letní škola: Učíme (se) v kruhu
zájmové vzdělávání, full-time
Name in Czech: Pedagogika a psychologie v dalším vzdělávání
lifelong learning
Lifelong learning guarantor: Mgr. et Mgr. Marek Lollok, Ph.D.

Study plans:
Study plans:
Name in Czech: Letní škola pro podporu nadání - Jak vzdělávat nadané na ZŠ
zájmové vzdělávání, full-time
Name in Czech: Anglický jazyk a literatura v dalším vzdělávání
lifelong learning
Lifelong learning guarantor: doc. Mgr. Světlana Hanušová, Ph.D.

Study plans:
Study plans:
PdF PD02101 PSVU Burnout in Teachers
Name in Czech: Prevence syndromu vyhoření u učitelů
zájmové vzdělávání, full-time
Collapse all plans Expand all plans

Programmes and fields

Programmes and fields

Collapse all fields Expand all fields
B1101 B-MA Mathematics
Name in Czech: Matematika
Bachelor's degree programme, 3 y., Bc.
Guarantor: prof. RNDr. Jan Paseka, CSc.

Fields:
Fields:
PdF 7504R233 HV3S Music for Education
Name in Czech: Hudební výchova se zaměřením na vzdělávání
Bachelor's degree programme, full-time study mode, double-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 25/7/2003 – 31/12/2024
PdF 7506R028 SP3S Special Education for Education
Name in Czech: Speciální pedagogika se zaměřením na vzdělávání
Bachelor's degree programme, full-time study mode, double-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 25/7/2003 – 31/12/2024
PdF 7504R235 VV3S Art for Education
Name in Czech: Výtvarná výchova se zaměřením na vzdělávání
Bachelor's degree programme, full-time study mode, double-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 25/7/2003 – 31/12/2024
B6202 B-HPS Economic Policy and Administration
Name in Czech: Hospodářská politika a správa
Bachelor's degree programme, 3 y., Bc.

Fields:
Fields:
Name in Czech: Francouzský jazyk pro hospodářskou a administrativní činnost
Bachelor's degree programme, full-time study mode, double-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 16/12/2009 – 31/12/2024
B6731 B-SP Social Policy and Social Work
Name in Czech: Sociální politika a sociální práce
Bachelor's degree programme, 3 y., Bc.

Fields:
Fields:
PdF 7502R011 SOCP Social Education
Name in Czech: Sociální pedagogika
Bachelor's degree programme, full-time study mode, double-subject, language of instruction: Czech Czech
B6737 B-HE Environmental Humanities
Name in Czech: Humanitní environmentalistika
Bachelor's degree programme, 3 y., Bc.

Fields:
Fields:
PdF 7502R011 SOCP Social Education
Name in Czech: Sociální pedagogika
Bachelor's degree programme, full-time study mode, double-subject, language of instruction: Czech Czech
B7310 B-FI Philology
Name in Czech: Filologie
Bachelor's degree programme, 3 y., Bc.

Fields:
Fields:
Name in Czech: Francouzský jazyk pro hospodářskou a administrativní činnost
Bachelor's degree programme, full-time study mode, double-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 16/12/2009 – 31/12/2024
Guarantor: doc. Mgr. Václava Bakešová, Ph.D.
PdF 7310R366 FJHC French Language for Commerce
Name in Czech: Francouzský jazyk pro hospodářskou činnost
Bachelor's degree programme, full-time study mode, double-subject, language of instruction: Czech Czech
Guarantor: doc. Mgr. Václava Bakešová, Ph.D.
B7401 B-TV Physical Education and Sport
Name in Czech: Tělesná výchova a sport
Bachelor's degree programme, 3 y., Bc.
Guarantor: doc. Mgr. Jiří Nykodým, Ph.D.

Fields:
Fields:
Name in Czech: Pedagogické asistentství zeměpisu pro základní školy
Bachelor's degree programme, full-time study mode, double-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 30/10/2003 – 31/12/2024
PdF 7506R028 SP3S Special Education for Education
Name in Czech: Speciální pedagogika se zaměřením na vzdělávání
Bachelor's degree programme, full-time study mode, double-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 25/7/2003 – 31/12/2024
Name in Czech: Pedagogické asistentství občanské výchovy pro základní školy
Bachelor's degree programme, full-time study mode, double-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 25/7/2003 – 31/12/2024
Name in Czech: Základy společenských věd se zaměřením na vzdělávání
Bachelor's degree programme, full-time study mode, double-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 25/7/2003 – 31/12/2024
Name in Czech: Pedagogické asistentství matematiky pro základní školy
Bachelor's degree programme, full-time study mode, double-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 25/7/2003 – 31/12/2024
Name in Czech: Pedagogické asistentství přírodopisu pro základní školy
Bachelor's degree programme, full-time study mode, double-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 25/7/2003 – 31/12/2024
Name in Czech: Pedagogické asistentství fyziky pro základní školy
Bachelor's degree programme, full-time study mode, double-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 25/7/2003 – 31/12/2024
Name in Czech: Pedagogické asistentství hudební výchovy pro základní školy
Bachelor's degree programme, full-time study mode, double-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 25/7/2003 – 31/12/2024
Name in Czech: Pedagogické asistentství technické a informační výchovy pro základní školy
Bachelor's degree programme, full-time study mode, double-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 25/7/2003 – 31/12/2024
Name in Czech: Pedagogické asistentství francouzského jazyka a literatury pro základní školy
Bachelor's degree programme, full-time study mode, double-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 10/5/2004 – 31/12/2024
B7501 B-PD Education
Name in Czech: Pedagogika
Bachelor's degree programme, 3 y., Bc.

Fields:
Fields:
PdF 7502R021 SOVC Social and Free Time Education
Name in Czech: Sociální pedagogika a volný čas
Bachelor's degree programme, full-time study mode, single-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 15/6/2001 – 31/12/2024
Guarantor: doc. PhDr. Jiří Němec, Ph.D.
PdF 7502R011 SOCP Social Education
Name in Czech: Sociální pedagogika
Bachelor's degree programme, full-time study mode, double-subject, language of instruction: Czech Czech
Guarantor: doc. PhDr. Jiří Němec, Ph.D.
PdF 7502R011 SOCP Social Education
Name in Czech: Sociální pedagogika
Bachelor's degree programme, combined form, single-subject, language of instruction: Czech Czech
Guarantor: doc. PhDr. Jiří Němec, Ph.D.
B7505 B-VY Teaching Assistant Training
Name in Czech: Vychovatelství
Bachelor's degree programme, 3 y., Bc.

Fields:
Fields:
PdF 7505R008 VY Assistant for Schools
Name in Czech: Vychovatelství
Bachelor's degree programme, combined form, single-subject, language of instruction: Czech Czech
Guarantor: Mgr. et Mgr. Martina Kurowski, Ph.D.
B7506 B-SPD Special Education
Name in Czech: Speciální pedagogika
Bachelor's degree programme, 3 y., Bc.

Fields:
Fields:
PdF 7506R002 SPZP Special Education
Name in Czech: Speciální pedagogika
Bachelor's degree programme, full-time study mode, single-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 15/11/2002 – 31/12/2024
Guarantor: prof. PhDr. Marie Vítková, CSc.
Name in Czech: Speciální pedagogika - komunikační techniky
Bachelor's degree programme, full-time study mode, single-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 24/4/2008 – 31/12/2024
Guarantor: doc. PhDr. Mgr. Dagmar Opatřilová, Ph.D.
PdF 7506R002 SPZPN Special Education (ger.)
Name in Czech: Speciální pedagogika (něm.)
Bachelor's degree programme, full-time study mode, single-subject, language of instruction: German German
Accreditation: 17/2/2009 – 31/12/2024
Guarantor: prof. PhDr. Marie Vítková, CSc.
PdF 7506R002 SPZPA Special Education (eng.)
Name in Czech: Speciální pedagogika (angl.)
Bachelor's degree programme, full-time study mode, single-subject, language of instruction: English English
Accreditation: 17/2/2009 – 31/12/2024
Guarantor: prof. PhDr. Marie Vítková, CSc.
PdF 7506R002 SPZP Special Education
Name in Czech: Speciální pedagogika
Bachelor's degree programme, combined form, single-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 9/4/2001 – 31/12/2024
Guarantor: prof. PhDr. Marie Vítková, CSc.
Specialization: LO Logopedie (Logopedy)
Specialization: OP Ostatní pedie
Name in Czech: Speciální pedagogika - komunikační techniky
Bachelor's degree programme, combined form, single-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 24/4/2008 – 31/12/2024
Guarantor: doc. PhDr. Mgr. Dagmar Opatřilová, Ph.D.
PdF 7506R002 SPZPN Special Education (ger.)
Name in Czech: Speciální pedagogika (něm.)
Bachelor's degree programme, combined form, single-subject, language of instruction: German German
Accreditation: 17/2/2009 – 31/12/2024
Guarantor: prof. PhDr. Marie Vítková, CSc.
PdF 7506R002 SPZPA Special Education (eng.)
Name in Czech: Speciální pedagogika (angl.)
Bachelor's degree programme, combined form, single-subject, language of instruction: English English
Accreditation: 17/2/2009 – 31/12/2024
Guarantor: prof. PhDr. Marie Vítková, CSc.
B7507 B-SPE Specialization in Education
Name in Czech: Specializace v pedagogice
Bachelor's degree programme, 3 y., Bc.

Fields:
Fields:
Name in Czech: Lektorství cizího jazyka - německý jazyk
Bachelor's degree programme, full-time study mode, single-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 10/5/2004 – 31/12/2024
Guarantor: prof. PhDr. Věra Janíková, Ph.D.
Name in Czech: Lektorství cizího jazyka - anglický jazyk
Bachelor's degree programme, full-time study mode, single-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 10/5/2004 – 31/12/2024
Guarantor: doc. Mgr. Martin Adam, Ph.D.
Name in Czech: Lektorství cizího jazyka - francouzský jazyk
Bachelor's degree programme, full-time study mode, single-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 13/12/2006 – 31/12/2024
Guarantor: doc. Mgr. Václava Bakešová, Ph.D.
Name in Czech: Lektorství cizího jazyka - ruský jazyk
Bachelor's degree programme, full-time study mode, single-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 21/5/2007 – 31/12/2024
Guarantor: doc. PhDr. Mgr. Simona Koryčánková, Ph.D.
Name in Czech: Učitelství praktického vyučování
Bachelor's degree programme, full-time study mode, single-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 9/7/2007 – 31/12/2024
Guarantor: doc. RNDr. Petr Sládek, CSc.
Name in Czech: Sociálně pedagogické asistentství
Bachelor's degree programme, full-time study mode, single-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 25/10/2007 – 31/12/2024
Guarantor: doc. Mgr. Radim Šíp, Ph.D.
PdF 7504R308 SVV3S Special Arts for Education
Name in Czech: Speciální výtvarná výchova se zaměřením na vzdělávání
Bachelor's degree programme, full-time study mode, single-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 14/7/2008 – 31/12/2024
Guarantor: doc. PaedDr. Hana Stehlíková Babyrádová, Ph.D.
Name in Czech: Lektorství cizího jazyka - anglický jazyk (angl.)
Bachelor's degree programme, full-time study mode, single-subject, language of instruction: English English
Accreditation: 7/10/2008 – 31/12/2024
Guarantor: doc. Mgr. Martin Adam, Ph.D.
PdF 7507R039 FJ3S French Language for Education
Name in Czech: Francouzský jazyk se zaměřením na vzdělávání
Bachelor's degree programme, full-time study mode, single-subject, language of instruction: Czech Czech
Guarantor: doc. Mgr. Václava Bakešová, Ph.D.
Name in Czech: Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání (angl.)
Bachelor's degree programme, full-time study mode, single-subject, language of instruction: English English
Guarantor: doc. PhDr. Renata Povolná, Ph.D., doc. Mgr. Martin Adam, Ph.D.
PdF 7507R036 AJ3S English Language for Education
Name in Czech: Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání
Bachelor's degree programme, full-time study mode, single-subject, language of instruction: Czech Czech
Guarantor: doc. PhDr. Renata Povolná, Ph.D., doc. Mgr. Martin Adam, Ph.D.
PdF 7507R041 NJ3S German Language for Education
Name in Czech: Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání
Bachelor's degree programme, full-time study mode, single-subject, language of instruction: Czech Czech
Guarantor: prof. PhDr. Věra Janíková, Ph.D.
PdF 7507R070 RJ3S Russian Language for Education
Name in Czech: Ruský jazyk se zaměřením na vzdělávání
Bachelor's degree programme, full-time study mode, single-subject, language of instruction: Czech Czech
Guarantor: doc. PhDr. Mgr. Simona Koryčánková, Ph.D.
Name in Czech: Pedagogické asistentství anglického jazyka a literatury pro základní školy
Bachelor's degree programme, full-time study mode, double-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 30/10/2003 – 31/12/2024
Guarantor: doc. PhDr. Renata Povolná, Ph.D.
Name in Czech: Pedagogické asistentství přírodopisu pro základní školy
Bachelor's degree programme, full-time study mode, double-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 25/7/2003 – 31/12/2024
Guarantor: doc. RNDr. Alena Žákovská, Ph.D.
Name in Czech: Pedagogické asistentství českého jazyka a literatury pro základní školy
Bachelor's degree programme, full-time study mode, double-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 30/10/2003 – 31/12/2024
Guarantor: doc. PhDr. Jana Marie Tušková, Ph.D.
Name in Czech: Pedagogické asistentství dějepisu pro základní školy
Bachelor's degree programme, full-time study mode, double-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 30/10/2003 – 31/12/2024
Guarantor: prof. PhDr. Jaroslav Vaculík, CSc.
Name in Czech: Pedagogické asistentství fyziky pro základní školy
Bachelor's degree programme, full-time study mode, double-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 25/7/2003 – 31/12/2024
Guarantor: Mgr. Tomáš Miléř, Ph.D.
Name in Czech: Pedagogické asistentství hudební výchovy pro základní školy
Bachelor's degree programme, full-time study mode, double-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 25/7/2003 – 31/12/2024
Guarantor: doc. PhDr. Marek Sedláček, Ph.D.
Name in Czech: Pedagogické asistentství chemie pro základní školy
Bachelor's degree programme, full-time study mode, double-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 25/7/2003 – 31/12/2024
Guarantor: doc. Mgr. Hana Cídlová, Dr.
Name in Czech: Pedagogické asistentství matematiky pro základní školy
Bachelor's degree programme, full-time study mode, double-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 25/7/2003 – 31/12/2024
Guarantor: doc. RNDr. Jaroslav Beránek, CSc.
Name in Czech: Pedagogické asistentství německého jazyka a literatury pro základní školy
Bachelor's degree programme, full-time study mode, double-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 30/10/2003 – 31/12/2024
Guarantor: prof. PhDr. Věra Janíková, Ph.D.
Name in Czech: Pedagogické asistentství občanské výchovy pro základní školy
Bachelor's degree programme, full-time study mode, double-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 25/7/2003 – 31/12/2024
Guarantor: prof. PhDr. Petr Jemelka, Dr.
Name in Czech: Pedagogické asistentství speciální pedagogiky pro základní školy
Bachelor's degree programme, full-time study mode, double-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 25/7/2003 – 31/12/2024
Guarantor: doc. PhDr. Mgr. Jarmila Pipeková, Ph.D.
Name in Czech: Pedagogické asistentství technické a informační výchovy pro základní školy
Bachelor's degree programme, full-time study mode, double-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 25/7/2003 – 31/12/2024
Guarantor: doc. Ing. Jiří Hrbáček, Ph.D.
Name in Czech: Pedagogické asistentství výtvarné výchovy pro základní školy
Bachelor's degree programme, full-time study mode, double-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 25/7/2003 – 31/12/2024
Guarantor: prof. PaedDr. Radek Horáček, Ph.D.
Name in Czech: Pedagogické asistentství zeměpisu pro základní školy
Bachelor's degree programme, full-time study mode, double-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 30/10/2003 – 31/12/2024
Guarantor: prof. RNDr. Jaromír Kolejka, CSc.
Name in Czech: Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání
Bachelor's degree programme, full-time study mode, double-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 30/10/2003 – 31/12/2024
Guarantor: doc. PhDr. Jana Marie Tušková, Ph.D.
PdF 7504R233 HV3S Music for Education
Name in Czech: Hudební výchova se zaměřením na vzdělávání
Bachelor's degree programme, full-time study mode, double-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 25/7/2003 – 31/12/2024
Guarantor: prof. PhDr. Judita Kučerová, Ph.D.
PdF 7506R028 SP3S Special Education for Education
Name in Czech: Speciální pedagogika se zaměřením na vzdělávání
Bachelor's degree programme, full-time study mode, double-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 25/7/2003 – 31/12/2024
Guarantor: prof. PaedDr. Miroslava Bartoňová, Ph.D.
PdF 7504R235 VV3S Arts for Education
Name in Czech: Výtvarná výchova se zaměřením na vzdělávání
Bachelor's degree programme, full-time study mode, double-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 25/7/2003 – 31/12/2024
Guarantor: prof. PaedDr. Radek Horáček, Ph.D., doc. PaedDr. Hana Stehlíková Babyrádová, Ph.D.
Name in Czech: Základy společenských věd se zaměřením na vzdělávání
Bachelor's degree programme, full-time study mode, double-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 25/7/2003 – 31/12/2024
Guarantor: prof. PhDr. Petr Jemelka, Dr.
PdF 7504R234 VI3S Visual Arts for Education
Name in Czech: Vizuální tvorba se zaměřením na vzdělávání
Bachelor's degree programme, full-time study mode, double-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 25/7/2003 – 31/12/2024
Guarantor: prof. PaedDr. Radek Horáček, Ph.D.
PdF 7504R230 HL3S Voice Education for Education
Name in Czech: Hlasová výchova se zaměřením na vzdělávání
Bachelor's degree programme, full-time study mode, double-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 25/7/2003 – 31/12/2024
Guarantor: doc. Mgr. Vladimír Richter
PdF 7504R231 KL3S Piano for Education
Name in Czech: Hra na klavír se zaměřením na vzdělávání
Bachelor's degree programme, full-time study mode, double-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 25/7/2003 – 31/12/2024
Guarantor: doc. Mgr. Petr Hala, Ph.D. et Ph.D.
PdF 7504R015 MA3S Mathematics for Education
Name in Czech: Matematika se zaměřením na vzdělávání
Bachelor's degree programme, full-time study mode, double-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 25/7/2003 – 31/12/2024
Guarantor: doc. RNDr. Jaroslav Beránek, CSc.
Name in Czech: Pedagogické asistentství francouzského jazyka a literatury pro základní školy
Bachelor's degree programme, full-time study mode, double-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 10/5/2004 – 31/12/2024
Guarantor: doc. Mgr. Václava Bakešová, Ph.D.
Name in Czech: Pedagogické asistentství ruského jazyka a literatury pro základní školy
Bachelor's degree programme, full-time study mode, double-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 10/5/2004 – 31/12/2024
Guarantor: doc. PhDr. Mgr. Simona Koryčánková, Ph.D.
Name in Czech: Pedagogické asistentství výchovy ke zdraví pro základní školy
Bachelor's degree programme, full-time study mode, double-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 13/12/2006 – 31/12/2024
Guarantor: doc. PaedDr. Vladislav Mužík, CSc.
Name in Czech: Pedagogické asistentství křesťanské výchovy pro základní školy
Bachelor's degree programme, full-time study mode, double-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 9/7/2007 – 31/12/2024
Guarantor: prof. PhDr. Jaroslav Vaculík, CSc.
Name in Czech: Pedagogické asistentství speciální pedagogiky pro základní školy (něm.)
Bachelor's degree programme, full-time study mode, double-subject, language of instruction: German German
Accreditation: 7/10/2008 – 31/12/2024
Guarantor: doc. PhDr. Mgr. Jarmila Pipeková, Ph.D.
PdF 7507R036 AJ3S English Language for Education
Name in Czech: Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání
Bachelor's degree programme, full-time study mode, double-subject, language of instruction: Czech Czech
Guarantor: doc. PhDr. Renata Povolná, Ph.D., doc. Mgr. Martin Adam, Ph.D.
PdF 7507R055 PR3S Natural Science for Education
Name in Czech: Přírodopis se zaměřením na vzdělávání
Bachelor's degree programme, full-time study mode, double-subject, language of instruction: Czech Czech
Guarantor: doc. RNDr. Alena Žákovská, Ph.D.
PdF 7507R039 FJ3S French Language for Education
Name in Czech: Francouzský jazyk se zaměřením na vzdělávání
Bachelor's degree programme, full-time study mode, double-subject, language of instruction: Czech Czech
Guarantor: doc. Mgr. Václava Bakešová, Ph.D.
PdF 7507R041 NJ3S German Language for Education
Name in Czech: Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání
Bachelor's degree programme, full-time study mode, double-subject, language of instruction: Czech Czech
Guarantor: prof. PhDr. Věra Janíková, Ph.D.
PdF 7507R070 RJ3S Russian Language for Education
Name in Czech: Ruský jazyk se zaměřením na vzdělávání
Bachelor's degree programme, full-time study mode, double-subject, language of instruction: Czech Czech
Guarantor: doc. PhDr. Mgr. Simona Koryčánková, Ph.D.
Name in Czech: Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání (angl.)
Bachelor's degree programme, full-time study mode, double-subject, language of instruction: English English
Guarantor: doc. PhDr. Renata Povolná, Ph.D., doc. Mgr. Martin Adam, Ph.D.
PdF 7507R081 ZE3S Geography for Education
Name in Czech: Zeměpis se zaměřením na vzdělávání
Bachelor's degree programme, full-time study mode, double-subject, language of instruction: Czech Czech
Guarantor: prof. RNDr. Jaromír Kolejka, CSc.
PdF 7504R006 FY3S Physics for Education
Name in Czech: Fyzika se zaměřením na vzdělávání
Bachelor's degree programme, full-time study mode, double-subject, language of instruction: Czech Czech
Guarantor: Mgr. Tomáš Miléř, Ph.D.
PdF 7504R009 CH3S Chemistry for Education
Name in Czech: Chemie se zaměřením na vzdělávání
Bachelor's degree programme, full-time study mode, double-subject, language of instruction: Czech Czech
Guarantor: doc. Mgr. Hana Cídlová, Dr.
Name in Czech: Občanská výchova a základy společenských věd se zaměřením na vzdělávání
Bachelor's degree programme, full-time study mode, double-subject, language of instruction: Czech Czech
Guarantor: prof. PhDr. Petr Jemelka, Dr.
PdF 7507R038 DE3S History for Education
Name in Czech: Dějepis se zaměřením na vzdělávání
Bachelor's degree programme, full-time study mode, double-subject, language of instruction: Czech Czech
Guarantor: prof. PhDr. Jaroslav Vaculík, CSc.
PdF 7507R042 TE3S Technology and IT for Education
Name in Czech: Technická a informační výchova se zaměřením na vzdělávání
Bachelor's degree programme, full-time study mode, double-subject, language of instruction: Czech Czech
Guarantor: doc. Ing. Jiří Hrbáček, Ph.D.
PdF 7507R031 VZ3S Health Education
Name in Czech: Výchova ke zdraví se zaměřením na vzdělávání
Bachelor's degree programme, full-time study mode, double-subject, language of instruction: Czech Czech
Guarantor: doc. PaedDr. Vladislav Mužík, CSc.
Name in Czech: Speciální pedagogika se zaměřením na vzdělávání (něm.)
Bachelor's degree programme, full-time study mode, double-subject, language of instruction: German German
Guarantor: prof. PaedDr. Miroslava Bartoňová, Ph.D.
Name in Czech: Pedagogické asistentství německého jazyka a literatury pro základní školy
Bachelor's degree programme, combined form, double-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 13/12/2007 – 31/12/2024
Guarantor: prof. PhDr. Věra Janíková, Ph.D.
Name in Czech: Pedagogické asistentství anglického jazyka a literatury pro základní školy
Bachelor's degree programme, combined form, double-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 21/2/2008 – 31/12/2024
Guarantor: doc. PhDr. Renata Povolná, Ph.D.
Name in Czech: Pedagogické asistentství speciální pedagogiky pro základní školy
Bachelor's degree programme, combined form, double-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 21/2/2008 – 31/12/2024
Guarantor: doc. PhDr. Mgr. Jarmila Pipeková, Ph.D.
Name in Czech: Pedagogické asistentství technické a informační výchovy pro základní školy
Bachelor's degree programme, combined form, double-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 21/2/2008 – 31/12/2024
Guarantor: doc. Ing. Jiří Hrbáček, Ph.D.
Name in Czech: Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání
Bachelor's degree programme, combined form, double-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 17/2/2009 – 31/12/2024
Guarantor: doc. PhDr. Jana Marie Tušková, Ph.D.
Name in Czech: Pedagogické asistentství českého jazyka a literatury pro základní školy
Bachelor's degree programme, combined form, double-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 17/2/2009 – 31/12/2024
Guarantor: doc. PhDr. Jana Marie Tušková, Ph.D.
Name in Czech: Pedagogické asistentství speciální pedagogiky pro základní školy (něm.)
Bachelor's degree programme, combined form, double-subject, language of instruction: German German
Accreditation: 7/10/2008 – 31/12/2024
Guarantor: doc. PhDr. Mgr. Jarmila Pipeková, Ph.D.
Name in Czech: Pedagogické asistentství dějepisu pro základní školy
Bachelor's degree programme, combined form, double-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 12/2/2010 – 31/12/2024
Guarantor: prof. PhDr. Jaroslav Vaculík, CSc.
Name in Czech: Pedagogické asistentství hudební výchovy pro základní školy
Bachelor's degree programme, combined form, double-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 8/10/2010 – 31/12/2024
Guarantor: doc. PhDr. Marek Sedláček, Ph.D.
PdF 7504R233 HV3S Music for Education
Name in Czech: Hudební výchova se zaměřením na vzdělávání
Bachelor's degree programme, combined form, double-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 8/10/2010 – 31/12/2024
Guarantor: prof. PhDr. Judita Kučerová, Ph.D.
Name in Czech: Pedagogické asistentství ruského jazyka a literatury pro základní školy
Bachelor's degree programme, combined form, double-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 22/12/2010 – 31/12/2024
Guarantor: doc. PhDr. Mgr. Simona Koryčánková, Ph.D.
PdF 7506R028 SP3S Special Education for Education
Name in Czech: Speciální pedagogika se zaměřením na vzdělávání
Bachelor's degree programme, combined form, double-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 11/5/2015 – 31/12/2024
Guarantor: prof. PaedDr. Miroslava Bartoňová, Ph.D.
PdF 7507R041 NJ3S German Language for Education
Name in Czech: Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání
Bachelor's degree programme, combined form, double-subject, language of instruction: Czech Czech
Guarantor: prof. PhDr. Věra Janíková, Ph.D.
PdF 7507R070 RJ3S Russian Language for Education
Name in Czech: Ruský jazyk se zaměřením na vzdělávání
Bachelor's degree programme, combined form, double-subject, language of instruction: Czech Czech
Guarantor: doc. PhDr. Mgr. Simona Koryčánková, Ph.D.
PdF 7507R038 DE3S History for Education
Name in Czech: Dějepis se zaměřením na vzdělávání
Bachelor's degree programme, combined form, double-subject, language of instruction: Czech Czech
Guarantor: prof. PhDr. Jaroslav Vaculík, CSc.
PdF 7507R042 TE3S Technology and IT for Education
Name in Czech: Technická a informační výchova se zaměřením na vzdělávání
Bachelor's degree programme, combined form, double-subject, language of instruction: Czech Czech
Guarantor: doc. Ing. Jiří Hrbáček, Ph.D.
PdF 7507R031 VZ3S Health Education
Name in Czech: Výchova ke zdraví se zaměřením na vzdělávání
Bachelor's degree programme, combined form, double-subject, language of instruction: Czech Czech
Guarantor: doc. PaedDr. Vladislav Mužík, CSc.
Name in Czech: Speciální pedagogika se zaměřením na vzdělávání (něm.)
Bachelor's degree programme, combined form, double-subject, language of instruction: German German
Guarantor: prof. PaedDr. Miroslava Bartoňová, Ph.D.
Name in Czech: Učitelství praktického vyučování
Bachelor's degree programme, combined form, single-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 25/7/2003 – 31/12/2024
Guarantor: doc. RNDr. Petr Sládek, CSc.
Specialization: O Obory obchodu a služeb
Specialization: T Technické obory
Name in Czech: Lektorství cizího jazyka - německý jazyk
Bachelor's degree programme, combined form, single-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 1/6/2006 – 31/12/2024
Guarantor: prof. PhDr. Věra Janíková, Ph.D.
Name in Czech: Lektorství cizího jazyka - anglický jazyk
Bachelor's degree programme, combined form, single-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 13/12/2006 – 31/12/2024
Guarantor: doc. Mgr. Martin Adam, Ph.D.
Name in Czech: Lektorství cizího jazyka - anglický jazyk (angl.)
Bachelor's degree programme, combined form, single-subject, language of instruction: English English
Accreditation: 7/10/2008 – 31/12/2024
Guarantor: doc. Mgr. Martin Adam, Ph.D.
Name in Czech: Lektorství cizího jazyka - ruský jazyk
Bachelor's degree programme, combined form, single-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 22/12/2010 – 31/12/2024
Guarantor: doc. PhDr. Mgr. Simona Koryčánková, Ph.D.
Name in Czech: Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání (angl.)
Bachelor's degree programme, combined form, single-subject, language of instruction: English English
Guarantor: doc. PhDr. Renata Povolná, Ph.D., doc. Mgr. Martin Adam, Ph.D.
PdF 7507R036 AJ3S English Language for Education
Name in Czech: Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání
Bachelor's degree programme, combined form, single-subject, language of instruction: Czech Czech
Guarantor: doc. PhDr. Renata Povolná, Ph.D., doc. Mgr. Martin Adam, Ph.D.
PdF 7507R041 NJ3S German Language for Education
Name in Czech: Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání
Bachelor's degree programme, combined form, single-subject, language of instruction: Czech Czech
Guarantor: prof. PhDr. Věra Janíková, Ph.D.
PdF 7507R070 RJ3S Russian Language for Education
Name in Czech: Ruský jazyk se zaměřením na vzdělávání
Bachelor's degree programme, combined form, single-subject, language of instruction: Czech Czech
Guarantor: doc. PhDr. Mgr. Simona Koryčánková, Ph.D.
Name in Czech: Pedagogické asistentství občanské výchovy pro základní školy
lifelong learning in an accredited degree programme, combined form, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 25/7/2003 – 31/12/2024
Name in Czech: Pedagogické asistentství dějepisu pro základní školy
lifelong learning in an accredited degree programme, combined form, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 30/10/2003 – 31/12/2024
Name in Czech: Pedagogické asistentství zeměpisu pro základní školy
lifelong learning in an accredited degree programme, combined form, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 30/10/2003 – 31/12/2024
Name in Czech: Učitelství praktického vyučování
lifelong learning in an accredited degree programme, combined form, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 25/7/2003 – 31/12/2024
Name in Czech: Lektorství cizího jazyka - německý jazyk
lifelong learning in an accredited degree programme, combined form, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 1/6/2006 – 31/12/2024
B7531 B-PMP Pre-school and After-school Education
Name in Czech: Předškolní a mimoškolní pedagogika
Bachelor's degree programme, 3 y., Bc.

Fields:
Fields:
PdF 7531R001 MS Pre-school Teacher Training
Name in Czech: Učitelství pro mateřské školy
Bachelor's degree programme, full-time study mode, single-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 24/4/2008 – 31/12/2024
Guarantor: doc. PhDr. Zora Syslová, Ph.D.
PdF 7531R001 MS Pre-school Teacher Training
Name in Czech: Učitelství pro mateřské školy
Bachelor's degree programme, combined form, single-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 24/4/2008 – 31/12/2024
Guarantor: doc. PhDr. Zora Syslová, Ph.D.
N1101 N-MA Mathematics
Name in Czech: Matematika
master's degree programme (following the bachelor's one), 2 y., Mgr.

Fields:
Fields:
PdF 7504T238 HV2S Music
Name in Czech: Hudební výchova
master's degree programme, full-time study mode, double-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 25/7/2003 – 31/12/2024
PdF 7504T240 VV2S Arts Education
Name in Czech: Výtvarná výchova
master's degree programme, full-time study mode, double-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 25/7/2003 – 31/12/2024
PdF 7506T002 SP2S Special Education
Name in Czech: Speciální pedagogika
master's degree programme, full-time study mode, double-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 25/7/2003 – 31/12/2024
Name in Czech: Učitelství hudební výchovy pro základní a střední školy
master's degree programme, full-time study mode, double-subject, language of instruction: Czech Czech
Name in Czech: Učitelství výtvarné výchovy pro základní a střední školy
master's degree programme, full-time study mode, double-subject, language of instruction: Czech Czech
Name in Czech: Učitelství speciální pedagogiky pro střední školy
master's degree programme, full-time study mode, double-subject, language of instruction: Czech Czech
N5345 N-SZ Specializations in Health Science
Name in Czech: Specializace ve zdravotnictví
master's degree programme (following the bachelor's one), 2 y., Mgr.
N7401 N-TV Physical Education and Sport
Name in Czech: Tělesná výchova a sport
master's degree programme (following the bachelor's one), 2 y., Mgr.
Guarantor: doc. Mgr. Jiří Nykodým, Ph.D.

Fields:
Fields:
Name in Czech: Učitelství občanské výchovy pro základní školy
master's degree programme, full-time study mode, double-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 25/7/2003 – 31/12/2024
Name in Czech: Učitelství matematiky pro základní školy
master's degree programme, full-time study mode, double-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 25/7/2003 – 31/12/2024
Name in Czech: Učitelství přírodopisu pro základní školy
master's degree programme, full-time study mode, double-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 25/7/2003 – 31/12/2024
Name in Czech: Učitelství zeměpisu pro základní školy
master's degree programme, full-time study mode, double-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 30/10/2003 – 31/12/2024
Name in Czech: Učitelství technické a informační výchovy pro základní školy
master's degree programme, full-time study mode, double-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 25/7/2003 – 31/12/2024
Name in Czech: Učitelství fyziky pro základní školy
master's degree programme, full-time study mode, double-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 25/7/2003 – 31/12/2024
Name in Czech: Učitelství francouzského jazyka a literatury pro základní školy
master's degree programme, full-time study mode, double-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 13/12/2006 – 31/12/2024
PdF 7506T002 SP2S Special Education
Name in Czech: Speciální pedagogika
master's degree programme, full-time study mode, double-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 25/7/2003 – 31/12/2024
Name in Czech: Učitelství hudební výchovy pro základní školy
master's degree programme, full-time study mode, double-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 25/7/2003 – 31/12/2024
N7501 N-PD Education
Name in Czech: Pedagogika
master's degree programme (following the bachelor's one), 2 y., Mgr.

Fields:
Fields:
PdF 7502T021 SOVC Social and Free Time Education
Name in Czech: Sociální pedagogika a volný čas
master's degree programme, full-time study mode, single-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 20/7/2006 – 31/12/2024
Guarantor: doc. PhDr. Jiří Němec, Ph.D.
PdF 7502T011 SOCP Social Education
Name in Czech: Sociální pedagogika
master's degree programme, combined form, single-subject, language of instruction: Czech Czech
Guarantor: doc. PhDr. Jiří Němec, Ph.D.
Specialization: 4M Čtvrtý modul
N7503 N-ZS Teacher Training for Primary and Lower Secondary Schools
Name in Czech: Učitelství pro základní školy
master's degree programme (following the bachelor's one), 2 y., Mgr.

Fields:
Fields:
Name in Czech: Učitelství německého jazyka pro základní a jazykové školy
master's degree programme, full-time study mode, single-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 10/11/2004 – 31/12/2024
Guarantor: prof. PhDr. Věra Janíková, Ph.D.
Name in Czech: Učitelství anglického jazyka pro základní a jazykové školy
master's degree programme, full-time study mode, single-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 5/5/2005 – 31/12/2024
Guarantor: doc. Mgr. Olga Dontcheva-Navrátilová, Ph.D.
Name in Czech: Učitelství ruského jazyka pro základní a jazykové školy
master's degree programme, full-time study mode, single-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 21/5/2007 – 31/12/2024
Guarantor: doc. PhDr. Mgr. Simona Koryčánková, Ph.D.
Name in Czech: Učitelství francouzského jazyka pro základní a jazykové školy
master's degree programme, full-time study mode, single-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 25/10/2007 – 31/12/2024
Guarantor: doc. Mgr. Václava Bakešová, Ph.D.
Name in Czech: Učitelství anglického jazyka pro základní a jazykové školy (angl.)
master's degree programme, full-time study mode, single-subject, language of instruction: English English
Accreditation: 7/10/2008 – 31/12/2024
Guarantor: doc. Mgr. Olga Dontcheva-Navrátilová, Ph.D.
Name in Czech: Učitelství francouzského jazyka pro základní školy
master's degree programme, full-time study mode, single-subject, language of instruction: Czech Czech
Guarantor: doc. Mgr. Václava Bakešová, Ph.D.
Name in Czech: Učitelství německého jazyka pro základní školy
master's degree programme, full-time study mode, single-subject, language of instruction: Czech Czech
Guarantor: prof. PhDr. Věra Janíková, Ph.D.
Name in Czech: Učitelství anglického jazyka pro základní školy
master's degree programme, full-time study mode, single-subject, language of instruction: Czech Czech
Guarantor: doc. Mgr. Světlana Hanušová, Ph.D.
Name in Czech: Učitelství ruského jazyka pro základní školy
master's degree programme, full-time study mode, single-subject, language of instruction: Czech Czech
Guarantor: doc. PhDr. Mgr. Simona Koryčánková, Ph.D.
Name in Czech: Učitelství českého jazyka a literatury se zaměřením na žáky s odlišným mateřským jazykem
master's degree programme, full-time study mode, single-subject, language of instruction: Czech Czech
Guarantor: doc. PhDr. Milena Šubrtová, Ph.D.
Name in Czech: Učitelství anglického jazyka pro základní školy (angl.)
master's degree programme, full-time study mode, single-subject, language of instruction: English English
Guarantor: doc. Mgr. Světlana Hanušová, Ph.D.
Name in Czech: Učitelství českého jazyka a literatury pro základní školy
master's degree programme, full-time study mode, double-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 30/10/2003 – 31/12/2024
Guarantor: doc. PhDr. Jana Marie Tušková, Ph.D.
Name in Czech: Učitelství hudební výchovy pro základní školy
master's degree programme, full-time study mode, double-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 25/7/2003 – 31/12/2024
Guarantor: doc. PhDr. Marek Sedláček, Ph.D.
Name in Czech: Učitelství výtvarné výchovy pro základní školy
master's degree programme, full-time study mode, double-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 25/7/2003 – 31/12/2024
Guarantor: doc. PaedDr. Hana Stehlíková Babyrádová, Ph.D.
Name in Czech: Učitelství dějepisu pro základní školy
master's degree programme, full-time study mode, double-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 30/10/2003 – 31/12/2024
Guarantor: prof. PhDr. Jaroslav Vaculík, CSc.
Name in Czech: Učitelství občanské výchovy pro základní školy
master's degree programme, full-time study mode, double-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 25/7/2003 – 31/12/2024
Guarantor: prof. PhDr. Petr Jemelka, Dr.
Name in Czech: Učitelství matematiky pro základní školy
master's degree programme, full-time study mode, double-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 25/7/2003 – 31/12/2024
Guarantor: doc. RNDr. Jaroslav Beránek, CSc.
Name in Czech: Učitelství fyziky pro základní školy
master's degree programme, full-time study mode, double-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 25/7/2003 – 31/12/2024
Guarantor: doc. RNDr. Petr Sládek, CSc.
Name in Czech: Učitelství chemie pro základní školy
master's degree programme, full-time study mode, double-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 25/7/2003 – 31/12/2024
Guarantor: doc. Mgr. Hana Cídlová, Dr.
Name in Czech: Učitelství přírodopisu pro základní školy
master's degree programme, full-time study mode, double-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 25/7/2003 – 31/12/2024
Guarantor: doc. RNDr. Alena Žákovská, Ph.D.
Name in Czech: Učitelství zeměpisu pro základní školy
master's degree programme, full-time study mode, double-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 30/10/2003 – 31/12/2024
Guarantor: doc. PaedDr. Eduard Hofmann, CSc.
Name in Czech: Učitelství technické a informační výchovy pro základní školy
master's degree programme, full-time study mode, double-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 25/7/2003 – 31/12/2024
Guarantor: doc. Ing. Jiří Hrbáček, Ph.D.
Name in Czech: Učitelství speciální pedagogiky pro základní školy
master's degree programme, full-time study mode, double-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 25/7/2003 – 31/12/2024
Guarantor: doc. PhDr. Mgr. Jarmila Pipeková, Ph.D.
Name in Czech: Učitelství informatiky pro základní školy
master's degree programme, full-time study mode, double-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 25/7/2003 – 31/12/2024
Guarantor: doc. Ing. Jiří Hrbáček, Ph.D.
Name in Czech: Učitelství ruského jazyka a literatury pro základní školy
master's degree programme, full-time study mode, double-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 25/1/2005 – 31/12/2024
Guarantor: doc. PhDr. Mgr. Simona Koryčánková, Ph.D.
Name in Czech: Učitelství německého jazyka a literatury pro základní školy
master's degree programme, full-time study mode, double-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 1/3/2005 – 31/12/2024
Guarantor: prof. PhDr. Věra Janíková, Ph.D.
Name in Czech: Učitelství anglického jazyka a literatury pro základní školy
master's degree programme, full-time study mode, double-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 5/5/2005 – 31/12/2024
Guarantor: doc. Mgr. Světlana Hanušová, Ph.D.
Name in Czech: Učitelství výchovy ke zdraví pro základní školy
master's degree programme, full-time study mode, double-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 13/12/2006 – 31/12/2024
Guarantor: doc. PaedDr. Vladislav Mužík, CSc.
Name in Czech: Učitelství francouzského jazyka a literatury pro základní školy
master's degree programme, full-time study mode, double-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 13/12/2006 – 31/12/2024
Guarantor: doc. Mgr. Václava Bakešová, Ph.D.
Name in Czech: Učitelství křesťanské výchovy pro základní školy
master's degree programme, full-time study mode, double-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 9/7/2007 – 31/12/2024
Guarantor: prof. PhDr. Jaroslav Vaculík, CSc.
Name in Czech: Učitelství francouzského jazyka pro základní školy
master's degree programme, full-time study mode, double-subject, language of instruction: Czech Czech
Guarantor: doc. Mgr. Václava Bakešová, Ph.D.
Name in Czech: Učitelství anglického jazyka pro základní školy
master's degree programme, full-time study mode, double-subject, language of instruction: Czech Czech
Guarantor: doc. Mgr. Světlana Hanušová, Ph.D.
Name in Czech: Učitelství ruského jazyka pro základní školy
master's degree programme, full-time study mode, double-subject, language of instruction: Czech Czech
Guarantor: doc. PhDr. Mgr. Simona Koryčánková, Ph.D.
Name in Czech: Učitelství anglického jazyka pro základní školy (angl.)
master's degree programme, full-time study mode, double-subject, language of instruction: English English
Guarantor: doc. Mgr. Světlana Hanušová, Ph.D.
Name in Czech: Učitelství německého jazyka pro základní školy
master's degree programme, full-time study mode, double-subject, language of instruction: Czech Czech
Guarantor: prof. PhDr. Věra Janíková, Ph.D.
Name in Czech: Učitelství německého jazyka a literatury pro základní školy
master's degree programme, combined form, double-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 13/12/2007 – 31/12/2024
Guarantor: prof. PhDr. Věra Janíková, Ph.D.
Name in Czech: Učitelství anglického jazyka a literatury pro základní školy
master's degree programme, combined form, double-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 21/2/2008 – 31/12/2024
Guarantor: doc. Mgr. Světlana Hanušová, Ph.D.
Name in Czech: Učitelství ruského jazyka a literatury pro základní školy
master's degree programme, combined form, double-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 16/12/2009 – 31/12/2024
Guarantor: doc. PhDr. Mgr. Simona Koryčánková, Ph.D.
Name in Czech: Učitelství zeměpisu pro základní školy
master's degree programme, combined form, double-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 16/12/2009 – 31/12/2024
Guarantor: doc. PaedDr. Eduard Hofmann, CSc.
Name in Czech: Učitelství výchovy ke zdraví pro základní školy
master's degree programme, combined form, double-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 11/5/2010 – 31/12/2024
Guarantor: doc. PaedDr. Vladislav Mužík, CSc.
Name in Czech: Učitelství dějepisu pro základní školy
master's degree programme, combined form, double-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 12/2/2010 – 31/12/2024
Guarantor: prof. PhDr. Jaroslav Vaculík, CSc.
Name in Czech: Učitelství hudební výchovy pro základní školy
master's degree programme, combined form, double-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 8/10/2010 – 31/12/2024
Guarantor: doc. PhDr. Marek Sedláček, Ph.D.
Name in Czech: Učitelství přírodopisu pro základní školy
master's degree programme, combined form, double-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 22/7/2011 – 31/12/2024
Guarantor: doc. RNDr. Alena Žákovská, Ph.D.
Name in Czech: Učitelství anglického jazyka pro základní školy
master's degree programme, combined form, double-subject, language of instruction: Czech Czech
Guarantor: doc. Mgr. Světlana Hanušová, Ph.D.
Name in Czech: Učitelství ruského jazyka pro základní školy
master's degree programme, combined form, double-subject, language of instruction: Czech Czech
Guarantor: doc. PhDr. Mgr. Simona Koryčánková, Ph.D.
Name in Czech: Učitelství anglického jazyka pro základní školy (angl.)
master's degree programme, combined form, double-subject, language of instruction: English English
Guarantor: doc. Mgr. Světlana Hanušová, Ph.D.
Name in Czech: Učitelství německého jazyka pro základní školy
master's degree programme, combined form, double-subject, language of instruction: Czech Czech
Guarantor: prof. PhDr. Věra Janíková, Ph.D.
Name in Czech: Učitelství cizích jazyků pro základní školy - angličtina
master's degree programme, combined form, single-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 15/11/2002 – 31/12/2024
Guarantor: doc. Mgr. Světlana Hanušová, Ph.D.
Name in Czech: Učitelství německého jazyka pro základní a jazykové školy
master's degree programme, combined form, single-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 1/6/2006 – 31/12/2024
Guarantor: prof. PhDr. Věra Janíková, Ph.D.
Name in Czech: Učitelství anglického jazyka pro základní a jazykové školy
master's degree programme, combined form, single-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 13/12/2006 – 31/12/2024
Guarantor: doc. Mgr. Olga Dontcheva-Navrátilová, Ph.D.
PdF 7506T041 SPPU Special Education for Teachers
Name in Czech: Speciální pedagogika pro učitele
master's degree programme, combined form, single-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 21/5/2007 – 31/12/2024
Guarantor: doc. PhDr. Mgr. Dagmar Opatřilová, Ph.D.
Name in Czech: Učitelství ruského jazyka pro základní a jazykové školy
master's degree programme, combined form, single-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 16/12/2009 – 31/12/2024
Guarantor: doc. PhDr. Mgr. Simona Koryčánková, Ph.D.
Name in Czech: Učitelství anglického jazyka pro základní a jazykové školy (angl.)
master's degree programme, combined form, single-subject, language of instruction: English English
Accreditation: 7/10/2008 – 31/12/2024
Guarantor: doc. Mgr. Olga Dontcheva-Navrátilová, Ph.D.
Name in Czech: Učitelství francouzského jazyka pro základní a jazykové školy
master's degree programme, combined form, single-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 11/5/2010 – 31/12/2024
Guarantor: doc. Mgr. Václava Bakešová, Ph.D.
Name in Czech: Učitelství chemie pro základní školy
master's degree programme, combined form, single-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 26/2/2016 – 31/12/2024
Guarantor: doc. Mgr. Hana Cídlová, Dr.
Name in Czech: Učitelství fyziky pro základní školy
master's degree programme, combined form, single-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 26/2/2016 – 31/12/2024
Guarantor: doc. RNDr. Petr Sládek, CSc.
Name in Czech: Učitelství francouzského jazyka pro základní školy
master's degree programme, combined form, single-subject, language of instruction: Czech Czech
Guarantor: doc. Mgr. Václava Bakešová, Ph.D.
Name in Czech: Učitelství německého jazyka pro základní školy
master's degree programme, combined form, single-subject, language of instruction: Czech Czech
Guarantor: prof. PhDr. Věra Janíková, Ph.D.
Name in Czech: Učitelství anglického jazyka pro základní školy
master's degree programme, combined form, single-subject, language of instruction: Czech Czech
Guarantor: doc. Mgr. Světlana Hanušová, Ph.D.
Name in Czech: Učitelství ruského jazyka pro základní školy
master's degree programme, combined form, single-subject, language of instruction: Czech Czech
Guarantor: doc. PhDr. Mgr. Simona Koryčánková, Ph.D.
Name in Czech: Učitelství anglického jazyka pro základní školy (angl.)
master's degree programme, combined form, single-subject, language of instruction: English English
Guarantor: doc. Mgr. Světlana Hanušová, Ph.D.
N7504 N-SS Teacher Training for Secondary Schools
Name in Czech: Učitelství pro střední školy
master's degree programme (following the bachelor's one), 2 y., Mgr.

Fields:
Fields:
PdF 7504T308 SVV2S Special Arts for Education
Name in Czech: Speciální výtvarná výchova se zaměřením na vzdělávání
master's degree programme, full-time study mode, single-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 29/2/2012 – 31/12/2024
Guarantor: doc. PaedDr. Hana Stehlíková Babyrádová, Ph.D.
Name in Czech: Speciální pedagogika pro učitele středních škol
master's degree programme, full-time study mode, single-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 11/5/2015 – 31/12/2024
Guarantor: prof. PaedDr. Miroslava Bartoňová, Ph.D.
Name in Czech: Učitelství odborných předmětů pro střední školy
master's degree programme, full-time study mode, single-subject, language of instruction: Czech Czech
Guarantor: doc. RNDr. Petr Sládek, CSc.
PdF 7310T033 CJ2S Czech Language and Literature
Name in Czech: Český jazyk a literatura
master's degree programme, full-time study mode, double-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 30/10/2003 – 31/12/2024
Guarantor: doc. PhDr. Jiří Poláček, CSc.
PdF 7504T238 HV2S Music
Name in Czech: Hudební výchova
master's degree programme, full-time study mode, double-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 25/7/2003 – 31/12/2024
Guarantor: doc. PhDr. Marek Sedláček, Ph.D.
PdF 7506T002 SP2S Special Education
Name in Czech: Speciální pedagogika
master's degree programme, full-time study mode, double-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 25/7/2003 – 31/12/2024
Guarantor: prof. PhDr. Marie Vítková, CSc.
PdF 7504T240 VV2S Arts Education
Name in Czech: Výtvarná výchova
master's degree programme, full-time study mode, double-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 25/7/2003 – 31/12/2024
Guarantor: doc. PaedDr. Hana Stehlíková Babyrádová, Ph.D.
PdF 7504T241 ZSV2S Basics of Social Studies
Name in Czech: Základy společenských věd
master's degree programme, full-time study mode, double-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 25/7/2003 – 31/12/2024
Guarantor: prof. PhDr. Petr Jemelka, Dr.
PdF 7504T239 VI2S Visual Arts
Name in Czech: Vizuální tvorba
master's degree programme, full-time study mode, double-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 25/7/2003 – 31/12/2024
Guarantor: doc. ak. soch. Jiří Sobotka
PdF 7504T237 HL2S Voice Education
Name in Czech: Hlasová výchova
master's degree programme, full-time study mode, double-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 25/7/2003 – 31/12/2024
Guarantor: doc. Mgr. Vladimír Richter
PdF 8201T026 KL2S Piano
Name in Czech: Hra na klavír
master's degree programme, full-time study mode, double-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 25/7/2003 – 31/12/2024
Guarantor: doc. Mgr. Petr Hala, Ph.D. et Ph.D.
Name in Czech: Galerijní pedagogika a zprostředkování umění
master's degree programme, full-time study mode, double-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 14/7/2008 – 31/12/2024
Guarantor: prof. PaedDr. Radek Horáček, Ph.D.
Name in Czech: Učitelství speciální pedagogiky pro střední školy
master's degree programme, full-time study mode, double-subject, language of instruction: Czech Czech
Guarantor: prof. PaedDr. Miroslava Bartoňová, Ph.D.
Name in Czech: Učitelství českého jazyka a literatury pro základní a střední školy
master's degree programme, full-time study mode, double-subject, language of instruction: Czech Czech
Guarantor: doc. PhDr. Jiří Poláček, CSc.
Name in Czech: Učitelství výtvarné výchovy pro základní a střední školy
master's degree programme, full-time study mode, double-subject, language of instruction: Czech Czech
Guarantor: doc. PaedDr. Hana Stehlíková Babyrádová, Ph.D.
Name in Czech: Učitelství hudební výchovy pro základní a střední školy
master's degree programme, full-time study mode, double-subject, language of instruction: Czech Czech
Guarantor: doc. PhDr. Marek Sedláček, Ph.D.
Name in Czech: Učitelství speciální pedagogiky pro střední školy (něm.)
master's degree programme, full-time study mode, double-subject, language of instruction: German German
Guarantor: prof. PaedDr. Miroslava Bartoňová, Ph.D.
Name in Czech: Speciální pedagogika pro učitele středních škol (angl.)
master's degree programme, full-time study mode, double-subject, language of instruction: English English
Guarantor: prof. PaedDr. Miroslava Bartoňová, Ph.D.
Name in Czech: Speciální pedagogika pro učitele středních škol
master's degree programme, combined form, double-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 25/10/2007 – 31/12/2024
Guarantor: prof. PaedDr. Miroslava Bartoňová, Ph.D.
Name in Czech: Učitelství odborných předmětů pro střední školy - specializace služby
master's degree programme, combined form, double-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 13/12/2007 – 31/12/2024
Guarantor: doc. RNDr. Petr Sládek, CSc.
PdF 7504T238 HV2S Music
Name in Czech: Hudební výchova
master's degree programme, combined form, double-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 8/10/2010 – 31/12/2024
Guarantor: doc. PhDr. Marek Sedláček, Ph.D.
Name in Czech: Učitelství odborných předmětů pro střední školy
master's degree programme, combined form, double-subject, language of instruction: Czech Czech
Guarantor: doc. RNDr. Petr Sládek, CSc.
Name in Czech: Učitelství speciální pedagogiky pro střední školy
master's degree programme, combined form, double-subject, language of instruction: Czech Czech
Guarantor: prof. PaedDr. Miroslava Bartoňová, Ph.D.
Name in Czech: Učitelství speciální pedagogiky se zaměřením na odborné vzdělávání
master's degree programme, combined form, double-subject, language of instruction: Czech Czech
Guarantor: prof. PaedDr. Miroslava Bartoňová, Ph.D.
Name in Czech: Učitelství speciální pedagogiky se zaměřením na odborné vzdělávání (něm.)
master's degree programme, combined form, double-subject, language of instruction: German German
Guarantor: prof. PaedDr. Miroslava Bartoňová, Ph.D.
Name in Czech: Učitelství speciální pedagogiky pro střední školy (něm.)
master's degree programme, combined form, double-subject, language of instruction: German German
Guarantor: prof. PaedDr. Miroslava Bartoňová, Ph.D.
Name in Czech: Speciální pedagogika pro učitele středních škol (angl.)
master's degree programme, combined form, double-subject, language of instruction: English English
Guarantor: prof. PaedDr. Miroslava Bartoňová, Ph.D.
Name in Czech: Učitelství speciální pedagogiky se zaměřením na odborné vzdělávání (angl.)
master's degree programme, combined form, double-subject, language of instruction: English English
Guarantor: prof. PaedDr. Miroslava Bartoňová, Ph.D.
Name in Czech: Učitelství odborných předmětů pro základní a střední školy - specializace obchod a služby
master's degree programme, combined form, single-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 14/7/2008 – 31/12/2024
Guarantor: doc. RNDr. Petr Sládek, CSc.
Name in Czech: Učitelství odborných předmětů pro střední školy - specializace strojírenství
master's degree programme, combined form, single-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 17/2/2009 – 31/12/2024
Guarantor: doc. RNDr. Petr Sládek, CSc.
Name in Czech: Učitelství odborných předmětů pro střední školy
master's degree programme, combined form, single-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 17/7/2012 – 31/12/2024
Guarantor: doc. RNDr. Petr Sládek, CSc.
Name in Czech: Učitelství odborných předmětů pro střední školy
lifelong learning in an accredited degree programme, combined form, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 17/7/2012 – 31/12/2024
N7506 N-SPD Special Education
Name in Czech: Speciální pedagogika
master's degree programme (following the bachelor's one), 2 y., Mgr.

Fields:
Fields:
PdF 7506T002 SPZP Special Education
Name in Czech: Speciální pedagogika
master's degree programme, full-time study mode, single-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 15/11/2002 – 31/12/2024
Guarantor: prof. PhDr. Marie Vítková, CSc.
Specialization: LO Logopedie (Logopedy)
Specialization: OP Ostatní pedie
Specialization: VD Více vad
PdF 7506T040 SPAN Special Education for Adults
Name in Czech: Speciální andragogika
master's degree programme, full-time study mode, single-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 21/5/2007 – 31/12/2024
Guarantor: prof. PhDr. Karel Pančocha, Ph.D., M.Sc.
PdF 7506T041 SPPU Special Education for Teachers
Name in Czech: Speciální pedagogika pro učitele
master's degree programme, full-time study mode, single-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 21/5/2007 – 31/12/2024
Guarantor: doc. PhDr. Věra Vojtová, Ph.D.
PdF 7506T002 SPZPA Special Education (eng.)
Name in Czech: Speciální pedagogika (angl.)
master's degree programme, full-time study mode, single-subject, language of instruction: English English
Accreditation: 7/10/2008 – 31/12/2024
Guarantor: prof. PhDr. Marie Vítková, CSc.
Name in Czech: Speciální pedagogika - komunikační techniky
master's degree programme, full-time study mode, single-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 3/8/2016 – 31/12/2024
Guarantor: doc. PhDr. Mgr. Dagmar Opatřilová, Ph.D.
PdF 7506T002 SPZP Special Education
Name in Czech: Speciální pedagogika
master's degree programme, combined form, single-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 9/4/2001 – 31/12/2024
Guarantor: prof. PhDr. Marie Vítková, CSc.
Specialization: LO Logopedie (Logopedy)
Specialization: OP Ostatní pedie
Specialization: VD Více vad
PdF 7506T040 SPAN Special Education for Adults
Name in Czech: Speciální andragogika
master's degree programme, combined form, single-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 21/5/2007 – 31/12/2024
Guarantor: prof. PhDr. Karel Pančocha, Ph.D., M.Sc.
PdF 7506T041 SPPU Special Education for Teachers
Name in Czech: Speciální pedagogika pro učitele
master's degree programme, combined form, single-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 21/5/2007 – 31/12/2024
Guarantor: doc. PhDr. Věra Vojtová, Ph.D.
PdF 7506T002 SPZPA Special Education (eng.)
Name in Czech: Speciální pedagogika (angl.)
master's degree programme, combined form, single-subject, language of instruction: English English
Accreditation: 7/10/2008 – 31/12/2024
Guarantor: prof. PhDr. Marie Vítková, CSc.
Name in Czech: Speciální pedagogika - komunikační techniky
master's degree programme, combined form, single-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 3/8/2016 – 31/12/2024
Guarantor: doc. PhDr. Mgr. Dagmar Opatřilová, Ph.D.
M1501 M-BI Biology
Name in Czech: Biologie
Master's degree programme, 5 y., Mgr.
M7503 M-ZS5 Teacher Training for Primary Schools
Name in Czech: Učitelství pro základní školy (pětileté)
Master's degree programme, 5 y., Mgr.

Fields:
Fields:
PdF 7503T047 ZS15 Primary School Teacher Training
Name in Czech: Učitelství pro 1. stupeň základní školy
Master's degree programme, full-time study mode, single-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 9/4/2001 – 31/12/2024
Guarantor: doc. Mgr. Jiří Havel, Ph.D.
PdF 7503T047 ZS15 Primary School Teacher Training
Name in Czech: Učitelství pro 1. stupeň základní školy
Master's degree programme, combined form, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 15/6/2001 – 31/12/2024
Guarantor: doc. Mgr. Jiří Havel, Ph.D.
Specialization: AJ Anglický jazyk a literatura
Specialization: FJ Francouzský jazyk a literatura
Specialization: HV Hudební výchova
Specialization: NJ Německý jazyk
Specialization: RJ Ruský jazyk
Specialization: SP Speciální pedagogika
Specialization: VS Všeobecný směr
Specialization: VV Výtvarná výchova
P7315 D-FI4 Philology (4-years)
Name in Czech: Filologie (čtyřleté)
doctoral degree programme, 4 y., Ph.D.

Fields:
Fields:
Name in Czech: Jazyková a literární komunikace
doctoral degree programme, full-time study mode, language of instruction: Czech Czech
Guarantor: doc. PhDr. Milena Šubrtová, Ph.D.
Name in Czech: Jazyková a literární komunikace
doctoral degree programme, combined form, language of instruction: Czech Czech
Guarantor: doc. PhDr. Milena Šubrtová, Ph.D.
P7501 D-PD Education
Name in Czech: Pedagogika
doctoral degree programme, 3 y., Ph.D.

Fields:
Fields:
PdF 7501V008 PEDA Education
Name in Czech: Pedagogika
doctoral degree programme, full-time study mode, language of instruction: Czech Czech
Guarantor: prof. PhDr. Tomáš Janík, Ph.D., M.Ed.
PdF 7501V008 PEDA Education
Name in Czech: Pedagogika
doctoral degree programme, combined form, language of instruction: Czech Czech
Guarantor: prof. PhDr. Tomáš Janík, Ph.D., M.Ed.
P7506 D-SPD Special Education
Name in Czech: Speciální pedagogika
doctoral degree programme, 3 y., Ph.D.

Fields:
Fields:
PdF 7506V002 SPZP Special Education
Name in Czech: Speciální pedagogika (tříleté)
doctoral degree programme, full-time study mode, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 31/5/2002 – 31/12/2024
Guarantor: prof. PhDr. Marie Vítková, CSc.
PdF 7506V002 SPZPA Special Education (eng.)
Name in Czech: Speciální pedagogika (angl.)
doctoral degree programme, full-time study mode, language of instruction: English English
Accreditation: 10/4/2003 – 31/12/2024
Guarantor: prof. PhDr. Marie Vítková, CSc.
PdF 7506V002 SPZPN Special Education (ger.)
Name in Czech: Speciální pedagogika (něm.)
doctoral degree programme, full-time study mode, language of instruction: German German
Accreditation: 10/4/2003 – 31/12/2024
Guarantor: prof. PhDr. Marie Vítková, CSc.
PdF 7506V002 SPZP Special Education
Name in Czech: Speciální pedagogika (tříleté)
doctoral degree programme, combined form, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 31/5/2002 – 31/12/2024
Guarantor: prof. PhDr. Marie Vítková, CSc.
PdF 7506V002 SPZPA Special Education (eng.)
Name in Czech: Speciální pedagogika (angl.)
doctoral degree programme, combined form, language of instruction: English English
Accreditation: 10/4/2003 – 31/12/2024
Guarantor: prof. PhDr. Marie Vítková, CSc.
PdF 7506V002 SPZPN Special Education (ger.)
Name in Czech: Speciální pedagogika (něm.)
doctoral degree programme, combined form, language of instruction: German German
Accreditation: 10/4/2003 – 31/12/2024
Guarantor: prof. PhDr. Marie Vítková, CSc.
P7507 D-SPE Specialization in Pedagogy
Name in Czech: Specializace v pedagogice
doctoral degree programme, 3 y., Ph.D.

Fields:
Fields:
PdF 7501V021 VV Arts Education
Name in Czech: Výtvarná výchova
doctoral degree programme, full-time study mode, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 27/2/2001 – 31/12/2024
Guarantor: prof. PaedDr. Radek Horáček, Ph.D.
PdF 7501V005 HTEP Musical Theory and Pedagogy
Name in Czech: Hudební teorie a pedagogika
doctoral degree programme, full-time study mode, language of instruction: Czech Czech
Guarantor: prof. Michal Košut, Ph.D.
PdF 7501V021 VVN Arts Education (Ger.)
Name in Czech: Výtvarná výchova (něm.)
doctoral degree programme, full-time study mode, language of instruction: German German
Accreditation: 27/2/2001 – 31/12/2024
Guarantor: prof. PaedDr. Radek Horáček, Ph.D.
PdF 7501V021 VVA Arts Education (Eng.)
Name in Czech: Výtvarná výchova (angl.)
doctoral degree programme, full-time study mode, language of instruction: English English
Accreditation: 19/10/2015 – 31/12/2024
Guarantor: prof. PaedDr. Radek Horáček, Ph.D.
PdF 7501V021 VV Arts Education
Name in Czech: Výtvarná výchova
doctoral degree programme, combined form, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 27/2/2001 – 31/12/2024
Guarantor: prof. PaedDr. Radek Horáček, Ph.D.
PdF 7501V005 HTEP Musical Theory and Pedagogy
Name in Czech: Hudební teorie a pedagogika
doctoral degree programme, combined form, language of instruction: Czech Czech
Guarantor: prof. Michal Košut, Ph.D.
PdF 7501V021 VVN Arts Education (Ger.)
Name in Czech: Výtvarná výchova (něm.)
doctoral degree programme, combined form, language of instruction: German German
Accreditation: 27/2/2001 – 31/12/2024
Guarantor: prof. PaedDr. Radek Horáček, Ph.D.
PdF 7501V021 VVA Arts Education (Eng.)
Name in Czech: Výtvarná výchova (angl.)
doctoral degree programme, combined form, language of instruction: English English
Accreditation: 19/10/2015 – 31/12/2024
Guarantor: prof. PaedDr. Radek Horáček, Ph.D.
P7536 D-PD4 Education (4-years)
Name in Czech: Pedagogika (čtyřleté)
doctoral degree programme, 4 y., Ph.D.

Fields:
Fields:
PdF 7501V008 PG Education
Name in Czech: Pedagogika
doctoral degree programme, full-time study mode, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 23/7/2010 – 31/12/2024
Guarantor: prof. PhDr. Tomáš Janík, Ph.D., M.Ed.
PdF 7502V011 SOCP Social Education
Name in Czech: Sociální pedagogika
doctoral degree programme, full-time study mode, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 20/5/2013 – 31/12/2024
PdF 7501V008 PGA Education (Eng.)
Name in Czech: Pedagogika (angl.)
doctoral degree programme, full-time study mode, language of instruction: English English
Accreditation: 19/10/2015 – 31/12/2024
Guarantor: prof. PhDr. Tomáš Janík, Ph.D., M.Ed.
PdF 7502V011 SOCPA Social Education (Eng.)
Name in Czech: Sociální pedagogika (angl.)
doctoral degree programme, full-time study mode, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 19/10/2015 – 31/12/2024
PdF 7501V008 PG Education
Name in Czech: Pedagogika
doctoral degree programme, combined form, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 23/7/2010 – 31/12/2024
Guarantor: prof. PhDr. Tomáš Janík, Ph.D., M.Ed.
PdF 7502V011 SOCP Social Educaton
Name in Czech: Sociální pedagogika
doctoral degree programme, combined form, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 20/5/2013 – 31/12/2024
PdF 7501V008 PGA Education (Eng.)
Name in Czech: Pedagogika (angl.)
doctoral degree programme, combined form, language of instruction: English English
Accreditation: 19/10/2015 – 31/12/2024
Guarantor: prof. PhDr. Tomáš Janík, Ph.D., M.Ed.
PdF 7502V011 SOCPA Social Education (Eng.)
Name in Czech: Sociální pedagogika (angl.)
doctoral degree programme, combined form, language of instruction: English English
Accreditation: 19/10/2015 – 31/12/2024
P7537 D-SPE4 Specialization in Pedagogy (4-years)
Name in Czech: Specializace v pedagogice (čtyřleté)
doctoral degree programme, 4 y., Ph.D.

Fields:
Fields:
PdF 7310V330 DCIJ Didactics of Foreign Language
Name in Czech: Didaktika cizího jazyka
doctoral degree programme, full-time study mode, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 23/7/2010 – 31/12/2024
Guarantor: prof. PhDr. Věra Janíková, Ph.D.
Name in Czech: Didaktika cizího jazyka (angl.)
doctoral degree programme, full-time study mode, language of instruction: English English
Accreditation: 19/10/2015 – 31/12/2024
Guarantor: prof. PhDr. Věra Janíková, Ph.D.
Name in Czech: Didaktika cizího jazyka (něm.)
doctoral degree programme, full-time study mode, language of instruction: German German
Accreditation: 19/10/2015 – 31/12/2024
Guarantor: prof. PhDr. Věra Janíková, Ph.D.
PdF 7507V107 DIGE Didactics of Geography
Name in Czech: Didaktika geografie
doctoral degree programme, full-time study mode, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 26/2/2016 – 31/12/2024
Guarantor: doc. PaedDr. Eduard Hofmann, CSc.
Name in Czech: Teorie výtvarné a galerijní pedagogiky
doctoral degree programme, full-time study mode, language of instruction: Czech Czech
Guarantor: prof. PaedDr. Radek Horáček, Ph.D.
Name in Czech: Teorie výtvarné a galerijní pedagogiky (angl.)
doctoral degree programme, full-time study mode, language of instruction: English English
Guarantor: prof. PaedDr. Radek Horáček, Ph.D.
PdF 7310V330 DCIJ Didactics of Foreign Language
Name in Czech: Didaktika cizího jazyka
doctoral degree programme, combined form, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 23/7/2010 – 31/12/2024
Guarantor: prof. PhDr. Věra Janíková, Ph.D.
Name in Czech: Didaktika cizího jazyka (angl.)
doctoral degree programme, combined form, language of instruction: English English
Accreditation: 19/10/2015 – 31/12/2024
Guarantor: prof. PhDr. Věra Janíková, Ph.D.
Name in Czech: Didaktika cizího jazyka (něm.)
doctoral degree programme, combined form, language of instruction: German German
Accreditation: 19/10/2015 – 31/12/2024
Guarantor: prof. PhDr. Věra Janíková, Ph.D.
PdF 7507V107 DIGE Didactics of Geography
Name in Czech: Didaktika geografie
doctoral degree programme, combined form, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 26/2/2016 – 31/12/2024
Guarantor: doc. PaedDr. Eduard Hofmann, CSc.
Name in Czech: Teorie výtvarné a galerijní pedagogiky
doctoral degree programme, combined form, language of instruction: Czech Czech
Guarantor: prof. PaedDr. Radek Horáček, Ph.D.
Name in Czech: Teorie výtvarné a galerijní pedagogiky (angl.)
doctoral degree programme, combined form, language of instruction: English English
Guarantor: prof. PaedDr. Radek Horáček, Ph.D.
P7540 D-SPD4 Special Education (4-years)
Name in Czech: Speciální pedagogika (čtyřleté)
doctoral degree programme, 4 y., Ph.D.

Fields:
Fields:
PdF 7506V002 SPZP Special Education
Name in Czech: Speciální pedagogika
doctoral degree programme, full-time study mode, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 19/10/2015 – 31/12/2024
Guarantor: prof. PhDr. Marie Vítková, CSc.
PdF 7506V002 SPZPA Special Education (eng.)
Name in Czech: Speciální pedagogika (angl.)
doctoral degree programme, full-time study mode, language of instruction: English English
Accreditation: 19/10/2015 – 31/12/2024
Guarantor: prof. PhDr. Marie Vítková, CSc.
PdF 7506V002 SPZPN Special Education (ger.)
Name in Czech: Speciální pedagogika (něm.)
doctoral degree programme, full-time study mode, language of instruction: German German
Accreditation: 19/10/2015 – 31/12/2024
Guarantor: prof. PhDr. Marie Vítková, CSc.
PdF 7506V002 SPZP Special Education
Name in Czech: Speciální pedagogika
doctoral degree programme, combined form, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 19/10/2015 – 31/12/2024
Guarantor: prof. PhDr. Marie Vítková, CSc.
PdF 7506V002 SPZPA Special Education (eng.)
Name in Czech: Speciální pedagogika (angl.)
doctoral degree programme, combined form, language of instruction: English English
Accreditation: 19/10/2015 – 31/12/2024
Guarantor: prof. PhDr. Marie Vítková, CSc.
PdF 7506V002 SPZPN Special Education (ger.)
Name in Czech: Speciální pedagogika (něm.)
doctoral degree programme, combined form, language of instruction: German German
Accreditation: 19/10/2015 – 31/12/2024
Guarantor: prof. PhDr. Marie Vítková, CSc.
C9999 C-CV Lifelong Education
Name in Czech: Celoživotní vzdělávání
lifelong learning, 1 y.

Fields:
Fields:
Name in Czech: DPS Doplňující studium speciální pedagogiky pro středoškolské pedagogické pracovníky
extension education, language of instruction: Czech Czech
Specialization: CS Čtvrtá specializace
Specialization: DI Didaktiky předmětů 1. stupně základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami 1, 2, 3
Specialization: ET Etopedie (Etopedy)
Specialization: LO Logopedie (Logopedy)
Specialization: OF Oftalmopedie (Ophtalmopedy)
Specialization: PP Psychopedie (Psychopedy)
Specialization: PU Specifické poruchy učení
Specialization: SO Somatopedie (Somatopedy)
Specialization: SU Surdopedie (Surdopedy)
Specialization: ZS Základní studium
PdF 7506R002 SP Special Education
Name in Czech: Speciální pedagogika
extension education, language of instruction: Czech Czech
Specialization: CS Čtvrtá specializace
Specialization: ZS Základní studium
Name in Czech: DAP Anglický jazyk a literatura pro základní školy
extension education, language of instruction: Czech Czech
Name in Czech: DAP Dějepis pro základní školy
extension education, language of instruction: Czech Czech
Name in Czech: DAP Fyzika pro základní školy
extension education, language of instruction: Czech Czech
Name in Czech: DAP Německý jazyk a literatura pro základní školy
extension education, language of instruction: Czech Czech
Name in Czech: DAP Občanská výchova pro základní školy
extension education, language of instruction: Czech Czech
Name in Czech: DAP Zeměpis pro základní školy
extension education, language of instruction: Czech Czech
PdF 7504R004cjpp DPSCJPP DPS Czech Language for Teachers
Name in Czech: DPS Český jazyk pro pedagogické pracovníky
extension education, language of instruction: Czech Czech
Name in Czech: DPS Učitel odborných předmětů na středních školách
extension education, language of instruction: Czech Czech
Name in Czech: DPS Vychovatelství
extension education, language of instruction: Czech Czech
Name in Czech: ZSS Český jazyk a literatura pro střední školy
extension education, language of instruction: Czech Czech
Name in Czech: ZSS Dějepis pro střední školy
extension education, language of instruction: Czech Czech
Name in Czech: ZSS Hudební výchova pro střední školy
extension education, language of instruction: Czech Czech
Name in Czech: ZSS Matematika pro střední školy
extension education, language of instruction: Czech Czech
Name in Czech: ZSS Základy společenských věd pro střední školy
extension education, language of instruction: Czech Czech
Name in Czech: ZSS Výtvarná výchova pro střední školy
extension education, language of instruction: Czech Czech
Name in Czech: ZSS Anglický jazyk a literatura pro střední školy
extension education, language of instruction: Czech Czech
Name in Czech: ZSS Německý jazyk a literatura pro střední školy
extension education, language of instruction: Czech Czech
Name in Czech: DAP Matematika pro základní školy
extension education, language of instruction: Czech Czech
Name in Czech: DAP Technická a informační výchova pro základní školy
extension education, language of instruction: Czech Czech
Name in Czech: DAP Informatika pro základní školy
extension education, language of instruction: Czech Czech
Name in Czech: ZS1 Hudební výchova pro základní školy
extension education, language of instruction: Czech Czech
Name in Czech: ZS1 Matematika pro základní školy
extension education, language of instruction: Czech Czech
Name in Czech: ZS1 Výtvarná výchova pro základní školy
extension education, language of instruction: Czech Czech
Name in Czech: ZS1 Německý jazyk a literatura pro základní školy
extension education, language of instruction: Czech Czech
Name in Czech: DAP Chemie pro základní školy
extension education, language of instruction: Czech Czech
Name in Czech: DAP Český jazyk a literatura pro základní školy
extension education, language of instruction: Czech Czech
PdF 7504R004FB FoB Forum bohemicum
Name in Czech: Forum bohemicum
extension education, language of instruction: Czech Czech
PdF 7504R004por VYCHPOR Studies for Educational Counsellors
Name in Czech: Studium pro výchovné poradce
extension education, language of instruction: Czech Czech
Name in Czech: ZS1 Český jazyk a literatura pro základní školy
extension education, language of instruction: Czech Czech
Name in Czech: ZSS Francouzský jazyk a literatura pro střední školy
extension education, language of instruction: Czech Czech
PdF 7504R004 DPSPVC DPS Free-time Instructor
Name in Czech: DPS Pedagog volného času
extension education, language of instruction: Czech Czech
Name in Czech: Studium k výkonu specializovaných činností - Prevence sociálně patologických jevů
extension education, language of instruction: Czech Czech
Name in Czech: DAP Přírodopis pro základní školy
extension education, language of instruction: Czech Czech
Name in Czech: DAP Výchova ke zdraví pro základní školy
extension education, language of instruction: Czech Czech
Name in Czech: Doplňující studium k rozšíření odborné kvalifikace Speciální pedagogiky
extension education, language of instruction: Czech Czech
Name in Czech: ZSS Ruský jazyk a literatura pro střední školy
extension education, language of instruction: Czech Czech
Name in Czech: Doplňující studium speciální pedagogiky - Logopedie
extension education, language of instruction: Czech Czech
Name in Czech: Doplňující studium speciální pedagogiky - Specifické poruchy učení
extension education, language of instruction: Czech Czech
Name in Czech: Doplňující studium speciální pedagogiky - Surdopedie
extension education, language of instruction: Czech Czech
Name in Czech: Studium v oblasti pedagogických věd zaměřené na přípravu učitelů 2. stupně ZŠ a SŠ
extension education, language of instruction: Czech Czech
Name in Czech: Učitelství německého jazyka pro střední školy
extension education, language of instruction: Czech Czech
Name in Czech: Učitelství francouzského jazyka pro střední školy
extension education, language of instruction: Czech Czech
Name in Czech: Základy společenských věd pro střední školy
extension education, language of instruction: Czech Czech
Name in Czech: Učitelství anglického jazyka pro střední školy
extension education, language of instruction: Czech Czech
Name in Czech: Učitelství anglického jazyka pro základní školy
extension education, language of instruction: Czech Czech
Name in Czech: Učitelství ruského jazyka pro základní školy
extension education, language of instruction: Czech Czech
Name in Czech: Učitelství matematiky pro SŠ
extension education, language of instruction: Czech Czech
Name in Czech: Učitelství ruského jazyka pro střední školy
extension education, language of instruction: Czech Czech
Name in Czech: Studium k výkonu specializovaných činností - Prevence sociálně patologických jevů
extension education, language of instruction: Czech Czech
PdF CZV_MS DVMS Pre-school Teacher Education
Name in Czech: Učitelství pro mateřské školy
extension education, language of instruction: Czech Czech
Name in Czech: Výtvarná výchova pro SŠ - rozšíření učitelské kvalifikace na jiný druh školy
extension education, language of instruction: Czech Czech
Name in Czech: Učitelství pro 2. stupeň ZŠ - obor výtvarná výchova
extension education, language of instruction: Czech Czech
Name in Czech: Učitelství Výtvarné výchovy na 2. stupni ZŠ
extension education, language of instruction: Czech Czech
Name in Czech: Učitelství Výtvarné výchovy na SŠ
extension education, language of instruction: Czech Czech
Name in Czech: Specifika výuky českého jazyka a literatury se zaměřením na žáky s odlišným mateřským jazykem
extension education, language of instruction: Czech Czech
Name in Czech: Učitelství českého jazyka a literatury pro střední školy
extension education, language of instruction: Czech Czech
Name in Czech: Učitelství dějepisu pro základní školy
extension education, language of instruction: Czech Czech
PdF DVICT DVICT ICT coordinator
Name in Czech: ICT koordinátor
extension education, language of instruction: Czech Czech
Name in Czech: Učitelství praktického vyučování
extension education, language of instruction: Czech Czech
Name in Czech: Behaviorální analytik - akreditovaný kvalifikační kurz
extension education, language of instruction: Czech Czech
Name in Czech: Behaviorální technik - akreditovaný kvalifikační kurz
extension education, language of instruction: Czech Czech
Name in Czech: Asistent behaviorálního analytika - akreditovaný kvalifikační kurz
extension education, language of instruction: Czech Czech
Name in Czech: Učitelství zeměpisu pro základní školy
extension education, language of instruction: Czech Czech
Name in Czech: Speciální pedagogika pro učitele základních a středních škol pro přímou pedagogickou činnost ve školách a třídách zřízených pro žáky se SVP
extension education, language of instruction: Czech Czech
Name in Czech: Učitelství německého jazyka pro střední školy – způsobilost vykonávat přímou pedagogickou činnost na SŠ
extension education, language of instruction: Czech Czech
Name in Czech: Učitelství francouzského jazyka pro střední školy – způsobilost vykonávat přímou pedagogickou činnost na SŠ
extension education, language of instruction: Czech Czech
Name in Czech: Učitelství anglického jazyka pro střední školy – způsobilost vykonávat přímou pedagogickou činnost na SŠ
extension education, language of instruction: Czech Czech
Name in Czech: Učitelství anglického jazyka pro 1. st. základní školy – studium k prohlubování odborné kvalifikace
extension education, language of instruction: Czech Czech
Name in Czech: Učitelství anglického jazyka pro základní školy – způsobilost vyučovat další předmět
extension education, language of instruction: Czech Czech
Name in Czech: Učitelství českého jazyka a literatury pro střední školy – způsobilost vykonávat přímou pedagogickou činnost na SŠ
extension education, language of instruction: Czech Czech
Name in Czech: Učitelství ruského jazyka pro střední školy – způsobilost vykonávat přímou pedagogickou činnost na SŠ
extension education, language of instruction: Czech Czech
Name in Czech: Učitelství matematiky pro střední školy – způsobilost vykonávat přímou pedagogickou činnost na SŠ
extension education, language of instruction: Czech Czech
Name in Czech: Speciální pedagogika – specializace etopedie
extension education, language of instruction: Czech Czech
Name in Czech: Speciální pedagogika – specializace oftalmopedie
extension education, language of instruction: Czech Czech
Name in Czech: Speciální pedagogika – specializace psychopedie
extension education, language of instruction: Czech Czech
Name in Czech: Speciální pedagogika – specializace somatopedie
extension education, language of instruction: Czech Czech
Name in Czech: Speciální pedagogika – specializace specifické poruchy učení
extension education, language of instruction: Czech Czech
Name in Czech: Speciální pedagogika – specializace souběžné postižení více vadami
extension education, language of instruction: Czech Czech
Name in Czech: Učitelství dějepisu pro střední školy – způsobilost vykonávat přímou pedagogickou činnost na SŠ
extension education, language of instruction: Czech Czech
Name in Czech: Učitelství ruského jazyka pro základní školy – způsobilost vyučovat další předmět
extension education, language of instruction: Czech Czech
Name in Czech: ZS1 Výtvarná výchova pro základní školy – způsobilost vykonávat přímou pedagogickou činnost na 2. st. ZŠ
extension education, language of instruction: Czech Czech
Name in Czech: Učitelství výtvarné výchovy pro základní školy – způsobilost vyučovat další předmět
extension education, language of instruction: Czech Czech
Name in Czech: Učitelství výtvarné výchovy pro střední školy – způsobilost vykonávat přímou pedagogickou činnost na SŠ
extension education, language of instruction: Czech Czech
Name in Czech: Výtvarná výchova na střední škole – způsobilost vyučovat další předmět
extension education, language of instruction: Czech Czech
Name in Czech: Učitelství základů společenských věd pro střední školy – způsobilost vykonávat přímou pedagogickou činnost na SŠ
extension education, language of instruction: Czech Czech
Name in Czech: Učitelství dějepisu pro základní školy – způsobilost vyučovat další předmět
extension education, language of instruction: Czech Czech
Name in Czech: Studium k výkonu specializovaných činností – koordinace v oblasti informačních a komunikačních technologií
extension education, language of instruction: Czech Czech
Name in Czech: ZS1 Anglický jazyk pro základní školy
extension education, language of instruction: Czech Czech
Name in Czech: Učitelství zeměpisu pro základní školy – způsobilost vyučovat další předmět
extension education, language of instruction: Czech Czech
Name in Czech: Studium v oblasti pedagogických věd - speciální pedagogika pro vychovatele a učitele MŠ se středoškolským vzděláním
extension education, language of instruction: Czech Czech
Name in Czech: Učitelství českého jazyka a literatury pro základní školy - způsobilost vyučovat další předmět - webinář
extension education, language of instruction: Czech Czech
Name in Czech: Učitelství geografie pro základní školy - způsobilost vyučovat další předmět
extension education, language of instruction: Czech Czech
Name in Czech: Studium k výkonu specializační činnosti provázejícího učitele
extension education
Name in Czech: Studium pedagogiky pro vychovatele
extension education, language of instruction: Czech Czech
Name in Czech: Studium pedagogiky pro pedagogy volného času vykonávající komplexní přímou pedagogickou činnost
extension education, language of instruction: Czech Czech
Name in Czech: Studium pedagogiky pro učitele odborných předmětů střední školy, pro učitele praktického vyučování střední školy, pro učitele odborného výcviku střední školy, pro učitele uměleckých odborných předmětů v základní umělecké škole, střední škole a konzervatoři a pro učitele jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky
extension education, language of instruction: Czech Czech
Name in Czech: Studium k výkonu specializované činnosti – koordinace v oblasti informačních a komunikačních technologií (kombinovaná forma)
extension education, language of instruction: Czech Czech
Name in Czech: Studium pedagogiky pro učitele druhého stupně základní školy a učitele střední školy
extension education, language of instruction: Czech Czech
Name in Czech: Studium k výkonu specializované činnosti – prevence sociálně patologických jevů
extension education, language of instruction: Czech Czech
PdF DV24VYCHPO DV24VYCHPO Studium pro výchovné poradce
Name in Czech: Studium pro výchovné poradce
extension education, language of instruction: Czech Czech
Name in Czech: Studium k rozšíření odborné kvalifikace zaměřené na speciálněpedagogickou, výchovnou a vzdělávací činnost ve školách a třídách zřízených pro děti, žáky a studenty se speciálními vzdělávacími potřebami – (pro vychovatele a učitele mateřských škol se středoškolským vzděláním)
extension education, language of instruction: Czech Czech
Name in Czech: Studium k rozšíření odborné kvalifikace zaměřené na výuku dějepisu
extension education, language of instruction: Czech Czech
Name in Czech: Studium k rozšíření odborné kvalifikace k získání odborné kvalifikace speciálního pedagoga a Studium k rozšíření odborné kvalifikace k získání způsobilosti vykonávat speciálněpedagogickou, výchovnou a vzdělávací činnost ve školách a třídách zřízených pro děti, žáky a studenty se speciálními vzdělávacími potřebami
extension education, language of instruction: Czech Czech
Name in Czech: Studium k rozšíření odborné kvalifikace zaměřené na výuku výtvarné výchovy
extension education, language of instruction: Czech Czech
Name in Czech: Studium k rozšíření odborné kvalifikace zaměřené na výuku anglického jazyka
extension education, language of instruction: Czech Czech
Name in Czech: Studium k rozšíření odborné kvalifikace zaměřené na přípravu učitelů mateřské školy
extension education, language of instruction: Czech Czech
Name in Czech: Studium k rozšíření odborné kvalifikace zaměřené na výuku geografie
extension education, language of instruction: Czech Czech
Name in Czech: Studium k rozšíření odborné kvalifikace zaměřené na výuku českého jazyka a literatury - webinář
extension education, language of instruction: Czech Czech
Name in Czech: Studium k rozšíření odborné kvalifikace zaměřené na výuku ruského jazyka
extension education, language of instruction: Czech Czech
Name in Czech: Studium k rozšíření odborné kvalifikace k získání způsobilosti vykonávat speciálněpedagogickou, výchovnou a vzdělávací činnost ve třídách zřízených pro děti, žáky a studenty se speciálními vzdělávacími potřebami – pro učitele základních a středních škol
extension education, language of instruction: Czech Czech
Name in Czech: Studium k rozšíření odborné kvalifikace zaměřené na výuku občanské výchovy a základů společenských věd - webinář
extension education, language of instruction: Czech Czech
Name in Czech: Studium k rozšíření odborné kvalifikace zaměřené na výuku fyziky
extension education, language of instruction: Czech Czech
Name in Czech: Studium k rozšíření odborné kvalifikace zaměřené na výuku chemie
extension education, language of instruction: Czech Czech
Name in Czech: Studium k rozšíření odborné kvalifikace zaměřené na výuku německého jazyka - kombinovaná forma
extension education, language of instruction: Czech Czech
Name in Czech: Studium k rozšíření odborné kvalifikace zaměřené na výuku výchovy ke zdraví - kombinovaná forma
extension education, language of instruction: Czech Czech
Name in Czech: Vstupní vzdělávání pro provázející učitele
extension education, language of instruction: Czech Czech
Name in Czech: Rozdílový kurz speciální pedagogiky pro absolventy bakalářského studia pedagogického zaměření
Lifelong Learning (provided on a one-off basis), language of instruction: Czech Czech
PdF VODA VTURIST Kurz vodní turistiky
Name in Czech: Kurz vodní turistiky
Thematic education
Name in Czech: Psychomotorika pro děti předškolního a mladšího školního věku
Thematic education
Name in Czech: Netradiční pohybové aktivity pro děti předškolního a mladšího školního věku
Thematic education, language of instruction: Czech Czech
Name in Czech: Praktická čeština pro administrativní pracovníky
Thematic education, language of instruction: Czech Czech
Name in Czech: Úvodní kurz ruského jazyka - nácvik azbuky slovem i písmem, osvojení základů ruské výslovnosti
Thematic education, language of instruction: Czech Czech
Name in Czech: Dětské pohybové aktivity s hudbou i bez
Thematic education, language of instruction: Czech Czech
Name in Czech: Současná literatura pro děti a didaktika literární výchovy pro učitele MŠ
Thematic education, language of instruction: Czech Czech
Name in Czech: Současná literatura pro děti a didaktika literární výchovy pro učitele 1. stupně ZŠ
Thematic education, language of instruction: Czech Czech
PdF ASIST_PED ASISTPED Teaching assistant
Name in Czech: Asistent pedagoga
Thematic education, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 9/4/2018 – 9/4/2021
Name in Czech: Aktivizace dětí předškolního a mladšího školního věku pomocí tanečních a pohybových činností (modifikované cvičení lze využít i ve výuce na 2st. ZŠ)
Thematic education, language of instruction: Czech Czech
PdF CARVING CARV Od základů po carving
Name in Czech: Od základů po carving
Thematic education, language of instruction: Czech Czech
PdF INSTRUKTOR LYZE Instruktor školního lyžování
Name in Czech: Instruktor školního lyžování
Thematic education, language of instruction: Czech Czech
Name in Czech: Výběr (psychomotorických) her pro zklidnění, soustředění a relaxaci (s využitím pohybových her a s modifikací na předškolní věk dítěte)
Thematic education, language of instruction: Czech Czech
Name in Czech: Výběr (psychomotorických) her pro zklidnění, soustředění a relaxaci
Thematic education, language of instruction: Czech Czech
Name in Czech: Výběr (psychomotorických) her pro zklidnění, soustředění a relaxaci II.
Thematic education, language of instruction: Czech Czech
Name in Czech: Tradiční i netradiční pohybové aktivity pro děti předškolního a mladšího školního věku
Thematic education, language of instruction: Czech Czech
Name in Czech: Psychomotorika pro ZŠ (i pro děti s ADHD)
Thematic education, language of instruction: Czech Czech
PdF PSYCHMS_1 PSYCHMS Psychomotorika pro MŠ
Name in Czech: Psychomotorika pro MŠ
Thematic education, language of instruction: Czech Czech
Name in Czech: Cvičím pro zdraví a baví mě to – zdravotní cvičení pro děti předškolního věku
Thematic education, language of instruction: Czech Czech
PdF U_POHYB_ADHD UPOHYBADHD Učení v pohybu i pro děti s ADHD
Name in Czech: Učení v pohybu i pro děti s ADHD
Thematic education, language of instruction: Czech Czech
PdF TV_HRAVE TVHRAVE TV hravě
Name in Czech: TV hravě
Thematic education, language of instruction: Czech Czech
Name in Czech: Psychomotorika pro ZŠ II ( i pro děti s ADHD)
Thematic education, language of instruction: Czech Czech
PdF PSYCHMS_II PSYCHMSII Psychomotorika pro MŠ II
Name in Czech: Psychomotorika pro MŠ II
Thematic education, language of instruction: Czech Czech
PdF ZAKLADY_LYZE ZAKLADYLYZ Základní školní lyžování
Name in Czech: Základní školní lyžování
Thematic education, language of instruction: Czech Czech
PdF DVABA DVABA Applied behavioural analysis
Name in Czech: Aplikovaná behaviorální analýza
Thematic education, language of instruction: Czech Czech
Name in Czech: Výuka matematiky na 1. stupni ZŠ pro žáky se specifickými poruchami učení
Thematic education, language of instruction: Czech Czech
Name in Czech: Další vzdělávání učitelů francouzského jazyka
Thematic education, language of instruction: Czech Czech
Name in Czech: Psychomotorické hry a aktivity ke zklidnění dětí s ADHD a ADD v MŠ a ZŠ
Thematic education, language of instruction: Czech Czech
Name in Czech: Výuka matematiky na 1. stupni ZŠ pro matematicky nadané žáky
Thematic education, language of instruction: Czech Czech
Name in Czech: Zábavná gymnastika jako součást tělesné výchovy na ZŠ 1.
Thematic education, language of instruction: Czech Czech
Name in Czech: Expresivní terapie se zaměřením na arteterapii
Thematic education, language of instruction: Czech Czech
Name in Czech: Expresivní terapie se zaměřením na arteterapii
Thematic education, language of instruction: Czech Czech
Name in Czech: Zážitkový kurz pro učitele anglického jazyka
Thematic education, language of instruction: Czech Czech
Name in Czech: Komunikační a organizační schopnosti pro nepedagogické pracovníky
Thematic education, language of instruction: Czech Czech
PdF POHYBSEN POHYBSEN Pohybové aktivity pro seniory
Name in Czech: Pohybové aktivity pro seniory
Thematic education, language of instruction: Czech Czech
PdF PSYCHMSZS PSYCHMSZS Psychomotorika v MŠ a ZŠ
Name in Czech: Psychomotorika v MŠ a ZŠ
Thematic education, language of instruction: Czech Czech
Name in Czech: Výuka matematicky nadaných žáků na 2. stupni ZŠ
Thematic education, language of instruction: Czech Czech
PdF CAMPHORKO CAMPHORKO Camp horská kola
Name in Czech: Camp horská kola
Thematic education, language of instruction: Czech Czech
Name in Czech: Výuka matematiky na 2. stupni ZŠ pro žáky se specifickými poruchami učení
Thematic education, language of instruction: Czech Czech
PdF POHAKTZAZ POHAKTZAZ Pohybové aktivity zážitkem
Name in Czech: Pohybové aktivity zážitkem
Thematic education, language of instruction: Czech Czech
Name in Czech: Základní postupy v aplikované behaviorální analýze
Thematic education, language of instruction: Czech Czech
Name in Czech: Rozvoj jazykových dovedností prostřednictvím francouzských písní
Thematic education, language of instruction: Czech Czech
Name in Czech: Vzájemné jazykové vlivy angličtiny a francouzštiny
Thematic education, language of instruction: Czech Czech
Name in Czech: Netradiční pohybové aktivity pro děti předškolního a mladšího školního věku (modifikované cvičení lze využít i ve výuce na 2st. ZŠ)
Thematic education, language of instruction: Czech Czech
Name in Czech: Metodika hry na ozvučné trubice – BOOMWHACKERY
Thematic education, language of instruction: Czech Czech
Name in Czech: Základy aplikované behaviorální analýzy
Thematic education, language of instruction: Czech Czech
Name in Czech: Základy aplikované behaviorální analýzy
Thematic education, language of instruction: Czech Czech
Name in Czech: Formativní hodnocení podporující učení žáků
Thematic education, language of instruction: Czech Czech
Name in Czech: Základní postupy v aplikované behaviorální analýze
Thematic education, language of instruction: Czech Czech
Name in Czech: Doplňující studium k rozšíření odborné kvalifikace podle § 6a odst. 1 písm. b) vyhl. č. 317/2005 Sb. (k získání kvalifikace speciálního pedagoga) a Studium v oblasti speciálně pedagogických věd podle § 2 vyhl. č. 317/2005 Sb. (k získání kvalifikace učitele dětí a žáků se SVP)
Thematic education, language of instruction: Czech Czech
Name in Czech: Intenzivní učení ITT - předpoklady pro jeho zahájení
Thematic education, language of instruction: Czech Czech
Name in Czech: Hodnocení problémového chování – identifikace a učení alternativního a žádoucího chování
Thematic education, language of instruction: Czech Czech
Name in Czech: První kroky po diagnóze PAS – učení klíčových dovedností v rané fázi intervence
Thematic education, language of instruction: Czech Czech
Name in Czech: Motivace a učení mandů – praktické rady a postupy
Thematic education, language of instruction: Czech Czech
Name in Czech: Nácvik hygienických návyků (toalety)
Thematic education, language of instruction: Czech Czech
Name in Czech: HOBIT – Hodina biologie pro život
Thematic education, language of instruction: Czech Czech
Name in Czech: HOBIT – Hodina biologie pro život
Thematic education, language of instruction: Czech Czech
PdF KERAMIKA KERAMIKA Keramika
Name in Czech: Keramika
Thematic education, language of instruction: Czech Czech
PdF DV21ASIPED DV21ASIPED Teaching assistant qualification
Name in Czech: Studium pro asistenty pedagoga
Thematic education, language of instruction: Czech Czech
Name in Czech: Aplikovaná behaviorální analýza pro rodiče a osoby pečující o děti s poruchami autistického spektra – webináře
Thematic education, language of instruction: Czech Czech
PdF VEDTRI VEDTRI Vedení třídy
Name in Czech: Vedení třídy
Thematic education, language of instruction: Czech Czech
Name in Czech: Rozdílový kurz pro absolventy magisterského studia filozofických fakult v programech Historie, Pomocné vědy historické, Archeologie, Muzeologie
Thematic education
PdF PODZAKPAS PODZAKPAS Podpora žáků s PAS ve škole
Name in Czech: Podpora žáků s PAS ve škole
Thematic education
Name in Czech: Sebepoškozování u dětí a mladistvých v pedagogické praxi
Thematic education
Name in Czech: Geoinformační technologie ve výuce zeměpisu
Thematic education
Name in Czech: Studium jednotlivých předmětů pro JAMU
Thematic education, language of instruction: Czech Czech
Name in Czech: Práce se žáky s psychosomatickými obtížemi (ZŠ, SŠ)
Thematic education
Name in Czech: Specifika vzdělávání žáka s odlišným mateřským jazykem
Thematic education
Name in Czech: Žák se sluchovým postižením na prvním stupni běžné základní školy
Thematic education, language of instruction: Czech Czech
Name in Czech: Výuka češtiny jako druhého/cizího jazyka pro maturanty z Ukrajiny
Thematic education, language of instruction: Czech Czech
Name in Czech: Výuka češtiny jako druhého/cizího jazyka pro ukrajinské studenty
Thematic education, language of instruction: Czech Czech
Name in Czech: Výuka češtiny jako druhého/cizího jazyka pro zájemce s ukončeným VŠ vzděláním z Ukrajiny
Thematic education
Name in Czech: Moderní didaktika hudební výchovy
Thematic education, language of instruction: Czech Czech
Name in Czech: Moderní didaktika hudební výchovy
Thematic education, language of instruction: Czech Czech
Name in Czech: Rozdílový kurz pro certifikaci v aplikované behaviorální analýze
Thematic education
Name in Czech: Nadané děti v MŠ a na 1. stupni ZŠ - nadání jako prokletí nebo dar?
Thematic education
Name in Czech: Úvod do výuky žáků s odlišným mateřským jazykem
Thematic education, language of instruction: Czech Czech
Name in Czech: Vzdělávání žáků s odlišným mateřským jazykem - specifika a praxe
Thematic education, language of instruction: Czech Czech
Name in Czech: Netradiční i tradiční pohybové aktivity pro děti předškolního a mladšího školního věku (modifikované cvičení lze využít i ve výuce na 2st. ZŠ)
Thematic education, language of instruction: Czech Czech
Name in Czech: Interkulturní pedagogika a kulturně sensitivní vzdělávání
Thematic education, language of instruction: Czech Czech
Name in Czech: Formativní hodnocení podporující učení žáků
Thematic education, language of instruction: Czech Czech
Name in Czech: Úvod do výuky žáků s odlišným mateřským jazykem
Thematic education, language of instruction: Czech Czech
Name in Czech: Vzdělávání žáků s odlišným mateřským jazykem - specifika a praxe
Thematic education, language of instruction: Czech Czech
Name in Czech: Učitelství cizího jazyka v odborném vzdělávání
Thematic education
PdF DVJPNADZZS DVJPNADZZS Jak pracovat s nadanými žáky na ZŠ
Name in Czech: Jak pracovat s nadanými žáky na ZŠ
Thematic education
Name in Czech: Behaviorální přístupy v pedagogické praxi III - podpora pozitivního chování (webinář)
Thematic education, language of instruction: Czech Czech
Name in Czech: Behaviorální přístupy v pedagogické praxi II - učení nových dovedností
Thematic education, language of instruction: Czech Czech
Name in Czech: Formativní přístup k učení a hodnocení, aneb podporujeme učení žáků – dlouhodobý kombinovaný výcvikový kurz
Thematic education, language of instruction: Czech Czech
PdF DVTERVYUZE DVTERVYUZE Terénní výuka pro učitele zeměpisu
Name in Czech: Terénní výuka pro učitele zeměpisu
Thematic education, language of instruction: Czech Czech
Name in Czech: Jak na výslovnost v hodinách angličtiny: jazykovo-metodický workshop pro učitele a lektory anglického jazyka
Thematic education
Name in Czech: Jak nastartovat komunikaci ve výuce němčiny od A1: jazyková mediace
Thematic education
Name in Czech: Blokové programování a robotické pomůcky ve výuce
Thematic education
Name in Czech: Jak zefektivnit svou pedagogickou komunikaci?
Thematic education
Name in Czech: Od učebnice k umělé inteligenci ve výuce: média ve vzdělávání na ZŠ a SŠ
Thematic education
Name in Czech: Terénní výuka pro učitele zeměpisu
Thematic education
Name in Czech: Využití informačních technologií při výuce vlastivědného a zeměpisného učiva
Thematic education, language of instruction: Czech Czech
Name in Czech: Společně k naplňování učitelské způsobilosti studentů učitelského studia zeměpisu na PdF MU
Thematic education, language of instruction: Czech Czech
Name in Czech: Workshop reflexe praxe provázejících učitelů (podzim)
Thematic education, language of instruction: Czech Czech
Name in Czech: Workshop reflexe praxe provázejících učitelů (jaro)
Thematic education, language of instruction: Czech Czech
Name in Czech: Provázení podpůrnými opatřeními – provázející pedagog a student při vstupu do speciálněpedagogické praxe
Thematic education, language of instruction: Czech Czech
Name in Czech: Další vzdělávání učitelů francouzského jazyka
Thematic education
Name in Czech: Introduction to Acceptance and Commitment Therapy
Thematic education
Name in Czech: Formativní přístup k učení a hodnocení, aneb podporujeme učení žáků – dlouhodobý kombinovaný výcvikový kurz
Thematic education, language of instruction: Czech Czech
Name in Czech: Trendy v technice a informatice pro provázející učitele
Thematic education, language of instruction: Czech Czech
Name in Czech: Vzdělávání nadaných žáků pro provázející učitele 1. st. ZŠ a 2. st. ZŠ
Thematic education, language of instruction: Czech Czech
Name in Czech: Další vzdělávání učitelů francouzského jazyka: Inovativní přístupy ve výuce francouzštiny 1
Thematic education
Name in Czech: Další vzdělávání učitelů francouzského jazyka: Inovativní přístupy ve výuce francouzštiny 2
Thematic education
Name in Czech: Další vzdělávání učitelů francouzského jazyka: Projekty aplikované do výuky francouzštiny
Thematic education
Name in Czech: Propojení kognitivní a estetické komponenty osobnostního rozvoje dítěte v mateřské škole
Thematic education, language of instruction: Czech Czech
Name in Czech: Slovní úlohy řešené v rámci diferencované výuky matematiky: Jak může provázející učitel obohatit studenta prostřednictvím řešení a analýzy slovních úloh
Thematic education, language of instruction: Czech Czech
Name in Czech: Rozvíjení matematické gramotnosti žáků 1. stupně ZŠ prostřednictvím řešení nestandardních úloh, zejména úloh s tematikou pravděpodobnosti
Thematic education, language of instruction: Czech Czech
Name in Czech: Využití umělé inteligence v praxi učitele ruštiny
Thematic education, language of instruction: Czech Czech
Name in Czech: Právní povědomí pedagogických pracovníků pro ZŠ a SŠ
Thematic education, language of instruction: Czech Czech
Name in Czech: Možnosti realizace cílů výtvarné výchovy na 1. stupni základní školy
Thematic education, language of instruction: Czech Czech
Name in Czech: Aktuální otázky vzdělávání v oboru český jazyk a literatura (pro provázející učitele)
Thematic education, language of instruction: Czech Czech
Name in Czech: Vedení třídní schůzky formou triády: žák - rodič - učitel
Thematic education, language of instruction: Czech Czech
Name in Czech: Hospitace u kávy: Reflexe výuky pro učitele angličtiny
Thematic education, language of instruction: Czech Czech
Name in Czech: Cesta k učitelství dějepisu – propojení teorie s praxí
Thematic education, language of instruction: Czech Czech
Name in Czech: Diagnostická činnost v práci učitele 1. stupně ZŠ
Thematic education, language of instruction: Czech Czech
Name in Czech: Podpora učení provázejících učitelů v rámci oborové reflexe
Thematic education, language of instruction: Czech Czech
Name in Czech: Efektivnější pedagogická komunikace: Jak navázat a udržet kvalitní kontakt s každým dítětem?
Thematic education, language of instruction: Czech Czech
Name in Czech: Formativní hodnocení podporující učení žáků pro provázející učitele
Thematic education, language of instruction: Czech Czech
Name in Czech: Využití mobilních telefonů v tvorbě a dalších vzdělávacích aktivitách na 1. stupni ZŠ
Thematic education, language of instruction: Czech Czech
Name in Czech: Média a komunikace pro pedagogické pracovníky*ice
Thematic education, language of instruction: Czech Czech
Name in Czech: Škola jako prostor reprodukce sociálních nerovností
Thematic education, language of instruction: Czech Czech
PdF TERVYPROV TERVYPROV Terénní výuka pro učitele zeměpisu
Name in Czech: Terénní výuka pro učitele zeměpisu
Thematic education, language of instruction: Czech Czech
Name in Czech: Ochrana přírody – terénní výuka
Thematic education, language of instruction: Czech Czech
Name in Czech: Společné vzdělávání budoucích učitelů francouzštiny
Thematic education, language of instruction: Czech Czech
Name in Czech: Provázející učitel jako vzdělavatel budoucích učitelů anglického jazyka
Thematic education, language of instruction: Czech Czech
Name in Czech: Moderní didaktika hudební výchovy na ZŠ
Thematic education, language of instruction: Czech Czech
Name in Czech: Reflexe a mentoring provázejících učitelů cizích jazyků
Thematic education, language of instruction: Czech Czech
Name in Czech: Internetové zdroje a elektronické nástroje ve výuce ruštiny pro provázející učitele
Thematic education, language of instruction: Czech Czech
Name in Czech: Didaktické aspekty korektivní zpětné vazby poskytované provázejícím učitelem ruského jazyka na ZŠ
Thematic education, language of instruction: Czech Czech
Name in Czech: Metodický seminář k výuce výchovy ke zdraví s prvky zážitkové pedagogiky a mentoringu
Thematic education, language of instruction: Czech Czech
Name in Czech: Zprostředkování umění pro provázející učitele
Thematic education, language of instruction: Czech Czech
Name in Czech: Metody dramatické výchovy jako cesta ke kognitivně náročné práci žáků – seminář pro fakultní provázející učitele
Thematic education, language of instruction: Czech Czech
Name in Czech: Reflexe praxí studentů v programu Učitelství pro 1. stupeň ZŠ
Thematic education, language of instruction: Czech Czech
PdF KOMRODMS KOMRODMS Komunikace s rodinou v MŠ
Name in Czech: Komunikace s rodinou v MŠ
Thematic education, language of instruction: Czech Czech
Name in Czech: Pedagogická diagnostika v mateřské škole
Thematic education, language of instruction: Czech Czech
PdF PROROZMS PROROZMS Profesní rozvoj učitele MŠ
Name in Czech: Profesní rozvoj učitele MŠ
Thematic education, language of instruction: Czech Czech
Name in Czech: Reflexe praxí studentů programu UMŠ
Thematic education, language of instruction: Czech Czech
Name in Czech: Podpora provázejícího učitele předmětů STEM
Thematic education, language of instruction: Czech Czech
Name in Czech: Plánování v mateřské škole
Thematic education, language of instruction: Czech Czech
U1111 UKR Study for Ukrainian students in need
Name in Czech: Studium pro ukrajinské studenty v nouzi
lifelong learning, 1 y.

Fields:
Fields:
Name in Czech: Studium pro ukrajinské studenty v nouzi na Pedagogické fakultě
Lifelong Learning (provided on a one-off basis)
R1101 Rig-MA Mathematics
Name in Czech: Matematika
Advanced Master's state examination, 2 y., RNDr.
R7501 Rig-PD Education
Name in Czech: Pedagogika
Advanced Master's state examination, 2 y., PhDr.

Fields:
Fields:
PdF 7502T011 SOCP Social Education
Name in Czech: Sociální pedagogika
Advanced Master's state examination, language of instruction: Czech Czech
PdF 7502T021 SOVC Social and Free Time Education
Name in Czech: Sociální pedagogika a volný čas
Advanced Master's state examination, language of instruction: Czech Czech
R7503 Rig-ZS Teacher Training for Primary Schools
Name in Czech: Učitelství pro základní školy
Advanced Master's state examination, 2 y., PhDr.

Fields:
Fields:
Name in Czech: Učitelství biologie pro základní školy
Advanced Master's state examination, language of instruction: Czech Czech
Name in Czech: Učitelství výtvarné výchovy pro základní školy
Advanced Master's state examination, language of instruction: Czech Czech
Name in Czech: Učitelství zeměpisu pro základní školy
Advanced Master's state examination, language of instruction: Czech Czech
Name in Czech: Učitelství dějepisu pro základní školy
Advanced Master's state examination, language of instruction: Czech Czech
Name in Czech: Učitelství fyziky pro základní školy
Advanced Master's state examination, language of instruction: Czech Czech
Name in Czech: Učitelství speciální pedagogiky pro základní školy
Advanced Master's state examination, language of instruction: Czech Czech
Name in Czech: Učitelství technické výchovy pro základní školy
Advanced Master's state examination, language of instruction: Czech Czech
Name in Czech: Učitelství anglického jazyka a literatury pro základní školy
Advanced Master's state examination, language of instruction: Czech Czech
Name in Czech: Učitelství českého jazyka a literatury pro základní školy
Advanced Master's state examination, language of instruction: Czech Czech
Name in Czech: Učitelství francouzského jazyka a literatury pro základní školy
Advanced Master's state examination, language of instruction: Czech Czech
Name in Czech: Učitelství německého jazyka a literatury pro základní školy
Advanced Master's state examination, language of instruction: Czech Czech
Name in Czech: Učitelství ruského jazyka a literatury pro základní školy
Advanced Master's state examination, language of instruction: Czech Czech
Name in Czech: Učitelství chemie pro základní školy
Advanced Master's state examination, language of instruction: Czech Czech
Name in Czech: Učitelství rodinné výchovy pro základní školy
Advanced Master's state examination, language of instruction: Czech Czech
Name in Czech: Učitelství hudební výchovy pro základní školy
Advanced Master's state examination, language of instruction: Czech Czech
Name in Czech: Učitelství matematiky pro základní školy
Advanced Master's state examination, language of instruction: Czech Czech
Name in Czech: Učitelství občanské výchovy pro základní školy
Advanced Master's state examination, language of instruction: Czech Czech
Name in Czech: Učitelství pro 1. stupeň základní školy
Advanced Master's state examination, language of instruction: Czech Czech
Name in Czech: Učitelství rodinné výchovy a výchovy ke zdraví pro základní školy
Advanced Master's state examination, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 5/5/2005 – 31/12/2024
Name in Czech: Učitelství německého jazyka pro základní a jazykové školy
Advanced Master's state examination, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 13/12/2007 – 31/12/2024
Name in Czech: Učitelství anglického jazyka pro základní a jazykové školy
Advanced Master's state examination, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 13/12/2007 – 31/12/2024
Name in Czech: Učitelství technické a informační výchovy pro základní školy
Advanced Master's state examination, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 13/12/2007 – 31/12/2024
Name in Czech: Učitelství výchovy ke zdraví pro základní školy
Advanced Master's state examination, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 13/12/2007 – 31/12/2024
Name in Czech: Učitelství přírodopisu pro základní školy
Advanced Master's state examination, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 27/2/2015 – 31/12/2024
Name in Czech: Učitelství českého jazyka a literatury se zaměřením na žáky s odlišným mateřským jazykem
Advanced Master's state examination, language of instruction: Czech Czech
Name in Czech: Učitelství německého jazyka pro základní školy
Advanced Master's state examination, language of instruction: Czech Czech
Name in Czech: Učitelství ruského jazyka pro základní školy
Advanced Master's state examination, language of instruction: Czech Czech
Name in Czech: Učitelství francouzského jazyka pro základní školy
Advanced Master's state examination, language of instruction: Czech Czech
Name in Czech: Učitelství anglického jazyka pro základní školy
Advanced Master's state examination, language of instruction: Czech Czech
R7504 Rig-SS Teacher Training for Secondary Schools
Name in Czech: Učitelství pro střední školy
Advanced Master's state examination, 2 y., PhDr.

Fields:
Fields:
Name in Czech: Učitelství speciální pedagogiky pro střední školy
Advanced Master's state examination, language of instruction: Czech Czech
Name in Czech: Speciální pedagogika pro učitele středních škol
Advanced Master's state examination, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 11/5/2015 – 31/12/2024
Name in Czech: Český jazyk a literatura
Advanced Master's state examination, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 27/2/2015 – 31/12/2024
PdF 8201T026 KL Piano
Name in Czech: Hra na klavír
Advanced Master's state examination, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 27/2/2015 – 31/12/2024
PdF 8201T031 VA Organ
Name in Czech: Hra na varhany
Advanced Master's state examination, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 27/2/2015 – 31/12/2024
PdF 7504T238 HV Music
Name in Czech: Hudební výchova
Advanced Master's state examination, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 27/2/2015 – 31/12/2024
PdF 1101T016 MA Mathematics
Name in Czech: Matematika
Advanced Master's state examination, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 27/2/2015 – 31/12/2024
PdF 7506T002 SP Special Education
Name in Czech: Speciální pedagogika
Advanced Master's state examination, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 27/2/2015 – 31/12/2024
PdF 7504T239 VI Visual Creative Works
Name in Czech: Vizuální tvorba
Advanced Master's state examination, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 27/2/2015 – 31/12/2024
PdF 7504T240 VV Arts Education
Name in Czech: Výtvarná výchova
Advanced Master's state examination, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 27/2/2015 – 31/12/2024
PdF 7504T241 ZSV Basics of Social Studies
Name in Czech: Základy společenských věd
Advanced Master's state examination, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 27/2/2015 – 31/12/2024
Name in Czech: Učitelství odborných předmětů pro střední školy
Advanced Master's state examination, language of instruction: Czech Czech
Name in Czech: Učitelství speciální pedagogiky se zaměřením na odborné vzdělávání
Advanced Master's state examination, language of instruction: Czech Czech
Name in Czech: Učitelství českého jazyka a literatury pro základní a střední školy
Advanced Master's state examination, language of instruction: Czech Czech
Name in Czech: Učitelství hudební výchovy pro základní a střední školy
Advanced Master's state examination, language of instruction: Czech Czech
Name in Czech: Učitelství výtvarné výchovy pro základní a střední školy
Advanced Master's state examination, language of instruction: Czech Czech
R7506 Rig-SPD Special Education
Name in Czech: Speciální pedagogika
Advanced Master's state examination, 2 y., PhDr.

Fields:
Fields:
PdF 7506T002 SPZP Special Education
Name in Czech: Speciální pedagogika
Advanced Master's state examination, language of instruction: Czech Czech
Name in Czech: Speciální pedagogika - komunikační techniky
Advanced Master's state examination, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 3/8/2016 – 31/12/2024
PdF 7506T040 SPAN Special Education for Adults
Name in Czech: Speciální andragogika
Advanced Master's state examination, language of instruction: Czech Czech
PdF 7506T041 SPPU Special Education for Teachers
Name in Czech: Speciální pedagogika pro učitele
Advanced Master's state examination, language of instruction: Czech Czech
Z8999 KOS Complex studies
Name in Czech: Komplexní studia
short-term stay, 1 y.

Fields:
Fields:
Name in Czech: Multidisciplinární studia
a foreign student's short-term stay for the purpose of study, language of instruction: English English
Collapse all fields Expand all fields
Time the data were pre-processed: 19/7/2024 23:02