Programy a plány (nová struktura studia)

Programy a plány (nová struktura studia)

Sbalit všechny plány Rozbalit všechny plány
FSpS B1014A280001 B-TVS Physical Education and Sport
Name in Czech: Tělesná výchova a sport
Bachelor's degree programme, 3 y., Bc., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 5/8/2018 – 4/8/2028

Study plans:
Study plans:
FSpS S20101 HLAVNI Physical Education and Sport
Name in Czech: Tělesná výchova a sport
Bachelor's full-time major
FSpS S20102 VEDLEJSI Physical Education and Sport
Name in Czech: Tělesná výchova a sport
Bachelor's full-time minor
Name in Czech: Regenerace a výživa ve sportu
Bachelor's full-time specialized
FSpS S20103 MS Management in Sport
Name in Czech: Management sportu
Bachelor's full-time specialized
Name in Czech: Speciální edukace bezpečnostních složek
Bachelor's full-time specialized
FSpS S20109 T Coaching
Name in Czech: Trenérství
Bachelor's full-time specialized
FSpS S20111 RKH Referee
Name in Czech: Rozhodčí kolektivních her
Bachelor's full-time specialized
Name in Czech: Regenerace a výživa ve sportu
Bachelor's combined specialized
FSpS S20104 MS Management in Sport
Name in Czech: Management sportu
Bachelor's combined specialized
Name in Czech: Speciální edukace bezpečnostních složek
Bachelor's combined specialized
FSpS S20110 T Coaching
Name in Czech: Trenérství
Bachelor's combined specialized
FSpS S20112 RKH Referee
Name in Czech: Rozhodčí kolektivních her
Bachelor's combined specialized
FSpS S20124 MS Management in Sport
Name in Czech: Management sportu
celoživotní vzdělávání v akreditovaném studijním programu v prezenční formě jednooborový
Name in Czech: Regenerace a výživa ve sportu
celoživotní vzdělávání v akreditovaném studijním programu v prezenční formě jednooborový
FSpS S20128 RKH Referee
Name in Czech: Rozhodčí kolektivních her
celoživotní vzdělávání v akreditovaném studijním programu v prezenční formě jednooborový
Name in Czech: Speciální edukace bezpečnostních složek
celoživotní vzdělávání v akreditovaném studijním programu v prezenční formě jednooborový
FSpS S20132 T Coaching
Name in Czech: Trenérství
celoživotní vzdělávání v akreditovaném studijním programu v prezenční formě jednooborový
FSpS S20125 MS Management in Sport
Name in Czech: Management sportu
celoživotní vzdělávání v akreditovaném studijním programu v kombinované formě jednooborový
Name in Czech: Regenerace a výživa ve sportu
celoživotní vzdělávání v akreditovaném studijním programu v kombinované formě jednooborový
FSpS S20129 RKH Referee
Name in Czech: Rozhodčí kolektivních her
celoživotní vzdělávání v akreditovaném studijním programu v kombinované formě jednooborový
Name in Czech: Speciální edukace bezpečnostních složek
celoživotní vzdělávání v akreditovaném studijním programu v kombinované formě jednooborový
FSpS S20133 T Coaching
Name in Czech: Trenérství
celoživotní vzdělávání v akreditovaném studijním programu v kombinované formě jednooborový
FSpS B1014A280002 B-OKT Fitness and Personal Trainer
Name in Czech: Osobní a kondiční trenér
Bachelor's degree programme, 3 y., Bc., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 5/8/2018 – 4/8/2025

Study plans:
Study plans:
FSpS S20201 JEDNOOB Fitness and Personal Trainer
Name in Czech: Osobní a kondiční trenér
Bachelor's full-time single-subject
FSpS S20202 JEDNOOB Fitness and Personal Trainer
Name in Czech: Osobní a kondiční trenér
Bachelor's combined single-subject
FSpS S20203 JEDNOOB Fitness and Personal Trainer
Name in Czech: Osobní a kondiční trenér
celoživotní vzdělávání v akreditovaném studijním programu v prezenční formě jednooborový
FSpS S20204 JEDNOOB Fitness and Personal Trainer
Name in Czech: Osobní a kondiční trenér
celoživotní vzdělávání v akreditovaném studijním programu v kombinované formě jednooborový
FSpS N0114A300043 N-UTV Teacher Training in Physical Education
Name in Czech: Učitelství tělesné výchovy pro základní a střední školy
Master's degree programme (following the Bachelor's one), 2 y., Mgr., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 11/12/2018 – 10/12/2028

Study plans:
Study plans:
Name in Czech: Učitelství tělesné výchovy pro základní a střední školy
Master's full-time single-subject
Name in Czech: Učitelství tělesné výchovy pro základní a střední školy
Master's combined single-subject
Name in Czech: Učitelství tělesné výchovy pro základní a střední školy
Master's full-time major
Name in Czech: Učitelství tělesné výchovy pro základní a střední školy
Master's full-time minor
Name in Czech: Učitelství tělesné výchovy pro základní a střední školy
celoživotní vzdělávání v akreditovaném studijním programu v prezenční formě jednooborový
Name in Czech: Učitelství tělesné výchovy pro základní a střední školy
celoživotní vzdělávání v akreditovaném studijním programu v kombinované formě jednooborový
Name in Czech: Učitelství tělesné výchovy pro základní a střední školy
Advanced Master's state examination
FSpS N0413A280001 N-MS Management in Sport
Name in Czech: Management sportu
Master's degree programme (following the Bachelor's one), 2 y., Mgr., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 5/8/2018 – 4/8/2028

Study plans:
Study plans:
FSpS S10301 JEDNOOB Management in Sport
Name in Czech: Management sportu
Master's full-time single-subject
FSpS S10302 JEDNOOB Management in Sport
Name in Czech: Management sportu
Master's combined single-subject
FSpS S10306 JEDNOOB Management in Sport
Name in Czech: Management sportu
celoživotní vzdělávání v akreditovaném studijním programu v prezenční formě jednooborový
FSpS S10307 JEDNOOB Management in Sport
Name in Czech: Management sportu
celoživotní vzdělávání v akreditovaném studijním programu v kombinované formě jednooborový
FSpS S10305 rigo Management in Sport
Name in Czech: Management sportu
Advanced Master's state examination
FSpS N1014A280001 N-ASEBS Applied Sports Education of Security Bodies
Name in Czech: Aplikovaná sportovní edukace bezpečnostních složek
Master's degree programme (following the Bachelor's one), 2 y., Mgr., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 5/8/2018 – 4/8/2028

Study plans:
Study plans:
Name in Czech: Aplikovaná sportovní edukace bezpečnostních složek
Master's combined single-subject
Name in Czech: Aplikovaná sportovní edukace bezpečnostních složek
celoživotní vzdělávání v akreditovaném studijním programu v kombinované formě jednooborový
Name in Czech: Aplikovaná sportovní edukace bezpečnostních složek
Advanced Master's state examination
Name in Czech: Kondiční trénink a aplikovaná kineziologie
Master's degree programme (following the Bachelor's one), 2 y., Mgr., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 5/8/2018 – 4/8/2028

Study plans:
Study plans:
FSpS S10201 AK Applied Kinesiology
Name in Czech: Aplikovaná kineziologie
full-time specialized
Name in Czech: Kondiční trénink
full-time specialized
Name in Czech: Kondiční trénink
Master's combined specialized
Name in Czech: Kondiční trénink
celoživotní vzdělávání v akreditovaném studijním programu v prezenční formě jednooborový
FSpS S10211 AK Applied Kinesiology
Name in Czech: Aplikovaná kineziologie
celoživotní vzdělávání v akreditovaném studijním programu v prezenční formě jednooborový
Name in Czech: Kondiční trénink
celoživotní vzdělávání v akreditovaném studijním programu v kombinované formě jednooborový
Name in Czech: Kondiční trénink a aplikovaná kineziologie
Advanced Master's state examination
Sbalit všechny plány Rozbalit všechny plány

Programmes and fields

Programmes and fields

Sbalit všechny obory Rozbalit všechny obory
B1101 B-MA Mathematics
Name in Czech: Matematika
Bachelor's degree programme, 3 y., Bc.

Fields:
Fields:
FSpS 7504R299 ASAK Animator of Sport Activities
Name in Czech: Animátor sportovních aktivit
Bachelor's degree programme, full-time study mode, double-subject, 3 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 1/12/2005 – 31/12/2024
B1701 B-FY Physics
Name in Czech: Fyzika
Bachelor's degree programme, 3 y., Bc.

Fields:
Fields:
FSpS 7504R299 ASAK Animator of Sport Activities
Name in Czech: Animátor sportovních aktivit
Bachelor's degree programme, full-time study mode, double-subject, 3 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 1/12/2005 – 31/12/2024
B5345 B-SZ Specializations in Health Science
Name in Czech: Specializace ve zdravotnictví
Bachelor's degree programme, 3 y., Bc.

Fields:
Fields:
FSpS 5342R004 FYZI Physiotherapy
Name in Czech: Fyzioterapie
Bachelor's degree programme, full-time study mode, single-subject, 3 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 16/10/2009 – 31/12/2024
FSpS 5342R004 FYZI Physiotherapy
Name in Czech: Fyzioterapie
lifelong learning in an accredited degree programme, full-time study mode, 3 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 16/10/2009 – 31/12/2024
B7401 B-TV Physical Education and Sport
Name in Czech: Tělesná výchova a sport
Bachelor's degree programme, 3 y., Bc.

Fields:
Fields:
FSpS 7401R005 TVS Physical Education and Sport
Name in Czech: Tělesná výchova a sport
Bachelor's degree programme, full-time study mode, single-subject, 3 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 18/12/2001 – 31/12/2024
Specialization: MCR Management cestovního ruchu (Management of Tourist Trade) – not offered
Specialization: R Rozhodčí (Referee) – not offered
Specialization: RF Rozhodčí fotbalu (Football referee)
Specialization: RFL Rozhodčí florbalu (Floorball referee)
Specialization: RH Rozhodčí ledního hokeje (Ice hockey referee)
Specialization: RVS Regenerace a výživa ve sportu (Regeneration and Nutrition in Sport) – not offered
Specialization: T Trenérství (Coaching)
Name in Czech: Regenerace a výživa ve sportu
Bachelor's degree programme, full-time study mode, single-subject, 3 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 18/12/2001 – 31/12/2024
FSpS 6208R179 MAN Management in Sport
Name in Czech: Management sportu
Bachelor's degree programme, full-time study mode, single-subject, 3 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 24/4/2007 – 31/12/2024
Specialization: MAN Management sportu (Management in Sport) – not offered
Specialization: MCR Management cestovního ruchu (Management of Tourist Trade) – not offered
Name in Czech: Speciální edukace bezpečnostních složek
Bachelor's degree programme, full-time study mode, single-subject, 3 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 16/10/2009 – 31/12/2024
FSpS 7504R299 ASAK Animator of Sport Activities
Name in Czech: Animátor sportovních aktivit
Bachelor's degree programme, full-time study mode, double-subject, 3 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 1/12/2005 – 31/12/2024
FSpS 7401R005 TVS Physical Education and Sport
Name in Czech: Tělesná výchova a sport
Bachelor's degree programme, combined form, single-subject, 3 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 15/2/2002 – 31/12/2024
Specialization: MCR Management cestovního ruchu (Management of Tourist Trade) – not offered
Specialization: R Rozhodčí (Referee) – not offered
Specialization: RF Rozhodčí fotbalu (Football referee) – not offered
Specialization: RH Rozhodčí ledního hokeje (Ice hockey referee) – not offered
Specialization: RVS Regenerace a výživa ve sportu (Regeneration and Nutrition in Sport) – not offered
Specialization: SEBS Speciální edukace bezpečnostních složek (Special Education of Security Sections) – not offered
Specialization: T Trenérství (Coaching)
Name in Czech: Speciální edukace bezpečnostních složek
Bachelor's degree programme, combined form, single-subject, 3 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 15/2/2002 – 31/12/2024
Name in Czech: Regenerace a výživa ve sportu
Bachelor's degree programme, combined form, single-subject, 3 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 10/5/2004 – 31/12/2024
FSpS 6208R179 MAN Management in Sport
Name in Czech: Management sportu
Bachelor's degree programme, combined form, single-subject, 3 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 24/4/2007 – 31/12/2024
Specialization: MAN Management sportu (Management in Sport) – not offered
Specialization: MCR Management cestovního ruchu (Management of Tourist Trade) – not offered
Name in Czech: Regenerace a výživa ve sportu
lifelong learning in an accredited degree programme, full-time study mode, 3 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 18/12/2001 – 31/12/2024
FSpS 6208R179 MAN Management in Sport
Name in Czech: Management sportu
lifelong learning in an accredited degree programme, full-time study mode, 3 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 24/4/2007 – 31/12/2024
Name in Czech: Speciální edukace bezpečnostních složek,
lifelong learning in an accredited degree programme, full-time study mode, 3 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 16/10/2009 – 31/12/2024
FSpS 7401R005 TVS Physical Education and Sport
Name in Czech: Tělesná výchova a sport
lifelong learning in an accredited degree programme, full-time study mode, 3 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 18/12/2001 – 31/12/2024
Specialization: RF Rozhodčí fotbalu (Football referee) – not offered
Specialization: RH Rozhodčí ledního hokeje (Ice hockey referee) – not offered
Specialization: T Trenérství (Coaching)
FSpS 7401R005 TVS Physical Education and Sport
Name in Czech: Tělesná výchova a sport
lifelong learning in an accredited degree programme, combined form, 3 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 18/12/2001 – 31/12/2024
Specialization: MAN Management sportu – not offered
Specialization: MCR Management cestovního ruchu (Management of Tourist Trade) – not offered
Specialization: RF Rozhodčí fotbalu (Football referee) – not offered
Specialization: RH Rozhodčí ledního hokeje (Ice hockey referee) – not offered
Specialization: RVS Regenerace a výživa ve sportu (Regeneration and Nutrition in Sport) – not offered
Specialization: SEBS Speciální edukace bezpečnostních složek (Special Education of Security Sections) – not offered
Specialization: T Trenérství (Coaching)
FSpS 6208R179 MAN Management in Sport
Name in Czech: Management sportu
lifelong learning in an accredited degree programme, combined form, 3 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 24/4/2007 – 31/12/2024
Specialization: MAN Management sportu (Management in Sport) – not offered
Specialization: MCR Management cestovního ruchu (Management of Tourist Trade) – not offered
Name in Czech: Regenerace a výživa ve sportu
lifelong learning in an accredited degree programme, combined form, 3 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 10/5/2004 – 31/12/2024
Name in Czech: Speciální edukace bezpečnostních složek
lifelong learning in an accredited degree programme, combined form, 3 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 16/10/2009 – 31/12/2024
N1101 N-MA Mathematics
Name in Czech: Matematika
Master's degree programme (following the Bachelor's one), 2 y., Mgr.

Fields:
Fields:
Name in Czech: Učitelství tělesné výchovy pro základní a střední školy
Master's degree programme, full-time study mode, double-subject, 2 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 18/12/2001 – 31/12/2024
N1701 N-FY Physics
Name in Czech: Fyzika
Master's degree programme (following the Bachelor's one), 2 y., Mgr.

Fields:
Fields:
Name in Czech: Učitelství tělesné výchovy pro základní a střední školy
Master's degree programme, full-time study mode, double-subject, 2 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 18/12/2001 – 31/12/2024
N7401 N-TV Physical Education and Sport
Name in Czech: Tělesná výchova a sport
Master's degree programme (following the Bachelor's one), 2 y., Mgr.

Fields:
Fields:
Name in Czech: Učitelství tělesné výchovy pro základní a střední školy
Master's degree programme, full-time study mode, single-subject, 2 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 30/12/2005 – 31/12/2024
Specialization: KT Kondiční trenér (Training of condition) – not offered
Specialization: SE Sportovní edukace (Sports Education)
Specialization: TI Coaching (Trenérství) – not offered
Name in Czech: Aplikovaná sportovní edukace bezpečnostních složek
Master's degree programme, full-time study mode, single-subject, 2 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 16/10/2009 – 31/12/2024
FSpS 6208T179 MAN Management in Sport
Name in Czech: Management sportu
Master's degree programme, full-time study mode, single-subject, 2 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 16/10/2009 – 31/12/2024
FSpS 7401T026 APKINA Applied Kinesiology (Eng.)
Name in Czech: Aplikovaná kineziologie (angl.)
Master's degree programme, full-time study mode, single-subject, 2 y., language of instruction: English English
Accreditation: 9/10/2014 – 31/12/2024
FSpS 7401T026 APKIN Applied Kinesiology
Name in Czech: Aplikovaná kineziologie
Master's degree programme, full-time study mode, single-subject, 2 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 9/10/2014 – 31/12/2024
FSpS 7401T028 KT Fitness Trainer
Name in Czech: Kondiční trenér
Master's degree programme, full-time study mode, single-subject, 2 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 3/8/2016 – 31/12/2024
Name in Czech: Učitelství tělesné výchovy pro základní a střední školy
Master's degree programme, full-time study mode, double-subject, 2 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 18/12/2001 – 31/12/2024
Name in Czech: Učitelství tělesné výchovy pro základní a střední školy
Master's degree programme, combined form, single-subject, 2 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 30/9/2005 – 31/12/2024
Specialization: KT Kondiční trenér (Training of condition) – not offered
Specialization: SE Sportovní edukace (Sports Education)
Specialization: TI Coaching (Trenérství) – not offered
Name in Czech: Aplikovaná sportovní edukace bezpečnostních složek
Master's degree programme, combined form, single-subject, 2 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 10/10/2006 – 31/12/2024
FSpS 6208T179 MAN Management in Sport
Name in Czech: Management sportu
Master's degree programme, combined form, single-subject, 2 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 16/10/2009 – 31/12/2024
FSpS 7401T028 KT Fitness Trainer
Name in Czech: Kondiční trenér
Master's degree programme, combined form, single-subject, 2 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 3/8/2016 – 31/12/2024
FSpS 6208T179 MAN Management in Sport
Name in Czech: Management sportu
lifelong learning in an accredited degree programme, full-time study mode, 2 y., language of instruction: Czech Czech
Name in Czech: Aplikovaná sportovní edukace bezpečnostních složek
lifelong learning in an accredited degree programme, full-time study mode, 2 y., language of instruction: Czech Czech
Name in Czech: Učitelství tělesné výchovy pro základní a střední školy
lifelong learning in an accredited degree programme, full-time study mode, 2 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 30/12/2005 – 31/12/2024
Specialization: KT Kondiční trenér (Training of condition) – not offered
Specialization: SE Sportovní edukace (Sports Education)
FSpS 7401T026 APKIN Applied Kinesiology
Name in Czech: Aplikovaná kineziologie
lifelong learning in an accredited degree programme, full-time study mode, 2 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 9/10/2014 – 31/12/2024
FSpS 7401T028 KT Fitness Trainer
Name in Czech: Kondiční trenér
lifelong learning in an accredited degree programme, full-time study mode, 2 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 3/8/2016 – 31/12/2024
FSpS 6208T179 MAN Management in Sport
Name in Czech: Management sportu
lifelong learning in an accredited degree programme, combined form, 2 y., language of instruction: Czech Czech
Name in Czech: Aplikovaná sportovní edukace bezpečnostních složek
lifelong learning in an accredited degree programme, combined form, 2 y., language of instruction: Czech Czech
Name in Czech: Učitelství tělesné výchovy pro základní a střední školy
lifelong learning in an accredited degree programme, combined form, 2 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 30/12/2005 – 31/12/2024
Specialization: KT Kondiční trenér (Training of condition) – not offered
Specialization: SE Sportovní edukace (Sports Education)
FSpS 7401T028 KT Fitness Trainer
Name in Czech: Kondiční trenér
lifelong learning in an accredited degree programme, combined form, 2 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 3/8/2016 – 31/12/2024
P7405 D-KI4 Kinanthropology (4-years)
Name in Czech: Kinantropologie (čtyřleté)
doctoral degree programme, 4 y., Ph.D.

Fields:
Fields:
FSpS 7403V001 KINA Kinanthropology
Name in Czech: Kinantropologie
doctoral degree programme, full-time study mode, 4 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 10/12/2008 – 31/12/2024
FSpS 7403V001 KINAA Kinanthropology (Eng.)
Name in Czech: Kinantropologie (angl.)
doctoral degree programme, full-time study mode, 4 y., language of instruction: English English
Accreditation: 10/12/2008 – 31/12/2024
FSpS 7403V001 KINA Kinanthropology
Name in Czech: Kinantropologie
doctoral degree programme, combined form, 4 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 10/12/2008 – 31/12/2024
FSpS 7403V001 KINAA Kinanthropology (Eng.)
Name in Czech: Kinantropologie (angl.)
doctoral degree programme, combined form, 4 y., language of instruction: English English
Accreditation: 10/12/2008 – 31/12/2024
C9999 C-CV Lifelong Education
Name in Czech: Celoživotní vzdělávání
lifelong learning, 5 y.

Fields:
Fields:
FSpS ZSL ZSL Elementary school skiing
Name in Czech: Základní školní lyžování
specialized education, 1 y., language of instruction: Czech Czech
Name in Czech: Trenér moderní gymnastiky - specializace
extension education, 1 y., language of instruction: Czech Czech
FSpS ZZA ZZA Medical recuperator
Name in Czech: Zdravotník zotavovacích akcí
extension education, 1 y., language of instruction: Czech Czech
FSpS PPV PPV Advisor for Nutricion
Name in Czech: Poradce pro výživu
requalification education, 1 y., language of instruction: Czech Czech
Name in Czech: Sportovní masáž – příprava ke zkoušce před AO
requalification education, 1 y., language of instruction: Czech Czech
Name in Czech: Vědecký základ sportovního tréninku
Thematic education, 1 y., language of instruction: Czech Czech
Name in Czech: Školení trenérů I. třídy – obecná část
Thematic education, 1 y., language of instruction: Czech Czech
Name in Czech: Psychomotorické hry pro malé i velké
Thematic education, 1 y., language of instruction: Czech Czech
Name in Czech: CORE TRAINING s využitím balančních úsečí Bossa a Bosu
Thematic education, 1 y., language of instruction: Czech Czech
Name in Czech: Fitnessjóga, Powerjóga, Dynamická jóga
Thematic education, 1 y., language of instruction: Czech Czech
Name in Czech: Školení trenérů licence C – basketbal
Thematic education, 1 y., language of instruction: Czech Czech
Name in Czech: Správným pohybem a výživou proti civilizačním chorobám
Thematic education, 1 y., language of instruction: Czech Czech
Name in Czech: Placené předměty TV pro studenty MU
Thematic education, 1 y., language of instruction: Czech Czech
Name in Czech: Dětský aerobik ve vyučovacím procesu MŠ a I. stupně ZŠ
Thematic education, 1 y., language of instruction: Czech Czech
Name in Czech: Hravé pohybové aktivity pro seniory a osoby s postižením
Thematic education, 1 y., language of instruction: Czech Czech
Name in Czech: Instruktor sebeobrany - doškolení
Thematic education, 1 y., language of instruction: Czech Czech
FSpS SD SD School squat
Name in Czech: Škola dřepu
Thematic education, 1 y., language of instruction: Czech Czech
Name in Czech: Test úrovně znalostí AJ
Thematic education, 1 y., language of instruction: Czech Czech
Name in Czech: Summer School – Team Psychology in Practice
Thematic education, 1 y., language of instruction: English English
Name in Czech: Summer School of Sport and Exercise Sciences - Current trends in assessment of human performance, regeneration and nutrition in sport
Thematic education, 1 y., language of instruction: English English
Name in Czech: Summer School of Combatives 2019 A - human performace and injury prevention in combat sports
Thematic education, 1 y., language of instruction: English English
Name in Czech: Summer School of Combatives 2019 B - human performace and injury prevention in combat sports
Thematic education, 1 y., language of instruction: English English
FSpS RF RF Football Referee
Name in Czech: Rozhodčí fotbalu
education in individual courses, 1 y., language of instruction: English English
R7401 Rig-TV Physical Education and Sport
Name in Czech: Tělesná výchova a sport
Advanced Master's state examination, 2 y., PhDr.

Fields:
Fields:
Name in Czech: Učitelství tělesné výchovy pro základní a střední školy
Advanced Master's state examination, 2 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 18/12/2001 – 31/12/2024
Name in Czech: Aplikovaná sportovní edukace bezpečnostních složek
Advanced Master's state examination, 2 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 16/10/2009 – 31/12/2024
FSpS 7401T016 MAN Management in Sport
Name in Czech: Management sportu
Advanced Master's state examination, 2 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 16/10/2009 – 31/12/2024
FSpS 7401T028 KOT Fitness Trainer
Name in Czech: Kondiční trenér
Advanced Master's state examination, 2 y., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 3/8/2016 – 31/12/2024
Z8999 KOS Complex studies
Name in Czech: Komplexní studia
short-term stay, 1 y.

Fields:
Fields:
FSpS 89999 MUS Multidisciplinary studies
Name in Czech: Multidisciplinární studia
a foreign student's short-term stay for the purpose of study, 1 y., language of instruction: English English
Sbalit všechny obory Rozbalit všechny obory
Time the data were pre-processed: 16/10/2019 18:45