Programmes and plans (new structure of studies)

Programmes and plans (new structure of studies)

Collapse all plans Expand all plans
LF B0911P360001 B-DEHY Dental Hygiene
Name in Czech: Dentální hygiena
Bachelor's degree programme, 3 y., Bc., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 16/10/2018 – 15/10/2028
Guarantor: doc. MUDr. Lenka Roubalíková, Ph.D.

Study plans:
Study plans:
LF L30101 BDH01 Dental Hygiene
Name in Czech: Dentální hygiena
bachelor's full-time single-subject
LF B0912P360002 B-ZACH Paramedic practice
Name in Czech: Zdravotnické záchranářství
Bachelor's degree programme, 3 y., Bc., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 16/10/2018 – 15/10/2028
Guarantor: MUDr. Dagmar Seidlová, Ph.D.

Study plans:
Study plans:
LF L30801 BZZ01 Paramedic practice
Name in Czech: Zdravotnické záchranářství
bachelor's full-time single-subject
LF B0913P360034 B-PA Midwifery
Name in Czech: Porodní asistence
Bachelor's degree programme, 3 y., Bc., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 29/9/2020 – 28/9/2030
Guarantor: PhDr. Radka Wilhelmová, Ph.D.

Study plans:
Study plans:
LF L11901 BPA01 Midwifery
Name in Czech: Porodní asistence
bachelor's full-time single-subject
LF B0913P360035 B-VO General Nursing
Name in Czech: Všeobecné ošetřovatelství
Bachelor's degree programme, 3 y., Bc., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 29/9/2020 – 28/9/2030
Guarantor: PhDr. Natália Beharková, Ph.D.

Study plans:
Study plans:
LF L12101 BVO01 General Nursing
Name in Czech: Všeobecné ošetřovatelství
bachelor's full-time single-subject
LF B0914P360001 B-OPOP Optics and Optometry
Name in Czech: Optika a optometrie
Bachelor's degree programme, 3 y., Bc., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 16/10/2018 – 15/10/2034
Guarantor: doc. Mgr. Pavel Beneš, Ph.D.

Study plans:
Study plans:
LF L30503 BOPTO Optics and Optometry
Name in Czech: Optika a optometrie
bachelor's full-time single-subject
LF B0914P360002 B-LABD Medical Laboratory Technologist
Name in Czech: Laboratorní diagnostika ve zdravotnictví
Bachelor's degree programme, 3 y., Bc., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 16/10/2018 – 15/10/2028
Guarantor: prof. MUDr. Dalibor Valík, Ph.D., DABCC

Study plans:
Study plans:
Name in Czech: Laboratorní diagnostika ve zdravotnictví
bachelor's full-time single-subject
Name in Czech: Laboratorní diagnostika ve zdravotnictví
Bachelor's combined single-subject
LF B0914P360015 B-RA Radiology Assistance
Name in Czech: Radiologická asistence
Bachelor's degree programme, 3 y., Bc., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 29/9/2020 – 28/9/2030
Guarantor: doc. MUDr. Miloš Keřkovský, Ph.D.

Study plans:
Study plans:
LF 12001 BRA01 Radiology Assistance
Name in Czech: Radiologická asistence
bachelor's full-time single-subject
LF B0915P360004 B-FYZI Physiotherapy
Name in Czech: Fyzioterapie
Bachelor's degree programme, 3 y., Bc., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 16/10/2018 – 15/10/2028
Guarantor: prof. MUDr. Petr Dobšák, CSc.

Study plans:
Study plans:
LF L30201 BFYZIO01 Physiotherapy
Name in Czech: Fyzioterapie
bachelor's full-time single-subject
LF B0915P360005 B-PHYSI Physiotherapy
Name in Czech: Physiotherapy
Bachelor's degree programme, 3 y., Bc., language of instruction: English English
Accreditation: 16/10/2018 – 15/10/2028
Guarantor: prof. MUDr. Petr Dobšák, CSc.

Study plans:
Study plans:
LF L30301 BPHYSIO01 Physiotherapy
Name in Czech: Physiotherapy
bachelor's full-time single-subject
LF B0915P360006 B-NUT Dietitian
Name in Czech: Nutriční terapie
Bachelor's degree programme, 3 y., Bc., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 16/10/2018 – 15/10/2032
Guarantor: RNDr. Ondřej Zvěřina, Ph.D.

Study plans:
Study plans:
LF L30401 BNTER01 Dietitian
Name in Czech: Nutriční terapie
bachelor's full-time single-subject
LF B0915P360007 B-ORTO Ortoptics
Name in Czech: Ortoptika
Bachelor's degree programme, 3 y., Bc., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 16/10/2018 – 15/10/2032
Guarantor: Mgr. Petr Veselý, DiS., Ph.D.

Study plans:
Study plans:
LF L30602 BORT0 Ortoptics
Name in Czech: Ortoptika
bachelor's full-time single-subject
LF N0913A360001 N-IP Intensive Care
Name in Czech: Intenzivní péče
master's degree programme (following the bachelor's one), 2 y., Mgr., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 20/11/2018 – 19/11/2028
Guarantor: prof. MUDr. Roman Gál, Ph.D.

Study plans:
Study plans:
LF L20301 NIP01 Intensive Care
Name in Czech: Intenzivní péče
master's full-time single-subject
LF L20302 NIP02 Intensive Care
Name in Czech: Intenzivní péče
master's combined single-subject
LF N0914P360002 N-OPTO Optometry
Name in Czech: Optometrie
master's degree programme (following the bachelor's one), 2 y., Mgr., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 16/10/2018 – 15/10/2032
Guarantor: doc. Mgr. Pavel Beneš, Ph.D.

Study plans:
Study plans:
LF L20401 NOPTO01 Optometry
Name in Czech: Optometrie
master's full-time single-subject
LF N0915P360005 N-VDD Dietitian
Name in Czech: Výživa dospělých a dětí
master's degree programme (following the bachelor's one), 2 y., Mgr., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 29/9/2020 – 28/9/2030
Guarantor: prof. MUDr. Bc. Zuzana Derflerová Brázdová, DrSc.

Study plans:
Study plans:
LF L12201 NNS01 Dietetian
Name in Czech: Výživa dospělých a dětí
master's full-time single-subject
LF N0915P360006 N-FYZIO Applied Physiotherapy
Name in Czech: Aplikovaná fyzioterapie
master's degree programme (following the bachelor's one), 2 y., Mgr., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 22/2/2022 – 21/2/2032
Guarantor: prof. MUDr. Petr Dobšák, CSc.

Study plans:
Study plans:
LF L20101 NFYZIO01 Applied Physiotherapy
Name in Czech: Aplikovaná fyzioterapie
master's full-time single-subject
LF N0919A360002 N-VZDRAV Public Health
Name in Czech: Veřejné zdravotnictví
master's degree programme (following the bachelor's one), 2 y., Mgr., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 23/6/2020 – 22/6/2027
Guarantor: prof. PhDr. Andrea Pokorná, Ph.D.

Study plans:
Study plans:
LF L12001 MVZ Public Health
Name in Czech: Veřejné zdravotnictví
master's full-time single-subject
LF L12002 MVZ Public Health
Name in Czech: Veřejné zdravotnictví
master's combined single-subject
LF N0988A350002 N-NEUV Neurosciences
Name in Czech: Neurovědy
master's degree programme (following the bachelor's one), 2 y., Mgr., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 20/2/2024 – 19/2/2031
Guarantor: doc. MUDr. Robert Roman, Ph.D.

Study plans:
Study plans:
LF L205 NES01 Neurosciences
Name in Czech: Neurovědy
master's full-time single-subject
LF L206 NES02 Neurosciences
Name in Czech: Neurovědy
master's combined single-subject
LF M0911A350008 M-ZL Dentistry
Name in Czech: Zubní lékařství
Master's degree programme, 5 y., MDDr., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 19/3/2019 – 18/3/2029
Guarantor: prof. MUDr. Lydie Izakovičová Hollá, Ph.D.

Study plans:
Study plans:
LF L10401 MZL01 Dentistry
Name in Czech: Zubní lékařství
Master's long-cycle full-time
LF M0911A350009 M-DENT Dentistry
Name in Czech: Dentistry
Master's degree programme, 5 y., MDDr., language of instruction: English English
Accreditation: 19/3/2019 – 18/3/2029
Guarantor: prof. MUDr. Lydie Izakovičová Hollá, Ph.D.

Study plans:
Study plans:
LF L10501 MDENT01 Dentistry
Name in Czech: Dentistry
Master's long-cycle full-time
LF M0912A350001 M-VL General Medicine
Name in Czech: Všeobecné lékařství
Master's degree programme, 6 y., MUDr., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 19/3/2019 – 18/3/2029
Guarantor: prof. MUDr. Miroslav Souček, CSc.

Study plans:
Study plans:
LF L10201 MVZ01 General Medicine
Name in Czech: Všeobecné lékařství
Master's long-cycle full-time
LF M0912A350002 M-GM General Medicine
Name in Czech: General Medicine
Master's degree programme, 6 y., MUDr., language of instruction: English English
Accreditation: 19/3/2019 – 18/3/2029
Guarantor: prof. MUDr. Miroslav Souček, CSc.

Study plans:
Study plans:
LF L10301 MGM01 General Medicine
Name in Czech: General Medicine
Master's long-cycle full-time
Name in Czech: Bioanalytická laboratorní diagnostika ve zdravotnictví – Embryolog
Master's degree programme, 5 y., Mgr., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 24/9/2019 – 23/9/2026
Guarantor: doc. MVDr. Aleš Hampl, CSc.

Study plans:
Study plans:
Name in Czech: Bioanalytická laboratorní diagnostika ve zdravotnictví - Embryolog
Master's long-cycle full-time
LF P0223D350001 D-BIET-A Bioethics
Name in Czech: Bioethics
doctoral degree programme, 4 y., Ph.D., language of instruction: English English
Accreditation: 11/12/2018 – 10/12/2028
Guarantor: doc. Mgr. Josef Kuře, Dr. phil.

Study plans:
Study plans:
LF L01801 DBIET Bioethics
Name in Czech: Bioethics
doctoral full-time
LF L01802 DBIET Bioethics
Name in Czech: Bioethics
doctoral combined
LF P0223D350002 D-BIET Bioethics
Name in Czech: Bioetika
doctoral degree programme, 4 y., Ph.D., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 11/12/2018 – 10/12/2028
Guarantor: doc. Mgr. Josef Kuře, Dr. phil.

Study plans:
Study plans:
LF L00201 DBIET Bioethics
Name in Czech: Bioetika
doctoral full-time
LF L00202 DBIET Bioethics
Name in Czech: Bioetika
doctoral combined
LF P0512D350001 D-FARM_A Pharmacology
Name in Czech: Pharmacology
doctoral degree programme, 4 y., Ph.D., language of instruction: English English
Accreditation: 11/12/2018 – 10/12/2028
Guarantor: doc. PharmDr. Jan Juřica, Ph.D.

Study plans:
Study plans:
Name in Czech: Experimental and applied pharmacology
doctoral full-time specialized
LF L01910 DPHNP Pharmaceutical medicine
Name in Czech: Pharmaceutical medicine
doctoral full-time specialized
Name in Czech: Experimental and applied pharmacology
doctoral combined specialized
LF L01908 DPHM Pharmaceutical medicine
Name in Czech: Pharmaceutical medicine
doctoral combined specialized
LF P0512D350002 D-FARM Pharmacology
Name in Czech: Farmakologie
doctoral degree programme, 4 y., Ph.D., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 11/12/2018 – 10/12/2028
Guarantor: doc. PharmDr. Jan Juřica, Ph.D.

Study plans:
Study plans:
Name in Czech: Experimentální a aplikovaná farmakologie
doctoral full-time specialized
LF L00502 DFARMM Pharmaceutical medicine
Name in Czech: Farmaceutická medicína
doctoral full-time specialized
Name in Czech: Experimentální a aplikovaná farmakologie
doctoral combined specialized
LF L00504 DFARMM Pharmaceutical medicine
Name in Czech: Farmaceutická medicína
doctoral combined specialized
LF P0911D350001 D-STOM_A Dentistry and Otorinolaryngology
Name in Czech: Dentistry and Otorinolaryngology
doctoral degree programme, 4 y., Ph.D., language of instruction: English English
Accreditation: 11/12/2018 – 10/12/2028
Guarantor: prof. MUDr. Lydie Izakovičová Hollá, Ph.D.

Study plans:
Study plans:
LF L01918 DOTP Otorinolaryngology
Name in Czech: Otorinolaryngology
doctoral full-time specialized
LF L01919 DDENP Dentistry
Name in Czech: Dentistry
doctoral full-time specialized
LF L01915 DDEN Dentistry
Name in Czech: Dentistry
doctoral combined specialized
LF L01917 DOTO Otorinolaryngology
Name in Czech: Otorinolaryngology
doctoral combined specialized
LF P0911D350002 D-STOM Dentistry and otorinolaryngology
Name in Czech: Stomatologie a otorinolaryngologie
doctoral degree programme, 4 y., Ph.D., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 11/12/2018 – 10/12/2028
Guarantor: prof. MUDr. Lydie Izakovičová Hollá, Ph.D.

Study plans:
Study plans:
LF L00801 DST Dentistry
Name in Czech: Stomatologie
doctoral full-time specialized
LF L00802 DORL Otorinolaryngology
Name in Czech: Otorinolaryngologie
doctoral full-time specialized
LF L00803 DORL Otorinolarynogology
Name in Czech: Otorinolaryngologie
doctoral combined specialized
LF L00804 DST Dentistry
Name in Czech: Stomatologie
doctoral combined specialized
Name in Czech: Anesthesiology, Intensive Medicine and Pain Management
doctoral degree programme, 4 y., Ph.D., language of instruction: English English
Accreditation: 11/12/2018 – 10/12/2028
Guarantor: prof. MUDr. Vladimír Šrámek, Ph.D.

Study plans:
Study plans:
Name in Czech: Anesthesiology, Intensive Medicine and Pain Management
doctoral full-time
Name in Czech: Anesthesiology, Intensive Medicine and Pain Management
doctoral combined
Name in Czech: Medical Microbiology, Immunology and Pathology
doctoral degree programme, 4 y., Ph.D., language of instruction: English English
Accreditation: 11/12/2018 – 10/12/2028
Guarantor: prof. MUDr. Jiří Litzman, CSc.

Study plans:
Study plans:
Name in Czech: Medical Microbiology and Immunology
doctoral full-time specialized
Name in Czech: Pathology and Forensic Medicine
doctoral full-time specialized
Name in Czech: Medical Microbiology and Immunology
doctoral combined specialized
Name in Czech: Pathology and Forensic Medicine
doctoral combined specialized
Name in Czech: Hygiene, Preventive Medicine and Epidemiology
doctoral degree programme, 4 y., Ph.D., language of instruction: English English
Accreditation: 11/12/2018 – 10/12/2028
Guarantor: prof. MUDr. Bc. Zuzana Derflerová Brázdová, DrSc.

Study plans:
Study plans:
Name in Czech: Hygiene, Preventive Medicine and Epidemiology
doctoral full-time
Name in Czech: Hygiene, Preventive Medicine and Epidemiology
doctoral combined
LF P0912D350004 D-ONHE_A Oncology and Hematology
Name in Czech: Oncology and Hematology
doctoral degree programme, 4 y., Ph.D., language of instruction: English English
Accreditation: 11/12/2018 – 10/12/2028
Guarantor: prof. MUDr. Pavel Šlampa, CSc.

Study plans:
Study plans:
Name in Czech: Experimental Oncology and Tumor Biology
doctoral full-time specialized
LF L01932 DHEMAP Hematology
Name in Czech: Hematology
doctoral full-time specialized
LF L01933 DSTUP Solid Tumors
Name in Czech: Solid Tumors
doctoral full-time specialized
LF L01928 DHEMA Hematology
Name in Czech: Hematology
doctoral combined specialized
LF L01929 DSTU Solid Tumors
Name in Czech: Solid Tumors
doctoral combined specialized
Name in Czech: Experimental Oncology and Tumor Biology
doctoral combined specialized
LF P0912D350005 D-CHIR_A Surgery and Reproductive Medicine
Name in Czech: Surgery and Reproductive Medicine
doctoral degree programme, 4 y., Ph.D., language of instruction: English English
Accreditation: 11/12/2018 – 10/12/2028
Guarantor: prof. MUDr. Zdeněk Kala, CSc.

Study plans:
Study plans:
LF L01937 DSURGP Surgery
Name in Czech: Surgery
doctoral full-time specialized
LF L01938 DOGYNP Obstetrics and Gynaecology
Name in Czech: Obstetrics and Gynaecology
doctoral full-time specialized
LF L01939 DOPHP Ophtalmology
Name in Czech: Ophtalmology
doctoral full-time specialized
LF L01934 DSURG Surgery
Name in Czech: Surgery
doctoral combined specialized
LF L01935 DOPH Ophtalmology
Name in Czech: Ophtalmology
doctoral combined specialized
LF L01936 DOGYN Obstetrics and Gynaecology
Name in Czech: Obstetrics and Gynaecology
doctoral combined specialized
LF P0912D350006 D-PED_A Paediatrics
Name in Czech: Paediatrics
doctoral degree programme, 4 y., Ph.D., language of instruction: English English
Accreditation: 11/12/2018 – 10/12/2028
Guarantor: prof. MUDr. Jaroslav Štěrba, Ph.D.

Study plans:
Study plans:
LF L01957 DPAEP Paediatrics
Name in Czech: Paediatrics
doctoral full-time
LF L01956 DPAE Paediatrics
Name in Czech: Paediatrics
doctoral combined
Name in Czech: Hygiena, preventivní lékařství a epidemiologie
doctoral degree programme, 4 y., Ph.D., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 11/12/2018 – 10/12/2028
Guarantor: prof. MUDr. Bc. Zuzana Derflerová Brázdová, DrSc.

Study plans:
Study plans:
Name in Czech: Hygiena, preventivní lékařství a epidemiologie
doctoral full-time
Name in Czech: Hygiena, preventivní lékařství a epidemiologie
doctoral combined
LF P0912D350008 D-VNIT_A Internal Medicine
Name in Czech: Internal Medicine
doctoral degree programme, 4 y., Ph.D., language of instruction: English English
Accreditation: 11/12/2018 – 10/12/2028
Guarantor: prof. MUDr. Ondřej Ludka, Ph.D., FESC

Study plans:
Study plans:
LF L01923 DDERMP Dermatovenerology
Name in Czech: Dermatovenerology
doctoral full-time specialized
LF L01924 DCARP Cardiology
Name in Czech: Cardiology
doctoral full-time specialized
LF L01925 DIMEP Internal Diseases
Name in Czech: Internal Diseases
doctoral full-time specialized
LF L01920 DIME Internal Diseases
Name in Czech: Internal Diseases
doctoral combined specialized
LF L01921 DCAR Cardiology
Name in Czech: Cardiology
doctoral combined specialized
LF L01922 DDERM Dermatovenerology
Name in Czech: Dermatovenerology
doctoral combined specialized
LF P0912D350009 D-CHIR Surgery and Reproductive Medicine
Name in Czech: Chirurgie a reprodukční medicína
doctoral degree programme, 4 y., Ph.D., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 11/12/2018 – 10/12/2028
Guarantor: prof. MUDr. Zdeněk Kala, CSc.

Study plans:
Study plans:
LF L01201 DCHIR Surgery
Name in Czech: Chirurgie
doctoral full-time specialized
LF L01202 DOFT Ophtalmology
Name in Czech: Oftalmologie
doctoral full-time specialized
LF L01203 DGYPO Obstetrics and Gynaecology
Name in Czech: Gynekologie a porodnictví
doctoral full-time specialized
LF L01204 DCHIR Surgery
Name in Czech: Chirurgie
doctoral combined specialized
LF L01205 DGYPO Obstetrics and Gynaecology
Name in Czech: Gynekologie a porodnictví
doctoral combined specialized
LF L01206 DOFT Ophtalmology
Name in Czech: Oftalmologie
doctoral combined specialized
LF P0912D350010 D-PED Paediatrics
Name in Czech: Pediatrie
doctoral degree programme, 4 y., Ph.D., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 11/12/2018 – 10/12/2028
Guarantor: prof. MUDr. Jaroslav Štěrba, Ph.D.

Study plans:
Study plans:
LF L01601 DPEDI Paediatrics
Name in Czech: Pediatrie
doctoral full-time
LF L01602 DPEDI Paediatrics (combined)
Name in Czech: Pediatrie (kombinovaný)
doctoral combined
Name in Czech: Anesteziologie, intenzivní medicína a algeziologie
doctoral degree programme, 4 y., Ph.D., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 11/12/2018 – 10/12/2028
Guarantor: prof. MUDr. Vladimír Šrámek, Ph.D.

Study plans:
Study plans:
Name in Czech: Anesteziologie, intenzivní medicína a algeziologie
doctoral full-time
Name in Czech: Anesteziologie, intenzivní medicína a algeziologie
doctoral combined
Name in Czech: Lékařská mikrobiologie, imunologie a patologie
doctoral degree programme, 4 y., Ph.D., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 11/12/2018 – 10/12/2028
Guarantor: prof. MUDr. Jiří Litzman, CSc.

Study plans:
Study plans:
Name in Czech: Lékařská mikrobiologie a imunologie
doctoral full-time specialized
Name in Czech: Patologie a soudní lékařství
doctoral full-time specialized
Name in Czech: Lékařská mikrobiologie a imunologie
doctoral combined specialized
Name in Czech: Patologie a soudní lékařství
doctoral combined specialized
LF P0912D350013 D-VNIT Internal Medicine
Name in Czech: Vnitřní lékařství
doctoral degree programme, 4 y., Ph.D., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 11/12/2018 – 10/12/2028
Guarantor: prof. MUDr. Ondřej Ludka, Ph.D., FESC

Study plans:
Study plans:
LF L00901 DVNIN Internal Diseases
Name in Czech: Vnitřní nemoci
doctoral full-time specialized
LF L00902 DKARD Cardiology
Name in Czech: Kardiologie
doctoral full-time specialized
LF L00903 DDEVE Dermatovenerology
Name in Czech: Dermatovenerologie
doctoral full-time specialized
LF L00904 DDEVE Dermatovenerology
Name in Czech: Dermatovenerologie
doctoral combined specialized
LF L00905 DKARD Cardiology
Name in Czech: Kardiologie
doctoral combined specialized
LF L00906 DVNIN Internal Diseases
Name in Czech: Vnitřní nemoci
doctoral combined specialized
LF P0912D350014 D-ONHE Oncology and Hematology
Name in Czech: Onkologie a hematologie
doctoral degree programme, 4 y., Ph.D., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 11/12/2018 – 10/12/2028
Guarantor: prof. MUDr. Pavel Šlampa, CSc.

Study plans:
Study plans:
LF L01101 DHEM Hematology
Name in Czech: Hematologie
doctoral full-time specialized
LF L01102 DSNAD Solid Tumors
Name in Czech: Solidní nádory
doctoral full-time specialized
Name in Czech: Experimentální onkologie a nádorová biologie
doctoral full-time specialized
Name in Czech: Experimentální onkologie a nádorová biologie
doctoral combined specialized
LF L01105 DHEM Hematology
Name in Czech: Hematologie
doctoral combined specialized
LF L01106 DSNAD Solid Tumors
Name in Czech: Solidní nádory
doctoral combined specialized
LF P0912D350141 D-SIME Healthcare Simulation
Name in Czech: Simulace v medicíně
doctoral degree programme, 4 y., Ph.D., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 16/11/2021 – 15/11/2026
Guarantor: prof. MUDr. Petr Štourač, Ph.D., MBA, FESAIC

Study plans:
Study plans:
LF L02901 DSIME Healthcare Simulation
Name in Czech: Simulace v medicíně
doctoral full-time
LF L02902 DSIME Healthcare Simulation
Name in Czech: Simulace v medicíně
doctoral combined
LF P0912D350142 D-SIME-A Healthcare Simulation
Name in Czech: Healthcare Simulation
doctoral degree programme, 4 y., Ph.D., language of instruction: English English
Accreditation: 16/11/2021 – 15/11/2026
Guarantor: prof. MUDr. Petr Štourač, Ph.D., MBA, FESAIC

Study plans:
Study plans:
LF P0912AD DSIMEA Healthcare Simulation
Name in Czech: Healthcare Simulation
doctoral full-time
LF P0912AE DSIMEB Healthcare Simulation
Name in Czech: Healthcare Simulation
doctoral combined
LF P0914D350001 D-ZOBR_A Imaging Methods and Medical Physics
Name in Czech: Imaging Methods and Medical Physics
doctoral degree programme, 4 y., Ph.D., language of instruction: English English
Accreditation: 11/12/2018 – 10/12/2028
Guarantor: doc. MUDr. Marek Mechl, Ph.D., MBA

Study plans:
Study plans:
LF L01942 DMEBIOP Medical Physics
Name in Czech: Medical Physics
doctoral full-time specialized
LF L01943 DRADP Radiology - Imaging Methods
Name in Czech: Radiology - Imaging Methods
doctoral full-time specialized
LF L01940 DRAD Radiology - Imaging Methods
Name in Czech: Radiology - Imaging Methods
doctoral combined specialized
LF L01941 DMEBIO Medical Physics
Name in Czech: Medical Physics
doctoral combined specialized
LF P0914D350002 D-ZOBR Imaging Methods and Medical Physics
Name in Czech: Zobrazovací metody a lékařská fyzika
doctoral degree programme, 4 y., Ph.D., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 11/12/2018 – 10/12/2028
Guarantor: doc. MUDr. Marek Mechl, Ph.D., MBA

Study plans:
Study plans:
LF L01301 DRAZO Radiology
Name in Czech: Radiologie - zobrazovací metody
doctoral full-time specialized
LF L01302 DLBIF Medical Physics
Name in Czech: Lékařská fyzika
doctoral full-time specialized
LF L01303 DLBIF Medical Physics
Name in Czech: Lékařská fyzika
doctoral combined specialized
LF L01304 DRAZO Radiology
Name in Czech: Radiologie - zobrazovací metody
doctoral combined specialized
LF P0988D350001 D-NEUR Neurosciences
Name in Czech: Neurovědy
doctoral degree programme, 4 y., Ph.D., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 11/12/2018 – 10/12/2028
Guarantor: prof. MUDr. Milan Brázdil, Ph.D.

Study plans:
Study plans:
LF L01401 DNEUV Neurosciences
Name in Czech: Neurovědy
doctoral full-time specialized
LF L01402 DNEUR Neurology
Name in Czech: Neurologie
doctoral full-time specialized
LF L01403 DPSAT Psychiatry
Name in Czech: Psychiatrie
doctoral full-time specialized
LF L01404 DNEUR Neurology
Name in Czech: Neurologie
doctoral combined specialized
LF L01405 DNEUV Neursciences
Name in Czech: Neurovědy
doctoral combined specialized
LF L01406 DPSAT Psychiatry
Name in Czech: Psychiatrie
doctoral combined specialized
LF P0988D350002 D-BIOM_A Biomedical Sciences
Name in Czech: Biomedical Sciences
doctoral degree programme, 4 y., Ph.D., language of instruction: English English
Accreditation: 11/12/2018 – 10/12/2028
Guarantor: prof. RNDr. Ondřej Slabý, Ph.D.

Study plans:
Study plans:
Name in Czech: Biochemistry and Molecular Biology
doctoral full-time specialized
LF L01903 DMOBIBBA Molecular Medicine
Name in Czech: Molecular Medicine
doctoral full-time specialized
LF L01905 DMORF Cell and Tissue Morphology
Name in Czech: Cell and Tissue Morphology
doctoral full-time specialized
Name in Czech: Biochemistry and Molecular Biology
doctoral combined specialized
LF L01904 DMOBIBBBA Molecular Medicine
Name in Czech: Molecular Medicine
doctoral combined specialized
LF L01906 DMOBIBBBCA Cell and Tissue Morphology
Name in Czech: Cell and Tissue Morphology
doctoral combined specialized
LF P0988D350003 D-NEUR_A Neurosciences
Name in Czech: Neurosciences
doctoral degree programme, 4 y., Ph.D., language of instruction: English English
Accreditation: 11/12/2018 – 10/12/2028
Guarantor: prof. MUDr. Milan Brázdil, Ph.D.

Study plans:
Study plans:
LF L01947 DNEURP Neurology
Name in Czech: Neurology
doctoral full-time specialized
LF L01948 DNEUROP Neurosciences
Name in Czech: Neurosciences
doctoral full-time specialized
LF L01949 DPSYCHP Psychiatry
Name in Czech: Psychiatry
doctoral full-time specialized
LF L01944 DNEUR Neurosciences
Name in Czech: Neurosciences
doctoral combined specialized
LF L01945 DNEURO Neurology
Name in Czech: Neurology
doctoral combined specialized
LF L01946 DPSYCH Psychiatry
Name in Czech: Psychiatry
doctoral combined specialized
Name in Czech: Physiology, Pathological Physiology, Medical Chemistry and Biochemistry
doctoral degree programme, 4 y., Ph.D., language of instruction: English English
Accreditation: 11/12/2018 – 10/12/2028
Guarantor: prof. MUDr. Anna Vašků, CSc.

Study plans:
Study plans:
LF L01953 DPHYP Physiology
Name in Czech: Physiology
doctoral full-time specialized
Name in Czech: Medical Chemistry and Biochemistry
doctoral full-time specialized
LF L01955 DPAPYP Pathological Physiology
Name in Czech: Pathological Physiology
doctoral full-time specialized
LF L01950 DPHY Physiology
Name in Czech: Physiology
doctoral combined specialized
Name in Czech: Medical Chemistry and Biochemistry
doctoral combined specialized
LF L01952 DPAPY Pathological Physiology
Name in Czech: Pathological Physiology
doctoral combined specialized
Name in Czech: Fyziologie, patologická fyziologie, lékařská chemie a biochemie
doctoral degree programme, 4 y., Ph.D., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 11/12/2018 – 10/12/2028
Guarantor: prof. MUDr. Anna Vašků, CSc.

Study plans:
Study plans:
LF L01501 DFYZ Physiology
Name in Czech: Fyziologie
doctoral full-time specialized
Name in Czech: Lékařská chemie a biochemie
doctoral full-time specialized
LF L01503 DPATF Pathological Physiology
Name in Czech: Patologická fyziologie
doctoral full-time specialized
LF L01504 DFYZ Physiology
Name in Czech: Fyziologie
doctoral combined specialized
Name in Czech: Lékařská chemie a biochemie
doctoral combined specialized
LF L01506 DPATF Pathological Physiology
Name in Czech: Patologická fyziologie
doctoral combined specialized
LF P0988D350006 D-BIOM Biomedical sciences
Name in Czech: Biomedicínské vědy
doctoral degree programme, 4 y., Ph.D., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 11/12/2018 – 10/12/2028
Guarantor: prof. RNDr. Ondřej Slabý, Ph.D.

Study plans:
Study plans:
Name in Czech: Biochemie a molekulární biologie
doctoral full-time specialized
LF L00702 DMORF Cell and Tissue Morphology
Name in Czech: Morfologie buněk a tkání
doctoral full-time specialized
LF L00703 DMOLM Molecular medicine
Name in Czech: Molekulární medicína
doctoral full-time specialized
Name in Czech: Biochemie a molekulární biologie
doctoral combined specialized
LF L00705 DMOLM Molecular medicine
Name in Czech: Molekulární medicína
doctoral combined specialized
LF L00706 DMORF Cell and Tissue Morphology
Name in Czech: Morfologie buněk a tkání
doctoral combined specialized
LF C1098820 C-PRKU Preparatory course
Name in Czech: Přípravný kurz pro uchazeče o studium na LF MU
lifelong learning
Lifelong learning guarantor: prof. MUDr. Kateřina Kaňková, Ph.D.

Study plans:
Study plans:
LF LF20101 CPRKU Preparatory course
Name in Czech: Přípravný kurz
interest-based education, full-time
LF C2091103 C-ZL Dentistry
Name in Czech: CŽV: Zubní lékařství
lifelong learning
Lifelong learning guarantor: prof. MUDr. Lydie Izakovičová Hollá, Ph.D.

Study plans:
Study plans:
LF LF03301 CZL01 Dentistry: first year study
Name in Czech: Zubní lékařství: studium prvního ročníku
v akred. studijním programu, full-time
LF LF03302 CZL02 Dentistry: study of subjects
Name in Czech: Zubní lékařství: mimořádné studium předmětů
v akred. studijním programu, full-time
LF C2091104 C-DEHY Dental Hygiene
Name in Czech: CŽV: Dentální hygiena
lifelong learning
Lifelong learning guarantor: doc. MUDr. Lenka Roubalíková, Ph.D.

Study plans:
Study plans:
LF LF04301 CDEHY01 Dental Hygiene: first year study
Name in Czech: Dentální hygiena: studium prvního ročníku
v akred. studijním programu, full-time
LF LF04302 CDEHY02 Dental Hygiene: study of subjects
Name in Czech: Dentální hygiena: mimořádné studium předmětů
v akred. studijním programu, full-time
LF C2091202 C-VL General Medicine
Name in Czech: CŽV: Všeobecné lékařství
lifelong learning
Lifelong learning guarantor: prof. MUDr. Miroslav Souček, CSc.

Study plans:
Study plans:
Name in Czech: Všeobecné lékařství: studium prvního ročníku
v akred. studijním programu, full-time
Name in Czech: Všeobecné lékařství: mimořádné studium předmětů
v akred. studijním programu, full-time
LF C2091205 C-ZACH Paramedic practice
Name in Czech: CŽV: Zdravotnické záchranářství
lifelong learning
Lifelong learning guarantor: MUDr. Dagmar Seidlová, Ph.D.

Study plans:
Study plans:
Name in Czech: Zdravotnické záchranářství: studium prvního ročníku
v akred. studijním programu, full-time
Name in Czech: Zdravotnické záchranářství: mimořádné studium předmětů
v akred. studijním programu, full-time
LF C2091306 C-PA Midwifery
Name in Czech: CŽV: Porodní asistence
lifelong learning
Lifelong learning guarantor: PhDr. Radka Wilhelmová, Ph.D.

Study plans:
Study plans:
LF LF06301 CPA01 Midwifery: first year study
Name in Czech: Porodní asistence: studium prvního ročníku
v akred. studijním programu, full-time
LF LF06302 CPA02 Midwifery: study of subjects
Name in Czech: Porodní asistence: mimořádné studium předmětů
v akred. studijním programu, full-time
LF C2091307 C-VO General Nursing
Name in Czech: CŽV: Všeobecné ošetřovatelství
lifelong learning
Lifelong learning guarantor: PhDr. Natália Beharková, Ph.D.

Study plans:
Study plans:
Name in Czech: Všeobecné ošetřovatelství: studium prvního ročníku
v akred. studijním programu, full-time
Name in Czech: Všeobecné ošetřovatelství: mimořádné studium předmětů
v akred. studijním programu, full-time
LF C2091314 C-IP Intensive care
Name in Czech: CŽV: Intenzivní péče
lifelong learning

Study plans:
Study plans:
Name in Czech: Intenzivní péče: studium prvního ročníku
v akred. studijním programu, full-time
Name in Czech: Intenzivní péče: mimořádné studium předmětů
v akred. studijním programu, full-time
LF C2091401 C-OPOP Optics and Optometry
Name in Czech: CŽV: Optika a optometrie
lifelong learning
Lifelong learning guarantor: doc. Mgr. Pavel Beneš, Ph.D.

Study plans:
Study plans:
Name in Czech: Optika a optometrie: studium prvního ročníku
v akred. studijním programu, full-time
Name in Czech: Optika a optometrie: mimořádné studium předmětů
v akred. studijním programu, full-time
LF C2091408 C-LABD Medical Laboratory Technologist
Name in Czech: CŽV: Laboratorní diagnostika ve zdravotnictví
lifelong learning
Lifelong learning guarantor: prof. MUDr. Dalibor Valík, Ph.D., DABCC

Study plans:
Study plans:
Name in Czech: Laboratorní diagnostika ve zdravotnictví: studium prvního ročníku
v akred. studijním programu, full-time
Name in Czech: Laboratorní diagnostika ve zdravotnictví: mimořádné studium předmětů
v akred. studijním programu, full-time
LF C2091409 C-RA Radiology Assistance
Name in Czech: CŽV: Radiologická asistence
lifelong learning
Lifelong learning guarantor: doc. MUDr. Miloš Keřkovský, Ph.D.

Study plans:
Study plans:
Name in Czech: Radiologická asistence: studium prvního ročníku
v akred. studijním programu, full-time
Name in Czech: Radiologická asistence: mimořádné studium předmětů
v akred. studijním programu, full-time
LF C2091415 C-OPTO Optometry
Name in Czech: CŽV: Optometrie
lifelong learning
Lifelong learning guarantor: doc. Mgr. Pavel Beneš, Ph.D.

Study plans:
Study plans:
LF LF15301 COPTO01 Optometry: first year study
Name in Czech: Optometrie: studium prvního ročníku
v akred. studijním programu, full-time
LF LF15302 COPTO02 Optometry: study of subjects
Name in Czech: Optometrie: mimořádné studium předmětů
v akred. studijním programu, full-time
LF C2091510 C-FYZI Physiotherapy
Name in Czech: CŽV: Fyzioterapie
lifelong learning
Lifelong learning guarantor: prof. MUDr. Petr Dobšák, CSc.

Study plans:
Study plans:
LF LF10301 CFYZI01 Physiotherapy: first year study
Name in Czech: Fyzioterapie: studium prvního ročníku
v akred. studijním programu, full-time
LF LF10302 CFYZI02 Physiotherapy: study of subjects
Name in Czech: Fyzioterapie: mimořádné studium předmětů
v akred. studijním programu, full-time
LF C2091511 C-NUT Dietitian
Name in Czech: CŽV: Nutriční terapie
lifelong learning
Lifelong learning guarantor: RNDr. Ondřej Zvěřina, Ph.D.

Study plans:
Study plans:
LF LF11301 CNUT01 Dietitian: first year study
Name in Czech: Nutriční terapie: studium prvního ročníku
v akred. studijním programu, full-time
LF LF11302 CNUT02 Dietitian: study of subjects
Name in Czech: Nutriční terapie: mimořádné studium předmětů
v akred. studijním programu, full-time
LF C2091512 C-ORTO Ortoptics
Name in Czech: CŽV: Ortoptika
lifelong learning
Lifelong learning guarantor: Mgr. Petr Veselý, DiS., Ph.D.

Study plans:
Study plans:
LF LF12301 CORTO01 Ortoptics: first year study
Name in Czech: Ortoptika: studium prvního ročníku
v akred. studijním programu, full-time
LF LF12302 CORTO02 Ortoptics: study of subjects
Name in Czech: Ortoptika: mimořádné studium předmětů
v akred. studijním programu, full-time
LF C2091516 C-VDD Dietitian
Name in Czech: CŽV: Výživa dospělých a dětí
lifelong learning
Lifelong learning guarantor: prof. MUDr. Bc. Zuzana Derflerová Brázdová, DrSc.

Study plans:
Study plans:
LF LF16301 CVDD01 Dietitian: first year study
Name in Czech: Výživa dospělých a dětí: studium prvního ročníku
v akred. studijním programu, full-time
LF LF16302 CVDD02 Dietitian: study of subjects
Name in Czech: Výživa dospělých a dětí: mimořádné studium předmětů
v akred. studijním programu, full-time
LF C2091517 C-FYZIO Applied Physiotherapy
Name in Czech: CŽV: Aplikovaná fyzioterapie
lifelong learning
Lifelong learning guarantor: prof. MUDr. Petr Dobšák, CSc.

Study plans:
Study plans:
Name in Czech: Aplikovaná fyzioterapie: studium prvního ročníku
v akred. studijním programu, full-time
Name in Czech: Aplikovaná fyzioterapie: mimořádné studium předmětů
v akred. studijním programu, full-time
Collapse all plans Expand all plans

Programmes and fields

Programmes and fields

Collapse all fields Expand all fields
B5341 B-OS Nursing
Name in Czech: Ošetřovatelství
Bachelor's degree programme, 3 y., Bc.

Fields:
Fields:
LF 5341R009 VS General Nurse
Name in Czech: Všeobecná sestra
Bachelor's degree programme, full-time study mode, single-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 15/2/2002 – 31/12/2024
Guarantor: doc. PhDr. Miroslava Kyasová, PhD., MBA
LF 5341R009 VS General Nurse
Name in Czech: Všeobecná sestra
Bachelor's degree programme, combined form, single-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 25/7/2007 – 31/12/2024
Guarantor: doc. PhDr. Miroslava Kyasová, PhD., MBA
LF 5341R009 VS General Nurse
Name in Czech: Všeobecná sestra
lifelong learning in an accredited degree programme, full-time study mode, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 15/2/2002 – 31/12/2024
LF 5341R009 VSK General Nurse
Name in Czech: Všeobecná sestra
lifelong learning in an accredited degree programme, combined form, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 25/7/2007 – 31/12/2024
B5345 B-SZ Specializations in Health Science
Name in Czech: Specializace ve zdravotnictví
Bachelor's degree programme, 3 y., Bc.

Fields:
Fields:
LF 5345R007 OPOP Optics and Optometry
Name in Czech: Optika a optometrie
Bachelor's degree programme, full-time study mode, single-subject, language of instruction: Czech Czech
Guarantor: doc. MUDr. Svatopluk Synek, CSc.
LF 5345R020 ZDRL Laboratory Assistant
Name in Czech: Zdravotní laborant
Bachelor's degree programme, full-time study mode, single-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 1/3/2005 – 31/12/2024
Guarantor: MUDr. Zdeňka Čermáková, Ph.D.
LF 5342R004 FYZI Physiotherapy
Name in Czech: Fyzioterapie
Bachelor's degree programme, full-time study mode, single-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 1/12/2005 – 31/12/2024
Guarantor: prof. MUDr. Petr Dobšák, CSc.
LF 5345R010 RA Radiology Assistant
Name in Czech: Radiologický asistent
Bachelor's degree programme, full-time study mode, single-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 13/12/2007 – 31/12/2024
Guarantor: doc. MUDr. Marek Mechl, Ph.D., MBA
LF 5345R027 NUT Nutritive therapist
Name in Czech: Nutriční terapeut
Bachelor's degree programme, full-time study mode, single-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 13/12/2007 – 31/12/2024
Guarantor: RNDr. Ondřej Zvěřina, Ph.D.
LF 5345R028 DEHY Dental Hygienist
Name in Czech: Dentální hygienistka
Bachelor's degree programme, full-time study mode, single-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 20/12/2011 – 31/12/2024
Guarantor: doc. MUDr. Lenka Roubalíková, Ph.D.
LF 5345R021 ZACH Paramedic
Name in Czech: Zdravotnický záchranář
Bachelor's degree programme, full-time study mode, single-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 20/12/2011 – 31/12/2024
Guarantor: MUDr. Dagmar Seidlová, Ph.D.
LF 5345R029 ORTO Ortoptics
Name in Czech: Ortoptika
Bachelor's degree programme, full-time study mode, single-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 10/12/2012 – 31/12/2024
Guarantor: doc. Mgr. Pavel Beneš, Ph.D.
LF 5342R004 FYZIA Physiotherapy (Eng.)
Name in Czech: Fyzioterapie (angl.)
Bachelor's degree programme, full-time study mode, single-subject, language of instruction: English English
Accreditation: 3/3/2014 – 31/12/2024
Guarantor: prof. MUDr. Petr Dobšák, CSc.
LF 5345R020 ZDRL Laboratory Assistant
Name in Czech: Zdravotní laborant
Bachelor's degree programme, combined form, single-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 10/12/2008 – 31/12/2024
Guarantor: MUDr. Zdeňka Čermáková, Ph.D.
LF 5345R020 ZDRL Laboratory Assistant
Name in Czech: Zdravotní laborant
lifelong learning in an accredited degree programme, full-time study mode, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 1/3/2005 – 31/12/2024
LF 5342R004 FYZI Physiotherapy
Name in Czech: Fyzioterapie
lifelong learning in an accredited degree programme, full-time study mode, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 1/12/2005 – 31/12/2024
LF 5345R027 NUT Nutritive therapist
Name in Czech: Nutriční terapeut
lifelong learning in an accredited degree programme, full-time study mode, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 13/12/2007 – 31/12/2024
LF 5345R010 RA Radiology Assistant
Name in Czech: Radiologický asistent
lifelong learning in an accredited degree programme, full-time study mode, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 13/12/2007 – 31/12/2024
LF 5345R007 OPOP Optics and Optometry
Name in Czech: Optika a optometrie
lifelong learning in an accredited degree programme, full-time study mode, language of instruction: Czech Czech
LF 5345R028 DEHY Dental Hygienist
Name in Czech: Dentální hygienistka
lifelong learning in an accredited degree programme, full-time study mode, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 20/12/2011 – 31/12/2024
LF 5345R029 ORTO Ortoptics
Name in Czech: Ortoptika
lifelong learning in an accredited degree programme, full-time study mode, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 10/12/2012 – 31/12/2024
LF 5345R020 ZDRL Laboratory Assistant
Name in Czech: Zdravotní laborant
lifelong learning in an accredited degree programme, combined form, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 10/12/2008 – 31/12/2024
B5349 B-PA Midwifery
Name in Czech: Porodní asistence
Bachelor's degree programme, 3 y., Bc.

Fields:
Fields:
LF 5341R007 PA Midwife
Name in Czech: Porodní asistentka
Bachelor's degree programme, full-time study mode, single-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 13/10/2010 – 31/12/2024
Guarantor: doc. MUDr. Igor Crha, CSc.
LF 5341R007 PA Midwife
Name in Czech: Porodní asistentka
Bachelor's degree programme, combined form, single-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 23/7/2010 – 31/12/2024
Guarantor: doc. MUDr. Igor Crha, CSc.
LF 5341R007 PA Midwife
Name in Czech: Porodní asistentka
lifelong learning in an accredited degree programme, full-time study mode, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 13/10/2010 – 31/12/2024
LF 5341R007 PA Midwife
Name in Czech: Porodní asistentka
lifelong learning in an accredited degree programme, combined form, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 23/7/2010 – 31/12/2024
N5345 N-SZ Specializations in Health Science
Name in Czech: Specializace ve zdravotnictví
master's degree programme (following the bachelor's one), 2 y., Mgr.

Fields:
Fields:
LF 5342T004 FYZI Physiotherapy
Name in Czech: Fyzioterapie
master's degree programme, full-time study mode, single-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 30/12/2005 – 31/12/2024
Guarantor: prof. MUDr. Petr Dobšák, CSc.
LF 5345T008 OPTO Optometry
Name in Czech: Optometrie
master's degree programme, full-time study mode, single-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 7/10/2008 – 31/12/2024
Guarantor: doc. MUDr. Svatopluk Synek, CSc.
Name in Czech: Nutriční specialista
master's degree programme, full-time study mode, single-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 16/7/2009 – 31/12/2024
Guarantor: prof. MUDr. Bc. Zuzana Derflerová Brázdová, DrSc.
LF 5345T024 IP Intensive Care
Name in Czech: Intenzivní péče
master's degree programme, full-time study mode, single-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 21/2/2011 – 31/12/2024
Guarantor: prof. MUDr. Roman Gál, Ph.D.
LF 5342T004 FYZIA Physiotherapy
Name in Czech: Fyzioterapie
master's degree programme, full-time study mode, single-subject, language of instruction: English English
Accreditation: 3/3/2014 – 31/12/2024
Guarantor: prof. MUDr. Petr Dobšák, CSc.
LF 5345T008 OPTOA Optometry (Eng.)
Name in Czech: Optometrie (angl.)
master's degree programme, combined form, single-subject, language of instruction: English English
Accreditation: 13/1/2014 – 31/12/2024
Guarantor: doc. MUDr. Svatopluk Synek, CSc.
LF 5345T024 IP Intensive Care
Name in Czech: Intenzivní péče
master's degree programme, combined form, single-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 1/5/2014 – 31/12/2024
Guarantor: prof. MUDr. Roman Gál, Ph.D.
LF 5341T011 ZDRV Health Sciences
Name in Czech: Zdravotní vědy
lifelong learning in an accredited degree programme, full-time study mode, language of instruction: Czech Czech
Specialization: PEOP Pedagogická specializace optometrie
Specialization: PEVC Pedagogická specializace výživa člověka (Teaching Specialization Human Alimentation)
Specialization: REHA Fyzioterapie a léčebná rehabilitace
LF 5342T004 FYZI Physiotherapy
Name in Czech: Fyzioterapie
lifelong learning in an accredited degree programme, full-time study mode, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 30/12/2005 – 31/12/2024
LF 5345T008 OPTO Optometry
Name in Czech: Optometrie
lifelong learning in an accredited degree programme, full-time study mode, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 7/10/2008 – 31/12/2024
Name in Czech: Nutriční specialista
lifelong learning in an accredited degree programme, full-time study mode, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 16/7/2009 – 31/12/2024
LF 5345T024 IP Intensive Care
Name in Czech: Intenzivní péče
lifelong learning in an accredited degree programme, full-time study mode, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 21/2/2011 – 31/12/2024
LF 5341T013 GE Gerontology Nursing
Name in Czech: Ošetřovatelská péče v gerontologii
lifelong learning in an accredited degree programme, combined form, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 10/12/2008 – 31/12/2024
LF 5345T024 IPK Intensive Care
Name in Czech: Intenzivní péče
lifelong learning in an accredited degree programme, combined form, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 1/5/2014 – 31/12/2024
M5103 M-VL General Medicine
Name in Czech: Všeobecné lékařství
Master's degree programme, 6 y., MUDr.

Fields:
Fields:
LF 5103T065 VL General Medicine
Name in Czech: Všeobecné lékařství
Master's degree programme, full-time study mode, single-subject, language of instruction: Czech Czech
Guarantor: prof. MUDr. Jaroslav Štěrba, Ph.D.
LF 5103T065 VLA General Medicine (eng.)
Name in Czech: Všeobecné lékařství (angl.)
Master's degree programme, full-time study mode, single-subject, language of instruction: English English
Guarantor: prof. MUDr. Jaroslav Štěrba, Ph.D.
LF 5103T065 VL General Medicine
Name in Czech: Všeobecné lékařství
lifelong learning in an accredited degree programme, full-time study mode, language of instruction: Czech Czech
M5111 M-ZL Dentistry
Name in Czech: Zubní lékařství
Master's degree programme, 5 y., MDDr.

Fields:
Fields:
LF 5104T003 ZL Dentistry
Name in Czech: Zubní lékařství
Master's degree programme, full-time study mode, single-subject, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 15/1/2004 – 31/12/2024
Guarantor: prof. MUDr. Jiří Vaněk, CSc.
LF 5104T003 ZLA Dentistry (eng.)
Name in Czech: Zubní lékařství (angl.)
Master's degree programme, full-time study mode, single-subject, language of instruction: English English
Accreditation: 10/10/2006 – 31/12/2024
Guarantor: prof. MUDr. Jiří Vaněk, CSc.
LF 5104T003 ZL Dentistry
Name in Czech: Zubní lékařství
lifelong learning in an accredited degree programme, full-time study mode, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 15/1/2004 – 31/12/2024
P5108 D-NE4 Neuroscience (4-years)
Name in Czech: Neurovědy (čtyřleté)
doctoral degree programme, 4 y., Ph.D.

Fields:
Fields:
LF 5103V035 NEUV Neuroscience
Name in Czech: Neurovědy
doctoral degree programme, full-time study mode, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 21/2/2008 – 31/12/2024
Guarantor: prof. MUDr. Milan Brázdil, Ph.D.
LF 5103V035 NEUVA Neuroscience (eng.)
Name in Czech: Neurovědy (angl.)
doctoral degree programme, full-time study mode, language of instruction: English English
Accreditation: 21/2/2008 – 31/12/2024
Guarantor: prof. MUDr. Milan Brázdil, Ph.D.
LF 5103V035 NEUV Neuroscience
Name in Czech: Neurovědy
doctoral degree programme, combined form, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 21/2/2008 – 31/12/2024
Guarantor: prof. MUDr. Milan Brázdil, Ph.D.
LF 5103V035 NEUVA Neuroscience (eng.)
Name in Czech: Neurovědy (angl.)
doctoral degree programme, combined form, language of instruction: English English
Accreditation: 21/2/2008 – 31/12/2024
Guarantor: prof. MUDr. Milan Brázdil, Ph.D.
P5137 D-OR4 Otorhinolaryngology (4-years)
Name in Czech: Otorhinolaryngologie (čtyřleté)
doctoral degree programme, 4 y., Ph.D.

Fields:
Fields:
LF 5103V042 ORL Otorinolaryngology
Name in Czech: Otorinolaryngologie
doctoral degree programme, full-time study mode, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 24/4/2009 – 31/12/2024
LF 5103V042 ORLA Otorinolaryngology (eng.)
Name in Czech: Otorinolaryngologie (angl.)
doctoral degree programme, full-time study mode, language of instruction: English English
Accreditation: 24/4/2009 – 31/12/2024
LF 5103V042 ORL Otorinolaryngology
Name in Czech: Otorinolaryngologie
doctoral degree programme, combined form, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 24/4/2009 – 31/12/2024
LF 5103V042 ORLA Otorinolaryngology (eng.)
Name in Czech: Otorinolaryngologie (angl.)
doctoral degree programme, combined form, language of instruction: English English
Accreditation: 24/4/2009 – 31/12/2024
P5149 D-VL4 General Medicine (4-years)
Name in Czech: Všeobecné lékařství (čtyřleté)
doctoral degree programme, 4 y., Ph.D.

Fields:
Fields:
LF 5103V073 KARD Cardiology
Name in Czech: Kardiologie
doctoral degree programme, full-time study mode, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 25/7/2007 – 31/12/2024
Guarantor: prof. MUDr. Lenka Špinarová, Ph.D., FESC
LF 5103V073 KARD Cardiology
Name in Czech: Kardiologie
doctoral degree programme, combined form, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 25/7/2007 – 31/12/2024
Guarantor: prof. MUDr. Lenka Špinarová, Ph.D., FESC
P5152 D-LB4 Medical Biology (4-years)
Name in Czech: Lékařská biologie (čtyřleté)
doctoral degree programme, 4 y., Ph.D.

Fields:
Fields:
LF 5103V023 LBIO Medical Biology
Name in Czech: Lékařská biologie
doctoral degree programme, full-time study mode, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 21/4/2008 – 31/12/2024
Guarantor: prof. Ing. Petr Dvořák, CSc.
LF 5103V023 LBIOA Medical Biology (eng.)
Name in Czech: Lékařská biologie (angl.)
doctoral degree programme, full-time study mode, language of instruction: English English
Accreditation: 21/4/2008 – 31/12/2024
Guarantor: prof. Ing. Petr Dvořák, CSc.
LF 5103V023 LBIO Medical Biology
Name in Czech: Lékařská biologie
doctoral degree programme, combined form, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 21/4/2008 – 31/12/2024
Guarantor: prof. Ing. Petr Dvořák, CSc.
LF 5103V023 LBIOA Medical Biology (eng.)
Name in Czech: Lékařská biologie (angl.)
doctoral degree programme, combined form, language of instruction: English English
Accreditation: 21/4/2008 – 31/12/2024
Guarantor: prof. Ing. Petr Dvořák, CSc.
P5153 D-OL4 Ophthalmology (4-years)
Name in Czech: Oftalmologie (čtyřleté)
doctoral degree programme, 4 y., Ph.D.

Fields:
Fields:
LF 5103V040 OFT Ophthalmology
Name in Czech: Oftalmologie
doctoral degree programme, full-time study mode, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 21/4/2008 – 31/12/2024
Guarantor: prof. MUDr. Eva Vlková, CSc.
LF 5103V040 OFTA Ophthalmology (eng.)
Name in Czech: Oftalmologie (angl.)
doctoral degree programme, full-time study mode, language of instruction: English English
Accreditation: 21/4/2008 – 31/12/2024
Guarantor: prof. MUDr. Eva Vlková, CSc.
LF 5103V040 OFT Ophthalmology
Name in Czech: Oftalmologie
doctoral degree programme, combined form, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 21/4/2008 – 31/12/2024
Guarantor: prof. MUDr. Eva Vlková, CSc.
LF 5103V040 OFTA Ophthalmology (eng.)
Name in Czech: Oftalmologie (angl.)
doctoral degree programme, combined form, language of instruction: English English
Accreditation: 21/4/2008 – 31/12/2024
Guarantor: prof. MUDr. Eva Vlková, CSc.
P5154 D-AN4 Anatomy, Histology and Embryology (4-years)
Name in Czech: Anatomie, histologie a embryologie (čtyřleté)
doctoral degree programme, 4 y., Ph.D.

Fields:
Fields:
Name in Czech: Anatomie, histologie a embryologie
doctoral degree programme, full-time study mode, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 14/7/2008 – 31/12/2024
Guarantor: prof. RNDr. Petr Dubový, CSc.
Name in Czech: Anatomie, histologie a embryologie (angl.)
doctoral degree programme, full-time study mode, language of instruction: English English
Accreditation: 14/7/2008 – 31/12/2024
Guarantor: prof. RNDr. Petr Dubový, CSc.
Name in Czech: Anatomie, histologie a embryologie
doctoral degree programme, combined form, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 14/7/2008 – 31/12/2024
Guarantor: prof. RNDr. Petr Dubový, CSc.
Name in Czech: Anatomie, histologie a embryologie (angl.)
doctoral degree programme, combined form, language of instruction: English English
Accreditation: 14/7/2008 – 31/12/2024
Guarantor: prof. RNDr. Petr Dubový, CSc.
P5155 D-ST4 Dentistry (4-years)
Name in Czech: Stomatologie - Zubní lékařství (čtyřleté)
doctoral degree programme, 4 y., Ph.D.

Fields:
Fields:
LF 5104V001 ST Dentistry
Name in Czech: Stomatologie - Zubní lékařství
doctoral degree programme, full-time study mode, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 14/7/2008 – 31/12/2024
Guarantor: prof. MUDr. Martina Kukletová, CSc.
LF 5104V001 STA Dentistry (Eng.)
Name in Czech: Stomatologie - zubní lékařství (angl.)
doctoral degree programme, full-time study mode, language of instruction: English English
Accreditation: 14/7/2008 – 31/12/2024
Guarantor: prof. MUDr. Martina Kukletová, CSc.
LF 5104V001 ST Dentistry
Name in Czech: Stomatologie - Zubní lékařství
doctoral degree programme, combined form, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 14/7/2008 – 31/12/2024
Guarantor: prof. MUDr. Martina Kukletová, CSc.
LF 5104V001 STA Dentistry (Eng.)
Name in Czech: Stomatologie - zubní lékařství (angl.)
doctoral degree programme, combined form, language of instruction: English English
Accreditation: 14/7/2008 – 31/12/2024
Guarantor: prof. MUDr. Martina Kukletová, CSc.
P5156 D-FP4 Physiology and Pathological Physiology (4-years)
Name in Czech: Fyziologie a patologická fyziologie (čtyřleté)
doctoral degree programme, 4 y., Ph.D.

Fields:
Fields:
Name in Czech: Fyziologie a patologická fyziologie
doctoral degree programme, full-time study mode, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 14/7/2008 – 31/12/2024
Name in Czech: Fyziologie a patologická fyziologie (angl.)
doctoral degree programme, full-time study mode, language of instruction: English English
Accreditation: 14/7/2008 – 31/12/2024
Name in Czech: Fyziologie a patologická fyziologie
doctoral degree programme, combined form, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 14/7/2008 – 31/12/2024
Name in Czech: Fyziologie a patologická fyziologie (angl.)
doctoral degree programme, combined form, language of instruction: English English
Accreditation: 14/7/2008 – 31/12/2024
P5157 D-FA4 Medical Pharmacology (4-years)
Name in Czech: Lékařská farmakologie (čtyřleté)
doctoral degree programme, 4 y., Ph.D.

Fields:
Fields:
LF 5103V025 LFAR Medical Pharmacology
Name in Czech: Lékařská farmakologie
doctoral degree programme, full-time study mode, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 14/7/2008 – 31/12/2024
LF 5103V025 LFARA Medical Pharmacology (eng.)
Name in Czech: Lékařská farmakologie (angl.)
doctoral degree programme, full-time study mode, language of instruction: English English
Accreditation: 14/7/2008 – 31/12/2024
LF 5103V025 LFAR Medical Pharmacology
Name in Czech: Lékařská farmakologie
doctoral degree programme, combined form, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 14/7/2008 – 31/12/2024
LF 5103V025 LFARA Medical Pharmacology (eng.)
Name in Czech: Lékařská farmakologie (angl.)
doctoral degree programme, combined form, language of instruction: English English
Accreditation: 14/7/2008 – 31/12/2024
P5158 D-LC4 Medical Chemistry and Biochemistry (4-years)
Name in Czech: Lékařská chemie a biochemie (čtyřleté)
doctoral degree programme, 4 y., Ph.D.

Fields:
Fields:
Name in Czech: Lékařská chemie a biochemie
doctoral degree programme, full-time study mode, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 14/7/2008 – 31/12/2024
Guarantor: prof. RNDr. Eva Táborská, CSc.
Name in Czech: Lékařská chemie a biochemie (angl.)
doctoral degree programme, full-time study mode, language of instruction: English English
Accreditation: 14/7/2008 – 31/12/2024
Guarantor: prof. RNDr. Eva Táborská, CSc.
Name in Czech: Lékařská chemie a biochemie
doctoral degree programme, combined form, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 14/7/2008 – 31/12/2024
Guarantor: prof. RNDr. Eva Táborská, CSc.
Name in Czech: Lékařská chemie a biochemie (angl.)
doctoral degree programme, combined form, language of instruction: English English
Accreditation: 14/7/2008 – 31/12/2024
Guarantor: prof. RNDr. Eva Táborská, CSc.
P5159 D-MI4 Medical Microbiology and Immunology (4-years)
Name in Czech: Lékařská mikrobiologie a imunologie (čtyřleté)
doctoral degree programme, 4 y., Ph.D.

Fields:
Fields:
Name in Czech: Lékařská mikrobiologie a imunologie
doctoral degree programme, full-time study mode, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 14/7/2008 – 31/12/2024
Guarantor: prof. MUDr. Jiří Litzman, CSc.
Name in Czech: Lékařská mikrobiologie a imunologie (angl.)
doctoral degree programme, full-time study mode, language of instruction: English English
Accreditation: 14/7/2008 – 31/12/2024
Guarantor: prof. MUDr. Jiří Litzman, CSc.
Name in Czech: Lékařská mikrobiologie a imunologie
doctoral degree programme, combined form, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 14/7/2008 – 31/12/2024
Guarantor: prof. MUDr. Jiří Litzman, CSc.
Name in Czech: Lékařská mikrobiologie a imunologie (angl.)
doctoral degree programme, combined form, language of instruction: English English
Accreditation: 14/7/2008 – 31/12/2024
Guarantor: prof. MUDr. Jiří Litzman, CSc.
P5160 D-PC4 Psychiatry (4-years)
Name in Czech: Psychiatrie (čtyřleté)
doctoral degree programme, 4 y., Ph.D.

Fields:
Fields:
LF 5103V050 PSAT Psychiatry
Name in Czech: Psychiatrie
doctoral degree programme, full-time study mode, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 14/7/2008 – 31/12/2024
LF 5103V050 PSATA Psychiatry (eng.)
Name in Czech: Psychiatrie (angl.)
doctoral degree programme, full-time study mode, language of instruction: English English
Accreditation: 14/7/2008 – 31/12/2024
LF 5103V050 PSAT Psychiatry
Name in Czech: Psychiatrie
doctoral degree programme, combined form, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 14/7/2008 – 31/12/2024
LF 5103V050 PSATA Psychiatry (eng.)
Name in Czech: Psychiatrie (angl.)
doctoral degree programme, combined form, language of instruction: English English
Accreditation: 14/7/2008 – 31/12/2024
P5161 D-SL4 Social Medicine (4-years)
Name in Czech: Sociální lékařství (čtyřleté)
doctoral degree programme, 4 y., Ph.D.

Fields:
Fields:
LF 5103V054 SOCL Social Medicine
Name in Czech: Sociální lékařství
doctoral degree programme, full-time study mode, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 14/7/2008 – 31/12/2024
LF 5103V054 SOCLA Social Medicine (eng.)
Name in Czech: Sociální lékařství (angl.)
doctoral degree programme, full-time study mode, language of instruction: English English
Accreditation: 14/7/2008 – 31/12/2024
LF 5103V054 SOCL Social Medicine
Name in Czech: Sociální lékařství
doctoral degree programme, combined form, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 14/7/2008 – 31/12/2024
LF 5103V054 SOCLA Social Medicine (eng.)
Name in Czech: Sociální lékařství (angl.)
doctoral degree programme, combined form, language of instruction: English English
Accreditation: 14/7/2008 – 31/12/2024
P5162 D-ON4 Oncology (4-years)
Name in Czech: Onkologie (čtyřleté)
doctoral degree programme, 4 y., Ph.D.

Fields:
Fields:
LF 5103V041 ONKO Oncology
Name in Czech: Onkologie
doctoral degree programme, full-time study mode, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 17/2/2009 – 31/12/2024
LF 5103V041 ONKOA Oncology (eng.)
Name in Czech: Onkologie (angl.)
doctoral degree programme, full-time study mode, language of instruction: English English
Accreditation: 17/2/2009 – 31/12/2024
LF 5103V041 ONKO Oncology
Name in Czech: Onkologie
doctoral degree programme, combined form, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 17/2/2009 – 31/12/2024
LF 5103V041 ONKOA Oncology (eng.)
Name in Czech: Onkologie (angl.)
doctoral degree programme, combined form, language of instruction: English English
Accreditation: 17/2/2009 – 31/12/2024
P5167 D-AL4 Anesthesiology, Intensive Medicine and Pain Management (4-years)
Name in Czech: Anesteziologie, intenzivní medicína a algeziologie (čtyřleté)
doctoral degree programme, 4 y., Ph.D.

Fields:
Fields:
Name in Czech: Anesteziologie, intenzivní medicína a algeziologie
doctoral degree programme, full-time study mode, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 10/12/2008 – 31/12/2024
Guarantor: prof. MUDr. Vladimír Šrámek, Ph.D.
Name in Czech: Anesteziologie, intenzivní medicína a algeziologie (angl.)
doctoral degree programme, full-time study mode, language of instruction: English English
Accreditation: 10/12/2008 – 31/12/2024
Guarantor: prof. MUDr. Vladimír Šrámek, Ph.D.
Name in Czech: Anesteziologie, intenzivní medicína a algeziologie
doctoral degree programme, combined form, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 10/12/2008 – 31/12/2024
Guarantor: prof. MUDr. Vladimír Šrámek, Ph.D.
Name in Czech: Anesteziologie, intenzivní medicína a algeziologie (angl.)
doctoral degree programme, combined form, language of instruction: English English
Accreditation: 10/12/2008 – 31/12/2024
Guarantor: prof. MUDr. Vladimír Šrámek, Ph.D.
P5168 D-GY4 Gynaecology and Obstetrics (4-years)
Name in Czech: Gynekologie a porodnictví (čtyřleté)
doctoral degree programme, 4 y., Ph.D.

Fields:
Fields:
LF 5103V012 GYPO Obstetrics and Gynaecology
Name in Czech: Gynekologie a porodnictví
doctoral degree programme, full-time study mode, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 10/12/2008 – 31/12/2024
Guarantor: prof. MUDr. Pavel Ventruba, DrSc., MBA
Name in Czech: Gynekologie a porodnictví (angl.)
doctoral degree programme, full-time study mode, language of instruction: English English
Accreditation: 10/12/2008 – 31/12/2024
Guarantor: prof. MUDr. Pavel Ventruba, DrSc., MBA
LF 5103V012 GYPO Obstetrics and Gynaecology
Name in Czech: Gynekologie a porodnictví
doctoral degree programme, combined form, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 10/12/2008 – 31/12/2024
Guarantor: prof. MUDr. Pavel Ventruba, DrSc., MBA
Name in Czech: Gynekologie a porodnictví (angl.)
doctoral degree programme, combined form, language of instruction: English English
Accreditation: 10/12/2008 – 31/12/2024
Guarantor: prof. MUDr. Pavel Ventruba, DrSc., MBA
P5169 D-HY4 Hygiene, Preventive Medicine and Epidemiology (4-years)
Name in Czech: Hygiena, preventivní lékařství a epidemiologie (čtyřleté)
doctoral degree programme, 4 y., Ph.D.

Fields:
Fields:
Name in Czech: Hygiena, preventivní lékařství a epidemiologie
doctoral degree programme, full-time study mode, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 10/12/2008 – 31/12/2024
Guarantor: prof. MUDr. Bc. Zuzana Derflerová Brázdová, DrSc.
Name in Czech: Hygiena, preventivní lékařství a epidemiologie (angl.)
doctoral degree programme, full-time study mode, language of instruction: English English
Accreditation: 10/12/2008 – 31/12/2024
Guarantor: prof. MUDr. Bc. Zuzana Derflerová Brázdová, DrSc.
Name in Czech: Hygiena, preventivní lékařství a epidemiologie
doctoral degree programme, combined form, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 10/12/2008 – 31/12/2024
Guarantor: prof. MUDr. Bc. Zuzana Derflerová Brázdová, DrSc.
Name in Czech: Hygiena, preventivní lékařství a epidemiologie (angl.)
doctoral degree programme, combined form, language of instruction: English English
Accreditation: 10/12/2008 – 31/12/2024
Guarantor: prof. MUDr. Bc. Zuzana Derflerová Brázdová, DrSc.
P5170 D-CI4 Surgery (4-years)
Name in Czech: Chirurgie (čtyřleté)
doctoral degree programme, 4 y., Ph.D.

Fields:
Fields:
LF 5103V019 CHIR Surgery
Name in Czech: Chirurgie
doctoral degree programme, full-time study mode, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 10/12/2008 – 31/12/2024
Guarantor: prof. MUDr. Ivan Čapov, CSc.
LF 5103V019 CHIRA Surgery (eng.)
Name in Czech: Chirurgie (angl.)
doctoral degree programme, full-time study mode, language of instruction: English English
Accreditation: 10/12/2008 – 31/12/2024
Guarantor: prof. MUDr. Ivan Čapov, CSc.
LF 5103V019 CHIR Surgery
Name in Czech: Chirurgie
doctoral degree programme, combined form, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 10/12/2008 – 31/12/2024
Guarantor: prof. MUDr. Ivan Čapov, CSc.
LF 5103V019 CHIRA Surgery (eng.)
Name in Czech: Chirurgie (angl.)
doctoral degree programme, combined form, language of instruction: English English
Accreditation: 10/12/2008 – 31/12/2024
Guarantor: prof. MUDr. Ivan Čapov, CSc.
P5171 D-VN4 Internal Medicine (4-years)
Name in Czech: Vnitřní nemoci (čtyřleté)
doctoral degree programme, 4 y., Ph.D.

Fields:
Fields:
LF 5103V059 VNIN Internal Medicine
Name in Czech: Vnitřní nemoci
doctoral degree programme, full-time study mode, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 10/12/2008 – 31/12/2024
Guarantor: prof. MUDr. Miroslav Souček, CSc.
LF 5103V059 VNINA Internal Medicine (eng.)
Name in Czech: Vnitřní nemoci (angl.)
doctoral degree programme, full-time study mode, language of instruction: English English
Accreditation: 10/12/2008 – 31/12/2024
Guarantor: prof. MUDr. Miroslav Souček, CSc.
LF 5103V059 VNIN Internal Medicine
Name in Czech: Vnitřní nemoci
doctoral degree programme, combined form, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 10/12/2008 – 31/12/2024
Guarantor: prof. MUDr. Miroslav Souček, CSc.
LF 5103V059 VNINA Internal Medicine (eng.)
Name in Czech: Vnitřní nemoci (angl.)
doctoral degree programme, combined form, language of instruction: English English
Accreditation: 10/12/2008 – 31/12/2024
Guarantor: prof. MUDr. Miroslav Souček, CSc.
P5172 D-NR4 Neurology (4-years)
Name in Czech: Neurologie (čtyřleté)
doctoral degree programme, 4 y., Ph.D.

Fields:
Fields:
LF 5103V032 NEUR Neurology
Name in Czech: Neurologie
doctoral degree programme, full-time study mode, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 10/12/2008 – 31/12/2024
Guarantor: prof. MUDr. Ivan Rektor, CSc.
LF 5103V032 NEURA Neurology (eng.)
Name in Czech: Neurologie (angl.)
doctoral degree programme, full-time study mode, language of instruction: English English
Accreditation: 10/12/2008 – 31/12/2024
Guarantor: prof. MUDr. Ivan Rektor, CSc.
LF 5103V032 NEUR Neurology
Name in Czech: Neurologie
doctoral degree programme, combined form, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 10/12/2008 – 31/12/2024
Guarantor: prof. MUDr. Ivan Rektor, CSc.
LF 5103V032 NEURA Neurology (eng.)
Name in Czech: Neurologie (angl.)
doctoral degree programme, combined form, language of instruction: English English
Accreditation: 10/12/2008 – 31/12/2024
Guarantor: prof. MUDr. Ivan Rektor, CSc.
P5173 D-PA4 Patology (4-years)
Name in Czech: Patologie (čtyřleté)
doctoral degree programme, 4 y., Ph.D.

Fields:
Fields:
LF 5103V046 PATL Pathology
Name in Czech: Patologie
doctoral degree programme, full-time study mode, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 10/12/2008 – 31/12/2024
LF 5103V046 PATL Pathology
Name in Czech: Patologie
doctoral degree programme, combined form, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 10/12/2008 – 31/12/2024
P5174 D-PE4 Pediatrie (4-years)
Name in Czech: Pediatrie (čtyřleté)
doctoral degree programme, 4 y., Ph.D.

Fields:
Fields:
LF 5103V048 PEDI Paediatrics
Name in Czech: Pediatrie
doctoral degree programme, full-time study mode, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 10/12/2008 – 31/12/2024
LF 5103V048 PEDIA Paediatrics (eng.)
Name in Czech: Pediatrie (angl.)
doctoral degree programme, full-time study mode, language of instruction: English English
Accreditation: 10/12/2008 – 31/12/2024
LF 5103V048 PEDI Paediatrics
Name in Czech: Pediatrie
doctoral degree programme, combined form, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 10/12/2008 – 31/12/2024
LF 5103V048 PEDIA Paediatrics (eng.)
Name in Czech: Pediatrie (angl.)
doctoral degree programme, combined form, language of instruction: English English
Accreditation: 10/12/2008 – 31/12/2024
P5175 D-RA4 Radiology (4-years)
Name in Czech: Radiologie - zobrazovací metody (čtyřleté)
doctoral degree programme, 4 y., Ph.D.

Fields:
Fields:
LF 5103V052 RAZO Radiology
Name in Czech: Radiologie - zobrazovací metody
doctoral degree programme, full-time study mode, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 10/12/2008 – 31/12/2024
Guarantor: prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc., MBA, EBIR
LF 5103V052 RAZO Radiology (eng.)
Name in Czech: Radiologie - zobrazovací metody (angl.)
doctoral degree programme, full-time study mode, language of instruction: English English
Accreditation: 10/12/2008 – 31/12/2024
Guarantor: prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc., MBA, EBIR
LF 5103V052 RAZO Radiology
Name in Czech: Radiologie - zobrazovací metody
doctoral degree programme, combined form, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 10/12/2008 – 31/12/2024
Guarantor: prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc., MBA, EBIR
LF 5103V052 RAZO Radiology (eng.)
Name in Czech: Radiologie - zobrazovací metody (angl.)
doctoral degree programme, combined form, language of instruction: English English
Accreditation: 10/12/2008 – 31/12/2024
Guarantor: prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc., MBA, EBIR
P5176 D-DE4 Dermatovenerology (4-years)
Name in Czech: Dermatovenerologie (čtyřleté)
doctoral degree programme, 4 y., Ph.D.

Fields:
Fields:
LF 5103V003 DEVE Dermatovenerology
Name in Czech: Dermatovenerologie
doctoral degree programme, full-time study mode, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 10/12/2008 – 31/12/2024
Guarantor: prof. MUDr. Vladimír Vašků, CSc.
LF 5103V003 DEVEA Dermatovenerology (eng.)
Name in Czech: Dermatovenerologie (angl.)
doctoral degree programme, full-time study mode, language of instruction: English English
Accreditation: 10/12/2008 – 31/12/2024
Guarantor: prof. MUDr. Vladimír Vašků, CSc.
LF 5103V003 DEVE Dermatovenerology
Name in Czech: Dermatovenerologie
doctoral degree programme, combined form, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 10/12/2008 – 31/12/2024
Guarantor: prof. MUDr. Vladimír Vašků, CSc.
LF 5103V003 DEVEA Dermatovenerology (eng.)
Name in Czech: Dermatovenerologie (angl.)
doctoral degree programme, combined form, language of instruction: English English
Accreditation: 10/12/2008 – 31/12/2024
Guarantor: prof. MUDr. Vladimír Vašků, CSc.
P5181 D-BF4 Medical Biophysics (4-years)
Name in Czech: Lékařská biofyzika (čtyřleté)
doctoral degree programme, 4 y., Ph.D.

Fields:
Fields:
LF 5103V021 LBIF Medical Biophysics
Name in Czech: Lékařská biofyzika
doctoral degree programme, full-time study mode, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 17/2/2009 – 31/12/2024
Guarantor: prof. RNDr. Vojtěch Mornstein, CSc.
LF 5103V021 LBIFA Medical Biophysics (eng.)
Name in Czech: Lékařská biofyzika (angl.)
doctoral degree programme, full-time study mode, language of instruction: English English
Accreditation: 17/2/2009 – 1/3/2013
Guarantor: prof. RNDr. Vojtěch Mornstein, CSc.
LF 5103V021 LBIF Medical Biophysics
Name in Czech: Lékařská biofyzika
doctoral degree programme, combined form, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 17/2/2009 – 31/12/2024
Guarantor: prof. RNDr. Vojtěch Mornstein, CSc.
LF 5103V021 LIBFA Medical Biophysics (eng.)
Name in Czech: Lékařská biofyzika (angl.)
doctoral degree programme, combined form, language of instruction: English English
Accreditation: 17/2/2009 – 1/3/2013
Guarantor: prof. RNDr. Vojtěch Mornstein, CSc.
P5183 D-BET Bioethics
Name in Czech: Bioetika
doctoral degree programme, 4 y., Ph.D.

Fields:
Fields:
LF 5103V998 BIET Bioethics
Name in Czech: Bioetika
doctoral degree programme, full-time study mode, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 19/10/2015 – 31/12/2024
LF 5103V998 BIETA Bioethics (Eng.)
Name in Czech: Bioetika (angl.)
doctoral degree programme, full-time study mode, language of instruction: English English
Accreditation: 19/10/2015 – 31/12/2024
LF 5103V998 BIET Bioethics
Name in Czech: Bioetika
doctoral degree programme, combined form, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 19/10/2015 – 31/12/2024
LF 5103V998 BIETA Bioethics (Eng.)
Name in Czech: Bioetika (angl.)
doctoral degree programme, combined form, language of instruction: English English
Accreditation: 19/10/2015 – 31/12/2024
P5190 D-HEM Hematology
Name in Czech: Hematologie
doctoral degree programme, 4 y., Ph.D.

Fields:
Fields:
LF 5103V999 HEM Hematology
Name in Czech: Hematologie
doctoral degree programme, full-time study mode, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 27/2/2015 – 31/12/2024
LF 5103V999 HEMAA Hematology (Eng.)
Name in Czech: Hematologie (angl.)
doctoral degree programme, full-time study mode, language of instruction: English English
Accreditation: 19/10/2015 – 31/12/2024
LF 5103V999 HEM Hematology
Name in Czech: Hematologie
doctoral degree programme, combined form, language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 27/2/2015 – 31/12/2024
LF 5103V999 HEMAA Hematology (Eng.)
Name in Czech: Hematologie (angl.)
doctoral degree programme, combined form, language of instruction: English English
Accreditation: 19/10/2015 – 31/12/2024
C9999 C-CV Lifelong Education
Name in Czech: Celoživotní vzdělávání
lifelong learning, 1 y.

Fields:
Fields:
LF 5103TKBC KBCH Clinical Biochemistry
Name in Czech: Klinická biochemie
specialized education, language of instruction: Czech Czech
Name in Czech: Zdravotní laborant - Klinická biochemie
specialized education, language of instruction: Czech Czech
Name in Czech: Zdravotní laborant - Toxikologie
specialized education, language of instruction: Czech Czech
LF C1091205 ZCCH Basics of vascular surgery
Name in Czech: Základy cévní chirurgie
specialized education, language of instruction: Czech Czech
Name in Czech: Kurz preparačních, konzervačních a plastinačních technik
specialized education
Name in Czech: Základní principy stabilizace páteře - Praktický kurz na kadaverech
specialized education
Name in Czech: Moderní metody světelné mikroskopie a analýzy obrazu
specialized education
Name in Czech: Hodnocení rizik, prevence a léčba dekubitů
extension education
Name in Czech: Specifická ošetřovatelská péče o nehojící se rány a defekty
extension education
LF 5103T065 VL General Medicine
Name in Czech: Všeobecné lékařství
Lifelong Learning (provided on a one-off basis), language of instruction: Czech Czech
Name in Czech: Biomedicínská technika a bioinformatika
Lifelong Learning (provided on a one-off basis), language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 26/10/2019 – 26/10/2029
LF 5104T003 ZL Dentistry
Name in Czech: Zubní lékařství
Lifelong Learning (provided on a one-off basis), language of instruction: Czech Czech
LF 5103T065 VLA General Medicine (eng.)
Name in Czech: Všeobecné lékařství (angl.)
Lifelong Learning (provided on a one-off basis), language of instruction: English English
Name in Czech: Biomedicínská technika a bioinformatika
Lifelong Learning (provided on a one-off basis), language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 26/10/2019 – 26/10/2029
LF 5342R004 FYZI Physiotherapy
Name in Czech: Fyzioterapie
Lifelong Learning (provided on a one-off basis)
Name in Czech: Foundation programme
Thematic education, language of instruction: English English
LF KURZ KURZ Přípravný kurz
Name in Czech: Přípravný kurz
Thematic education, language of instruction: Czech Czech
Name in Czech: Hodnocení míry bolesti a funkčních schopností při újmách na zdraví - specializační kurz
Thematic education, language of instruction: Czech Czech
Name in Czech: Debriefer kurz pro učitele v simulačních centrech (ABCD kurz)
Thematic education
Name in Czech: Základní kraniální neurochirurgické přístupy
Thematic education
Name in Czech: Kurz klinické anatomie: Invazivní postupy v anesteziologii a intenzivní medicíně
Thematic education
Name in Czech: Základy práce s pokusnými zvířaty
Thematic education
Name in Czech: Soubor jednodenních kurzů - Minimum z řízení infekčních rizik v oblasti BOZP
Thematic education
Name in Czech: Prohlídka těla zemřelého a korektní indikace pitvy
Thematic education
LF LC1091204 ZCVZ Expertise in health care
Name in Czech: Znalecká činnost ve zdravotnictví
Thematic education
Name in Czech: Prevence škodlivého užívání návykových látek
Thematic education
Name in Czech: Soubor jednodenních kurzů - Minimum z hygieny práce a pracovního lékařství pro nezdravotníky
Thematic education
Name in Czech: Interdisciplinární terapie v neurorehabilitaci
Thematic education
Name in Czech: Práva a povinnosti revizního lékaře
Thematic education
Name in Czech: Pokročilé biotechnologie na principu inženýrovaných tkání a orgánů
Thematic education
Name in Czech: Mindfulness: jak najít klid v uspěchaném světě
Thematic education
Name in Czech: Základní metody vyšetření ejakulátu
Thematic education
LF C1091401 UZPP Ultrasound in primary care
Name in Czech: Ultrazvuk v primární péči
thematic education in the form of a seminar
LF PA PA Midwifery
Name in Czech: Porodní asistence
education in individual courses, language of instruction: Czech Czech
LF DEHY DEHY Dental Hygiene
Name in Czech: Dentální hygiena
education in individual courses, language of instruction: Czech Czech
LF FYZI FYZI Physiotherapy
Name in Czech: Fyzioterapie
education in individual courses, language of instruction: Czech Czech
LF IP IP Intensive Care
Name in Czech: Intenzivní péče
education in individual courses, language of instruction: Czech Czech
Name in Czech: Laboratorní diagnostika ve zdravotnictví
education in individual courses, language of instruction: Czech Czech
LF NUT NUT Dietitian
Name in Czech: Nutriční terapie
education in individual courses, language of instruction: Czech Czech
LF OPOP OPOP Optics and Optometry
Name in Czech: Optika a optometrie
education in individual courses, language of instruction: Czech Czech
LF OPTO OPTO Optometry
Name in Czech: Optometrie
education in individual courses, language of instruction: Czech Czech
LF ORTO ORTO Ortoptics
Name in Czech: Ortoptika
education in individual courses, language of instruction: Czech Czech
Name in Czech: Radiologická asistence
education in individual courses, language of instruction: Czech Czech
LF VL VL General Medicine
Name in Czech: Všeobecné lékařství
education in individual courses, language of instruction: Czech Czech
Name in Czech: Všeobecné lékařství (angl.)
education in individual courses, language of instruction: English English
LF VO VO General Nursing
Name in Czech: Všeobecné ošetřovatelství
education in individual courses, language of instruction: Czech Czech
LF VDD VDD Dietetian
Name in Czech: Výživa dospělých a dětí
education in individual courses, language of instruction: Czech Czech
LF ZL ZL Dentistry
Name in Czech: Zubní lékařství
education in individual courses, language of instruction: Czech Czech
LF N-FYZI NFYZI Physiotherapy (master)
Name in Czech: Fyzioterapie (navazující)
education in individual courses, language of instruction: Czech Czech
Name in Czech: Bioanalytická laboratorní diagnostika ve zdravotnictví – Embryolog (magisterský)
education in individual courses, language of instruction: Czech Czech
Name in Czech: E-learning Preparatory Courses
e-course
Name in Czech: Online kurzy specializačního vzdělávání
e-course, language of instruction: Czech Czech
U1111 UKR Study for Ukrainian students in need
Name in Czech: Studium pro ukrajinské studenty v nouzi
lifelong learning, 1 y.

Fields:
Fields:
Name in Czech: Studium pro ukrajinské studenty v nouzi na Lékařské fakultě
Lifelong Learning (provided on a one-off basis)
Z8999 KOS Complex studies
Name in Czech: Komplexní studia
short-term stay, 1 y.

Fields:
Fields:
Name in Czech: Multidisciplinární studia (angl.)
a foreign student's short-term stay for the purpose of study, language of instruction: English English
Collapse all fields Expand all fields
Time the data were pre-processed: 24/7/2024 06:13