Programmes and plans (new structure of studies)

Programmes and plans (new structure of studies)

Collapse all plans Expand all plans
CST C1999901 C-UTV University of the Third Age
Name in Czech: Univerzita třetího věku
lifelong learning
Lifelong learning guarantor: Mgr. Svatava Kalná
CST C1999902 C-CJV Language Centre
Name in Czech: Centrum jazykového vzdělávání
lifelong learning
Lifelong learning guarantor: Mgr. Alena Hradilová, Ph.D.

Study plans:
Study plans:
Name in Czech: Kritické a kreativní myšlení jako cesta k profesionálnímu řešení problémů a k rozhodování
zájmové vzdělávání, full-time
Name in Czech: Cizí jazyky pro každého 3
zájmové vzdělávání, full-time
Name in Czech: Čeština jako cizí jazyk k profesním a akademickým účelům 1
zájmové vzdělávání, full-time
Name in Czech: Cizí jazyk pro každého 7
zájmové vzdělávání, full-time
Name in Czech: Cizí jazyky pro každého 1
zájmové vzdělávání, full-time
Name in Czech: Cizí jazyky pro každého 5
zájmové vzdělávání, full-time
Name in Czech: Čeština jako cizí jazyk k profesním a akademickým účelům 2
zájmové vzdělávání, full-time
Name in Czech: Čeština jako cizí jazyk k profesním a akademickým účelům 3
zájmové vzdělávání, full-time
Name in Czech: Čeština jako cizí jazyk k profesním a akademickým účelům 4
zájmové vzdělávání, full-time
CST JV02117 LCSS LC MU Summer Schools
Name in Czech: Letní školy CJV MU
zájmové vzdělávání, full-time
Name in Czech: Intenzivní kurz češtiny jako cizího jazyka k profesním a akademickým účelům 1
zájmové vzdělávání, full-time
Name in Czech: Kreativní nástroje a techniky pro akademické vzdělávání
profesní vzdělávání, full-time
Name in Czech: Němčina pro soudní překladatele a tlumočníky
profesní vzdělávání, full-time
Name in Czech: Kurz dovedností English Mediated Instruction (EMI) pro hybridní výuku
profesní vzdělávání, full-time
Name in Czech: Efektivní vyjednávání, argumentace, mediace a řešení konfliktů v interkulturním prostředí
profesní vzdělávání, full-time
CST C1999904 C-UVT Institute of Computer Science
Name in Czech: Ústav výpočetní techniky
lifelong learning
Lifelong learning guarantor: Mgr. Marika Hrubá

Study plans:
Study plans:
Name in Czech: Detekce a analýza v síťovém provozu
profesní vzdělávání, distance
Name in Czech: Zabezpečení Linuxových serverů a služeb
profesní vzdělávání, distance
Collapse all plans Expand all plans

Programmes and fields

Programmes and fields

Collapse all fields Expand all fields
C9999 C-CV Lifelong Education
Name in Czech: Celoživotní vzdělávání
lifelong learning, 1 y.

Fields:
Fields:
CST CVVT VT Information Technology
Name in Czech: Výpočetní technika
specialized education, language of instruction: Czech Czech
Name in Czech: Organizace a řízení VaV a management projektů ve VaV (projekt PREFEKT)
specialized education, language of instruction: Czech Czech
Specialization: A Směr A
Specialization: B Směr B
Name in Czech: Informační technologie pro zrakově postižené
extension education, language of instruction: Czech Czech
Name in Czech: Cizí jazyk pro zdravotně postižené
extension education, language of instruction: Czech Czech
Name in Czech: Komunikace se smyslově postiženými osobami
extension education, language of instruction: Czech Czech
Name in Czech: Pomaturitní studium anglického jazyka
extension education, language of instruction: Czech Czech
Name in Czech: Spolek absolventů a přátel MU, Univerzita třetího věku
extension education, language of instruction: Czech Czech
Name in Czech: Sportovní výchova osob se zdravotním postižením
extension education, language of instruction: Czech Czech
CST PKD PKD Pokusny kurz draft
Name in Czech: Pokusný kurz draft
extension education, language of instruction: Czech Czech
Name in Czech: Rozvoj kompetencí
Lifelong Learning (provided on a one-off basis), language of instruction: Czech Czech
Name in Czech: Škola vína a vinařství
Lifelong Learning (provided on a one-off basis), language of instruction: Czech Czech
Name in Czech: Mezinárodni právo veřejné a problematika lidských práv
Lifelong Learning (provided on a one-off basis), language of instruction: English English
Name in Czech: Univerzita třetího věku v Moravském zemském muzeu
University of the Third Age, language of instruction: Czech Czech
CST U3VPK U3VPK Prevence kriminality
Name in Czech: Prevence kriminality
University of the Third Age, language of instruction: Czech Czech
CST U3VABS U3VABS Course for graduates
Name in Czech: Kurzy pro absolventy
University of the Third Age, language of instruction: Czech Czech
CST U3VVZK U3VVZK General course
Name in Czech: Všeobecně zaměřený kurz
University of the Third Age, language of instruction: Czech Czech
Name in Czech: Kulturní dědictví a památková péče na Moravě
University of the Third Age, language of instruction: Czech Czech
Name in Czech: Umění, objednavatelé a umělecký styl v dějinách
University of the Third Age, language of instruction: Czech Czech
CST U3VKK U3VKK Short-term courses U3A
Name in Czech: Krátkodobé kurzy U3V
University of the Third Age, language of instruction: Czech Czech
Name in Czech: Umělecká díla a podoby jejich uměleckohistorického vysvětlení
University of the Third Age, language of instruction: Czech Czech
CST U3VZVP U3VZVP Health is in motion
Name in Czech: Zdraví je v pohybu
University of the Third Age, language of instruction: Czech Czech
CST U3VTLC U3VTLC Telč - General Course
Name in Czech: Telč – Všeobecně zaměřený kurz
University of the Third Age, language of instruction: Czech Czech
CST U3VVSM U3VVSM The universe around us
Name in Czech: Vesmír kolem nás
University of the Third Age, language of instruction: Czech Czech
CST U3VDUGSN U3VDUGSN Art history: global, world, national
Name in Czech: Dějiny umění: globální, světové, národní
University of the Third Age, language of instruction: Czech Czech
Name in Czech: Kurz pro ženy a muže na rodičovské dovolené
Thematic education, language of instruction: Czech Czech
Name in Czech: Kurz Výchova k občanství
Thematic education, language of instruction: Czech Czech
Name in Czech: Občanem v EU: budoucnost a výzvy
Thematic education, language of instruction: Czech Czech
Name in Czech: Evropské volby 2014
Thematic education, language of instruction: Czech Czech
CST JKCJV JKCJV Extended Language Courses
Name in Czech: Rozšiřující jazykové kurzy CJV
Thematic education, language of instruction: Czech Czech
CST LSCJV LSCJV LC Summer School
Name in Czech: Letní školy CJV
Thematic education, language of instruction: English English
CST MJ MJ MjUNI
Name in Czech: MjUNI
Thematic education, language of instruction: Czech Czech
Name in Czech: Základy vysokoškolské pedagogiky pro doktorandy
Thematic education, language of instruction: Czech Czech
Name in Czech: Rozvoj pedagogických kompetencí ve vysokoškolském prostředí: Mentorský program
Thematic education, language of instruction: Czech Czech
Name in Czech: Rozvoj pedagogických kompetencí ve vysokoškolském prostředí: Učitelská dílna
Thematic education, language of instruction: Czech Czech
Name in Czech: Rozvoj pedagogických kompetencí ve vysokoškolském prostředí: Mentorský program
Thematic education, language of instruction: Czech Czech
Name in Czech: Rozvoj pedagogických kompetencí ve vysokoškolském prostředí: Videoreflexe
Thematic education, language of instruction: Czech Czech
CST CRPK161 CRPK161 Workshop v rámci FRMU
Name in Czech: Workshop v rámci FRMU
Thematic education, language of instruction: Czech Czech
Name in Czech: Rozvoj pedagogických kompetencí ve vysokoškolském prostředí: Laboratoř
Thematic education, language of instruction: Czech Czech
Name in Czech: Rozvoj pedagogických kompetencí ve vysokoškolském prostředí: Laboratoř
Thematic education, language of instruction: Czech Czech
Name in Czech: Rozvoj pedagogických kompetencí ve vysokoškolském prostředí: Učitelská dílna
Thematic education, language of instruction: Czech Czech
Name in Czech: Rozvoj pedagogických kompetencí ve vysokoškolském prostředí: Mentorský program
Thematic education, language of instruction: Czech Czech
Name in Czech: Rozvoj pedagogických kompetencí ve vysokoškolském prostředí: Videoreflexe
Thematic education, language of instruction: Czech Czech
Name in Czech: Rozvoj pedagogických kompetencí ve vysokoškolském prostředí: Videoreflexe
Thematic education, language of instruction: Czech Czech
Name in Czech: Rozvoj pedagogických kompetencí ve vysokoškolském prostředí: Laboratoř
Thematic education, language of instruction: Czech Czech
Name in Czech: Rozvoj pedagogických kompetencí ve vysokoškolském prostředí: Učitelská dílna
Thematic education, language of instruction: Czech Czech
CST CRPK182 CRPK182 Workshop v rámci FRMU
Name in Czech: Workshop v rámci FRMU
Thematic education, language of instruction: Czech Czech
CST CRPK181 CRPK181 Workshop v rámci FRMU
Name in Czech: Workshop v rámci FRMU
Thematic education, language of instruction: Czech Czech
CST CRPK183 CRPK183 Workshop v rámci FRMU
Name in Czech: Workshop v rámci FRMU
Thematic education, language of instruction: Czech Czech
Name in Czech: Rozvoj pedagogických kompetencí ve vysokoškolském prostředí: Laboratoř
Thematic education, language of instruction: Czech Czech
Name in Czech: Vzdělávací program financovaný MUNI 4.0
Thematic education, language of instruction: Czech Czech
CST CRPK203 CRPK203 Workshop v rámci FRMU
Name in Czech: Workshop v rámci FRMU
Thematic education, language of instruction: Czech Czech
CST CRPK225 CRPK225 Workshop v rámci FRMU
Name in Czech: Workshop v rámci FRMU
Thematic education, language of instruction: Czech Czech
CST CRPK224 CRPK224 Workshop v rámci FRMU
Name in Czech: Workshop v rámci FRMU
Thematic education, language of instruction: Czech Czech
CST CRPK223 CRPK223 Workshop v rámci FRMU
Name in Czech: Workshop v rámci FRMU
Thematic education, language of instruction: Czech Czech
Name in Czech: Rozvoj pedagogických kompetencí ve vysokoškolském prostředí: Učitelská dílna
Thematic education, language of instruction: Czech Czech
Name in Czech: Ruština pro soudní překladatele a tlumočníky
Thematic education, language of instruction: Czech Czech
Name in Czech: The Sex and Gender Dimension in Biomedical Research
Thematic education, language of instruction: English English
Name in Czech: Bezpečná správa výzkumných dat
Thematic education, language of instruction: Czech Czech
Name in Czech: Dílna rozvoje pedagogických kompetencí
Thematic education, language of instruction: Czech Czech
Name in Czech: Angličtina pro soudní překladatele a tlumočníky
Thematic education
Name in Czech: Čeština pro cizince v akademickém prostředí
Thematic education, language of instruction: Czech Czech
Name in Czech: Foundations of University Teaching Excellence
Thematic education, language of instruction: English English
Name in Czech: Němčina pro soudní překladatele a tlumočníky
Thematic education, language of instruction: Czech Czech
Name in Czech: Specializované jazykové kurzy NPO
Thematic education
Name in Czech: Rozvoj informační gramotnosti
additional education, language of instruction: Czech Czech
CST ELK ELK E-learningové kurzy
Name in Czech: E-learningové kurzy
e-course
Z4444 SSEES School of Slavonic and East European Studies
Name in Czech: School of Slavonic and East European Studies
short-term stay, 1 y., absolvent

Fields:
Fields:
Name in Czech: School of Slavonic and East European Studies
a foreign student's short-term stay for the purpose of study, language of instruction: English English
Z5555 JPVS Language Training for Study at the Czech Universities
Name in Czech: Jazyková příprava pro studium na českých vysokých školách
short-term stay, 1 y., absolvent

Fields:
Fields:
Name in Czech: Jazyková příprava pro studium na českých vysokých školách
a foreign student's short-term stay for the purpose of study, language of instruction: Czech Czech
Name in Czech: Přípravný kurz cizího jazyka pro studium na vysoké škole
a foreign student's short-term stay for the purpose of study, language of instruction: Czech Czech
Z6666 LSSS Summer School of Slavonic Studies
Name in Czech: Letní škola slovanských studií
short-term stay, 1 y., absolvent

Fields:
Fields:
Name in Czech: Letní škola slovanských studií
a foreign student's short-term stay for the purpose of study, language of instruction: English English
Z8888 CESP Central European Studies Program
Name in Czech: Central European Studies Program
short-term stay, 5 y., absolvent

Fields:
Fields:
Name in Czech: Central European Studies Program
a foreign student's short-term stay for the purpose of study, language of instruction: English English
Z8899 TTEP Tesol Teacher Education Program
Name in Czech: Tesol Teacher Education Program
short-term stay, 5 y., absolvent

Fields:
Fields:
Name in Czech: Tesol Teacher Education Program
a foreign student's short-term stay for the purpose of study, language of instruction: English English
Name in Czech: Celta Teacher Education Program
a foreign student's short-term stay for the purpose of study, language of instruction: English English
Z8999 KOS Complex studies
Name in Czech: Komplexní studia
short-term stay, 1 y.

Fields:
Fields:
Name in Czech: Krátkodobé intenzivní programy
Thematic education, language of instruction: English English
Name in Czech: Multidisciplinární studia
a foreign student's short-term stay for the purpose of study, language of instruction: English English
Name in Czech: Intenzvní jazykový kurz (Erasmus)
a foreign student's short-term stay for the purpose of study, language of instruction: Czech Czech
Name in Czech: Multidisciplinární studia na lékařské fakultě
a foreign student's short-term stay for the purpose of study, language of instruction: English English
Name in Czech: Multidisciplinární studia na filozofické fakultě
a foreign student's short-term stay for the purpose of study, language of instruction: English English
Name in Czech: Multidisciplinární studia na právnické fakultě
a foreign student's short-term stay for the purpose of study, language of instruction: English English
Name in Czech: Multidisciplinární studia na fakultě sociálních studií
a foreign student's short-term stay for the purpose of study, language of instruction: English English
Name in Czech: Multidisciplinární studia na přírodovědecké fakultě
a foreign student's short-term stay for the purpose of study, language of instruction: English English
Name in Czech: Multidisciplinární studia na fakultě informatiky
a foreign student's short-term stay for the purpose of study, language of instruction: English English
Name in Czech: Multidisciplinární studia na pedagogické fakultě
a foreign student's short-term stay for the purpose of study, language of instruction: English English
Name in Czech: Multidisciplinární studia na fakultě sportovních studií
a foreign student's short-term stay for the purpose of study, language of instruction: English English
Name in Czech: Multidisciplinární studia na ekonomicko-správní fakultě
a foreign student's short-term stay for the purpose of study, language of instruction: English English
Name in Czech: Multidisciplinární studia na CEITEC
a foreign student's short-term stay for the purpose of study, language of instruction: English English
Name in Czech: Multidisciplinární studia na farmaceutické fakultě
a foreign student's short-term stay for the purpose of study, language of instruction: English English
Collapse all fields Expand all fields
Time the data were pre-processed: 20/7/2024 23:10