Potvrzení:

Úspěšně uloženo.

Název anglicky: Internal Medicine
doktorský, 4 r., Ph.D., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 11. 12. 2018 – 10. 12. 2028
Garant: prof. MUDr. Jindřich Špinar, CSc.

Oborová komise: Vnitřní nemoci

LF DVNIN Vnitřní nemoci
Název anglicky: Internal Diseases
doktorský prezenční se specializací, vyučovací jazyk: čeština čeština
Zahrnut v programu: LF D-VNIT Vnitřní lékařství

Oborová komise: Dermatovenerologie

Název anglicky: Dermatovenerology
doktorský prezenční se specializací, vyučovací jazyk: čeština čeština
Zahrnut v programu: LF D-VNIT Vnitřní lékařství

Předseda

prof. MUDr. Vladimír Vašků, CSc.

Externí členové

doc. MUDr. Karel Ettler, CSc.
LF UK v Hradci Králové
prof. MUDr. Jana Hercogová, CSc., MHA
Dermatovenerologická klinika UK 2. LF a FN Na Bulovce
MUDr. Martin Tichý, Ph.D.
FN Olomouc

Oborová komise: Kardiologie

LF DKARD Kardiologie
Název anglicky: Cardiology
doktorský prezenční se specializací, vyučovací jazyk: čeština čeština
Zahrnut v programu: LF D-VNIT Vnitřní lékařství