Potvrzení:

Úspěšně uloženo.

Název anglicky: Public Law Studies
doktorský, 4 r., Ph.D., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 20. 9. 2022 – 19. 9. 2029
Garant: prof. JUDr. Ing. Michal Radvan, Ph.D.

Oborová rada - Veřejnoprávní studia

Předseda

prof. JUDr. Ing. Michal Radvan, Ph.D.

Externí členové

Prof. Dr. hab. Pawel Borszowski
Katedra Prawa Finansowego, Wroclaw, Polsko
doc. JUDr. Gábor Hulkó, Ph.D.
Széchenyi István Univerzity Gyor
doc. JUDr. Ilona Jančářová, Ph.D.
JUDr. Mgr. Jaroslav Knotek, Ph.D.
prof. JUDr. Hana Marková, CSc.
Právnická fakulta UK Praha
doc. Mgr. Ján Škrobák, Ph.D.
Právnická fakulta Univerzita Komenského Bratislava