Potvrzení:

Úspěšně uloženo.

Oborová komise

PřF ANORA Inorganic Chemistry
Název anglicky: Inorganic Chemistry
doktorský prezenční se specializací
Zahrnut v programu: PřF D-CHEA_ Chemistry
PřF ANORAK Inorganic Chemistry
Název anglicky: Inorganic Chemistry
doktorský kombinovaný se specializací
Zahrnut v programu: PřF D-CHEA_ Chemistry

Předseda

prof. RNDr. Jiří Pinkas, Ph.D.

Externí členové

prof. Ing. Aleš Růžička, Ph.D.
FCHT UP Pardubice
prof. RNDr. Petr Štěpnička, Ph.D., DSc.
PřF UK Praha
prof. RNDr. Zdeněk Trávníček, Ph.D.
CATRIN, UP Olomouc