Potvrzení:

Úspěšně uloženo.

Oborová komise: Biochemie a molekulární biologie

Název anglicky: Biochemistry and Molecular Biology
doktorský prezenční se specializací
Zahrnut v programu: LF D-BIOM Biomedicínské vědy