Potvrzení:

Úspěšně uloženo.

Název anglicky: Imaging Methods and Medical Physics
doktorský, 4 r., Ph.D., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 11. 12. 2018 – 10. 12. 2028
Garant: prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc., MBA, EBIR

Oborová rada: Zobrazovací metody a lékařská fyzika


Externí členové

prof. MUDr. Miroslav Heřman, CSc.
FN Olomouc
prof. Ing. Ivo Provazník, Ph.D.
FEKT VUT v Brně
doc. Ing. Jaroslav Tintěra, CSc.
Národní ústav duševního zdraví