Potvrzení:

Úspěšně uloženo.

Oborová komise: Radiologie - zobrazovací metody

Název anglicky: Radiology
doktorský prezenční se specializací
Zahrnut v programu: LF D-ZOBR Zobrazovací metody a lékařská fyzika

Předseda

prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc., MBA, EBIR

Externí členové

prof. MUDr. Miroslav Heřman, CSc.
FN Olomouc
doc. MUDr. Martin Köcher, Ph.D.
FN Olomouc
doc. Ing. Jaroslav Tintěra, CSc.
Národní ústav duševního zdraví