Potvrzení:

Úspěšně uloženo.

Oborová komise: Fyziologie

LF DFYZ Fyziologie
Název anglicky: Physiology
doktorský prezenční se specializací
Zahrnut v programu: LF D-PATFYZ Fyziologie, patologická fyziologie, lékařská chemie a biochemie

Předseda

prof. MUDr. Marie Nováková, Ph.D.
Předsedou oborové komise musí být člen oborové rady daného doktorského programu.

Externí členové

doc. Ing. Jana Kolářová, Ph.D.
FEKT VUT Brno
doc. Ing. Jiří Kozumplík, CSc.
FEKT VUT v Brně
prof. Ing. Ivo Provazník, Ph.D.