Potvrzení:

Úspěšně uloženo.

Oborová komise: Pharmaceutical Medicine

Název anglicky: Pharmaceutical medicine
doktorský kombinovaný se specializací
Zahrnut v programu: LF D-FARM_A Pharmacology

Předseda

doc. MUDr. Regina Demlová, Ph.D.
Předsedou oborové komise musí být člen oborové rady daného doktorského programu.

Externí členové

MUDr. Tomáš Doležal, Ph.D.
II. LF UK v Praze
prof. Dr. Julia Carolin Stingl
Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte