Potvrzení:

Úspěšně uloženo.

Oborová komise: Dentistry

LF DDEN Dentistry
Název anglicky: Dentistry
doktorský kombinovaný se specializací
Zahrnut v programu: LF D-STOM_A Dentistry and Otorinolaryngology

Předseda

prof. MUDr. Lydie Izakovičová Hollá, Ph.D.
Předsedou oborové komise musí být člen oborové rady daného doktorského programu.

Externí členové

prof. MUDr. Jana Dušková, DrSc., MBA
I. LF UK v Praze
doc. MUDr. Romana Koberová Ivančaková, CSc.
LF UK v Hradci Králové
doc. MUDr. Radovan Slezák, CSc.
LF UK v Hradci Králové
prof. MUDr. Peter Stanko, CSc.
LF Univerzity Komenského v Bratislavě
doc. MUDr. et MUDr. Peter Tvrdý, Ph.D.
FN Olomouc