Potvrzení:

Úspěšně uloženo.

Oborová komise: Dentistry

LF DDEN Dentistry
Název anglicky: Dentistry
doktorský kombinovaný se specializací
Zahrnut v programu: LF D-STOM_A Dentistry and Otorinolaryngology

Předseda

prof. MUDr. Lydie Izakovičová Hollá, Ph.D.

Externí členové

prof. MUDr. Jana Dušková, DrSc., MBA
I. LF UK v Praze
doc. MUDr. Romana Koberová Ivančaková, CSc.
LF UK v Hradci Králové
doc. MUDr. Radovan Slezák, CSc.
LF UK v Hradci Králové
prof. MUDr. Peter Stanko, CSc.
LF Univerzity Komenského v Bratislavě
doc. MUDr. et MUDr. Peter Tvrdý, Ph.D.
FN Olomouc