Potvrzení:

Úspěšně uloženo.

Oborový komise: Otorinolaryngology

Název anglicky: Otorinolaryngology
doktorský kombinovaný se specializací
Zahrnut v programu: LF D-STOM_A Dentistry and Otorinolaryngology

Předseda

prof. MUDr. Ivo Šlapák, CSc.
Předsedou oborové komise musí být člen oborové rady daného doktorského programu.

Externí členové

prof. MUDr. Jan Betka, DrSc., FCMA
I. LF UK v Praze
doc. MUDr. Martin Chovanec, Ph.D.
I. LF UK v Praze v Praze
prof. MUDr. Milan Profant
Univerzitná nemocnica Bratislava
MUDr. David Slouka, Ph.D., MBA
FN Plzeň
prof. MUDr. Ivo Stárek, CSc.
LF UP v Olomouci