Potvrzení:

Úspěšně uloženo.

Oborová komise: Dermatovenerology

Název anglicky: Dermatovenerology
doktorský kombinovaný se specializací
Zahrnut v programu: LF D-VNIT_A Internal Medicine

Předseda

prof. MUDr. Vladimír Vašků, CSc.
Předsedou oborové komise musí být člen oborové rady daného doktorského programu.

Externí členové

doc. MUDr. Karel Ettler, CSc.
LF UK v Hradci Králové
MUDr. Martin Tichý, Ph.D.
FN Olomouc