Potvrzení:

Úspěšně uloženo.

Oborová komise: Radiology - Imaging Methods

Název anglicky: Radiology - Imaging Methods
doktorský kombinovaný se specializací
Zahrnut v programu: LF D-ZOBR_A Imaging Methods and Medical Physics

Předseda

prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc., MBA, EBIR

Externí členové

prof. MUDr. Miroslav Heřman, CSc.
FN Olomouc
doc. MUDr. Martin Köcher, Ph.D.
FN Olomouc
doc. Ing. Jaroslav Tintěra, CSc.
Národní ústav duševního zdraví