Potvrzení:

Úspěšně uloženo.

Oborová komise: Sociální psychologie

Název anglicky: Social psychology
doktorský prezenční se specializací
Zahrnut v programu: FSS D-PSY_ Psychologie
Název anglicky: Social psychology
doktorský kombinovaný se specializací
Zahrnut v programu: FSS D-PSY_ Psychologie

Předseda

prof. PhDr. Petr Macek, CSc.
Předsedou oborové komise musí být člen oborové rady daného doktorského programu.

Externí členové

doc. PhDr. František Baumgartner, CSc.
Ostravská univerzita, Ostrava
doc. PhDr. Martina Hřebíčková, Dr., DSc.
Psychologický ústav AV ČR, v.v.i., Brno