Potvrzení:

Úspěšně uloženo.

Doctoral committee: Social psychology

FSS DPSYAJ07 Social psychology
Název anglicky: Social psychology
doktorský prezenční se specializací
Zahrnut v programu: FSS D-PSYAJ_ Psychology
FSS DPSYAJ08 Social psychology
Název anglicky: Social psychology
doktorský kombinovaný se specializací
Zahrnut v programu: FSS D-PSYAJ_ Psychology

Předseda

prof. PhDr. Petr Macek, CSc.
Předsedou oborové komise musí být člen oborové rady daného doktorského programu.

Externí členové

doc. PhDr. František Baumgartner, CSc.
Ostravská univerzita, Ostrava
doc. PhDr. Martina Hřebíčková, Dr., DSc.
Psychologický ústav AV ČR, v.v.i., Brno