Potvrzení:

Úspěšně uloženo.

Oborová komise Ekologie

PřF EKOL Ekologie
Název anglicky: Ecology
doktorský prezenční se specializací
Zahrnut v programu: PřF D-EKEB_ Ekologická a evoluční biologie
PřF EKOLK Ekologie
Název anglicky: Ecology
doktorský kombinovaný se specializací
Zahrnut v programu: PřF D-EKEB_ Ekologická a evoluční biologie

Předseda

prof. RNDr. Michal Horsák, Ph.D.
Předsedou oborové komise musí být člen oborové rady daného doktorského programu.

Externí členové

prof. RNDr. Peter Bitušík, CSc.
FPV UMB Banská Bystrica
doc. Mgr. Petr Bogusch, Ph.D.
Univerzita Hradec Králové
prof. RNDr. Zdeněk Ďuriš, CSc.
PřF OU Ostrava
prof. RNDr. Jaroslav Vrba, CSc.
PřF JU České Budějovice