Potvrzení:

Úspěšně uloženo.

Název anglicky: Public Finance and Economics
magisterský navazující, 2 r., Ing., vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Akreditace: 5. 8. 2018 – 4. 8. 2028
Garant: doc. Ing. Robert Jahoda, Ph.D.

Programová rada

Předseda

doc. Ing. Robert Jahoda, Ph.D.

Zástupce zaměstnavatelů nebo absolventů

Ing. Viktor Novysedlák
Rada pro rozpočtovou zodpovědnost

Studentští členové

Issifu Ali