Potvrzení:

Úspěšně uloženo.

Název anglicky: General Linguistics
bakalářský, 3 r., Bc., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 18. 9. 2018 – 17. 9. 2028
Garant: PhDr. Ondřej Šefčík, Ph.D.
Název anglicky: General Linguistics
magisterský navazující, 2 r., Mgr., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 18. 9. 2018 – 17. 9. 2026
Garant: doc. PhDr. Mojmír Dočekal, Ph.D.

Společná programová rada

Předseda

PhDr. Ondřej Šefčík, Ph.D.

Zástupce zaměstnavatelů nebo absolventů

Mag. Martin Hammerle

Studentští členové

Bc. Sofiya Smurova
Barbora Sýkorová