Potvrzení:

Úspěšně uloženo.

FSpS D-SS Sports Sciences
Název anglicky: Sports Sciences
doktorský, 4 r., Ph.D., vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Akreditace: 22. 10. 2019 – 21. 10. 2029
Garant: doc. PaedDr. Emanuel Hurych, Ph.D.