Potvrzení:

Úspěšně uloženo.

FF N-PG_ Pedagogika
Název anglicky: Pedagogy
magisterský navazující, 2 r., Mgr., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 5. 8. 2018 – 4. 8. 2028
Garant: doc. Mgr. Martin Sedláček, Ph.D.
FF B-PG_ Pedagogika
Název anglicky: Pedagogy
bakalářský, 3 r., Bc., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 5. 8. 2018 – 4. 8. 2028
Garant: doc. Mgr. Jiří Zounek, Ph.D.

Společná programová rada

Předseda

doc. Mgr. Jiří Zounek, Ph.D.

Zástupce zaměstnavatelů nebo absolventů

Mgr. Kateřina Trnková, Ph.D.
Národní institut pro další vzdělávání

Studentští členové

Zuzana Grulichová
Bc. Kristýna Hořavová