Potvrzení:

Úspěšně uloženo.

FF D-HI_ Historie
Název anglicky: History
doktorský, 4 r., Ph.D., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 14. 9. 2021 – 13. 9. 2031
Garant: prof. PhDr. Martin Wihoda, Ph.D.