Potvrzení:

Úspěšně uloženo.

Název anglicky: Mathematics for Education
bakalářský, 3 r., Bc., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 25. 9. 2018 – 24. 9. 2024
Garant: doc. RNDr. Jaroslav Beránek, CSc.
Název anglicky: Lower Secondary School Teacher Training in Mathematics
magisterský navazující, 2 r., Mgr., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 25. 9. 2018 – 24. 9. 2024
Garant: doc. RNDr. Jaroslav Beránek, CSc.

Programová rada

Předseda

doc. RNDr. Jaroslav Beránek, CSc.

Zástupce zaměstnavatelů nebo absolventů

RNDr. Jarmila Bavlnková
Ředitelka fakultní školy ZŠ Křídlovická, Brno