Potvrzení:

Úspěšně uloženo.

Název anglicky: Indo-European Comparative Linguistics
doktorský, 4 r., Ph.D., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 22. 6. 2021 – 21. 6. 2031
Garant: prof. RNDr. Václav Blažek, CSc.
Název anglicky: Comparative Indo-European Linguistics
doktorský, 4 r., Ph.D., vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Akreditace: 22. 6. 2021 – 21. 6. 2031
Garant: prof. RNDr. Václav Blažek, CSc.

Oborová rada: Indoevropská srovnávací jazykověda

Předseda

prof. RNDr. Václav Blažek, CSc.

Externí členové

Mgr. Jan Bičovský, Ph.D.
Univerzita Karlova
doc. Mgr. Bc. Vít Boček, Ph.D.
Akademie věd ČR
doc. PhDr. PaedDr. Zbyněk Holub, Ph.D.
Slezská univerzita v Opavě
PhDr. Helena Karlíková, CSc.
Akademie věd ČR
doc. Mgr. Bohumil Vykypěl, Ph.D.
Akademie věd ČR