Potvrzení:

Úspěšně uloženo.

Název anglicky: Norwegian language, literature and culture
bakalářský, 3 r., Bc., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 5. 8. 2018 – 4. 8. 2022
Garant: doc. PhDr. Miluše Juříčková, CSc.
FF N-NO_ Nordistika
Název anglicky: Nordic Studies
magisterský navazující, 2 r., Mgr., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 5. 8. 2018 – 4. 8. 2022
Garant: doc. PhDr. Miluše Juříčková, CSc.

Programová rada

Předseda

doc. PhDr. Miluše Juříčková, CSc.

Interní členové

Mgr. Jan Budňák, Ph.D.
Mgr. et Mgr. Pavel Přibáň

Zástupce zaměstnavatelů nebo absolventů

Mgr. Eva Lavríková
Absolventka

Studentští členové

Bc. Tereza Janečková
Simona Kloučková