Potvrzení:

Úspěšně uloženo.

Oborová komise Obecné otázky fyziky

Název anglicky: General Physics
doktorský prezenční se specializací, vyučovací jazyk: čeština čeština
Zahrnut v programu: PřF D-FY_ Fyzika
Název anglicky: General Physics
doktorský kombinovaný se specializací, vyučovací jazyk: čeština čeština
Zahrnut v programu: PřF D-FY_ Fyzika

Předseda

prof. RNDr. Jana Musilová, CSc.

Externí členové

RNDr. Jiří Dolejší, CSc.
MFF UK, Praha
prof. RNDr. Petr Dub, CSc.
Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně
doc. RNDr. Leoš Dvořák, CSc.
MFF UK, Praha
doc. RNDr. Viera Lapitková, CSc.
Univerzita Komenského, Bratislava
Mgr. Tomáš Nečas, Ph.D.
Gymnázium kpt. Jaroše v Brně
prof. RNDr. Jiří Spousta, Ph.D.
Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně
doc. RNDr. Mgr. Vojtěch Žák, Ph.D.
MFF UK, Praha