Potvrzení:

Úspěšně uloženo.

Název anglicky: Radiological Physics
magisterský navazující, 2 r., Mgr., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 20. 11. 2018 – 19. 11. 2025
Garant: prof. Mgr. Dominik Munzar, Dr.

Programová rada Radiologická fyzika

Předseda

prof. Mgr. Dominik Munzar, Dr.

Zástupce zaměstnavatelů nebo absolventů

doc. Ing. Jozef Sabol, DrSc.
Policejní akademie ČR v Praze, ČVUT v Praze
prof. MUDr. Pavel Šlampa, CSc.
MOÚ Brno

Studentští členové

Bc. Daniel Pitoňák