Potvrzení:

Úspěšně uloženo.

PřF D-FY_ Fyzika
Název anglicky: Physics
doktorský, 4 r., Ph.D., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 16. 4. 2019 – 15. 4. 2029
Garant: prof. Rikard von Unge, Ph.D.

Oborová rada

Předseda

prof. Rikard von Unge, Ph.D.

Oborová komise Biofyzika

PřF BF Biofyzika
Název anglicky: Biophysics
doktorský prezenční se specializací, vyučovací jazyk: čeština čeština
Zahrnut v programu: PřF D-FY_ Fyzika
PřF BFK Biofyzika
Název anglicky: Biophysics
doktorský kombinovaný se specializací, vyučovací jazyk: čeština čeština
Zahrnut v programu: PřF D-FY_ Fyzika

Předseda

prof. RNDr. Vojtěch Mornstein, CSc.

Externí členové

prof. RNDr. Jana Kašpárková, Ph.D.
Biofyzikální ústav AV ČR Brno
doc. RNDr. Stanislav Kozubek, DrSc.
BFÚ AV ČR
prof. RNDr. Jan Nauš, CSc.
Katedra experimentální fyziky PřF UP Olomouc
doc. RNDr. Miroslav Šíp, DrSc.
Zdravotně sociální fakulta JU, České Budějovice

Oborová komise Teoretická fyzika

PřF TEFY Teoretická fyzika
Název anglicky: Theoretical Physics
doktorský prezenční se specializací, vyučovací jazyk: čeština čeština
Zahrnut v programu: PřF D-FY_ Fyzika
PřF TEFYK Teoretická fyzika
Název anglicky: Theoretical Physics
doktorský kombinovaný se specializací, vyučovací jazyk: čeština čeština
Zahrnut v programu: PřF D-FY_ Fyzika

Předseda

prof. Rikard von Unge, Ph.D.

Externí členové

prof. Ing. Branislav Jurčo, CSc., DSc.
MFF UK, Praha
Mgr. Martin Schnabl, Ph.D.
Fyzikální ústav AV ČR
doc. Ing. Libor Šnobl, Ph.D.
FJFI ČVUT

Oborová komise Vlnová a částicová optika

Název anglicky: Wave and Particle Optics
doktorský prezenční se specializací, vyučovací jazyk: čeština čeština
Zahrnut v programu: PřF D-FY_ Fyzika
Název anglicky: Wave and Particle Optics
doktorský kombinovaný se specializací, vyučovací jazyk: čeština čeština
Zahrnut v programu: PřF D-FY_ Fyzika

Předseda

prof. Mgr. Tomáš Tyc, Ph.D.

Externí členové

Mgr. Tomáš Radlička, Ph.D.
Ústav přístrojové techniky AV ČR
prof. RNDr. Jiří Spousta, Ph.D.
Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně
prof. RNDr. Pavel Zemánek, Ph.D.
ÚPT, AVČR

Oborová komise Fyzika plazmatu

PřF FYPZ Fyzika plazmatu
Název anglicky: Plasma Physics
doktorský prezenční se specializací, vyučovací jazyk: čeština čeština
Zahrnut v programu: PřF D-FY_ Fyzika
PřF FYPZK Fyzika plazmatu
Název anglicky: Plasma Physics
doktorský kombinovaný se specializací, vyučovací jazyk: čeština čeština
Zahrnut v programu: PřF D-FY_ Fyzika

Oborová komise Obecné otázky fyziky

Název anglicky: General Physics
doktorský prezenční se specializací, vyučovací jazyk: čeština čeština
Zahrnut v programu: PřF D-FY_ Fyzika
Název anglicky: General Physics
doktorský kombinovaný se specializací, vyučovací jazyk: čeština čeština
Zahrnut v programu: PřF D-FY_ Fyzika

Předseda

prof. RNDr. Jana Musilová, CSc.

Externí členové

RNDr. Jiří Dolejší, CSc.
MFF UK, Praha
prof. RNDr. Petr Dub, CSc.
Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně
doc. RNDr. Leoš Dvořák, CSc.
MFF UK, Praha
doc. RNDr. Viera Lapitková, CSc.
Univerzita Komenského, Bratislava
Mgr. Tomáš Nečas, Ph.D.
Gymnázium kpt. Jaroše v Brně
prof. RNDr. Jiří Spousta, Ph.D.
Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně
doc. RNDr. Mgr. Vojtěch Žák, Ph.D.
MFF UK, Praha

Oborová komise Fyzika kondenzovaných látek

Název anglicky: Condensed Matter Physics
doktorský prezenční se specializací, vyučovací jazyk: čeština čeština
Zahrnut v programu: PřF D-FY_ Fyzika
Název anglicky: Condensed Matter Physics
doktorský kombinovaný se specializací, vyučovací jazyk: čeština čeština
Zahrnut v programu: PřF D-FY_ Fyzika

Předseda

prof. Mgr. Dominik Munzar, Dr.

Externí členové

prof. RNDr. Petr Dub, CSc.
Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně
prof. Mgr. Tomáš Kruml, CSc.
Ústav fyziky materiálů AV ČR
prof. RNDr. Jiří Spousta, Ph.D.
Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně
doc. Mgr. Jan Šik, Ph.D.
ON SEMICONDUCTOR CZECH REPUBLIC, Rožnov
prof. RNDr. Tomáš Šikola, CSc.
FSI VUT Brno

Oborová komise Astrofyzika

PřF ASTRO Astrofyzika
Název anglicky: Astrophysics
doktorský prezenční se specializací, vyučovací jazyk: čeština čeština
Zahrnut v programu: PřF D-FY_ Fyzika
PřF ASTROK Astrofyzika
Název anglicky: Astrophysics
doktorský kombinovaný se specializací, vyučovací jazyk: čeština čeština
Zahrnut v programu: PřF D-FY_ Fyzika

Předseda

prof. Mgr. Jiří Krtička, Ph.D.

Externí členové

doc. RNDr. Petr Jelínek, Ph.D.
Přírodovědecká fakulta JČU
doc. RNDr. Jiří Kubát, CSc.
Astronomický ústav AV ČR, Ondřejov
doc. RNDr. Marek Wolf, CSc.
MFF UK Praha