Potvrzení:

Úspěšně uloženo.

Oborová komise Astrofyzika

PřF ASTRO Astrofyzika
Název anglicky: Astrophysics
doktorský prezenční se specializací
Zahrnut v programu: PřF D-FY_ Fyzika
PřF ASTRO Astrofyzika
Název anglicky: Astrophysics
doktorský kombinovaný se specializací
Zahrnut v programu: PřF D-FY_ Fyzika

Předseda

prof. Mgr. Jiří Krtička, Ph.D.
Předsedou oborové komise musí být člen oborové rady daného doktorského programu.

Externí členové

doc. RNDr. Petr Jelínek, Ph.D.
Přírodovědecká fakulta JČU
doc. RNDr. Jiří Kubát, CSc.
Astronomický ústav AV ČR, Ondřejov
doc. RNDr. Marek Wolf, CSc.
MFF UK Praha