Potvrzení:

Úspěšně uloženo.

Název anglicky: French Language and Literature
bakalářský, 3 r., Bc., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 5. 8. 2018 – 4. 8. 2028
Garant: doc. PhDr. Petr Dytrt, Ph.D.
Název anglicky: French Literature and Linguistics
magisterský navazující, 2 r., Mgr., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 5. 8. 2018 – 4. 8. 2034
Garant: doc. Christophe Gérard L. Cusimano
Název anglicky: Upper Secondary School Teacher Training in French Language and Literature
magisterský navazující, 2 r., Mgr., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 11. 12. 2018 – 10. 12. 2028
Garant: doc. PhDr. Alena Němcová Polická, Ph.D.

Společná programová rada

Předseda

doc. PhDr. Petr Dytrt, Ph.D.

Zástupce zaměstnavatelů nebo absolventů

Mgr. Jana Mališová
Absolventka
Mgr. Jiří Votava, MBA
Alliance Française Brno

Studentští členové

Karolína Gilarová
Bc. Zuzana Pénzešová
Bc. Hana Procházková