Potvrzení:

Úspěšně uloženo.

FSS N-SPR Sociální práce
Název anglicky: Social Work
magisterský navazující, 2 r., Mgr., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 5. 8. 2018 – 4. 8. 2028
Garant: prof. PhDr. Libor Musil, CSc.
FSS B-SPR Sociální práce
Název anglicky: Social Work
bakalářský, 3 r., Bc., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 5. 8. 2018 – 4. 8. 2028
Garant: doc. PhDr. Pavel Navrátil, Ph.D.

Společná programová rada

Předseda

doc. PhDr. Pavel Navrátil, Ph.D.

Zástupce zaměstnavatelů nebo absolventů

Bc. Karel Kosina
Mgr. Lucie Kudrnová Vosečková

Studentští členové

Romana Čandová
Bc. Jana Edelová