Potvrzení:

Úspěšně uloženo.

PřF D-ANGE_ Analytický geochemik
Název anglicky: Analytical Geochemist
doktorský, 4 r., Ph.D., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 10. 12. 2019 – 9. 12. 2026
Garant: prof. RNDr. Viktor Kanický, DrSc.

Oborová rada

Předseda

prof. RNDr. Viktor Kanický, DrSc.

Externí členové

doc. Mgr. Milan Geršl, Ph.D.
Mendelova univerzita Brno
doc. Ing. Tomáš Gregor, Ph.D.
Mendelova univerzita Brno
prof. Ing. Pavel Janoš, CSc.
UJEP Ústí n. Labem
prof. Ing. Oto Mestek, CSc.
VŠ chemicko-technologická Praha
doc. Ing. David Milde, Ph.D.
Univerzita Palackého v Olomouci