Potvrzení:

Úspěšně uloženo.

Oborová komise: Dermatovenerologie

Název anglicky: Dermatovenerology
doktorský prezenční se specializací, vyučovací jazyk: čeština čeština
Zahrnut v programu: LF D-VNIT Vnitřní lékařství

Předseda

prof. MUDr. Vladimír Vašků, CSc.

Externí členové

doc. MUDr. Karel Ettler, CSc.
LF UK v Hradci Králové
prof. MUDr. Jana Hercogová, CSc., MHA
Dermatovenerologická klinika UK 2. LF a FN Na Bulovce
MUDr. Martin Tichý, Ph.D.
FN Olomouc