Potvrzení:

Úspěšně uloženo.

Oborová komise: Lékařská fyzika

Název anglicky: Medical Physics
doktorský prezenční se specializací
Zahrnut v programu: LF D-ZOBR Zobrazovací metody a lékařská fyzika