Potvrzení:

Úspěšně uloženo.

Oborová komise: Lékařská chemie a biochemie

Název anglicky: Medical Chemistry and Biochemistry
doktorský prezenční se specializací
Zahrnut v programu: LF D-PATFYZ Fyziologie, patologická fyziologie, lékařská chemie a biochemie

Předseda

prof. RNDr. Eva Táborská, CSc.
Předsedou oborové komise musí být člen oborové rady daného doktorského programu.

Externí členové

doc. Ing. Miloš Hroch, Ph.D.
doc. Mgr. Jitka Vostálová, Ph.D.
LF UP v Olomouci